Start Contact Literatuur+Sites Inhoud Website

   Duurzaamheid

Integrale Visie op Politiek en Duurzaamheid - Duurzame Politiek met Integrale Visie

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor een evenwichtige en duurzame samenleving
 

 

 

 

  


Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - Geluk
 


Duurzaamheid van Maatschappij, Samenleving en Inwoners in Landen en Steden


- Wat is duurzaamheid, duurzame maatschappij, energietransitie en klimaatcrisis in theorie en de praktijk

- Presentatie duurzaamheid van 151 landen en 403 gemeenten in Nederland


- Kunnen oa Integrale Visie en 'Grote Transitie' de samenleving weer duurzaam maken?

- Gebruik van 'Mijn duurzaamheids-diagram' - Overzicht sites en nieuwsbrieven

 
 
   Overzicht onderwerpen:

 
bullet Op deze pagina

 
bullet Op overige pagina's - Uitgebreid op pagina Inhoud Website
 


17 Globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling


Download een grotere versie van afbeelding

Zie de NL-website: www.sdgnederland.nl

Engelse (algemene) site: www.globalgoals.org

== It always seems impossible until it's done - Nelson Mandela ==
 


Klik op onderstaande
  onderwerpen  van  deze pagina - Duurzaamheid:

 

bullet Actuele introductie met oa:
 
bullet Wat op het spel staat
 
bullet Earth  Overshut Day
 
bullet Klimaatverandering in Nederland

Uitspraak 2de klimaatproces van Urgenda tegen de Staat
 
bullet 'Van gas los' - deel 1 en deel 2 - TV- programma Radar
 
bullet Klimaatakkoord Nederland

 
bullet1 Duurzaamheid - Algemeen
 
bullet 1.1 Wat is duurzame ontwikkeling?
 
bullet 1.2 Wat is een Duurzame Maatschappij?
 
bullet 1.3 Wat is een duurzame Gemeente?
 
bullet1.4 De Duurzame Mens
 
bullet 1.5 Duurzaamheid als wereldbeeld
 
bullet 1.6.1 Duurzaamheid in 154 Landen - per Land weergegeven

      -
Studium Generale Universiteit Utrecht - Duurzaamheid als wereldbeeld

      -
Afscheidsrede professor Wijffels - 3 oktober 2016
 
bullet1.6.2 Duurzaamheid in 408 Gemeenten in Nederland - per Gemeente

      
- Jongeren Duurzaamheids-Scan

 
bullet 1.6.3 Better Life Index - OESO - Per land weergegeven
         
Organisatie van Economische Samenwerking en
            Ontwikkeling
 
bullet1.7  Democratie en rechtsstaat

 
bullet2 Inhoud geven aan eigen Duurzaamheid met Integrale Visie
 
bullet 2.1 Hoe zelf invulling geven aan duurzaamheid met integrale visie

   - 'Mijn Duurzaamheids-diagram'

    
Maken van een persoonlijk Duurzaamheids-Diagram
      
   -
Compassie als oplossing volgens George Monbiot

 
bullet2.2 De Grote Transitie, met oa:
     
Manifest voor een duurzame en solidaire economie
      10 Thema's - 10 debatten

      Our New Economy

      Doorbrak van Duurzaam
      Verandering van Tijdperk

      Achtergrond informatie en literatuur mbt de grote transitie.
 
bullet 62 Rijksten bezitten nu evenveel als de armste helft van de mensen op aarde
 
bullet Pluralistische benadering van de Economie
     
bullet Dag van de Duurzaamheid - 10 october 2017
 
bullet Fairtrade Gemeente
 
bullet Energiecoöperatie
 
bullet Zorgcooperatie

 
bullet 3 Filosofie, ethiek, politiek, (E-)democratie, communicatie en duurzaamheid
 
bullet3.1 Communicatie - politiek - duurzaamheid

3.2 Wat maakt een politieke speech tot een goede speech?
      
Wat kunnen we van bv Aristoteles leren?

 
bullet4 Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht

 
bullet 5 Klimaatcrisis - Klimaatproces Nederland, Klimaatproces België en de 'Oslo Principles'

  
Katowice Climate Change Conference – December 2018

   Waarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch ?
   Waarom is de klimaatzaak zo urgent ?

  
Amerikaanse klimaatdata gered door Nederlander

 
bullet5.1 Inleiding klimaatcrisis,
     
Waarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch ?
      Waarom is de klimaatzaak zo urgent ?

      IPCC
      Statement Ex-President VS
Barack Obama mbt klimaatcrisis

      Film: Before the Flood - Leonardo DiCaprio - video

      Klimaatverklaring bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten

     
Klimaatwet PvdA en GroenLinks


    Warmte uit de bodem is een kansrijk alternatief voor Gronings gas

      Kolencentrales sluiten

      Status Nederland mbt klimaat, Actie-organisatie Urgenda

 
bullet5.2 Urgenda wint Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat
 
bullet5.3 Klimaatproces België
 
bullet5.4 Energietransitie en energieakkoord in Nederland

      Gemeenten willen meer geld om van het gas af te gaan
 
bullet5.5 Luchtvervuiling - Fijnstof - Ultra Fijnstof

 
bullet6 Duurzaamheid: Websites en nieuwsbrieven

  Oa Duurzaam Ondernemen
 
bullet Brief aan Minister Kaag over integrale beleidsnota en MVO-beleid

 
bullet7 Zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen (kort)

 
bullet7.1 Algemene informatie over gebruik van zonnepanelen
 
bullet7.2 Berichten over gebruik van zonnepanelen
 
bullet7.3 Groene stroom van energieleveranciers blijken vaak niet echt groen


Klimaat is niet links of rechts
Klimaatverandering verdient actie van iedereen (http://kiesvoorklimaat.nu/)
 
 
bullet Maatschappelijk verantwoorde politiek (MVP) - Wat is hier voor nodig?
 
bulletLokale Politiek + Referendum Sleepwet  -  Red het Referendum
 
bulletZie Startpagina
 

 
Katowice Climate Change Conference – December 2018:
 

  -
https://unfccc.int/katowice - Officiële site van de conferentie

 
-
Klimaatconferentie -Katowice 2018 - Wikipedia
 
bullet02-12-2018, nu.nl: Tienduizenden mensen proteteren voor beter klimaatbeleid in Brussel

Een protestmars voor een beter klimaatbeleid heeft zondag zo'n 65.000 mensen op de been gebracht in Brussel. Het opkomstcijfer is een inschatting van de Belgische politie.
 
bulletZie item 5 Klimaatcrisis - Klimaatproces Nederland, Klimaatproces België en de 'Oslo Principles'
op deze pagina
 


Duurzaamheid - Individueel - maatschappelijke oriëntatie
-------------------------------------------------------------------------


Duurzaamheid - Collectief - maatschappelijk - economische oriëntatie
 

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !
 
Kijk verder dan je neus lang en breed is !
Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie

Bouwstenen voor verandering

=== Van ego naar eco ===

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering!
---------------------------------------------------------------------------------------

Duurzame maatschappij en duurzame samenleving

Integrale Visie:

Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak)
  biedt kansen voor echte duurzaamheid
--------------------------------------

Wacht niet tot later
Als later eerder komt,
ben je te laat

Connie Franse
--------------------------------------

Een politicus denkt aan de volgende verkiezing,
een staatsman aan de volgende generatie 

JF Clark

bulletZie Startpagina voor oa:  

- Red het Referendum -  Zie ook Referendum Donorwet

-
Maatschappelijk verantwoorde politiek (MVP)
     - Socially Responsible Politics -

             Wat is hier voor nodig?
 
bullet Literatuur, Sites en Video's - Duurzame Politiek met Integrale Visie
 
bulletUitgebreid Overzicht van Literatuur, Websites en Video's


--------------------------------------------------------
 

bullet24 november 2016, NOS Nieuwsuur: Klimaatdoelen: we moeten levensstijl rigoureus veranderen

Voor Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs enorme gevolgen.
In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95 procent zijn verminderd. Daarvoor is volgens deskundigen en politici een enorme omslag nodig in de politiek en economie.

Wat gebeurt er in Nederland om die doelstelling te halen?
Volgens het Centraal Planbureau voor de Leefomgeving zijn de de doelen van Parijs alleen haalbaar zijn als mensen hun levensstijl rigoureus aanpassen
.

 
bullet24 juni 2015 - Urgenda wint de klimaat-rechtszaak tegen de Nederlandse Staat

    YouTube: Weergave Uitspraak rechter Klimaatzaak - 24-06-2015
 
bullet Officiële Site van de Klimaatconferentie in Parijs
 
bulletZie item 5 'Klimaatcrisis - Klimaatproces Nederland, Klimaatproces België en de 'Oslo Principles' op deze pagina.
-----------------------------------------------------
 

 
www.dagvandeduurzaamheid.nl

De jubileum-editie Dag van de Duurzaamheid 2018 vindt plaats op
 woensdag 10 oktober 2018.

Dit is de 10-de Dag van de Duurzaamheid
 

 
bullet Uitspraak hoger beroep Klimaatzaak 9 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober, de dag vóór de Dag van de Duurzaamheid, doet het Hof in Den Haag uitspraak over het hoger beroep dat de staat heeft aangespannen in de Klimaatzaak.
 
bullet www.urgenda.nl, 9-9-2018: Ondanks Urgenda-vonnis en Energieakkoord: Uitstoot CO2 niet gedaald sinds 1990
 

------------------------------------------------

Het gaat niet om welke weg je gaat, het gaat om het spoor dat je achterlaat
--------------------

Iets is goed wanneer het de integriteit, stabiliteit en schoonheid van de biogemeenschap handhaaft; verstoort het die, dan is het slecht

 -  Aldo Leopold, A Sand Country Almanac 
---------------------

Vriendelijkheid is de meest economische levenshouding.
Je verspilt geen energie aan wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie
- Piero Ferrucci -
------------------------

bulletZie ook de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid van deze website

 
bulletUitgebreid overzicht inhoud van deze website: 

Zie pagina:
Inhoud website:


===  Overzicht Onderwerpen  -  Per Web-pagina ===

===  Translate this website in English or another language  ===

 
 
bulletWaarschijnlijk zal oa de combinatie van de gevolgen van de klimaatcrisis en toename van de kloof tussen armoede en rijkdom, de armoede verder versterken en het aantal vluchtelingen sterker doen toenemen.

Dit versterkt de urgentie om aan fundamentele en duurzame oplossingen te werken !
 
bullet13 maart 2017, DeMorgen: Honger bedreigd 20 miljoen mensen

Grote delen van Afrika en Midden-Oosten geteisterd door droogte en conflict.
Hulporganisaties trekken massaal aan de alarm­bel over de toestand in Noordoost-Nigeria, Zuid-Sudan, Somalië en Jemen.
Hongersnood bedreigt daar zowat 20 miljoen mensen.
Alleen voldoende noodhulp kan een drama afwenden.

 
bullet14 december 2017, nos.nl: Tweede Kamer praat over afschaffing dividendbelasting - Europese Commissie waarschuwt al jaren - doe het niet

In de Tweede Kamer is vandaag een hoorzitting over het voornemen van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen.

De Europese Commissie wijst landen al jaren op negatieve gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting.

Het leidt uiteindelijk tot een lagere belastingopbrengst in de hele EU en geeft grote bedrijven meer kans landen tegen elkaar uit te spelen, waarschuwt de commissie in een vertrouwelijk document in handen van de NOS.
 

bullet Zie ook de startpagina - Item Afschaffing Dividendbelasting - de Documenten / memo's ? - Hoe eerlijk is de regering Rutte III -
    Motie van Afkeuring in de Tweede Kamer (67 Kamerleden - bijna de gehele oppositie)

 
 
bullet www.duurzaammbo.nl

Duurzaam MBO vindt dat duurzame ontwikkeling vanuit kennisdeling en -ontwikkeling en aantrekkelijke carrièreperspectieven voor jongeren structureel geïntegreerd moet worden in het onderwijs en de organisatie van AOC
s en ROCs in Nederland.
 

    Actuele introductie                        17 Globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling


 
bullet Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling - Verenigde Naties          

Sustainable Development Goals (SGD): Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling - www.rijksoverheid.nl

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015
– 2030 vastgesteld.

De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s.
Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.
 
bulletZie de website: www.globalgoals.org

 
bullet Website:  Mensen-rechten - Overzicht

Welke mensenrechten zijn er?

Mensenrechten gelden voor iedereen.

Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten.

Denk bijvoorbeeld aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld.


 
bullet23 september 2018, vpro.nl - Tegenlicht: Voorbij de groene horizon (video)

Hoe ziet de verduurzaamde wereld er straks uit? Nu de mondiale transitie naar duurzame energie in een stroomversnelling zit wordt dát de grote vraag.

Want met de groei van duurzame energie gaan veel meer veranderingen gepaard dan enkel de kleur van de stroom uit het stopcontact.
Hoe gaan we bouwen, wat is de invloed op onze mobiliteit en zal energie misschien ooit gratis worden?

Want hoe zal de wereld eruit zien wanneer elektriciteit op piekmomenten bijna gratis is?
Welke invloed heeft de transitie naar duurzame energie op de machtsverhoudingen in de wereld?

Een reis langs plekken waar de duurzame toekomst al (bijna) zichtbaar is.

 
 
        Wat op het spel staat


 
bulletBoek: Wat op het spel staat, door Philipp Blom

Wat als een historica over vijftig jaar terugkijkt naar het begin van de 21ste eeuw?

Zij zal versteld staan dat wij - verblind door
onze dagelijkse beslommeringen en ons kortetermijnperspectief?

Door de gevolgen van klimaatverandering en digitalisering staat onze manier van leven misschien wel op het spel.
Of is er nog hoop?
 
bulletYouTube video: Waarom we pas aan de slag gaan wanneer het te laat is, Philipp Blom

Wij hebben een goed besef van de gevolgen van onze acties, stelt historicus Philipp Blom​.

Maar onze maatschappij heeft mensen opgevoed om zichzelf te zien als consumenten.

Dat is een houding die heel problematisch is op het moment dat wij voor een ontzettend grote historische uitdaging staan.
 
bullet TV-programma Buitenhof - 23 oktober 2017 - Philipp Blom - video

Een analyse over de grootste veranderingen van onze tijd: historicus Philipp Blom luidt met zijn nieuwe boek 'Wat op het spel staat' de noodklok.
 
bullet Boekbeschrijving - Wat op het spel staat , door Philipp Blom
 


ISBN 9789023465980

 
bullet Donut Economie, door Kate Raworth - Wikipdia

Kate Raworth - 'De Keynes van de 21ste eeuw' - The Guardian

In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crises werd niet voorspeld, laat staan voorkomen.
Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.
Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt.
 
bullet Boek 'Donut Economie' inzien via Google
 
bullet26 november 2017, VPRO-Tegenlicht, video: De donut economie met oa Kate Raworth ( Video )
 
bulletYouTube-video: Kate Raworth
 
bullet Kate Raworth - www.kateraworth.com
 
bullet20 april 2017, Follow The Money: De Donut-economie van Oxford-onderzoekster Kate Raworth
 


ISBN 9789046823187

 
bullet18 juni 2018, nos.nl: Bestsellerauteur van 'Donut-economie' te gast in de Tweede Kamer

 
bulletYouTube-video: Change the Goal - 1/7 Doughnut Economics

 
 
bullet12 oktober 2018, nu.nl: Klimaat: Het moet anders, maar beleid maken blijkt niet zo makkelijk

Met een alarmerend VN-klimaatrapport en een stevige uitspraak in de klimaatzaak bleek deze week andermaal de noodzaak van het verminderen van de broeikasgasuitstoot.

Maar het is niet makkelijk om dat ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Welke problemen komen er kijken bij het sluiten van een klimaatakkoord?

 
bullet8 oktober 2018, nu.nl: VN verwacht desastreuze gevolgen als CO2-uitstoot niet aangepakt wordt

De temperatuur op aarde zal tussen 2030 en 2052 met 1,5 graden Celsius stijgen, als de CO2-uitstoot niet aangepakt wordt.

Dat zal volgens het Intergouvernementele Plan tegen Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties enorme gevolgen hebben.

 
bullet7 oktober 2018,trouw: De SP eist flinke aanpassingen van het Klimaatakkoord voor ze instemt

Het kabinet moet zijn plannen flink aanpassen, wil de SP haar handtekening zetten onder het Klimaatakkoord.
Dat maakte de partij zaterdag duidelijk op de Conferentie Klimaatrechtvaardigheid.

 
bullet5 oktober 2018, trouw: Opeens is de coalitie het toch eens over nieuwe klimaatmaatregelen

Opvallend snel is er nu toch overeenstemming over nieuwe maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Coalitiepartijen willen uitstralen: wij zien de urgentie en de noodzaak van een Klimaatakkoord.
 

     
     Earth Overshoot Day
 

bullet2 augustus 2018, trouw: Alleen maar Nederlanders op deze wereld? dan waren de natuurlijke hulpbronnen razendsnel op

104 dagen. In die tijd zou de wereldbevolking alle natuurlijke hulpbronnen verbruiken die de aarde in 365 dagen opbouwt, als ze even gulzig consumeert als de gemiddelde Nederlander.
 
bullet Overshoot day - Wikipedia

Earth Overshoot Day of Ecological Debt day is de dag van een bepaald jaar wanneer - vanaf 1 januari geteld - de mensheid wereldwijd net zoveel van de Aardse grondstoffen, voedingswaren, en dergelijke heeft opgebruikt als wat de Aarde in één jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken.

 
bullet YouTube-video: Waarom we eigenlijk twee aardes nodig hebben

Nog nooit viel-ie zo vroeg: Earth Overshoot Day. De dag waarop we officieel meer van de aarde eisen dan de aarde ons kan geven. Want eigenlijk hebben we bijna twee aardes nodig. earth Overshootday 2018: 1 augustus 2018

 
bulletYouTube-video: Waarom vliegen zo goedkoop is - Volkskrant

Wat betekent dit voor het klimaat?
Vandaag een vlucht naar je favoriete vakantiebestemming? Dan ben je niet de enige, want Schiphol beleeft de drukste dag van het jaar. We pakken met z'n allen steeds vaker het vliegtuig, want vliegen is goedkoop. Heel goedkoop. Hoe kan het dat de prijs van een vliegticket maar blijft dalen terwijl buiten de temperaturen stijgen?

 

    Klimaatverandering in Nederland

 
bullet29-11-2018, volkskrant: 13 miljard euro winst en geen belasting betalen, hoe kan dat?  Vijf vragen over Shells belastingaanslag

Betaalt Shell inderdaad geen cent winstbelasting in Nederland, zoals Trouw donderdagochtend schreef? Dat is goed mogelijk, plausibel zelfs, mits de halve Shell-dochter NAM niet wordt meegerekend.

(Eigen opmerking - Grote bijdrage aan grote Klimaatproblemen - de vervuiler moet gaan betalen mbt oplossen grote klimaat problemen!!!!)
 
 
bullet28-11-2018, nu.nl: VN: Kloof uitstoot broeikasgassen en doelen klimaatakkoord groter dan ooit

De kloof tussen de uitstoot van broeikasgassen en de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs lijkt groter dan ooit, laat het Milieubureau van de VN dinsdag weten.

In het klimaatverdrag is beschreven dat de temperatuurstijging beperkt moet blijven tussen 1,5 en 2 graden Celsius. Maar volgens de VN wordt er in 2030 tussen de 13 en 15 miljard ton te veel uitgestoten om dit doel te kunnen bereiken.

In het rapport van de VN worden de doelstellingen van het klimaatakkoord jaarlijks getoetst aan wat er daadwerkelijk gebeurt. Volgens de VN moeten landen hun inzet verdrievoudigen.

 

bullet16-11-2018, Trouw: Kabinet gaat in cassatie tegen Urgenda-uitspraak

De Staat gaat in cassatie tegen het Urgenda-arrest.

Volgens minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat gaat het om een principekwestie.
We willen weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten.

Op 9 oktober 2018 verplichtte het gerechtshof in Den Haag de staat om de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart terug te brengen ten opzichte van peiljaar 1990.
Daarmee bekrachtigde het Hof een uitspraak van dezelfde strekking door een lagere rechter uit 2015.

Nu gaat de overheid opnieuw in beroep.
Voor de uitvoering van het arrest zal dit niet veel uitmaken: de Hoge Raad zal de Urgenda-zaak niet voor 2020 behandelen.
Wiebes liet eerder al weten dat hij zich aan de door de rechter opgelegde CO2-doelen wil houden.

 
bullet13 november 2018, nu.nl: Coalitie positief over GroenLinks-plan tegen hogere energiebelasting

Het voorstel van GroenLinks om de hogere belasting op de energierekening voor volgend jaar terug te draaien en de energiebelasting voor bedrijven te verhogen, kan wellicht op steun van coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie rekenen.

Dat blijkt dinsdagavond tijdens de behandeling van de belastingplannen voor volgend jaar in de Tweede Kamer.

GroenLinks wil de belastingverhoging van tafel, omdat vooral lage inkomens dat voelen in hun portemonnee. Bovendien draagt het niets bij aan een schoner milieu en een beter draagvlak voor klimaatbeleid, vindt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels.

 
bullet Uitspraak 2de klimaatproces van Urgenda tegen de Staat:

09-10-2018, nu.nl: Hof: Staat moet uitstoot broeikasgassen sneller verminderen 

De Staat moet de uitstoot van broeikasgassen sneller verminderen, heeft het Gerechtshof Den Haag dinsdag in het hoger beroep van de klimaatzaak bepaald. Volgens het hof is een reductie van 25 procent ten opzichte van 1990 in het jaar in 2020 noodzakelijk.

Die reductieplicht is in overeenstemming met de zorgplicht van de Staat, aldus het gerechtshof.
Het hof wijst erop dat de Staat niet alleen verantwoordelijk is voor de uitstoot, maar wel zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
 
bullet Uitspraak rechtbank:

Klimaatzaak Urgenda. Onrechtmatige daad.
Schending zorgplicht ex artikelen 2 en 8 EVRM. Staat moet broeikasgassen nu verder terugdringen. Vonnis bekrachtigd.
 
bulletDit is 2de rechtszaak welke Urgenda tegen de de Staat heeft gewonnen
 
bullet10 oktober 2018, trouw: Pieter Winsemius: Beroepsvergaderaars aan Klimaattafels brengen geen doorbraken

Dezelfde mensen en dezelfde organisaties die elkaar al tien jaar in de houdgreep houden aan de vergadertafel, kun je daar nog werkelijke doorbraken van verwachten? Die vraag stelt Pieter Winsemius, de eerste nr 1 van de Duurzame Honderd, in een essay dat hij schreef bij de tiende editie.

 
bulletZie ook item 5.1 Inleiding klimaatcrisis

 -
Waarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch ?
 - Waarom is de klimaatzaak zo urgent ?

 - IPCC
 -  Statement Ex-President VS
Barack Obama mbt klimaatcrisis

 

bullet1 november 2018, nos.nl: Kolencentrales mogelijk eerder dicht als CO2-doel niet wordt gehaald

Klimaatminister Wiebes onderzoekt de mogelijkheid van het eerder sluiten van een of meerdere kolencentrales. De minister erkende vannacht in de Tweede Kamer voor het eerst dat er een reële kans is dat Nederland de doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van CO2 in 2020 niet haalt.

De uitstoot van broeikasgassen moet dan ten opzichte van 1990 met 25 procent zijn gedaald.

Het gerechtshof bepaalde onlangs in het Urgenda-vonnis dat de overheid meer moet doen om deze doelstelling te halen.


 

bullet25 oktober 2018,YouTube-video: Regionaal klimaat-debat in Willem II stadion

Het Willem II stadion in Tilburg vormde donderdag het decor van een klimaatdebat voor de regio Hart van Brabant.
Het thema van de dag was de CO2-reductie in de bebouwde omgeving.
En dan is de grote vraag: Hoe gaan we dat doen?


 
bullet8 oktober 2018, nu.nl: VN: Naderende 'klimaatcatastrofe' vereist grote veranderingen

Het wetenschappelijk klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties waarschuwt maandag in een uitgebreid rapport over de verstrekkende gevolgen van de opwarming van de aarde.

In het rapport wordt gekeken naar wat er kan worden gedaan om de opwarming te beperken tot 1,5 graad en kan ook wel worden gezien als de laatste wetenschappelijke waarschuwing.

En het is een grote waarschuwing: als we de huidige beloften van landen volgen om de uitstoot te beperken, dan stevenen we af op een opwarming van 3 graden in 2100 ten opzichte van het pre-industriële niveau rond 1850. Momenteel ligt de opwarming rond 1 graad.
 
bulletnu.nl: Alle artikelen over klimaat

 
bullet20 augustus 2018, volkskrant: Klimaatexperts zien verband tussen hete zomer en snelle opwarming van de Noordpool

De eindeloos hete en droge zomer van dit jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door de ongekend snelle opwarming van de Noordpool.

De noordelijke warmte maakt de straalstroom in de atmosfeer slomer, waardoor in West-Europa hetzelfde weertype wekenlang kan blijven hangen.

Het uitdrogen van de bodem versterkt daarbij de hitte.


 
bullet Klimaat verandering in Nederland: wat merken we er hier eigenlijk van? - www.scientias.nl/

Eigenlijk zou je kunnen stellen dat het weer in Nederland extremer is geworden.
En dit zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar versterken.

Zo zal de temperatuur in Nederland toenemen, zullen we meer hevige buien gaan krijgen en hebben we in de zomer meer kans op hittegolven.
Kunnen we ook extremere weerssituaties zoals orkanen kunnen verwachten?
 
bullet Uitleg over klimaat verandering - www.knmi.nl/

Het klimaat is allesbehalve constant. Vulkaanuitbarstingen, een wisselende hoeveelheid zonlicht, El Niño en de mens veroorzaken klimaatverandering.
 
bullet http://www.klimaatscenarios.nl/ - KNMI

Het klimaat speelt in Nederland als deltaland een belangrijke rol.

Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Met kustverdediging, dijken en bij infrastructurele projecten passen we ons zo goed mogelijk aan. Dat vraagt om grote investeringen waarbij het essentieel is om ver vooruit te kijken.

De klimaatscenario's van het KNMI geven hierbij inzicht in het toekomstig klimaat van Nederland.

 
bullet28 september 2017, TV programma dekennisvannu.nl: Extreem weer

Nederland zal net als de rest van de wereld steeds vaker te maken krijgen met extreem weer.
Wij mensen schuiven onze grens van wat wij extreem weer vinden steeds op en passen ons aan. Maar dieren kunnen dat niet.
 
bullet Is Nederland klaar voor het extreme weer van de toekomst? - Youtube-video - De Kennis van NU - 17 minuten

 
bullet Klimaat-effect Atlas van Nederland - www.klimaateffectatlas.nl/nl/
 
bulletOver de atlas - Wat betekent klimaatverandering voor Nederland?  - www.klimaateffectatlas.nl/nl/over-de-atlas

De atlas geeft je een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in jouw gebied.

Met de zoomfunctie heb je de mogelijkheid om naar je eigen gemeente in te zoomen.

Voor elk van de thema’s zijn verschillende kaartlagen beschikbaar.

Wat zijn de KNMI'14 scenario’s en welk scenario is gebruikt voor de Klimaateffectatlas?

Hoe ons toekomstig klimaat er precies uit zal zien is onzeker. Op basis van de wereldwijde temperatuurstijging heeft het KNMI vier klimaatscenario’s ontwikkeld voor Nederland.

In de G-scenario’s is er sprake van 1°C mondiale temperatuurstijging in 2050 en in de W-scenario’s 2°C.

In de GH en de WH scenario’s is er daarnaast ook sprake van verandering van luchtstromingspatronen waardoor bijvoorbeeld de zomers droger worden.

 

bullet Peter Kuipers Munnike - Wikipedia - Peter Kuipers Munneke (Groningen, 31 maart 1980) is een Nederlandse weerman bij oa NOS
 
bullet Overzicht wetenschappelijke publicaties van Peter Kuipers Munneke

Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) op onderzoek naar het klimaat in de poolgebieden. Daarvoor is hij op expeditie naar Antarctica, Groenland en Spitsbergen geweest.

 
bulletZie ook item 5 Klimaatcrisis - Klimaatproces Nederland, Klimaatproces België en de 'Oslo Principles'  op deze pagina.
 

 

 
bulletJuni 2018, www.civismundi.nl: De levenskansen op onze aarde in ernstig gevaar, door Jan de Boer

Het gemeenschappelijk onderzoekscentrum van Europa (JRC) presenteerde eind juni 2018 zijn derde editie van de "Atlas mondial de la désertification" - de mondiale atlas van de verwoestijning - die voor de eerste keer gepresenteerd werd op de " Aarde-Top " in Rio de Janeiro in 1992.

Sindsdien verslechtert ieder jaar een deel van het aardoppervlak, te weten een oppervlakte zo groot als de helft van de Europese Unie, dat wil zeggen meer dan twee miljoen vierkante kilometer.

Afrika en Azië worden daarbij het zwaarste getroffen.

De geograaf en belangrijkste opsteller van deze Atlas, laat weten dat nu 50 procent van het aardoppervlak ernstig aangetast is door menselijke activiteiten en klimatologische ontwikkelingen en dat dit proces versneld doorgaat.

De onderzoekers werken met beelden en gegevens van bijna 100 daarvoor gelanceerde satellieten.
 

 

 
bullet28 september 2018, volkskrant: Doorbreekt Wiebes de klimaatimpasse?

Het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt het nog maar eens: het nationale klimaatbeleid loopt vast als er niet snel een steviger politiek mandaat komt. Wie neemt de regie?

 
bullet27 september 2018,trouw: Ook met de meest optimistische bril zijn de doelstellingen van het energie-akkoord niet haalbaar

 
bullet27 september 2018, volkskrant: Planbureau: gebrek aan daadkracht bij onderhandelaars en kabinet bedreigt klimaatdoelen

Het Planbureau voor de Leefomgeving vindt veel plannen om de klimaatdoelen te halen nog te vaag. Dat bedreigt de haalbaarheid.

De voorstellen die het Klimaatberaad in juli 2018 heeft gepresenteerd, zijn hoogstwaarschijnlijk voldoende om de Nederlandse CO2-uitstoot voor 2030 met 49 procent terug te dringen. Wel moeten de onderhandelaars en het kabinet dan veel meer daadkracht tonen en snel besluiten met welke beleidsmaatregelen ze die ambitie willen waarmaken, want daaraan schort het nogal.


 
bullet12 september 2018, volkskrant: Het klimaatakkoord wordt gesaboteerd zegt oud kroonlid van de SER - Stop met polderen je laat de de kalkoen toch ook niet meebeslissen over het kerstdiner

Bedrijven en andere belanghebbenden onderhandelen met de overheid over het Klimaatakkoord.
Dit wordt helemaal niks, verwacht oud-kroonlid van de SER Klaas van Egmond.
Zijn boodschap aan voorstanders van een betekenisvol akkoord: Stop ermee.

 
bullet15 juli 2018, trouw: Laat grote vervuilers meebetalen via klimaatbelasting

De kosten van een duurzame toekomst moeten eerlijk worden verdeeld.

Alleen zo ontstaat er draagvlak bij de burger, waarschuwen Kitty Jong (FNV) en Donald Pols (Milieudefensie).

 
bullet10 juli 2018, nu.nl: Wat is er nu al afgesproken in het Klimaatakkoord?

Het klimaatakkoord moest ervoor zorgen dat de verduurzaming in Nederland echt tot ontwikkeling komt.
 
Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 49 procent zijn gedaald vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot verder dalen met 95 procent, een van de meest ambitieuze doelen ter wereld.
Om dit te bereiken, zijn vanuit de Sociaal Economische Raad (SER) vijf zogeheten tafels bedacht waarin bedrijven en andere organisaties overleg voeren over de benodigde maatregelen. Een overzicht van de voorgestelde maatregelen.
Zie inhoud artikel voor inhoud huidige klimaatakkoord


 
bullet10 juli 2018, nu.nl: Reacties klimaatakkoord ambitie hoog, maar nog veel onduidelijkheid

De ambities van het klimaatakkoord zijn hoog en op sommige onderwerpen zijn al sterke concrete afspraken gemaakt, maar er is nog werk aan de winkel.

Hierover zijn veel partijen het eens na de dinsdag gepresenteerde hoofdlijnen van het klimaatakkoord.
 

 

 
bullet23 mei 2018, nu.nl: 'Bouw geen nieuwe wegen om files te voorkomen'

Er moeten niet meer nieuwe wegen en nieuw spoor worden aangelegd om files en overvolle treinen te voorkomen, maar bestaande infrastructuur moet worden benut door gebruik te maken van nieuwe technologieën.
Dat staat in een rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
 

 


        Van gas los - deel 1 en deel 2 - TV- programma Radar

 
bulletAntoinette Hertsenberg praat in het tweeluik van Radar Extra met wetenschappers die uitleggen waarom het niet vijf voor twaalf is maar vijf over twaalf.
En ze bezoekt dappere burgers, mensen die niet wachten op langzaam overheidsbeleid en de perfecte omstandigheden maar gewoon vandaag hun woning verduurzamen en de gaskraan voor altijd dicht draaien.


 
bullet14 mei 2018, radar.avrotros.nl: Van gas los - deel 1

Over dertig jaar zal geen enkel huis meer op het gas aangesloten zijn.
Niemand zal nog in een diesel- of benzineauto rijden en elk gebouw is verwarmd en verlicht door middel van duurzame bronnen.

Welke mogelijkheden zijn er om Nederlanders op een betaalbare manier van het gas af te halen?

Wie gaat de rekening betalen van de gigantische opgave waar Nederland voor staat?

Antoinette Hertsenberg neemt een kijkje op het Deense eiland Samsø, daar hebben ze de transitie naar energie neutraal in tien jaar tijd gemaakt.
Wat kunnen wij van de Denen leren?

Wetenschappers: 'Vijf over twaalf'

 
bullet21 mei 2018, radar.avrotros.nl: Van gas los - deel 2

Antoinette Hertsenberg gaat in deze tweede aflevering van de Radar Extra-documentaire 'Van gas los' op bezoek bij dappere burgers die op eigen wijze zelfvoorzienend of energieneutraal zijn geworden.
 

 

  
     Klimaatakkoord Nederland
 
bulletwww.rijksoverheid.nl: Klimaatbeleid Nederlandse Overheid
 
bullet Klimaatakkoord
 
bullet Veel gestelde vragen
 
bullet23 februari 2018, nu.nl: Kabinet zet zwaargewichten in bij terugdringen CO2-uitstoot

Om de CO2-uitstoot in Nederland tussen nu en 2030 flink terug te dringen heeft het kabinet een aantal zwaargewichten uit de politiek en het bedrijfsleven aangetrokken.
 
bullet Nu.nl: artikelen mbt klimaatakkoord
 

 

bullet20 juni 2018, nu.nl: Zeven fracties in de Tweede Kamer akkoord Nederlandse Klimaatwet

Zeven fracties in de Tweede Kamer zijn het op hoofdlijnen eens geworden over een definitief wetsvoorstel over de Nederlandse Klimaatwet. De fracties hebben samen een Kamermeerderheid van 113 zetels.

Vorig jaar hebben GroenLinks, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie een initiatiefwet voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Om ook CDA en VVD aan boord te krijgen, moesten de vijf ondertekenaars van de initiatiefwet water bij de wijn doen, schrijft de Volkskrant woensdag.

Zo stond er in de initiatiefwet een doelstelling om de hoeveelheid broeikasgassen in 2030 met minimaal 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. In het nieuwe kan dit onder bijzondere omstandigheden worden bijgesteld naar 49 procent. Het woord 'doelstelling' is aangepast naar 'nationaal tussendoel'.

 

bullet25 maart 2018, nu.nl: Een uur het licht uit: 'Natuurlijk redden we er de planeet niet mee'

Voor de elfde maal vindt zaterdag Earth Hour plaats.
Overal ter wereld gaat zaterdag om 20.30 uur een uur het licht uit om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

Een nobel initiatief - maar zet dat uurtje per jaar ook echt zoden aan de dijk?
 
bulletnu.nl: Meer artikelen over Earth Hour

 
bullet11 maart 2018, vpro.nl: Smeltend Zwitserleven

Klimaatverandering zorgt voor smeltende gletsjers in Zwitserland.

We moeten snel grip krijgen op de opwarming van de aarde.

Volgens de Indiase schrijver Amitav Ghosh komt dit omdat we het ons niet kunnen voorstellen dat onze kinderen in een onleefbare wereld zullen leven.

Ons eindeloos verlangen naar zaken als auto’s, vlees en luxegoederen vormen de grote veroorzakers van de klimaatcrisis. ‘Iedereen wil deel uitmaken van het goede leven’, zegt Ghosh.

‘We zijn als een kalkoen voor Thanksgiving. We worden lekker volgestopt maar op een dag gaat de kop eraf.’

 
bullet17 november 2017, Trouw: Jan Terlouw kritisch op kabinet: Plannen CO2-opslag 'om te huilen'

Vanaf de zijlijn volgt Jan Terlouw (86) hoe D66, morgen bijeen voor een partijcongres, voor het eerst in jaren weer gaat regeren.
Hij heeft zijn twijfels over een centrum-rechtse regering en over de klimaatplannen.

"Het idee dat je de helft van de CO2-uitstoot onder de grond gaat stoppen, dat is volstrekte illusie. Dat is... om te huilen. Totaal ondenkbaar, wetenschappelijk gezien"

Nederland koploper in klimaatbeleid? Ik zie het geen werkelijkheid worden

 
bullet4 februari 2013, NRC: Politieke marketingtaal

Helaas doen niet alleen bedrijven aan marketing, maar ook de politiek.

Er bestaat een groot verschil tussen wat politici zeggen na te streven en wat ze daadwerkelijk doen.

De kloof tussen woorden en realiteit zagen we zaterdag in Amsterdam, waar medewerkers van een verpleeghuis een bezetting organiseerden.
Volgens hen ging de door de overheid verstrekte 3,5 miljoen euro niet naar ‘handen aan het bed’, maar naar beleidsmakers, coördinatoren en roosterplanners.
Dezelfde dag werd bekend dat in Amsterdam 1500 thuiszorgmedewerkers worden ontslagen
– de overheid wil het budget voor huishoudelijke zorg met 75 procent korten.


 
bullet30 oktober 2017, plb.nl: Analyse regeerakkoord-maatregelen brengen helft klimaatdoel in zicht

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden.
De geanalyseerde maatregelen realiseren ruwweg de helft van de daarvoor benodigde emissiereductie.

Het transitiebeleid wordt ingezet maar kan nog aan kracht winnen. Om de beoogde reductie van 49% in 2030 te halen, zullen in een nieuw klimaat- en energieakkoord aanvullende maatregelen uitgewerkt moeten worden.

 
bullet20 oktober 2017, telegraaf.nl: VN: Groei broeikasgas lijkt onstuitbaar

De hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer van de aarde stijgt met een recordsnelheid.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties zegt in een rapport dat in 2016 het hoogste niveau van het zogenoemde broeikasgas sinds 800.000 jaar werd bereikt.
 
bullet30 oktober 2017, nos.nl: Hoeveelheid broeikasgas in atmosfeer is sterk toegenomen

De hoeveelheid broeikasgas in de lucht stijgt explosief.
Het meteorologisch bureau van de Verenigde Naties zegt dat vorig jaar het hoogste niveau in 800.000 jaar is bereikt.
De toename van de hoeveelheid CO2 was vorig jaar anderhalf keer zo groot als de gemiddelde stijging van de afgelopen tien jaar.
Volgens de VN-meteorologen worden de klimaatdoelen van Parijs niet gehaald als de opwarming in dit tempo doorgaat. Een van de afspraken is dat de temperatuur op aarde hooguit twee graden mag stijgen en liefst minder, maar dat gaat volgens de wetenschappers op deze manier niet lukken.
De Verenigde Naties waarschuwen voor ernstige verstoringen van het ecologisch systeem en een gevaarlijke verhoging van de temperatuur als de hoeveelheid broeikasgas verder stijgt.
 
bullet30 oktober 2017, volkskrant: Onderzoek: kabinet haalt hooguit de helft van zijn klimaatdoel

De klimaatmaatregelen die Rutte III van plan is te nemen, verminderen de uitstoot met hooguit de helft van de emissiereductie die het nieuwe kabinet zich tot doel heeft gesteld.
Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd in een doorrekening van de klimaatplannen in het regeerakkoord van de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

 
bullet18 april 2017, decorrespondent.nl: Onthulling: Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert

 
bullet5 juli 2017, www.scientias.nl: Astronoom Stephen Hawking: Trump gaf planeet wellicht de genadeklap  -  Stephen Hawking - Wikipedia

Astronoom Stephen Hawking waarschuwt in een interview dat de aarde in de toekomst mogelijk een extreem hete plek wordt, zoals Venus, met een oppervlaktetemperatuur van 250 graden Celsius.

“Trump gaf de aarde wellicht de genadeklap”, aldus Hawking

 
bulletVideo: Stephen Hawking says Donald Trump could turn the Earth into a Venus like planet

‘We are close to the tipping point where global warming becomes irreversible’
 
bullet15 augustus 2018, volkskrant: Honderden Amerikaanse kranten spreken zich uit tegen Trumps aanvallen op de pers

 
bullet22 december 2017, nos.nl: Congres VS keurt tijdelijke begroting goed - Shutdown USA voorkomen

 
bullet3 augustus 2017, Trouw: Zuid-Azië dreigt te bezwijken aan hitte

Delen van Zuid-Azië dreigen zo op te warmen dat geen mens het er straks nog uithoudt.

Delen van Zuid-Azië dreigen tegen het eind van deze eeuw onleefbaar te worden voor de mens als die haar uitstoot van broeikasgassen niet mindert. De combinatie van een hoge temperatuur én luchtvochtigheid wordt dan zonder airconditioning een gezonde volwassene al na zes uur fataal
– ook in de schaduw.

Dat berekenen klimaatonderzoekers uit Hongkong, Cambridge en Los Angeles met nieuwe klimaatmodellen in vakblad Science Advances.
Het onderzoek besloeg India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Landen waar samen een vijfde van de wereldbevolking woont, en niet het welvarendste deel.

 

bullet4 juli 2017, Trouw: Nederland stemt nu echt in met klimaatakkoord

Een belangrijk moment voor het Nederlandse klimaatbeleid vandaag.

De ratificatie van het ‘Parijs-akkoord’ is rond. Den Haag is daar wel erg laat mee.

In de strijd tegen klimaatverandering geldt de ratificering van het klimaatverdrag als een formaliteit, maar wel een essentiële formaliteit.
Na deze parlementaire goedkeuring kan alle politieke aandacht uitgaan naar de bereiken van de noodzakelijke CO2-vermindering.

Het temperatuurstijging op aarde moet beperkt blijven tot ruim onder de 2 graden Celsius, liefst tot 1,5 graad.
 
 
bullet17 juli 2017, www.urgenda.nl: Actieplan 2030

Dit is het Actieplan 2030 uit het Visierapport
'Nederland op 100% duurzame energie in 2030'  -  Het kan als je het wilt!

Hierin staat per thema beschreven welke maatregelen er genomen moeten worden om het doel te bereiken.
Er is per thema een agenda gemaakt om zelf mee aan de slag te gaan.

 
bulletDownload het gehele Urgenda-actieplan: Rapport 'Nederland 100 procent duurzaam 2030' (pdf)

 
bullet Duurzame Troonrede   -   www.urgenda.nl

De Duurzame Troonrede werd tijdens Duurzame Dinsdag in 2012, 2013 en 2014 uitgesproken door de toenmalige nummer 1 van de Trouw Duurzame Top 100, Urgenda directeur Marjan Minnesma.

 
bullet18 juli 2017,duurzaamheidsnieuws.nl: Oude klimaatsvoorspellingen komen uit

Hansen (1988) gebruikt een van de eerste drie-dimensionale computermodellen, waarvan het "Business-as-Usual" scenario, dat het best overeenkomt met de opgetreden uitstoot van broeikasgassen, de temperatuurstijging weer iets overschat.

Het CMIP5 ensemble van aanmerkelijk betere klimaatmodellen uit 2012 zit iets te hoog maar de IPCC voorspelling die daarop gebaseerd is gaat wellicht weer te laag uitkomen. Al met al blijkt dat de voorspellingen van de opwarming van de aarde de afgelopen 35 jaar behoorlijk goed waren.
 

 

bullet21 augustus 2018, volkskrant: Trump vervangt schoon energiebeleid van Obama door kolenvriendelijk plan

President Trump staat op het punt om het Clean Power Plan van zijn voorganger Obama op te blazen (en zo de kolenindustrie weer ruim baan te geven). Hoe zien die aanpassingen eruit en pakken ze catastrofaal uit voor het klimaat? Vier vragen.

 
bullet1 juni 2017, nu.nl: Internationale verontwaardiging om klimaatbesluit Trump

Internationaal is er verontwaardigd gereageerd op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om de Verenigde Staten terug te trekken uit Klimaatakkoord van Parijs.

De leider van de Democratische partij in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, noemde het besluit "een van de slechtste beleidsbesluiten in de 21ste eeuw, vanwege de enorme schade aan onze economie, ons milieu en onze geopolitieke positie.

Obama:
Trumps voorganger Barack Obama stond aan de basis van de Amerikaanse deelname aan het akkoord.
"Trump wijst de toekomst af met zijn besluit", zegt Obama in een eerste reactie. "Ik heb er vertrouwen in dat staten, steden en bedrijven opstaan en die ene planeet die we hebben beschermen.
 
bullet2 juni 2017, nu.nl: Niemand houdt klimaatbeweging tegen ook Trump niet

Bijna tweehonderd landen zetten hun handtekening onder het akkoord. Slechts enkele naties zagen daarvan af: Syrië en Nicaragua.

De landen spraken af maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de temperatuur deze eeuw niet meer dan 1,5 tot 2 graden Celsius mag stijgen.

 
bullet28 augustus 2017, Volkskrant.nl: Waarom valt er zoveel regen bij orkaan Harvey?

Het is een samenloop van omstandigheden, zegt klimaatonderzoeker Rein Haarsma van het KNMI.

Harvey heeft boven zee veel waterdamp kunnen opnemen omdat het zeewater voor de kust van Texas 1 tot 1,5 graad Celsius warmer is dan normaal. Dat betekent dat boven land meer neerslag kan vallen.
Daar komt bij dat de orkaan langzaam beweegt en op een beperkte oppervlakte langdurig water kan lozen.
Bovendien ligt in het gebied een front (scheiding tussen warme en koude luchtsoorten) dat ervoor zorgt dat lucht opstijgt en afkoelt, wat bijdraagt aan de regenval.
 
 
bulletBoek: Trump and a post truth world, door Ken Wilber


A provocative and balanced examination of our current social and political situation -- by a cutting-edge philosopher of our times.

The world is in turmoil. As populist waves roil the Brexit-bound U.K., along with Europe, Turkey, Russia, Asia—and most visibly, the U.S. with the election of Donald Trump—nationalist and extremist political forces threaten the progress made over many decades. Democracies are reeling in the face of nihilism and narcissism.

How did we get here? And how, with so much antagonism, cynicism, and discord, can we mend the ruptures in our societies?

It is only when members of society's leading edge can heal themselves that a new, Integral evolutionary force can emerge to move us beyond the social and political turmoil of our current time to offer genuine leadership toward greater wholeness.

bulletBoek 'Trump and a post truth world'  (pdf)
 
bulletBoek 'Trump and a post truth world' inzien met Google
 
bulletWebsite: https://integrallife.com/
 
bulletZie de pagina Integrale Visie NL/EU item 3.5, van deze website
 


ISBN 9781611805611

 

bullet3 oktober 2018, volkskrant: Actieplan voor groenere luchtvaart in Nederland 'dweilen met de kraan open'

Actieplan voor groenere luchtvaart in Nederland dweilen met de kraan nog verder open
Twintig bedrijven en organisaties uit de luchtvaart- en transportsector hebben dinsdag op Schiphol een actieplan gepresenteerd voor de vergroening van de luchtvaart.
Uitgangspunt is een reductie van de uitstoot van CO2 in 2030 met 35 procent. Op papier een mooi streven, maar critici hebben er het nodige op aan te merken.

 
bullet27 juli 2018, www.nhnieuws.nl: Bewoners Nieuwbouw rond Schiphol niet goed op de hoogte van risico's

De 172.000 mensen die zich de komende jaren rond Schiphol vestigen, lopen flinke risico's, zo concludeert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.
Zo hebben ze verhoogde kans op aandoeningen als gevolg van slaapverstoring en ultrafijnstof. Toch lijkt niet iedereen zich dat te realiseren.

"Als je ergens gaat wonen, wil je dat de volksgezondheid bovenaan staat", zegt Sijas Akkerman van de milieuclub in de Hoofddorpse nieuwbouwwijk Tudor Park.

"Je wilt dat de overheid je daar tegen beschermt. Rondom Schiphol is dat niet het geval. Daar vliegen iedere twee minuten vliegtuigen over.
Hoe je het ook wendt of keert, daar krijg je op een gegeven moment last van.

 
bullet25 november 2017, Eenvandaag: Zwijgcontracten voor huizen bij Schiphol

Kopers van een nieuwbouwhuis in de omgeving van Schiphol gaan met het ondertekenen van hun koopcontract vanaf 1 januari automatisch akkoord met een ‘anti-klaag clausule’.

Hiermee geef je aan op de hoogte te zijn van overlast van de luchthaven, nu en in de toekomst.


 

bullet3 april 2018, nu.nl: Omwonenden Schiphol stappen naar de rechter - falende controles

Burgers die rond Schiphol wonen, stappen naar de bestuursrechter.

Zij willen afdwingen dat de controles op de geluidshinder die het vliegverkeer vanaf Schiphol veroorzaakt goed wordt gecontroleerd.
Ook eisen zij dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) ingrijpt bij overtredingen.

Een samenwerkingsverband van veertien gemeenten stelde half maart veel last te hebben van vooral het nachtelijke vliegverkeer van en naar Schiphol. Zij constateren dat de luchthaven al drie jaar het vastgestelde plafond van 29.000 vliegbewegingen in de nachtelijke uren overschrijdt.


 
bullet13 mei 2017, nu.nl: CDA prominent Wijffels haalt uit naar partijleider Buma

Oud-informateur en CDA-prominent Herman Wijffels is hard over CDA-leider Sybrand Buma.

Wijffels verwijt Buma dat hij niets op heeft met het klimaat en in de formatiegesprekken dwars zou liggen bij groene voorstellen.

"Die man heeft helemaal niets met het duurzaamheid-vraagstuk. Als dat zo blijft, moet het CDA de oppositie maar in", zegt Wijffels donderdag in het AD.

 
bullet29 maart 2017, nu.nl: Trump draait klimaatregels Obama terug

President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft dinsdag een decreet ondertekend waarmee een groot aantal van de klimaatmaatregels die zijn voorganger Barack Obama invoerde, wordt teruggedraaid.

Trump kondigde aan een einde te maken aan wat hij noemt "de oorlog tegen de kolen".

Met het nieuwe decreet, genaamd 'Energy Independence', wil Trump tegemoet komen aan de olie- en kolenindustrie.

 
 
bullet2 mei 2017, nos.nl: Grote bedrijven willen een klimaatwet voor de lange termijn

Een aantal grote bedrijven, waaronder ING, Schiphol en Gasunie, willen dat het nieuwe kabinet een duidelijk klimaatbeleid gaat voeren voor de lange termijn.
 
bulletZie ook 5.1 Inleiding klimaatcrisis
 

  Wist je dat ....
 
bullet19 mei 2015, Trouw: Schokkende' cijfers: Meer geld wereldwijd besteed aan subsidie fossiele energie dan aan zorg (IMF)

Overheden geven dit jaar wereldwijd 4,6 biljoen Euro (4.600.000 miljoen Euro) uit aan subsidies op fossiele brandstoffen.

 
bullet IMF-Rapport How large are Global Energy Subsidies  - (Rapport IMF - pdf)
 
bulletIMF: Energy Subsidy Reform: Lessons and implications - Executive Summery (pdf)

 
bulletZie item 5.4 Energietransitie en energieakkoord in Nederland - van deze pagina - voor uitgebreide toelichting

 
bulletmei 2017, Trouw: Zwitsers kiezen voor meer duurzame energie - met bindend referendum
 

 

bullet22 mei 2018, nu.nl: Aandeelhouders Shell stemmen tegen klimaatresolutie

Bijna alle aandeelhouders van Shell stemden dinsdag tegen een resolutie waarin het olie- en gasconcern strengere milieudoelstellingen wordt opgelegd.

Actiegroep Follow This vroeg in het voorstel om concrete maatstaven waarop Shell zijn doelstellingen baseert.

Van alle uitgebrachte stemmen was bijna 95 procent tegen.

 
bullet29 maart 2017, Trouw.nl: 'Groene groei moet de rode draad worden' - Grote bedrijven willen snel een groen kabinet

Een brede groep bedrijven, onder aanvoering van Jan Peter Balkenende, wil dat het nieuwe kabinet werk maakt van de vergroening van Nederland.
Het bedrijfsleven voert de druk op.
Den Haag moet haast maken met de vergroening van Nederland. Vandaag stuurt daartoe een brede groep toonaangevende bedrijven, onder leiding van voormalig premier Jan Peter Balkenende, een oproep aan formateur Edith Schippers.

Van KLM, Heineken, Philips en DSM tot AkzoNobel, Unilever, Shell en FrieslandCampina: allemaal vinden ze dat het sneller moet.

“De tijd van getreuzel moet voorbij zijn”, zegt Balkenende. ‘Actie en daadkracht’, daar vraagt hij om. De CDA-coryfee, tegenwoordig hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en adviseur bij het kantoor EY, is voorzitter van de ‘Dutch Sustainable Growth Coalition’ (DSGC).
Zijn oproep volgt op het eerdere pleidooi van werkgeversvoorzitter Hans de Boer (VNO-NCW) voor een stevige klimaatagenda van het volgende kabinet.

 
bullet8 april 2017, EenVandaag-TV: IJskappen smelten in Groenland steeds sneller ( NPO Video )

De ijskappen aan de rand van Groenland vormen met hun 2,9 miljoen kubieke kilometer het grootste vergletsjerde oppervlak ter wereld.
Utrechtse wetenschappers deden onderzoek naar de ijskappen en kwamen tot onthutsende resultaten.

De conclusies staan deze week in het gerenommeerde wetenschappelijk vakblad Nature.
Sinds 1997 zijn de kappen hun natuurlijke buffer kwijt. Die bestond uit een tientallen meters dik pak sneeuw waarin het jaarlijkse smeltwater werd opgevangen.
De buffers zijn sinds 20 jaar verzadigd waardoor het smeltwater rechtstreeks de oceaan instroomt. Het proces is inmiddels onomkeerbaar.
 
bullet31 maart 2017, Nature: Mass loss of Greenland's glaciers and ice caps - artikel

 

bullet21 april 2017, nos.nl: Amerikaanse wetenschap in verzet: we voelen ons bedreigd

Amerikaanse wetenschappers gaan morgen in tientallen steden de straat op om te demonstreren tegen het beleid van president Donald Trump.
Met de March for Science protesteren wetenschappers tegen de miljarden die Trump wil bezuinigen op wetenschappelijk onderzoek.

De Amerikaanse wetenschap slaat alarm, ook in Princeton waar de Nederlandse wetenschapper Robbert Dijkgraaf werkt.

Bij de ministeries van Energie en Milieu is sinds Trump president is alle informatie over wetenschappelijk onderzoek over klimaatverandering verdwenen. Ook is onder het kopje 'milieu' op de website daarover niets meer te vinden.
 
bullet13 april 2017, Volkskrant: Steeds meer wetenschappers verzetten zich tegen het beleid van Trump
 
  
   Emotionele Jan Terlouw vraagt om meer vertrouwen !

 
bullet22 februari 2017, nu.nl: Jonge generatie politici komen met manifest voor duurzamer land

Tien politieke jongerenorganisaties van links tot rechts hebben een gezamenlijk manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Het stuk is woensdag gepresenteerd in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

De voorzitters van de jongerenclubs waren voor het opstellen van het plan uitgenodigd bij D66-coryfee Jan Terlouw. Diens pleidooi voor het onderlinge vertrouwen dat heerste in de tijd dat er touwtjes uit de brievenbussen hingen, kreeg vorig jaar veel aandacht. Precies dat soort vertrouwen was volgens de jongeren nodig voor de totstandkoming van het manifest.

Jongerenorganisaties van CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, PvdD en SGP hebben het stuk ondertekend.
Ze willen dat hun punten worden opgenomen in het regeerakkoord van het volgende kabinet.

 
bullet22 februari 2017, De Wereld draait door - video: Manifest politieke jongeren en Jan Terlouw

Eind vorig jaar maakte Jan Terlouw met zijn indrukwekkende en ontroerende pleidooi veel los.
In zijn speech sprak hij over ‘Het touwtje uit de brievenbus’ en het vertrouwen in de samenleving.

Het fragment werd ook online massaal bekeken en gedeeld, en op social media kwamen heel veel reacties. Hij vond het tijd voor een vervolg op zijn pleidooi. Samen met tien voorzitters van politieke jongeren organisaties presenteerde hij vandaag een manifest
 
bulletTekst - Politiek jongeren Manifest 22 februari 2017
 
bullet22 maart 2017, Trouw: VVD-Jongeren willen graag een kabinet met Groen Links

 
bulletVideo 30-11-2016, TV programma 'De Wereld draait door': Pleidooi Jan Terlouw voor meer vertrouwen (ca 7 minuten)

 
bullet1 december 2016, Trouw: Keert Jan Terlouw (D66) terug in de politiek?

Hij waarschuwde dat 'het kapitaal de macht heeft overgenomen van de democratie', en riep op dat de omslag naar duurzaamheid dringend noodzakelijk is.

Hij zei dat hij zich niet kan voorstellen dat mensen niet meer solidair met elkaar zijn
.

Als een Nederlandse Bernie Sanders krijgt hij opvallend veel reacties van jongeren, die hem nauwelijks meer kennen uit de tijd dat hij minister van economische zaken en vice-premier was (in 1981)

 
bullet1 december 2016, Trouw: Emotionele Jan Terlouw vraagt om meer vertrouwen

De kern van zijn boodschap was vertrouwen, iets dat we volgens Terlouw in de afgelopen decennia zijn kwijt geraakt.

Vertrouwen in elkaar, in de politiek, de politiek in de burgers en de grootste verliezer is de aarde.
Die we met onze welvaart en gebrek aan vertrouwen in hoog tempo naar de verdoemenis helpen
.
 
bullet"Laten we de jeugd een wereld geven waarin we elkaar weer vertrouwen en de touwtjes weer uit de brievenbussen kunnen hangen."
Met die woorden sloot D66-coryfee en schrijver Jan Terlouw gisteren zijn oproep af die hij hield bij De Wereld Draait Door.

Veel mensen waren ontroerd door zijn woorden en sociale media ontplofte.
 
bulletIn een interview dat Trouw anderhalve week geleden had met de oud-politicus ter ere van zijn vijfentachtigste verjaardag sprak hij ook zijn zorgen uit over het klimaatprobleem en de -in zijn ogen- lakse houding van de politiek.

Hij riep op om het roer radicaal om te gooien en niet te wachten tot een grote ramp de aarde treft. "Het helpt als de regering olie verbiedt", suggereerde Terlouw.

 
bullet15 november 2016, Trouw: Jan Terlouw: Wat helpt is een regering die olie verbiedt - interview

Interview Schrijver en D66-coryfee Jan Terlouw viert vandaag zijn vijfentachtigste verjaardag met de publicatie van twee nieuwe boeken.
Ze gaan over het klimaatprobleem.

'Van het akkoord van Parijs ben ik niet zo onder de indruk. Ik wil daden zien.
' Mijn eeuw was de eeuw van de wederopbouw, van armoedebestrijding.

'Deze eeuw gaat over de gevolgen van het menselijk handelen op aarde' - Jan Terlouw.

Hij waarschuwde daar dat
'het kapitaal de macht heeft overgenomen van de democratie', en riep op dat de omslag naar duurzaamheid dringend noodzakelijk ik.

Hij zei dat hij zich niet kan voorstellen dat mensen niet meer solidair met elkaar zijn, 'de politiek weet de solidariteit niet meer te kanaliseren' - Jan Terlouw
.
 
 
bulletfebruari 2017, geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017 - Geluk dat doen we samen

Politiek geluks-manifest is nodig - want de verkiezingen gaan nog steeds niet over ons geluk.

Donderdag 16 februari was het Centraal Planbureau (CPB) klaar met het doorrekenen van de politieke programma’s in termen van inkomen, koopkracht, begrotingstekort en werk.

Maar hoe zit het met hun plannen voor ons geluk en levenskwaliteit?

Politiek Geluksmanifest 2017
— omdat de verkiezingen nog steeds niet over ons geluk gaan.
 
bullet Geluks- manifest 2017 (pdf)
 

 
bullet19 mei 2018, nu.nl: Pensioenfonds voor de grootmetaal PME is gesopt met beleggen in kolen

Het pensioenfonds voor de grootmetaal PME is gestopt met beleggen in kolen.

Dat zegt bestuursvoorzitter Eric Uijen in Trouw.
Alle belangen in producenten van kolen, ter waarde van 6,3 miljoen euro, zijn verkocht.
PME, met een totaal aandelenpakket van 17 miljard euro, is volgens de krant het eerste grote pensioenfonds dat ‘kolenvrij’ is.

 
 
bullet4 oktober 2016, Trouw: Ineens zet Brussel zijn stempel op het Klimaatakkoord

Onder een vloedgolf van grote woorden over de toekomst van onze planeet heeft het Europees Parlement vandaag ingestemd met de EU-ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs.

Dat betekent dat de wereldwijde afspraken tegen klimaatverandering over een maand al van kracht worden.

'Dit is een grootse dag voor Europa en een grootse dag voor de planeet'- Ségolène Royal, Franse milieuminister
.

 
bullet3 september 2016, nu.nl: China en VS bekrachtigen klimaatverdrag Parijs

China en de VS hebben zaterdag het klimaatverdrag van Parijs geratificeerd. De ratificaties betekenen een belangrijke stap om het verdrag nog eind dit jaar in werking te laten treden.

De twee landen zijn samen verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2-uitstoot in de wereld stelt de BBC.

 
bullet12 december 2015, nu.nl: 195 Landen stemmen in met wereldwijd klimaatverdrag in Parijs

Delegaties van 195 landen zijn zaterdagavond op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen.
Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan.

'Geschiedenis geschreven !'


Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu noemt het zaterdag in Parijs gesloten VN-klimaatverdrag "evenwichtig, met een helder en ambitieus doel".

 
bullet Zie item 5 Klimaatcrisis - Klimaatproces Nederland, Klimaatproces België en de 'Oslo Principles' van deze pagina.
 
 
bullet28 juni 2016, nu.nl: Elektriciteitsproductie uit steenkool voor vierde jaar gestegen

In 2015 werd 39 miljard kilowattuur (kwh) aan elektriciteit opgewekt uit steenkool, 35 procent meer dan een jaar eerder.
Het is het vierde jaar op rij dat de productie uit kolen toenam, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De productie van stroom uit steenkool bereikte vorig jaar het hoogste niveau sinds 1990.
De productie van elektriciteit uit aardgas daalde daarentegen met ruim 9 procent tot 46 miljard kwh, het laagste niveau sinds 1996.
Het verbruik van stroom bleef nagenoeg onveranderd op 118 miljard kwh.

bulletCBS: Elektriciteitsproductie uit steenkool opnieuw hoger

 
bullet22 december 2015, Trouw: Bouw windmolens op zee vertraagt - Energie-Akkoord in gevaar

De bouw van grote windmolenparken in zee loopt zeker een half jaar vertraging op.

De doelen uit het energieakkoord raken hierdoor nog verder uit zicht.

Dit is het gevolg van het sneuvelen van de wet Stroom, dinsdagavond in de Eerste Kamer.

 
bullet22 december 2015, nu.nl: Coalitie verbijsterd sneuvelen Stroomwet

PvdA-leider Diederik Samsom spreekt op Facebook zelfs van "staatsrechtelijke sabotage".

"Zo opzichtig marchandeerde de Eerste Kamer nog niet met haar rol in ons parlementaire bestel.

Staatsrechtelijke sabotage over de rug van duurzame energie. Treurig", aldus Samsom.


---  Een moeizame weg ...... !!!  ----
 

 
bullet 4 Kwadranten diagram van Ken Wilber: 'Duurzaamheid' past oa in het kwadrant RB (dwz Rechts - Boven): Kwadrant: Individueel - Buitenkant

 
bulletIntegrale Visie:

Duurzame Politiek met een Integrale Visie werkt naar een goede balans mbt de 4 kwadranten (LB, RB, LO, RO) diagram van Ken Wilber, bij het oplossen van problemen en nieuwe plannen, waarbij duurzaamheid belangrijk is.
 
bulletZie voor verdere toelichting: de Startpagina - item 2 'Duurzame Politiek met integrale visie - Introductie' van deze website over Duurzame Politiek met integrale visie.

 
bullet8 juni 2012: http://Integrallife.com: A brief history of integral - Ken Wilber - video.
Zie eventueel YouTube video''s:
Ken Wilber - A Brief History of Integral part 1/2 en deel 2/2.

 
bulletZie bv ook de uitgebreide websites:
 
bullet http://integralesleben.org/            - Integrales Leben - Duitsland
 
bullet www.integrallife.com                    - Integral Life - VS
 
bullet Integrale Politik - Politieke partij  - Zwitserland
 
bullet www.integralacademy.eu              - Hongarije
 
bullet www.asociacionintegral.es             - Spanje
 
bullet www.integraleurope.org                 - Europa
 
bulletWat we zien is slechts het zichtbare deel van de realiteit - Paul Coelho
 
 
bulletEconomisme - herleiding van alle maatschappelijke problemen tot economische kwesties (zie diagram hiernaast - kwadrant (RB))
 
bullet YouTube-video: Jesse Klaver en Bas Jacobs over Economisme - 13 september 2015 - Programma Buitenhof
 
bulletDeCorrespondent: Vertel eens Jesse Klaver wat is economisme nu precies

Het is het terugbrengen van alle vraagstukken tot een financieel-economische kwestie. En het is een impliciete ideologie die gedeeld wordt door bijna alle partijen hier in de Tweede Kamer. Dat betekent dat er in de Kamer eigenlijk altijd naar dezelfde oplossing wordt gezocht: meer markt, minder overheid, meer groei.’ Jesse Klaver
 
bulletVoor duurzame politiek en een duurzame maatschappij / samenleving lijkt een integrale visie en aanpak nodig!
 
 

Binnenkant (innerlijk)
v

Buitenkant (uiterlijk)
v

Individueel
------>

LB (Links-Boven)

Ik
zelf en bewustzijn

subjectief

eigen/persoonlijke:
Geluk, Integriteit
gedachten, emoties, ervaringen
waarden, intenties, gevoelens, stemmingen, spiritualiteit,
meditatie (pagina)
 

(Rechts-Boven) RB

Het - individueel
gedrag en organisme
objectief

eigen/persoonlijke:
lichaam. hersenen
feiten, kennis
vaardigheden
natuurkunde, biologie
economisme
duurzaamheid (pagina)
 

Collectief
------>


Wij
cultuur en wereldbeeld
inter-subjectief

gedeelde/gemeenschappelijke:
waarden, duurzaamheid, emoties, ervaringen, betekenis, zingeving, ethiek, taal, communicatie, muziek, kunst

respect, beschaving
spreuken (pagina)

LO (Links-Onder)


Het - collectief
sociaal systeem en omgeving

inter-objectief

gedeelde/gemeenschappelijke:
economie
systemen, structuren
procedures
natuur, ecologie

integrale visie NL/EU (pagina)

(Rechts-Onder) RO

 Bijvoorbeeld (kwadrant = vak):

 - Kwadrant LB = kwadrant Links - Boven =  kwadrant Binnenkant - Individueel
 - Kwadrant RO = kwadrant Rechts - Onder = kwadrant Buitenkant - Collectief

-
Economisme - herleiding van alle maatschappelijke problemen tot economische kwesties - Kwadrant (RB)

 
bulletZie de pagina Meditatie - Geluk van deze website, de item:
 
bulletItem 7: "Multi Intelligentie Model":

FQ - Fysieke intelligentie  --  IQ - Logische en verbale intelligentie  --  EQ - Emotionele intelligentie  --  SQ - Spirituele intelligentie
 

horizontal rule


 

1 Duurzaamheid - Algemeen

 

bullet 1.1 Wat is duurzame ontwikkeling?

'Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'
         Brundtland, Verenigde Naties Report 'Our Common Future', 1987
(duurzame ontwikkeling - Wikipedia - Nederlands, sustainability -Wikipedia - Engels)

 
bullet 1.2 Wat is een Duurzame Maatschappij?

Een duurzame maatschappij is een maatschappij
 
bulletstimuleert duurzaam te leven
 
bullet waarin ieder kan voorzien in zijn of haar behoeften,
 
bullet die zorg draagt dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien,
 
bullet en waarbij ieder de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele  samenleving, in harmonie met zijn of haar omgeving.

Daarin komt duidelijk tot uitdrukking dat het gaat om drie elementen:
 
bullet het welzijn van de mens
 
bullet het welzijn van de omgeving: milieu en natuur
 
bullet Het welzijn van de economie

   Bron: www.gdindex.nl/ - zie ook item  Sustainable Society Index – SSI van deze pagina.


            
Zie ook item '1.6.1 Duurzaamheid in 151 Landen - per Land weergegeven' op deze pagina


 
bulletSamen naar duurzaamheid, rechtvaardigheid en solidariteit
 
bullet Mensenrechten worden niet enkel geschonden door terrorisme, onderdrukking en moordpartijen,
maar ook door oneerlijke economische structuren die enorme ongelijkheid creëren.
- Paus_Franciscus -
 
bullet Zie de pagina's Spreekwoorden Politiek en duurzaamheid en Integrale Visie Nederland / EU - oa item 3.5

 

bullet1.3 Een Duurzame Gemeente is een gemeente
 
bulletwaarin elke inwoner kan voorzien in zijn of haar behoeften
 
bulletdie zorgdraagt dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien
 
bulletwaarbij elke inwoner de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen
een stabiele samenleving, in harmonie met zijn of haar omgeving

 Bron: www.gdindex.nl - Vrij naar de Brundtland definitie van duurzame ontwikkeling
 

 
Zie ook item
'1.6.2 Duurzaamheid in 408 gemeenten in Nederland - per Gemeente op deze pagina

 

bullet1.4 De Duurzame Mens

TV Uitzendingen Filosofisch Kwintet 2015 van Omroep Human:

Over dit onderwerp heeft Omroep Human van 21 juni t/m 16 augustus 2015 de serie
'De duurzame mens' van een 6-tal uitzendingen van 1 uur uitgezonden.
 
bulletZondag 21 juni 2015: 'Vrijheid en vrijheid van meningsuiting'
Hoe absoluut is die vrijheid? Wie bepaalt de grens van vrijheid van meningsuiting? En is zelfcensuur de prijs die we betalen voor een vrije samenleving?
 
bulletZondag 28 juni 2015: 'Bildung
Hoe is het gesteld met onze creatieve en intellectuele vorming en ontwikkeling?
Waarom is het belang om Bildung door te geven an volgende generaties?
 
bulletZondag 12 juli 2015: 'Het filosofisch Kwintet over Piketty'
Aanleiding voor deze uitzending was het verschijnen van de Nederlandse editie van 'Kapitaal in de 21ste eeuw' van Thomas Piketty.
 
bulletZondag 2 augustus 2015: 'Saamhorigheid'
Deze aflevering gaat over saamhorigheid en het belang om ergens bij te horen. Met wie hoor je je verbonden te voelen en waarom?
Wat vergt het om met een ander verbonden te zijn? En waarom moeten we saamhorigheid overdragen aan volgende generaties?
 
bulletZondag 9 augustus 2015: 'Gelijkwaardigheid'
Gelijkwaardigheid, over het belang om in gelijke gevallen gelijk te behandelen en in ongelijke gevallen ongelijk.
Hoe verhoudt gelijkwaardigheid als ideaal zich tot de politieke realiteit? Zijn mensen gelijkwaardig?
En wat betekent dat voor bijvoorbeeld bootvluchtelingen aan de poorten van Europa? Zijn ze gelijk aan ons? En zo niet, zijn ze dan tenminste gelijkwaardig als mens?
 
bulletZondag 16 augustus 2015: 'Zorgzaamheid'
Hoe kunnen we in deze tijd van grote systemen, rendementsdenken en flexibilisering oog houden voor de menselijke maat?
En zijn we er nog voor elkaar bij tegenslag als ziekte en werkloosheid?

 
bullet14 juni 2016, Tubantia, artikel: Laat de gave van het woord weer winnen, door André Vis

Laat de gave van het woord weer winnen. Onderwijs kinderen in psychologie, filosofie en sociologie.
Misschien keert dan de beschaving terug in het debat.

André Vis - oud-hoofdredacteur van Tubantia.
 
bullet25 oktober 2016, Tubantia, artikel: Opinie: En de mens hij vlucht in de illusie van de grote bek door André Vis

Donald Trump is een format, geprogrammeerd door marketeers en gepromoot door media.

 
bullet 1.5 Duurzaamheid als wereldbeeld  (Wereldbeeld - Wikipedia)

Duurzaamheid kan geformuleerd worden als kwaliteit van leven, voor onze generatie en die van de toekomst, binnen de fysieke draagkracht van het systeem (inclusief klimaat) aarde.

Als we nu na al een te grote aanspraak op de voorraden van de aarde en onvoldoende rekening houden met de gevolgen voor klimaatverandering, dan is duidelijk dat maatschappelijke verandering nodig is.

Met de kwaliteit van leven bedoelen we kwaliteit voor mens en milieu, en een economie die meerwaarde creëert ook voor de toekomst.

Zoals Brundtland al vaststelde, kunnen we niet één van deze aspecten uitruilen tegen een ander.
Mensenrechten, milieu- en natuurbehoud en duurzame middelen van bestaan zijn alle drie nodig voor een duurzame samenleving.
 
bulletZie ook item Studium Generale Universiteit Utrecht: Duurzaamheid als wereldbeeld - in 2011 op deze pagina.
Studium Generale Univer
bulletOpmerkingen:
 
bulletAls grootste bottleneck kunnen de bestaande instituties aangeven worden. Deze belemmeren de ontwikkeling van schonere technologie, van maatschappelijke verantwoord ondernemen en van duurzaam gedrag van burgers en consumenten.

Uiteindelijk vinden deze instituties net als ons gedrag hun oorsprong in onze waarden of wereldbeelden.
 
bulletGa bv uit van een integraal mensbeeld en integraal wereldbeeld waarin religieuze/spirituele, filosofische, biologische/fysieke en psychologische elementen met elkaar in verband zijn gebracht.

Bij het mensbeeld gaat het vooral hoe de mensen tegen zichzelf aankijken, bij het wereldbeeld hoe de mensen tegen  de wereld aankijken.

Zie bv de pagina Wat is Integraal? van deze website.

 
bullet  Civis Mundi  - Gratis Digitaal Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur  -  Civis Mundi  - Wikipedia

Artikel: Een weg naar duurzaamheid: het integrale mens- en wereldbeeld
Bespreking boek: Een vorm van beschaving, door Klaas van Egmond
Een weg naar duurzaamheid: het integrale mens- en wereldbeeld
door:
Hans R. Vincent
 
bulletBoek 'Een vorm van beschaving', (2010) - door Klaas van Egmond.
Onze huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd.

Klaas van Egmond laat in dit boek zien welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe naar een nieuwe 'kwaliteit van leven' kan worden gezocht om onze beschaving te veranderen.
Eenzijdigheid, het verloren evenwicht, valt samen met rampspoed, discontinuïteit en daarmee onduurzaamheid.

 

  
   1.6.1 Sustainable Society Index  -
Your Compass to Sustainability

 
bullet Duurzaamheid in 154 landen - per land weergegeven

Z
ie de hoe de duurzaamheid voor 154 landen voor elk land eenvoudig (met 24 indicatoren) grafisch in beeld wordt gebracht:

 
bullet Sustainable Society Index

Bekijk de resultaten voor bv Nederland
 

The main objective remains to further develop the Sustainable Society Index – SSI – and to publish and disseminate the results every two years.

The SSI has been developed for 154 countries on national level. Nowadays the SSI has been implemented on regional level as well.


 
bullet Sustainable Society Index (SSI) - Wikipedia - Engels
 

Studium Generale Universiteit Utrecht - Duurzaamheid als wereldbeeld:YouTube-video (duur ca 43 minuten):

Duurzaamheid als Wereldbeeld - Kijk op een nieuw wereldbeeld | Herman wijffels - 29-03-2011

Studium Generale Universiteit Utrecht - Duurzaamheid als wereldbeeld:

Overzicht van alle lezingen, naar elk een link  van de YouTube video van de lezing

Zie ook de startpagina - item 4, van deze website.

 

    
   
Afscheid Herman Wijffels - Universiteit van Utrecht

 
bullet3 oktober 2016, Universiteit Utrecht: Verslag afscheid Herman Wijffels op 3 oktober (pdf)

Herman Wijffels nam afscheid van de Universiteit Utrecht.

Hij was sinds 2009 hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering
.
 
bullet3 oktober 2016: Afscheidsrede professor Wijffels (pdf)
 
bullet2 oktober 2016: Afscheid interview met Herman Wijffels in het TV-Programma Buitenhof


 Op 3 oktober 2016 nam Herman Wijffels afscheid van de Universiteit Utrecht.

Hij was sinds 2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). In zijn afscheidsrede ging Wijffels in op de duurzaamheids
-transitie en de rol daarin van de universiteit en de financiële sector.

Op een nieuwe manier naar de wereld kijken

In zijn afscheidsrede benadrukte Wijffels dat we met onze huidige manier van leven niet meer passen op deze ene aarde.

Om tot een meer duurzame, houdbare manier van leven en werken te komen, zullen we op een nieuwe manier naar de wereld moeten leren kijken.

Wijffels ziet hierin een belangrijke rol voor de universiteit weggelegd
- Stellingen van prof Wijffels:
 
bulletDe wetenschappelijke wereld zal zich disciplines-overstijgend moeten organiseren om vanuit samenhang geïntegreerde bijdragen aan de transitie te kunnen leveren.
 
bulletOok het onderwijs moet vanuit dat perspectief vorm krijgen:

We hebben voor het maken van de toekomst mensen nodig die diepgaande
kennis van een vakgebied combineren met de capaciteit om integrerend te werken; ook wel T-shaped skills genoemd.

 

 
bullet2012: YouTube Video: LowLands University 2012: Herman Wijffels - Het huidige systeem is failliet ca 43 minuten

 
bullet Sustainable Finance Lab

Het Sustainable Finance Lab is een informeel netwerk van merendeels academici van verschillende disciplines en universiteiten in Nederland die lid zijn op persoonlijke titel.

 
bullet12 juli 2017, Trouw: De sleutel tot een schonere wereld ligt bij 100 bedrijven

Een beperkte groep fossiele energiebedrijven wakkert klimaatverandering aan. Die concentratie biedt kansen voor een ‘groene’ ommezwaai, hopen onderzoekers.

Een groep van slechts honderd bedrijven is, direct en indirect, verantwoordelijk te houden voor de uitstoot van meer dan de helft van alle broeikasgassen. Wereldwijd, sinds 1988. De relatief kleine groep industriegiganten wint en verhandelt massaal olie, gas en steenkool.
Het gebruik van hun fossiele energieproducten resulteerde in 53 procent van de mondiale uitstoot.
 

 

bulletZie de pagina's Discussie Duurzame Politiek en Reden Duurzame Politiek van deze site.
 
   

  1.6.2 Duurzaamheid in 408 Gemeenten in Nederland -  per gemeente weergegeven


 
GDI - Gemeentelijke Duurzaamheids Index – uw kompas op weg naar een duurzame gemeente

 
bullet www.gdindex.nl -  GDI - Gemeentelijke Duurzaamheids-Index  - Nederland

 - Van 408 gemeenten in Nederland zijn de gegevens in beeld gebracht. 
Bekijk de resultaten voor bv Enschede

 
bulletWerkbladen voor elke gemeente - www.gdindex.nl/gdi-in-praktijk/werkbladen/

Voor elke gemeente hebben we werkbladen gemaakt: handige informatie om mee te werken.
Deze werkbladen zijn bedoeld om de discussie binnen de gemeente rond duurzaamheid te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden.

Ze bevatten de gegevens die voor de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex zijn gebruikt: de basisgegevens en de daarop gebaseerde indicatorwaarden.
De gegevens zijn in een breder perspectief geplaatst.

 
bulletDoor de Stichting Duurzame Samenwerking is in 2006 opgericht.
 
Het is een particulier initiatief, dat zich ten doel stelt om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te bevorderen.
 

 
   
    Jongeren Duurzaamheidsscan

 
bullet Jongeren Duurzaamheidsscan  JDS  -  http://www.jdscan.nl/  per 1 november 2016 beschikbaar

De Jongeren Duurzaamheidsscan, JDS is bedoeld om jongeren inzicht te geven in de duurzaamheid van hun gedrag.

Op die manier worden zij gestimuleerd – en stimuleren zij elkaar – om bij alles wat ze doen of laten,meer rekening te houden met de gevolgen voor duurzaamheid.

De JDS heeft de testfase glansrijk doorstaan.

Bijna 300 jongeren, leerlingen van groepen 7 en 8 van de basisschool en klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, hebben de scan getest.

Ze waren in het algemeen erg enthousiast en zijn met diverse waardevolle suggesties gekomen.

Vele daarvan zijn verwerkt in de nieuwe vragenlijst.
 
bulletDoor de Stichting Duurzame Samenwerking is in 2006 opgericht.
 
Het is een particulier initiatief, dat zich ten doel stelt om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te bevorderen.

 

 


   
1.6.3 Better Life Index - Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) - 11 topics
 
bullet www.oecdbetterlifeindex.org/  -  Better Life Index (Oeso) - Een geschikte index om duurzame ontwikkelingen te meten.

There is more to life than the cold numbers of GDP (Gross Domestic Product) and economic statistics – This Index allows you to compare well-being across countries, based on 11 topics the OECD has identified as essential, in the areas of material living conditions and quality of life.

 
bullet What’s the Better Life Index?

The Better Life Index is designed to let you visualize and compare some of the key factors – like education, housing, environment, and so on – that contribute to well-being in OECD countries.

It’s an interactive tool that allows you to see how countries perform according to the importance you give to each of 11 topics that make for a better life.
 
bulletBetter Life index - Nederland: www.oecdbetterlifeindex.org/countries/netherlands/
 
bulletVoorbeeld: Better Life Index - Civic Engagement - Nederland scoort 3,9 op een schaal van 0 tot 10 

-
www.oecdbetterlifeindex.org/topics/civic-engagement/
 
bulletCivic Engagement:

Trust in government is essential for social cohesion and well-being.

Today, more than ever, citizens demand greater transparency from their governments.
Information on the who, why and how of decision making is essential to hold government to account, maintain confidence in public institutions and support a level playing field for business.

Greater transparency is not only key to upholding integrity in the public sector; it also contributes to better governance. Indeed, openness and transparency can ultimately improve public services by minimising the risk of fraud, corruption and mismanagement of public funds.

 
bullet 22 juni 2016, nu.nl: Tweede Kamer wil verder kijken dan alleen Bruto Binnenlands Produkt (BBP)

Better Life Index van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) lijkt een geschikte index om duurzame ontwikkelingen te meten.

 

 


1.7 Democratie en rechtsstaat

 
bullet Democratie: Democratie is het bestuur van, door en voor het volk
 
bullet Democratie (- Wikipedia) is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden δῆμος (dèmos), "volk" en κρατέω (krateo), "heersen, regeren" en betekent dus letterlijk "volksheerschappij".
Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten, zoals in het oude Athene, of het volk verkiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in België en Nederland - Wikipedia
 
bulletDe ware aard van democratie is vrijheid. Vrijheid betekent om de beurt regeren en geregeerd worden - Aristoteles
 
bulletDemocratie is het enige systeem dat volhardend aan gezagsdragers blijft vragen of ze dat gezag wel mogen dragen - Winston Churchill

 
bulletRechtsstaat: Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht
 
bullet Rechtsstaat (- Wikipedia)  - De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV).

Vanuit de rechtsstaatgedachte is willekeur te voorkomen en zijn rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen.

In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten.

Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen.

Een rechter kan bij overtredingen sancties opleggen die wettelijk geregeld zijn. Als de rechters in een staat niet onafhankelijk zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden.

 
bullet Vaak worden de begrippen democratie en rechtsstaat door elkaar gebruikt, maar een democratie hoeft niet per se een rechtsstaat te zijn, en een rechtsstaat is niet per definitie een democratie.

 
bulletZie ook de pagina Wat is Integraal van deze website.
 


Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


2 Inhoud geven aan eigen Duurzaamheid met Integrale Visie


 
bullet2.1 Mijn duurzaamheids-diagram

 
bullet2.2 De Grote Transitie
     Manifest voor een duurzame en solidaire economie
      10 Thema's - 10 debatten

      

      Achtergrond informatie en literatuur mbt de grote transitie
 
bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017
 
bullet Energiecoöperatie
 
bullet Zorgcoöperatie
 

 2.1  'Mijn Duurzaamheids-diagram'

 Maken van een persoonlijk Duurzaamheids-Diagram:

 Onderstaande duurzaamheids-diagram is mijn persoonlijke invulling van het duurzaamheids-diagram.
 
bulletEigen inhoud geven aan  - Duurzaamheid met Integrale Visie - met een eigen interpretatie en invulling van het 4 Kwadranten Model van Ken Wilber

  Bij het maken van keuzes
bv bij verkiezingen kan je zelf ingevulde Duurzaamheid-Diagram je helpen bij je keuzes.
 
bulletZie bv ook voor inspiratie bv de pagina Spreuken Politiek van deze website.
 
bulletKies voor jezelf een aantal spreekwoorden of citaten die je het meest aanspreken en waar je een duidelijke klik mee hebt en plaats ze op de goede plek in een leeg vier-kwadranten-diagraam. Vul de kwadranten eventueel aan met trefwoorden die je belangrijke vindt.

 
bulletZie ook de pagina Herstel Burnout (site is tijdelijk buiten gebruik) item 3 'Integrale leefwijzer', gebruik van het 4 kwadranten model van Ken Wilber en spreuken, spreekwoorden en gezegden:

   - Zie ook het voorbeeld van een 'persoonlijke integrale leefwijzer' na een burnout-ervaring
.
 
bulletVoorbeeld van een 'Mijn Duurzaamheids-diagram':


 
bulletHet hiernaast staande 'Mijn Duurzaamheids-diagram' geeft mijn invulling van het diagram weer.

Ieder kan invulling geven aan zijn eigen
'Mijn Duurzaamheids-diagram'.


 
bulletZie bv ook de pagina's van deze website:
 
bullet Spreuken politiek

Voor het gebruik van spreuken in dit diagram
 
bullet Wat is Integraal
 
bullet Startpagina
 
bullet Literatuur en sites


 

bulletZie ook de pagina's Herstel burnout - item 3 en Spreuken - voor het maken van een 'Persoonlijke Leefwijzer' mbv spreuken. (site burnoutherstel.nl is tijdelijk buiten gebruik)

(van de website www.burnoutherstel.nl, waaruit deze site over Duurzame Politiek is voortgekomen)

 
bullet Opmerking:

- Het begrip
'Integraal leven' wordt in de Nederlandse taal eigenlijk niet gebruikt, dit in tegenstelling tot bv Duits en Engels.


- Zie de uitgebreide websites:

  -  http://integralesleben.org
     (Duitsland)

  - www.integrallife.com  (USA)

  - www.integrale-politik.ch
    (Zwitserland - Politieke Partij)
 
 
Binnenkant
 
Buitenkant
 Individueel

 Links-Boven (LB)

integraal leven bewustzijn

mindfulness

meditatie / inspiratie

religieus bewustzijn

ontwikkelen van bewustzijn mbt
natuur, duurzaamheid, leven in verbinding,
democratie en geschiedenis

ontwikkelen van individueel bewustzijn
om zelf overeind te blijven

ontwikkelen van individueel bewustzijn
om duurzaam samen te leven

Integriteit

 

Integraal   

(RB) Rechts-Boven

Duurzame wetenschap en vaardigheden

vaardigheden ontwikkelen voor duurzaam samen leven

(praktische en duurzame) democratie ontwikkelen

duurzame organisaties ontwikkelen

duurzame energie

uitstoot broeikasgassen (oa CO
2) terugdringen

duurzame producten / apparatuur

biologische producten

ledlampen toepassen

fietsen gebruiken

   Duurzaam

Collectief

Samen   

duurzame samenleving

noaberschap - verbinding - verbinden -
betrokkenheid

duurzame cultuur

Cultuurmodel van Hofstede

G1000

duurzame politiek met integrale visie

duurzame maatschappelijke hervormingen

blauwe zones

(culturele) manifestaties / feesten / cabaret

buurt/straat-feesten

wedstrijden

herdenkingen

onderscheidingen uitreiken en vieren
 

Links-Onder (LO)

   Leven

duurzame maatschappij

democratie

duurzame rechtspraak

duurzame wetgeving

duurzame banken

duurzaam onderwijs

duurzame infrastructuur

duurzame, solidaire en circulaire economie

duurzame voedsel-voorziening

duurzame gezondheidszorg

coöperaties

crowdfunding

kringloopwinkels / repair-cafés / ruilhandel

 

(RO) Rechts-Onder


'Mijn Duurzaamheids-diagram'

Zie bv de pagina Inhoud website voor verwijzing uitleg van in de tabel genoemde items.

bulletKorte toelichting op 'Mijn Duurzaamheids-diagram'

Het woord 'integraal' is geen verstandsspel maar een levende praktijk.

Het samenwerken en elkaar wederzijds ondersteunen in
begrip, ervaring en toepassing (hoofd - hart en hand) leidt tot een verdieping, als een essentieel doel van de integrale didactiek.

Met deze structuur van weergave vanuit verschillende perspectieven:

-  De subjectief/persoonlijke
Ervaringen     -  (Ik- Perspectief -  LB)

- Het objectieverende
Begrijpen                  - (Het - Perspectief: Het - Individueel  - RB,   Het - collectief - RO)

- Het gemeenschappelijke
Toepassen           - (Wij - Perspectief - LO)
 
 
 1   Subjectieve werkelijkheid

- het zelf (
ik - subjectieve beleving)

- LB - kwadrant Links - Boven in model Ken Wilber
  Ik
 2   Inter-subjectieve werkelijkheid - cultuur (wij - subjectieve beleving) - LO - kwadrant Links - Onder in model Ken Wilber   Wij
 3   Objectieve werkelijkheid - fysiologie en gedrag (ik - objectieve aspecten) - RB - kwadrant Rechts - Boven in model Ken Wilber Het - Individueel
 4   Inter-objectieve werkelijkheid - systemen met inbegrip van ecosystemen,
  overheid, instellingen en bedrijven
   (
wij - objectieve aspecten)
- RO - kwadrant Rechts - Onder in model Ken Wilber Het- Collectief

( Zie ook figuren op de Start pagina van deze website - item 2)

geven we een beeld van wat Ken Wilber als een Grondstructuur van de Kosmos beschrijft van de steeds te onderscheiden Perspectieve Waarneming (subjectief, inter-subjectief, objectief) van een Gebeurtenis.

Zie de pagina
Integral Leben van de website http://integralesleben.org.

 

bulletCitaat uit het boek 'Integrale Visie', door Ken Wilber:
 
bullet'Alle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan en ontplooiing, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden'
 
 
bullet14 september 2015, NRC:  Dit is wat je moet weten om de vluchtelingencrisis te begrijpen - Een uitgebreid artikel!

Al maanden komen per dag honderden/duizenden migranten aan in Europa.

Dit jaar werden er al meer dan 350.000 geteld.

Duizenden anderen staken ongemerkt de grenzen over.

Wat betekent dit?
 
bullet Zie ook item 'Cultuurmodel - Geert Hofstede' op de startpagina item 4, van deze website.
 

   Compassie als oplossing volgens George Monbiot

 
bullet15 april 2018, Vpro-Tegenlicht - video: Compassie als oplossing volgens George Monbiot

Hoe overwinnen we toenemende vervreemding, eenzaamheid en ecologische rampspoed?

Er is een nieuw verhaal nodig om de samenleving te bevrijden van het allesoverheersende rendementsdenken.
De invloedrijke Britse denker George Monbiot heeft antwoorden hoe we uit deze puinhoop komen.

We moeten onze relatie tot de natuur, de medemens, de gemeenschap, de politiek, en vooral tot onszelf opnieuw uitvinden.
 

     Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


   2.2 De Grote Transitie

 
bulletManifest voor een duurzame en solidaire economie
10 Thema's - 10 debatten

 
bulletAchtergrond informatie en literatuur mbt de Grote Transitie

--------------------------------------------------------------------------------

 
bullet De Grote Transitie - Manifest voor een duurzame en solidaire economie

- Duidelijke en bijzonder informatieve site -


10 Thema's - 10 debatten

 
bulletBestaanszekerheid en genoeg banen door werk te verdelen
 
bullet100% duurzame energie
 
bulletSchone productieproces die slim en zuinig omgaan met grondstoffen
 
bulletEen lokale democratie waarbij mensen weer centraal staan
 
bulletDe visie achter de Grote Transitie gaat uit van kwaliteit en welzijn, niet van alsmaar meer willen hebben.

 
bullet De grote transitie, met video  van Klaas van Egmond over groene belasting

Noodzakelijke vergroening van het belastingstelsel en ons economisch systeem.

 
bullet Zie de pagina's Integrale visie EU / NL en Literatuur en sites van deze website.
 

Introductie: De Grote Transitie - video:
YouTube-video:
De Grote Transitie (Jan Terlouw), ca 4 minuten
Zie ook http://platformdse.org
 
    
    Our New Economy

 
bulletOur New Economy  -  www.ourneweconomy.nl/

Our New Economy wil ons denken over de economie fundamenteel veranderen.

 - Stichting Our New Economy -

Stichting Our New Economy is voorgekomen uit Stichting (Platform) Duurzame en Solidaire Economie.

Per 1 januari 2017 heeft StichtingDSE een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur en een nieuwe naam - Our New Economy.

Het platform Duurzame en Solidaire Economie gaat verder als zelfstandige en onafhankelijke denktank.
 

 

 
bullet5 april 2018, nu.nl: De Nederlandse Bank waarschuwt banken en verzekeraars voor klimaatrisico's

Klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie vragen om meer aandacht van banken en verzekeraars. Daarvoor waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens de toezichthouder is sprake van "toenemende klimaatrisico's".

Klimaatverandering kan bijvoorbeeld een toename van extreem weer betekenen. Schade als gevolg van storm, hagel en regen is in Nederland meestal verzekerd en heeft daarmee een directe impact op verzekeraars.

"In het algemeen lijkt de Nederlandse financiële sector zich steeds bewuster te zijn van klimaatrisico's", constateert DNB. "Er moeten echter ook extra stappen worden gezet."

 
bulletBoek: Verandering van Tijdperk, door Jan Rotmans en Martijn Jeroen van der LInden

Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid.
Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt.

Rode draad is dat alle maatschappelijke sectoren hun houdbaarheidsdatum naderen, omdat de mens niet langer centraal staat. Mensen ontwikkelen zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen zij de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar een beter aangepaste samenleving en economie.

Jeroen van der Linden en Jan Rotmans geven in 'Verandering van tijdperk' een concreet en soms ontluisterend beeld van de heftige botsing tussen de gevestigde orde en de opkomende nieuwe orde.

Dit boek laat zien wat ons te wachten staat en biedt inspiratie omdat in deze kantelperiode ieder individu en elk initiatief telt; eenieder kan juist nu het verschil maken.
 
bullet YouTube-video: 'Verandering van Tijdperk - Presentatie 'Verandering van tijdperk, De overheid kantelt' door Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans

 
bullet We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.
-
Jan Rotmans -
 

 
bullet26 oktober 2016, Trouw: Bedrijfsleven wil meer actie van kabinet voor een beter klimaat

Een groep van 40 grote bedrijven schaart zich achter de Klimaatwet van PvdA-leider Samsom en GroenLinks-leider Klaver.

Zij roepen het volgende kabinet op de lange
termijn-doelen van het Klimaatakkoord van Parijs wettelijk vast te leggen om zo de opwarming van de aarde af te remmen.

 
bullet22 februari 2015, Nederland kantelt, VPRO (Video)

Nederland kantelt op gebied van oa duurzaamheid. Er zijn fundamentele veranderingen gaande in de economie en samenleving.

Nederland moet kantelen, zegt Jan Rotmans. Hij zoekt vernieuwers, dwarse denkers en frisse kijkers.
In Tegenlicht een portret van vier kantelbewegingen

 
bullet Boek: In het oog van de orkaan  -  Systeemcrisis, door Jan Rotmans

‘In het oog van de orkaan’ verhaalt over de uiteenlopende transitieprocessen die zich in Nederland afspelen; van de zorg tot de bouw en van energie tot voedsel, van Rotterdam tot Limburg en van Friesland tot Zeeland.

Er is een ondergrondse gaande, een transitiebeweging van onderop, die met de week krachtiger wordt. Deze beweging van onderop wordt de komende jaren een belangrijke verandermacht en botst met de gevestigde orde van bovenaf, die probeert deze beweging te remmen.

 

 


    Doorbrak van Duurzaam in de praktijk!

 
bullet10 december 2017, VPRO Tegenlicht: Op Energiemissie ( Video )

Ondanks de aanstelling van een klimaatminister, werd er vooral teleurgesteld gereageerd op de nieuwe klimaatdoelen van de regering.
Weinig ambitieus en zeker niet genoeg, vonden critici.

Hoe kunnen we de transitie naar duurzame energie wel een flinke versnelling geven?
Nederland loopt vooralsnog sterk achter ten opzichte van de rest van Europa.

Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en energie-commissaris, denkt dat een snelle overgang naar een duurzaam Nederland haalbaar is.
VPRO Tegenlicht reist mee op de missie van een ondernemende activist.

 
bullet Doorbraak van Duurzaam - 13 maart 2016, VPRO-Tegenlicht-TV - YouTube-video.

Nu duurzame energie goedkoper aan het worden is dan energie uit fossiele brandstoffen, voltrekt zich een omslag naar een wereld zonder CO2-uitstoot.

Het staat niet in de krant, maar er trekt een stille revolutie door de wereld: Duurzame energie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen.

Dat betekent in toenemende mate dat een keuze voor wind- en zonne-energie geen ethische meer is, maar een economische.

En dat zal de overgang naar duurzame energie sterk versnellen.

In landen als Brazilië, Australië, Chili en delen van de Verenigde Staten is de overweging om over te gaan op duurzame energie nu al een puur economische geworden.
En de komende jaren zal de prijs van zonne- en windenergie in snel tempo verder dalen, en het aantal landen waar het break-evenpoint voor duurzame energie doorbroken wordt, verder toenemen.

Verrassende nieuwkomer is bijvoorbeeld Marokko, waar de overheid verwacht in 2020 al meer dan 40 procent van de elektriciteitsvraag met zonne-energie te kunnen voldoen.

In Spanje is zonne-energie al goedkoper, maar de verwachting is dat dat binnenkort ook voor windenergie zal gelden.

Duitsland verwacht in 2017 het duurzame omslagpunt te bereiken.

Nederland laat voorlopig nog even op zich wachten.


 
bulletEnkele YouTube fragmenten uit de bovenstaande uitzending van 13 maart 2016:
 
bullet22 februari 2016, Tegenlicht: Promo 'Doorbraak van Duurzaam (YouTube)
 
bullet16 maart 2016, Tegenlicht: Tegenlicht Kort: Breekt duurzame energie definitief door? (YouTube)
 
bullet16 maart 2016, Tegenlicht: Animaties 'Doorbrak van Duurzaam' (YouTube)
 
bullet11 maart 2016, Tegenlicht: Martijn Kieft over 'Doorbraak van Duurzaam' (YouTube)
 
bullet11 maart 2016, Tegenlicht:In Utrechtse wijk Lombok gebruikt Robin Berg batterijen van auto's om overschot aan duurzame enegie op te slaan (YouTube)

 

 

bullet Artikel: Principes voor een duurzame politiek, door Robert van der Veen, 2009  - Universiteit van Amsterdam

Duurzaamheid als rechtvaardigheid.

Zoals de Nobelprijswinnaar Robert Solow zegt: 'Duurzaamheid gaat over verdelende rechtvaardigheid (...), over het delen van welzijn tussen tussen de huidige en toekomstige generaties'.

Solow concretiseerde dit later door ter stellen dat de volgende generatie moet beschikken over 'wat er ook maar nodig is om een levensstandaard te bereiken die net zo goed is als de onze, en net zo zal omgaan met de generatie die dan weer volgt'.
 
bullet Robert Solow - Nobelprijs
bullet Robert Solow - Wikipedia 

 
bullet17 september 2014, duurzaamnieuws.nl: Troonrede 2014: Geen plaats meer voor duurzaamheid

De enige zin in de troonrede, waarin het woord duurzaamheid bijvoeglijk om de hoek kwam, gaat over maatschappelijke ontwikkeling in overzeese rijksdelen. En het investeringsklimaat is nog het enige klimaatbegrip dat Rutte de Koning in de mond laat nemen. Voor de rest was de troonrede van dit jaar een verzameling van bekende liberale mantra's als bv groei, (on) veiligheid.
 
bullet16 september 2014, www.rijksoverheid.nl: Troonrede 2014  (video en tekst)

 

bulletWaarom zijn duurzame markten en duurzame business modellen nodig?

Het eenzijdig streven naar winstmaximalisatie, maximalisatie van aandeelhouderswaarde en maximale bonussen leidt vaak tot minimale duurzaamheid, zowel sociaal als ecologisch en geregeld ook nog economisch.

Platform Duurzame en Solidaire Economie -
http://platformdse.org
 
bullet Boek: Nieuwe Business Modellen: Een exploratief onderzoek naar veranderende transacties die meervoudige waarde creëren, Jan Jonker
 
bullet Eigen opmerking: Om tot duurzaamheid oplossingen te komen, komt steeds een duurzame en integrale visie en aanpak naar voren! - zie bv de startpagina van deze website.

 
bullet 14 maart 2014, www.duurzaamnieuws.nl: Transitiegericht ondernemen levert meer banen op

Onderzoek van adviesbureau Lavery/Pennell wijst uit dat bedrijven die zich richten op energie- en grondstofefficiëntie meer banen creëren, meer winst maken, minder CO2 uitstoten en zich minder afhankelijk maken van geopolitieke ontwikkelingen en prijsschommelingen.
In het rapport zijn de gevolgen van dit nieuwe industriële model voor de volledige Europese industrie berekend.

 
bullet22 augustus 2015, Volkskrant: Laat minister Plasterk zijn 'Big Brother'-wet inslikken

Nederland dreigt uit de bocht te vliegen met het massaal bespioneren van burgers.

Midden in de zomervakantie heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een concept-wetsvoorstel 'ter consultatie' voorgelegd waarmee de grondrechten van elke Nederlander met voeten wordt getreden: de nieuwe wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).

Als deze wet er komt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD ongekende bevoegdheden om inbreuk te maken op onze privacy
.

 
bullet28 juli 2015: www.hrw.org (Human Rights Watch): With Liberty to monitor all

How Large-Scale US Surveillance is Harming Journalism, Law, and American Democracy

For much of its history, the United States has held itself out as a model of freedom, democracy, and open, accountable government.

Freedoms of expression and association, as well as rights to a fair trial, are protected by the Constitution, and US officials speak with pride of the freedom of the media to report on matters of public concern and hold government to account for its actions.

Yet, as this report documents, today those freedoms are very much under threat due to the government’s own policies concerning secrecy, leak prevention, and officials’ contact with the media, combined with large-scale surveillance programs.

If the US fails to address these concerns promptly and effectively, it could do serious, long-term damage to the fabric of democracy in the country.
 

bullet Nu.nl - Overzicht artikelen over Wiv (Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten)

 
bulletVoor uitgebreide Informatie zie de pagina Integrale Visie NL/EU   (van deze website),  item 2 'Hoe krijgen burgers weer een echte plek in de politiek?

 
bulletBoek: De kracht van duurzaam veranderen, door Annemarie Rakhorst - Vorderingen in het (inter-) bedrijfsleven om duurzaamheid in de organisatie te realiseren.
 
bullet Duurzaamheid is noodzaak geworden.
 
bullet Het lineaire groeimodel maakt plaats voor een circulaire economie.
 
bullet https://www.economytransformers.nl/ - Economy transformers academy  -  Creëer nieuwe toekomst

Overweeg je (misschien al jaren) om ontslag te nemen van je werk of te stoppen met je studie, omdat je de zin er niet meer van inziet? Maar je doet het niet omdat je toch je brood moet verdienen of je diploma moet halen.

Voel je een (onbestemd) innerlijk verlangen om jouw bijzondere bijdrage te leveren aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken? Maar je durft je verlangen simpelweg niet te volgen, want je weet niet hoe.

Kom dan naar één van de informatie-avonden van ET academy bij jou in de buurt of naar de oriëntatiedag in Het Veerhuis in Varik. Want ET academy reikt je naast werk of studie middelen aan om zelf nieuwe toekomst te creëren. En moed te ontwikkelen om je verlangens te vervullen.

 

 
bullet 17-01-2016, nu.nl: 62 rijksten bezitten evenveel als de armste helft van de mensen op aarde

Hulporganisatie Oxfam Novib stelt dat de 62 rijkste mensen evenveel bezitten als de armste 3,5 miljard mensen op aarde. In 2010 hadden 388 rijken nog evenveel in handen als de armste helft van de wereldbevolking.

De organisatie waarschuwt voor een groeiende economische ongelijkheid.

Het vermogen van de rijkste 62 mensen is tussen 2010 en 2015 met 542 miljard dollar gestegen. Dat komt neer op een stijging van 44 procent.
Deze groep had vorig jaar een gezamenlijk vermogen van 1.760 miljard dollar.

In dezelfde periode is het vermogen van de armste helft van de wereldbevolking met 41 procent geslonken.
Het gezamenlijke vermogen daalde, ondanks dat de wereldbevolking in die periode met ongeveer 400 miljoen mensen is gegroeid.

"Hoewel wereldleiders steeds meer spreken over de noodzaak om deze ongelijkheid aan te pakken, is het gat tussen de rijksten en de rest van de wereld de afgelopen twaalf maanden spectaculair gegroeid", stelt de hulporganisatie
.
 
bullet www.nu.nl:  Andere artikelen over Armoede
 

 

bullet 8 juli 2015, Trouw: Hoe zit het eigenlijk met de millenniumdoelen?

In 2000 besloten wereldleiders acht grote problemen op te lossen.
Dit jaar lopen de Millenniumdoelen af. Wat is er van terecht gekomen? Trouw maakt in vier delen de balans op.

Millennium doelen:

1: Roei extremen armoede en honger uit

2: Bied ieder kind basisonderwijs

3: Bevorder seksegelijkheid en maak vrouwen mondiger

4: Breng kindersterfte omlaag

5: Verbeter de gezondheid van Moeders

6: Bestrijd hiv/aids, malaria en andere ziektes

7: Zorg voor een duurzaam leefmilieu

8: Vorm een wereldwijd ontwikkelplatform

Nu is het 2015: tijd om de balans op te maken. Want in september stellen de VN hun doelen voor 2030 vast.

 
bullet www.clubofrome.org/ -  Club of Rome

The Club of Rome was founded in 1968 as an informal association of independent leading personalities from politics, business and science, men and women who are long-term thinkers interested in contributing in a systemic interdisciplinary and holistic manner to a better world.

The Club of Rome members share a common concern for the future of humanity and the planet.

 
bullet www.bio1000.nl - Op weg naar biologisch 2030

Met een groep van 1000 mensen gaan we we in één dag gezamenlijk de dialoog aan over belangrijke thema's en toekomstplannen binnen ons landbouw en voedselsysteem.


 
bullet www.groenerekenkamer.nl -   De Groene Rekenkamer

De Groene Rekenkamer is gebouwd op het fundament van de aangeboren kritische houding van een groot aantal Nederlandse ingenieurs, wetenschappers en journalisten.

Het betreft een groep bezorgde burgers die minstens zo goed de weg weet in de natuurwetenschap als in bestuur en bedrijfsleven.
 
 
bullet www.duurzaamheidinactie.nl/ - Duurzaamheid in actie

 
bullet Quickscan mondiale voetafdruk

Met deze quickscan bepaal je je eigen mondiale voetafdruk. Hoeveel hectare heeft jouw leefstijl nodig? Je ontdekt het hier.

Zodra je de scan hebt afgerond, krijg je een rapportage met je score.
Maar tevens ook concrete tips om je voetafdruk te verkleinen.

Het is onze bedoeling dat mensen daadwerkelijk Actie ondernemen.
Deze stap hoeft niet direct groot te zijn, een reis van 1.000 km begint ook met een kleine eerste stap.
 
bullet Wereld Natuur Fonds - Bereken hier je eigen ecologische voetafdruk

 
bullet www.monitorduurzaamnederland.nl

Deze website geeft inzicht in de mate van duurzaamheid van Nederland en de uitdagingen voor de toekomst.
 
  
  Pluralistische benadering van de Economie

 
bulletZie bv ook de sites:
 
bullet www.isipe.net/
Student Initiative for Rethinking economics
 
bullet www.rethinkeconomics.org
Rethinking Economics is an international network of students and citizens working together to transform economics education for the better
 
bullet Arnold Heertje: op weg naar humanisering  (www.kerneconomie.nl):

De schrale voorstelling die economen, journalisten, ambtenaren van het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën geven van de economische wetenschap

     -  is een tijdbom onder de politieke en economische ontwikkeling in Nederland -
 
bullet Artikel: Integrale economie, Prof A. Heertje, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ESB 17 december 2010
Economie gaat over mensen. Mensen van nu en straks en waar ook ter wereld. Mensen met behoeften aan goederen, natuur, leefbaarheid, cultuur en al hetgeen is begrepen onder het subjectieve en formele welvaartsbegrip. Individueel en groepsgewijs ontlenen mensen, in hun consumptieve rol, behoeftebevrediging aan alle componenten die deel uitmaken van het ruime welvaartsbegrip door de allocatie van schaarse middelen.

Op deze eenvoudige vaststelling stoelt de verwachting dat het economisch leven van nature een humaniserend karakter heeft.

In deze verwachting wordt de mensheid teleurgesteld. De kredietcrisis heeft blootgelegd dat transacties in het economisch leven overwegend dehumaniserend zijn.


 
bullet Zie ook de Start pagina onder item 4 - 'Integrale politiek en integrale economie'
 
bulletBoek: Wat wij kunnen leren van Economen die (bijna) niemand meer leest, door Irene van Staveren  - 2016

Na de Koude Oorlog leek de enige relevante theorie om de economie te begrijpen en te beïnvloeden de neoklassieke.
Economen die anders dachten, werden afgedaan als naïef, of nog erger, als dom
.

De financiële crisis heeft op pijnlijke wijze laten zien dat deze beperkte blik onterecht is en zelfs veel schade kan toebrengen.

Irene van Staveren pleit daarom voor een
pluralistische benadering van de economie.

Ze legt helder uit hoe de huidige crisis in de vrije markt economie is ontstaan.
Steeds golden twee uitgangspunten - de vrije markt is rationeel gestuurd en het succes is in modellen meetbaar als we het vertalen in geld.

Van Staveren presenteert in dit boek enkele belangrijke inzichten van tien ‘vergeten’ economen, gekoppeld aan problemen die aan het licht kwamen bij de recente financiële crisis
.

Deze inzichten helpen om te begrijpen wat er fout ging en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen.

Van Staveren laat zien dat we geen nieuwe economische theorieën nodig hebben, omdat bestaande theorieën voldoende oplossingen bieden voor onze economische uitdagingen.
 
bulletYouTube-video: 'Vergeten lessen - door Irene van Staveren'
 
bullet6 maart 2016, Radio-programma 'OVT - Onvoltooid Verleden Tijd': Uitbreid interview met Irene van Staveren over dit boek 
    (Start audio op 56:13
/ 1:51:37)

 


ISBN 9789089538710

 

bullet

Boek: Multidisciplinary Economics, door Piet Keizer

       
A Methodological Account

The book argues that mainstream economists, who base their analyses only on the economic motivation of people, fail to explain and understand real-life economic phenomena.
 

The economic crisis, which began in 2008, illustrates the relevance of psychic and social motivations, especially when combined with each other. This book discusses orthodox and heterodox economics, and offers the reader ample material on  philosophy of science, psychology and sociology.

A multidisciplinary economic perspective is constructed in which economics, psychology, and sociology are integrated, and this multidisciplinary approach offers an understanding of real-life problems. Moreover, it offers researchers a rich source for future analysis.
 
bullet Boek: Multidisciplany Economics'- Inkijken via Google
 
bulletZie bv ook de sites:
 
bullet www.sirenforpluralism.nl
Student Initiative for Rethinking economics in the Netherlands
 
bullet www.rethinkeconomics.org
Rethinking Economics is an international network of students and citizens working together to transform economics education for the better
 


ISBN 9780199686490

 
bullet Boek: Integral Economics, door Ronnie Lessem and Alexander Schiefler

   Releasing The Economic Genius of Your Society

There are real and many alternatives to the economic mainstream. The trouble is of course that they are hidden from us.

In Integral Economics Ronnie Lessem and Alexander Schieffer pave the way for a sustainable approach to economics building on the richness of diverse economic approaches from all over the globe.
 
bullet Boek: Integral Economics' - inkijken via Google
 
bulletZie oa de Startpagina van deze website, item 4 - onderwerp: 'Integrale politiek en integrale economie'
 
bulletZie ook de pagina Literatuur- sites - video's - duurzame politiek van deze website.
 


ISBN 9781472411273

 
bullet Boek: De mythe van het economisme, door Jesse Klaver

       Pleidooi voor nieuw idealisme

In De mythe van het economisme vertelt Klaver over zijn eigen achtergrond, zijn ervaringen in de Tweede Kamer, en over zijn verzet tegen de economisering van de samenleving.
In dit boek analyseert Klaver het economisme, schetst alternatieven en geeft een stem aan een groeiende onderstroom in de samenleving.
Hij is ervan overtuigd dat het anders kan.

'Ik wil de status quo doorbreken’, zei Jesse Klaver bij zijn presentatie als fractievoorzitter van GroenLinks.
‘Het is mijn inzet om de steeds sterkere tendens om iedere maatschappelijke kwestie te reduceren tot een rekensom tegen te gaan.
We weten van alles de prijs maar van bijna niks de waarde.’

bullet Boek: 'De mythe van het economisme' -  Inkijken via Google

 
bullet Economisme - herleiding van alle maatschappelijke problemen tot economische kwesties (zie diagram)
 
bullet YouTube-video: Jesse Klaver en Bas Jacobs over Economisme - 13 september 2015 - Programma Buitenhof

 
bulletDeCorrespondent: Vertel eens Jesse Klaver wat is economisme nu precies

Het is het terugbrengen van alle vraagstukken tot een financieel-economische kwestie. En het is een impliciete ideologie die gedeeld wordt door bijna alle partijen hier in de Tweede Kamer. Dat betekent dat er in de Kamer eigenlijk altijd naar dezelfde oplossing wordt gezocht: meer markt, minder overheid, meer groei.’ Jesse Klaver

 


ISBN 9789023496953

bullet http://circle-economy.com

Dit platform is een actiegericht platform waarin een aantal bedrijven en instituten elkaar ontmoeten om samen te werken aan een circulaire economie.
Het platform biedt nieuwe businessmodellen en industriële systemen door samenwerking, inspiratie, innovatie en kennisdeling.
 
bulletVimeo-video: Circle Economy trailer - duur ca 2 minuten

 
bullet www.drift.nl - Dutch Institute for Transitions

 
bullet www.usi.nl  - Utrecht Sustainable Institute

 
bullet http://transitiontowns.nl

Uitgebreid  netwerk voor lokale Transitie in Nederland en
dragen met een overvloed aan praktische, sociale en betaalbare oplossingen bij aan de omschakeling naar een volledig duurzame wereld.

Transition Towns Nederland is een landelijk netwerk van groepen actieve burgers die met elkaar samenwerken om hun huis, buurt, dorp  of stad minder afhankelijk van (fossiele) energie, meer duurzaam en meer sociaal te maken.

Transitiontown is een internationaal concept om een regio, stad of dorp duurzamer te maken en deze zoveel mogelijk, vooral op het gebied van energie en voedsel, zelfvoorzienend te laten zijn.

 
bulletZie bv ook www.transitionnetwork.org.

 
bullet http://www.wbcsd.org   -  Business solutions for a sustainable world

 
bullet http://professionalpassionates.org

Professional passionates is a movement of professionals that make the world a better place from the job they are in. (inspire, connect & change)

 
bullet Enkele projecten in de praktijk:
 
bullet www.buurtzorgnederland.com/  - Buurtzorg (alternatieve thuiszorg)
 
bullet  http://broodfonds.nl/                 - Broodfonds (ZZP-ers) inkomensverzekeringen)
 
bullet http://burenbond.nl/                  -  Burenbond - buurtnetwerken voor mensen die moeite hebben op eigen benen te staan
 
bullet www.slowfood.nl                       -  Duurzame voedselvoorziening
 
bullet http://youthfoodmovement.nl    - De Youth Food Movement is en jongerenbeweging die zich inzet voor een eerlijker en gezonder voedselsysteem.
 
bullet http://ruilen.nl                          - Ruilen.nl is de grootste ruilsite voor iedereen die waarde hecht aan spullen en/of diensten
 
bullet http://weggeefwinkels.nl           - Weggeefwinkels in heel Nederland
 
bullet http://gratisafhalen.nl              - Gratis afhalen van allerlei 2de hands producten.

 
bullet8 januari 2016, Tubantia: 100 miljoen en een zoen van Maxima voor Almeloos bedrijf Qredits

Het Almelose bedrijf Qredits, een grote speler op het gebied van microfinanciering, krijgt 100 miljoen euro ter beschikking van de Europese Investeringsbank (EIB).
Het contract werd donderdag officieel ondertekend in de Hermitage in Amsterdam, in aanwezigheid van koningin Máxima.
Zij heeft voor Qredits deuren geopend.

Na een afwijzing van de bank komen veel ondernemers bij Qredits terecht, en dat kan hen wel helpen.


https://qredits.nl/  - Qredits helpt ondernemers met kredieten, coaching en tools.
 

 

 
bullet18 mei 2014, Wubbo Ockels is op 68 jarige leeftijd overleden - Statement van Wubbo Ockels: We moeten ons voortbestaan redden.


Wubbo Ockels was een gepassioneerd pleitbezorger voor het voortbestaan van de mensheid.
De voormalige astronaut voelde dat zijn missie niet in de ruimte lag maar op de aarde.

Eind januari van dit jaar schreef hij daarom onderstaand statement voor de mensheid:

"Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!!

De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste  situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen.
We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop wij zaken doen. Laten we het menselijke tijdperk begroeten.
Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan.'
 
bulletUit www.AD.nl  van 19 mei 2014: Statement Wubbo Ockels: We moeten ons voortbestaan redden
 
bulletWubbo Ockels 31 januari 2014: 'Happy Energy. The movement for a sustainable Earth and Us; Humanity' - Wubbo Ockels (pdf) via www.AD.nl.

 
bullet19 mei 2014, Trouw: Wubbo laat ons 'tien geboden voor de mensheid' na

De eerste Nederlander in de ruimte en een van de motors achter het publieke debat over duurzaamheid koos een opmerkelijke vorm: schets van een 'religie' die de mensheid moet samenbrengen, inclusief tien geboden. Zie artikel.


 
bullet www.happyenergy.nl/
Happy Energy is een jong initiatief dat staat voor een positieve en duurzame cultuur, en streeft naar een samenleving die zoveel mogelijk gebruik maakt van herbruikbare producten en schone energie.

Met het Happy Energy logo als het nieuwe universele symbool voor duurzame positiviteit.
Wubbo Ockels was medeoprichter van Happy Energy

 
bullet18 mei 2014, Trouw: Wij zijn allemaal astronauten op het ruimteschip aarde - Wubbo Ockels
Wubbo Ockels is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden. Trouw sprak vorig jaar met hem over duurzaamheid.

 
bullet29 oktober 2015, Trouw: Nederlandse natuur is dramatisch verslechterd

 
bullet9 februari 2014, www.p-plus.nl: Chinezen halen ons in met MVO-rapportage

Opvallend. Zo typeert Yvo de Boer van KPMG International de stijging van duurzaamheidverslagen in Aziatische landen.
De Chinezen halen ons zelfs in.
 
bullet The Sustainability Yearbook 2014 (pdf)

 

bullet14 januari 2014, www.duurzaamnieuws.nl/: Het systeem kraakt steeds harder - Jeroen de Haas

Eneco-topman Jeroen de Haas heeft serieuze twijfels of het marktsysteem wezenlijk bijdraagt aan de energievoorziening op lange termijn. ‘Hoeveel durven we eigenlijk aan marktkrachten over te laten?
 
bullet4 maart 2014, NRC: Miljarden verlies Duits energiebedrijf RWE door afschrijving op centrales

Het Duitse energiebedrijf RWE, het moederbedrijf van energieleverancier Essent, heeft vorig jaar voor het eerst in zestig jaar verlies geleden, liefst 2,8 miljard euro. Dat heeft alles te maken met eenmalige afschrijvingen van 4,8 miljard Euro.
 
bullet4 februari 2014, nu.nl: Moederbedrijf Nuon boekt fors af

Het Zweedse energieconcern Vattenfall heeft vorig jaar door afschrijvingen een fors verlies geleden. Dat maakte het moederbedrijf van het Nederlandse Nuon dinsdag bekend.
Vattenfall boekte in 2013 een nettoverlies van 13,5 miljard Zweedse kroon (1,5 miljard euro). Dit kwam vooral doordat het bedrijf bijna 25 miljard kroon afschreef op de waarde van zijn bezittingen.
Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de hele Europese energie-industrie structureel verandert. Daarbij staat de opwekking van elektriciteit in conventionele energiecentrales onder druk.

 
bullet29 oktober 2013, www.duurzaamnieuws.nl/: CarbonBubble kan megacrisis veroorzaken
 

    Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

  
  Dag van de Duurzaamheid
 

bullet Dag van de duurzaamheid - 10 oktober 2017

- Youtube-video: Dag van de duurzaamheid - maandag 10 oktober 2016.

-
Scholen en de Dag van de Duurzaamheid 2017

Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Samen laten we zien dat duurzaamheid noodzakelijk, inspirerend en winstgevend is.

Initiatief van
Urgenda:
http://www.urgenda.nl/

 
bulletZie bv ook:
 
bullet www.duurzaamgeluk.com
 
bullet www.watzoujijhetliefstewillendoen.nu
 
bullet www.duurzaamdorpdiemen.nl
 
bullet www.elsina.nl

 
bullet22 mei 2015, Trouw: Nieuwe wet verbeidt Franse supermarkten eten weg te gooien

Frankrijk gaat de strijd tegen voedselverspilling aan met een wet die moet voorkomen dat supermarkten nog langer eetbaar voedsel weggooien.
De wet is gisteravond unaniem door het Franse parlement aangenomen.

 
bullet23 april 2014, TrosRadar: Fabrikanten verkorten bewust levensduur van apparaten  - Voorbeeld van niet duurzaam ondernemen!!

De levensduur van producten wordt opzettelijk door fabrikanten verkort. In Duitsland is er een beweging op gang gebracht die zich daartegen verzet, meldt Trouw.
 
bullet 22 april 2014, Trouw: Ooit ging een apparaat vele jaren mee
Fabrikanten van huishoudelijke apparaten weten met trucs de levensduur van producten te beperken. In Duitsland komt een beweging op gang die zich daartegen verzet, Stefan Schridde is er de aanjager van.
 
bulletYouTube-video: Stefan Schridde - Murks? Nein Danke!  - www.murks-nein-danke.de/murksmelden/
 


Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

    
    
 Fairtrade Gemeente
   
 
bulletFairtrade Gemeenten - http://fairtradegemeenten.nl/

In een Fairtrade Gemeente zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel.

Zo maken we samen heel Nederland fairtrade.
 
bullet Hoe kan je meedoen?

Iedereen in Nederland kan meedoen met de Fairtrade Gemeente campagne.

Meedoen loont. Voor jouzelf, voor jouw organisatie, maar vooral ook voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden.

De meerwaarde van het meedoen is voor iedereen anders. Voor de een is dat het opbouwen van een groter netwerk en het opdoen van werkervaring.

Voor de ander is dat promotie of het met trots kunnen laten zien welke fairtrade producten ze verkopen of serveren.

Maar, wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze via de campagne een Iedereen die samen met andere bedrijven, winkels, inwoners en de lokale overheid lokaal wil werken aan meer eerlijke handel.
 


Energiecoöperatie

 

bullet Energiecoöperatie in Nederland - Wikipedia

Een energiecoöperatie is in Nederland en België maar ook in andere delen van Europa een coöperatie die zich richt op het bevorderen van een duurzame energievoorziening. 4 Voorbeelden:
 
bullet NoordHollandse Energie Coörperatie - De NoordHollandse Energie Coörperatie levert schone energie van Noord-Hollandse bodem
 
bullet Coöperatie TexelEnergie U.A. -Texel Energie verzorgt de levering van groene energie.
 
bullet www.ecachterdehoven.nl/ - Energie Coöperatie Achter de Hoven - Leeuwarden
 
bullet www.energiedongen.nl/ - Energie Dongen is een coöperatieve vereniging in Dongen
 
bulletOok zijn er meerdere/vele energiecoöperaties in oprichting. 2 Voorbeelden:
 
bullet7 april 2013, Tubantia: Groen licht voor energiecoöperatie in Hof van Twente
 
bullet WeertEnergie, de lokale energie coöperatie in oprichting
 

horizontal rule

Zorgcoöperatie
 

bullet Meer dan 100 zorgcoöperaties actief in Nederland - www.kcwz.nl - Kenniscentrum Wonen-Zorg

Het aantal zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn is ten opzichte van vorig jaar significant toegenomen.
Dit jaar zijn 101 initiatieven in wonen-zorg-welzijn gevonden, die allemaal het doel hebben om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

 

Burgerinitiatief, vernieuwend, stimulerend en revolutionair

Burgerinitiatieven in welzijn en zorg typeren zichzelf als vernieuwend, stimulerend en revolutionair. Dit blijkt uit een enquête onder 30 initiatieven van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen -Zorg en de Universiteit van Utrecht.


Ga naar begin van deze pagina
 

horizontal rule3 Filosofie, ethiek, politiek, communicatie, (E-)democratie en duurzaamheid

 

bullet Politiek filosofie - Wikipedia

Politieke filosofie is een filosofisch vakgebied waarin vraagstukken rond politiek en maatschappij aan de orde zijn.
Als zodanig ie er een relatie met politicologie en sociologie.

Meer concreet gaat het in op vragen rond autoriteit, eigendom, macht. politiek, rechtvaardigheid en vrijheid.

Plato's 'Politeia' en Aristoteles 'Politica' maakten van deze filosofen wellicht de meest invloedrijke politieke filosofen uit de geschiedenis.

***  Zie de pagina Literatuur - Sites - Duurzame Politiek van deze website ***

 
bullet Politicologie - Wikipedia

Politicologie, ook wel politieke wetenschappen genoemd, is een discipline binnen de sociale wetenschappen die zich bezighoudt met het bestuderen van politiek.

De huidige politicologie is in vergelijking met andere wetenschappen opmerkelijk omdat zij niet één methode hanteert en niet één eenduidige definitie van het vakgebeid te geven is
.
 
bullet Sociologie - Wikipedia

Sociologie

Sociologie is de studie van het sociale gedrag van de mens, en van de sociale, politieke, religieuze en economische aspecten van de menselijke samenleving.
Daarbij staan vooral de inrichting en verandering daarvan, alsmede sociologische problemen centraal.

Belangrijke vragen zijn hoe sociale cohesie, sociale ongelijkheid en identiteit tot stand komen.

 
bullet Ethiek - Wikipedia

Ethiek of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.

In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.

Het stellen van vragen over ethiek ie natuurlijk geen monopolie van de filosofie.
Ook in andere studiegebieden zoals politiek, geneeskunde, geschiedenis, biologie en sociologie is ethiek soms onderwerp van discussie.

 
bullet Politiek  - Wikipedia

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandeling - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.

Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat - De meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk als politiek te bestempelen — bij het beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene groep of persoon naar een andere groep of persoon

 
bulletWat is een duurzame ontwikkeling

'Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'

         Brundtland, Verenigde Naties Report 'Our Common Future', 1987
(duurzame ontwikkeling - Wikipedia - Nederlands, sustainability -Wikipedia - Engels)
 
bulletWat is een Duurzame maatschappij?

Een duurzame maatschappij is een maatschappij:
 
bulletdie duurzaam leven stimuleert
 
bullet die voorziet in de behoeften van de tegenwoordige generatie
 
bullet die niet tekort doet aan de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien
 
bullet waarbij elk individu de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele maatschappij, in harmonie met zijn omgeving.

 

bulletStudium Generale Universiteit Utrecht met thema Duurzaamheid als wereldbeeld:

 
bullet Over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering.

Wanneer: dinsdagen vanaf 8 februari 2011, 20.00 tot 21.30 uur
Waar:
Aula, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
bullet 8 februari 2011: De urgentie van Duurzaamheid - video -  Klaas van Egmond
 
bullet 29 maart 2011:  Kijk op een nieuw wereldbeeld - video - Herman Wijffels

 
bullet Overzicht van alle andere lezingen, naar elk een link  van de YouTube-video van de lezing

bulletDinsdag 8 februari 2011: De urgentie van duurzaamheid - video
Rector magnificus, Jacqueline Cramer, Klaas van Egmond
 
bulletDinsdag 15 februari 2011: Instituties van de open samenleving - video
Bas van Bavel, Hans Schenk
 
bulletDinsdag 22 februari 2011: Van government naar governance - video
Mark Bovens, Henk Kummeling
 
bulletDinsdag 1 maart 2011: Lekker en gezond  - video
Frank Miedema, Anton Pijpers
 
bulletDinsdag 8 maart 2011: Migratie en nieuwe identiteit  - video
Paul Snabel, Annelies Zoomers
 
bulletDinsdag 15 maart 2011: Push the right button: gaming voor sociale verandering  - video
Joost Raessens, Peter Werkhoven
 
bulletDinsdag 22 maart 2011: Beelden van mens en natuur - video
Rosemarie Buikema, Bert Theunissen
 
bulletDinsdag 29 maart: Transities en perspectieven voor een nieuw wereldbeeld - video
Herman Wijffels, Jan Luiten van Zanden

 
bulletWebsites mbt Filosofie, ethiek, politiek, (E-)democratie en duurzaamheid:
 
bulletAlgemeen overzicht van filosofie links:
 
bullet www.leren.nl/rubriek/wetenschap/filosofie
 
bullet http://filosofie.startpagina.nl (zie oa ook prikbord)
 
bullet http://filosofie.startkabel.nl
 
bullet www.filosofie-online.nl/

 
bulletMeer over ethiek:
 
bullet www.leren.nl/rubriek/wetenschap/ethiek
 
bullet http://ethiek.verzamelgids.nl
 
bullet www.zorgethiek.nu
(oa Download nu gratis het boek "Aannemelijke zorg, Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg" (PDF)).
 
bullet www.ethiek.nl

 
bullet Meer over (E-)democratie:
 
bullet Democratie - Wikipedia
 
bullet Parlementaire democratie - Wikipedia
 
bullet Representatieve democratie - Wikipedia
 
bullet E-democracy (Internet democratie) - Wikipedia

E-democracy (a combination of the words electronic and democracy), also known as digital democracy or Internet democracy, incorporates 21st-century information and communications technology to promote democracy.
 
bulletE-democracy (a combination of the words electronic and democracy), also known as digital democracy or Internet democracy, incorporates 21st-century information and communications technology to promote democracy.
 
bulletZie bv de site: http://forums.e-democracy.org/

 
bulletMeer over duurzaamheid:
 
bulletZie item 1 Duurzaamheid - Algemeen op deze pagina.

 
bulletStartpagina over integriteit: http://integriteit.startpagina.nl/ - Wikipedia
 
bulletZie ook de pagina Ethiek en filosofie van de website  www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik) waaruit deze website over duurzame politiek is voortgekomen.

 
 
  3.1 Communicatie - politiek - duurzaamheid

 
 
 - Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden -

     - Problemen mbt 'goed' kunnen oplossen van de vele maatschappelijke lokale, nationale en internationale problemen.
       (vluchtelingencrisis, armoede rijkdom, privacy, klimaat, etc)

     -
Wat maakt een politieke speech tot een goede speech?
      
Wat kunnen we van bv Aristoteles leren?

      -
Zie ook de pagina Integrale Visie EU en Nederland, item 1 'Hoe krijgen burgers weer een echte plek in de politiek?'

 
bulletLaat de gave van het woord weer winnen

Onderwijs kinderen in psychologie, filosofie en sociologie.
Misschien keert dan de beschaving terug in het debat.

André Vis - oud-hoofdredacteur van Tubantia.

 
bullet14 juni 2016, Tubantia, artikel: Laat de gave van het woord weer winnen, door André Vis

 
bulletEnkele verschillende aspecten en methoden mbt communicatie, politiek en duurzaamheid - Enkele voorbeelden

 
bulletMediation en conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen.

Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie
 
bulletZie bv de websites: https://mediationnederland.nl/  en  Conflictbemiddeling of Mediation - Wikipedia

 
bulletSocratisch gesprek
 
bulletZie de website: Socratisch gesprek (pdf) - via de website www.jenaplan.nl/

Eenvoudige toelichting op Socratisch gesprek
Op internet zijn er vele video's over het Socratisch gesprek
 
bullet www.socratischgesprek.be/socrates.html

Over Socrates bestaan heel wat bronnen, de ene al wat historisch betrouwbaarder dan de andere.

De meest bekende en misschien ook de mooiste zijn de boeken van Plato (428/7-348/7).

We lezen er verhalen waarin Socrates met Griekse jongens en mannen in gesprek gaat.
In Plato’s werk uit zijn vroege periode en middenperiode - met betrekking tot de figuur van Socrates waarschijnlijk historisch de meest betrouwbare - lezen we enkele kenmerken van Socrates’ karakter en zijn pedagogische aanpak.
 
bulletHet goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven -  Socrates

 
bulletGeweldloze communicatie
 
bulletZie bv de website: www.geweldlooscommuniceren.com/

 
bullet Zuiver communiceren
 
bulletZie bv de website: www.zuivercommuniceren.nl/diensten/kennismakingsbijeenkomsten/kennismaking-zuiver-communiceren/

 
bulletVerkiezingen, hoorzittingen, demonstreren en staken

 
bulletG1000 - Platform voor democratische innovatie:  
 
bulletG1000nu: http://g1000nu.ning.com/ - Platform voor democratische innovatie - Nederland.
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Democratie - Innovaties in Nederland en België (pdf-file) - Versie 03-12-2018
 
bullet G1000 wat is dat?:  http://g1000.nu/ - Zie ook 1  A4-samenvatting - (pdf-file)
 
bullet30 maart 2014, VPRO Tegenlicht: We zijn het zat - Steeds meer mensen hebben het gevoel dat ze niet meer gehoord worden door de politiek

Banken, bonussen, bezuinigingen en een toenemende ongelijkheid in de samenleving zorgen voor een groeiende woede en onbehagen onder burgers. Er is weinig zicht op verandering. Banken lobbyen uiterst succesvol tegen nieuwe regelgeving, en het verschil tussen rijk en arm neemt verder toe. Het uit zich in een afnemende interesse in politiek, lage opkomst bij verkiezingen.

Waar moet de oplossing dan vandaan komen? David van Reybrouck, schrijver in België, zag enkele jaren geleden dat de democratie in zijn land er slecht aan toe was. Hij organiseerde een burgerforum, de G1000, om meer aandacht te krijgen voor wat de bevolking precies wil. Zijn initiatief vindt navolging in Amersfoort, waar burgers en politiek samen proberen scherp te krijgen wat er in de stad moet gebeuren.
 
bulletOpmerking:  na 31 minuten en 40 sec na start start video: David van Reybrouck over G1000

 
bulletYouTube-video: David van Reybrouck - Masterclass - Utrecht 30 september 2014

Op 30 september 2014 was David van Reybrouck bij de gemeente Utrecht op bezoek voor een masterclass.
Bewoners, ambtenaren, raadsleden en college gingen met hem in gesprek over de toekomst van de democratie
.
 
bullet 6 februari 2015: G1000 in Uden - Eerste G1000 Café een feit
 
bullet Zie de pagina Integrale Visie EU en Nederland, item 1.2

 
bulletSpindoctor

Een spindoctor is een adviseur of voorlichter van een politieke partij of een ambtsdrager die de opdracht heeft het beleid van zijn politieke opdrachtgever zo positief mogelijk te presenteren en te verdedigen of hem of haar daarin te coachen.

Het doel is het gunstig stemmen van de publieke opinie.
 
bulletZie Spindoctor via Wikipedia

Bv:
Wegduiken van politici die in bestuurlijke functies die geen mondelinge verantwoording willen afleggen in bv consumenten TV- progamma's (op advies van bv een adviseur/spindoctor)

Wegduiken van politici die in bestuurlijke functies die geen mondelinge verantwoording willen afleggen in bv consumenten progamma's (op advies van bv een adviseur/spindoctor)

 
bulletIntimidatie via bv Twitter, Facebook en E-mail

 
bulletGeheim volgen, afluisteren, hacken en/of intimideren van burgers (bv Overheid en verzekeringsmaatschappijen)
 
bullet29 april 2016, Volkskrant: Kabinet houdt vast aan massaal aftappen internetverkeer
 
bullet Boek '1984' van George Orwell
 
bulletZie de pagina Integrale Visie Europa Nederland item 1.3 'Boek '1984' door George Orwell', van deze website.

 
bulletTerrorisme

Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek of religieus doel.

In de meeste opvattingen over wat terrorisme is, moet het om illegaal geweld gaan, doorgaans gekoppeld aan burgers als slachtoffers.
 
bulletZie bv: Terrorisme - Wikipedia
 

 
3.2  Wat maakt een politieke speech tot een goede speech?

 
bullet28 juli 2016, Video VARA TV Programma De Wereld Draait Door - Summerschool: Wat maakt een politieke speech tot een goede speech ?

DWDD Summerschool: Wouter Bos - I Have A Dream

Hoe lever je de perfecte speech af? En wie deed dat in de recente geschiedenis het allerbeste?

Oud-politicus Wouter Bos geeft college over de kunst van de retorica in DWDD Summerschool.

Met voorbeelden en handige trucs waarmee iedereen die ooit voor een groep dient te spreken uit de voeten kan.

Wat kunnen we leren van bv Aristoteles
?

 
bullet Alle uitzendingen van DWDD Summerschool 2016 - NPO

 
bullet De klassieke retorica, via de website http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/

Kort overzicht - Ondanks dat de klassieke retorica nog in de jaren voor Christus gevestigd is, is er nog veel van terug te vinden in de moderne theorieën over redevoering.
 
 
bulletBoek Retorica, door Aristoteles (384 voor Chr.)

De Retorica van Aristoteles behandelt dit cruciale deel van het menselijk bestaan in de ruime context van communicatie tussen mensen.
Behalve het woord zelf spelen bij zijn analyse ook de spreker en het gehoor een rol.

De centrale gedachte is dat de retorica uiteindelijk te maken heeft met beoordelen: het gehoor zal tenslotte met de woorden van een redenaar instemmen of ze afwijzen.
Het proces van overtuigen is dus gericht op het maken van een keuze
.

 
bullet Retorica - Wikipedia
 
bullet Redevoering - Wikipedia
 
bullet Rede - Wikipedia
 
bullet Aristoteles meesterwerk over de kunst van het overtuigen,
via de website
https://archive.li/izJ9
 
bulletZie ook de pagina literatuur van deze website
 


ISBN 9789065540072

 
bulletBoek: 'Mag ik Uw aandacht', gids voor zinvol spreken, door Willem en Anne van der Meiden

Communicatie en retorica zijn meer dan ooit actueel in politiek, onderwijs en ons dagelijks leven.
Wie de kunst van het spreken beheerst, beschikt over een machtig middel.

Deze praktische gids behandelt alle aspecten van het spreken in het openbaar: techniek (stemgebruik, houding, mimiek), inhoud (hoe bouw je je verhaal op? hoe overtuig je?) en publieksfactoren (wat is een publiek? hoe reageert het?) en komt uit bij wat speciaal telt als er zingeving van je verwacht wordt.
 
bulletTV uitzending: NTR Academie 7 augustus 2013, 'Mag ik even Uw aandacht?' - Anne van der Meiden (video)

U kunt ze zo opnoemen: uw vroegere leraren, collega's op uw werk, mensen waar u graag naar luistert.

Maar waar ligt dat aan? En hoe werkt het?
 
Anne van der Meiden, theoloog en emeritus-hoogleraar communicatiewetenschappen, verklaart het: de zeggingskracht van het woord.
 
bullet Boek inzien via Google
 


ISBN 9789021144214


Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 

4 Milieudefensie daagt Nederlandse Staat voor rechter om schone lucht
 

 
bulletOktober 2018, milieudefensie.nl: Recht op gezonde lucht

Hoe erg is de luchtvervuiling in Nederland eigenlijk?

Je verwacht het misschien niet, maar de Nederlandse lucht is behoorlijk ongezond. In de lucht die we inademen zitten giftige stoffen, zoals fijnstof.
Elk jaar overlijden hierdoor duizenden mensen.
Tienduizenden mensen zijn langdurig ziek. Ze zijn bijvoorbeeld kortademig of hebben hartproblemen.

 

bullet23 januari 2018, nu.nl: Gezondheidsraad wil overheid meer doet aan schonere lucht

Het kabinet moet meer maatregelen nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat schrijft de Gezondheidsraad dinsdag in een advies over dit onderwerp.

De Nederlandse overheid zou niet moeten uitgaan van de Europese grenswaarden, zoals nu het geval is. Maar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) adviseert zouden moeten worden gehanteerd.

Dit zou betekenen dat grote vervuilers nog meer beperkingen opgelegd zouden moeten krijgen door de overheid.

 

bullet27 december 2017, milieudefensie.nl: Opmerkelijke uitspraak rechtszaak voor gezonde lucht

De rechter is het met ons eens dat Nederland niet voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit.

Toch valt dat volgens de rechter de Staat op dit moment niets te verwijten.

Milieudefensie strijdt door tegen luchtvervuiling. Want de Nederlandse lucht is behoorlijk ongezond.


 
bulletAugustus 2016: Milieudefensie: Nederlandse staat aangeklaagd voor mensenrechtenschending

De gezondheid van burgers loopt ernstige schade op, doordat de staat te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
 
Daarmee wordt het grondrecht op gezondheid geschonden.
 
bullet Dagvaarding recht op gezonde lucht

De publiekssamenvatting van de dagvaarding voor de rechtszaak voor gezonde lucht

 
bullet27 september 2016, nu.nl: Slechts 8 procent van de wereldbevolking leeft in schone lucht

Minstens 92 procent van de wereldbevolking leeft in gebieden waar de luchtkwaliteit ondermaats is.

Bijna 90 procent van de dodelijke slachtoffers komt uit lage- en middeninkomenslanden.

Dat blijkt uit een dinsdag uitgekomen rapport van de Wereldgezondsheids
Organisatie (WHO).
 
bullet17 augustus 2016, nu.nl: Nederlanders roken per dag 5 sigaretten mee door de vervuilde

 
bullet2 augustus 2016, Trouw: Milieudefensie eist schone lucht op als mensenrecht

Wel meer asfalt en hogere snelheden op de autowegen, maar onvoldoende maatregelen om de luchtvervuiling tegen te gaan.

Milieudefensie is het zat. Omdat de gezondheid van Nederlanders op het spel staat, sleept de belangenorganisatie de staat voor de rechter.
De dagvaarding is gisteren bezorgd op het ministerie van infrastructuur en milieu.

 
bullet2 augustus 2016, Volkskrant: Milieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht

Nederland moet uitstoot 36 procent verlagen.

Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afval per 2030 met 36 procent verminderen ten opzichte van 2005. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie woensdag in Brussel presenteerde naar aanleiding van de afspraken die in december op de klimaattop in Parijs zijn gemaakt.
 Daarin worden de inspanningen om het Europese klimaatdoel voor 2030 te halen opgevoerd en verdeeld over de 28 individuele EU-lidstaten.

Milieudefensie eist voor de rechter dat luchtkwaliteit voldoet aan Europese normen
Actiegroep Milieudefensie eist van de staat dat de luchtkwaliteit overal in Nederland binnen een half jaar voldoet aan de Europese normen. Nu worden die normen op tientallen plaatsen nog overschreden, vooral door te hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide die veroorzaakt worden door verkeer en intensieve landbouw. Als gevolg hiervan gaan volgens de milieuorganisatie 'elk jaar vele duizenden mensen eerder dood'.

 
bulletZie ook item 5.5 Luchtvervuiling - Fijnstof - Ultra Fijnstof op deze pagina - met oa:
 
bullet6 april 2016, Zembla.vara.nl: Geen vuiltje aan de lucht - ( Video )

 
bulletDe verander-fabriek  - http://veranderfabriek.org/ - Platform voor duurzame doeners

In het netwerk verzamelen we de goede initiatieven die er in Nederland zijn.
Laat je inspireren, vind medestanders, leer van elkaar en deel je campagne.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door Milieudefensie.

 
 

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


  5 Klimaatcrisis - Klimaatproces Nederland, Klimaatproces België en 'Oslo Principles - Waarom is de klimaatzaak zo urgent?

 

bulletKatowice Climate Change Conference – December 2018:
 
  - https://unfccc.int/katowice - Officiële site van de conferentie

  - Klimaatconferentie -Katowice 2018 - Wikipedia


 
bullet03-12-2018, nu.nl: Wat is de inzet van de klimaattop in Polen?

Delegaties van bijna tweehonderd landen praten de komende twee weken in Polen over maatregelen die de opwarming van de aarde moeten afremmen.

Wat kan er concreet worden bereikt? En hoe urgent is het probleem?

In december 2015 werd op de klimaattop van Parijs afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen.
Om dit te realiseren, moet de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen flink worden teruggedrongen.
Hoe dat precies moet worden gedaan, wordt de komende twee weken in Polen besproken.

In december 2015 werd op de klimaattop van Parijs afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Om dit te realiseren, moet de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen flink worden teruggedrongen.
Hoe dat precies moet worden gedaan, wordt de komende twee weken in Polen besproken.

 
bullet29-11-2018, trouw.nl: /Nederlandse economen pleiten voor CO2-taks, anders is het klimaat verloren

De uitstoot van CO2 moet serieus geld gaan kosten, adviseren Nederlandse economen het kabinet. Anders komt gevaarlijke opwarming dichtbij.

Zonder een koolstofdioxideheffing maken de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs geen enkele kans. Een belasting op CO2 is absoluut noodzakelijk om de aarde te behoeden voor 3 à 4 graden opwarming.

En Nederland kan en moet daarin het voortouw nemen.
Die oproep doen Nederlandse economen vandaag aan minister Wiebes van economische zaken en klimaat.
De goede raad staat in de zogeheten Preadviezen die het kabinet ieder jaar rond deze tijd van de Nederlandse economengemeenschap ontvangt.
Dit keer zijn die helemaal gewijd aan het klimaat en opvallend eensgezind: zet een serieuze prijs op de uitstoot van broeikasgassen.
 
 
  Internationaal  - Er komt schot in ?


 
bullet29 maart 2017, nu.nl: Trump draait klimaatregels Obama terug

 
bullet4 oktober 2016, Trouw: Ineens zet Brussel zijn stempel op het Klimaatakkoord

Onder een vloedgolf van grote woorden over de toekomst van onze planeet heeft het Europees Parlement vandaag ingestemd met de EU-ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs.

Dat betekent dat de wereldwijde afspraken tegen klimaatverandering over een maand al van kracht worden.

'Dit is een grootse dag voor Europa en een grootse dag voor de planeet'- Ségolène Royal, Franse milieuminister
.
 
 
bullet3 september 2016, nu.nl: China en VS bekrachtigen klimaatverdrag Parijs

China en de VS hebben zaterdag het klimaatverdrag van Parijs geratificeerd. De ratificaties betekenen een belangrijke stap om het verdrag nog eind dit jaar in werking te laten treden.

De twee landen zijn samen verantwoordelijk voor 40 procent van de CO2-uitstoot in de wereld stelt de BBC.

 
bullet12 december 2015, nu.nl: 195 Landen stemmen in met wereldwijd klimaatverdrag in Parijs

Delegaties van 195 landen zijn zaterdagavond op de klimaattop in Parijs akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen de komende eeuw moet terugdringen.

Hiermee moet klimaatverandering worden tegengegaan.


'Geschiedenis geschreven !'

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu noemt het zaterdag in Parijs gesloten VN-klimaatverdrag "evenwichtig, met een helder en ambitieus doel".


 

  Nederland - Het blijf nog steeds (erg) moeilijk en moeizaam ?

Wacht niet tot later
Als later eerder komt,
ben je te laat ...

Connie Franse

 
 
bullet2 mei 2017, nos.nl: Grote bedrijven willen een klimaatwet voor de lange termijn

Een aantal grote bedrijven, waaronder ING, Schiphol en Gasunie, willen dat het nieuwe kabinet een duidelijk klimaatbeleid gaat voeren voor de lange termijn.

Die boodschap sturen ze naar de kabinetsformateurs, zo besloten topmanagers van de bedrijven na een driedaags verblijf op Spitsbergen !

Ze waren onder de indruk, vooral over de snelheid waarmee het ijs verdwijnt. "Dat het zo ongelooflijk snel gaat, dat is iets wat me echt heeft geraakt", zei Carola Wijdoogen van de NS.

(Zie ook de video)

 
bullet8 april 2017, EenVandaag-TV: IJskappen smelten in Groenland steeds sneller
 

 

bullet1 maart 2017, nos.nl: VVD schrapte klimaatpassage uit verkiezingsprogramma

Een VVD-klimaatscepticus heeft ervoor gezorgd dat een passage over de gevolgen van klimaatverandering uit het verkiezingsprogramma van de partij is verdwenen.

Trouw meldt dat de zin "klimaatverandering leidt tot stijgende zeespiegels en hevige regenbuien" op 19 november vorig jaar is geschrapt op het VVD-congres in Noordwijkerhout.


 
bullet22 december 2015, Trouw: Bouw windmolens op zee vertraagt - Energie-Akkoord in gevaar

De bouw van grote windmolenparken in zee loopt zeker een half jaar vertraging op.

De doelen uit het energieakkoord raken hierdoor nog verder uit zicht.

Dit is het gevolg van het sneuvelen van de wet Stroom, dinsdagavond in de Eerste Kamer.

 
bullet22 december 2015, nu.nl: Coalitie verbijsterd sneuvelen Stroomwet

PvdA-leider Diederik Samsom spreekt op Facebook zelfs van "staatsrechtelijke sabotage".

"Zo opzichtig marchandeerde de Eerste Kamer nog niet met haar rol in ons parlementaire bestel.
Staatsrechtelijke sabotage over de rug van duurzame energie. Treurig", aldus Samsom.
 

 

       
     VS - Trump:
 
bullet26 januari 2017, bright.nl: Amerikaanse klimaatdata gered door Nederlander

Het bedrijf van een Nederlander maakt backups van Amerikaanse overheidssites om belangrijke data over klimaatverandering online te houden.

De regering Trump wil dat die data offline gaat omdat hij niet geloofd in klimaatverandering.

De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen jaren een schat aan informatie over het klimaat en klimaatverandering verzameld en openbaar gemaakt.
 
Maar wetenschappers vreesden dat de nieuwe regering onder leiding van klimaatscepticus Donald Trump de data snel onvindbaar zal maken.
 
bulletZie ook: 27 januari 2017, Gelderlander: Klimaatdata veilig in Ede


    Nederland:
 

bullet27 januari 2017, Volkskrant: Linkse klimaatwet Samson en Klaver nu ook gesteund door vijf partijen

PvdA en GroenLinks hebben het draagvlak voor hun Klimaatwet aanzienlijk uitgebreid.

Behalve de twee initiatiefnemers van deze initiatiefwet, zullen ook D66, de SP en de ChristenUnie hem mede-indienen.

 


  Klimaatcrisis - deelhoofdstukken
 

bullet 5.1 Inleiding klimaatcrisis -  Waarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch ?  Waarom is de klimaatzaak zo urgent ?
     
Wat zijn broeikasgassen?
      Wat is: Klimaatverandering, Klimaat
, Opwarming van de aarde, IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change?
      Statement Ex-President VS
Barack Obama mbt klimaatcrisis,
      Status de wereld en Nederland mbt klimaat
      Actie-organisatie Urgenda

 
bullet5.2 Urgenda wint Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat

 
bullet5.3 Klimaatproces België

 
bullet5.4 Energietransitie en energieakkoord in Nederland

 
 
  5.1 Inleiding Klimaatcrisis


        Klimaatcrisis  -  Klimaatproces tegen de Nederlandse Staat  - ' Oslo Pinciples'  - Waarom is de klimaatzaak zo urgent?

       W
aarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch ?
       Waarom is de klimaatzaak zo urgent ?

      
YouTube-video:
Waarom is het belangrijk dat we meer duurzame energie gaan gebruiken? (Korte introductie)

 
bullet Wat zijn broeikasgassen - Wikipedia (NL) - Uitgebreide toelichting   -  Klimaatverandering

Broeikasgassen zijn gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur van de Aarde.
Dit verschijnsel noemt men het broeikaseffect.

Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde tot ongeveer -18 graden Celsius dalen.

Te veel broeikasgassen in de atmosfeer (ten gevolge van de uitstoot van broeikasgassen) kunnen een probleem voor de mens worden omdat het klimaat dan in grote delen van de Aarde voor de mens onleefbaar zou kunnen worden.

 
Welke gassen zijn broeikasgassen:  
   
Koolstofdioxide   CO2
Methaan  CH4
Distikstofoxide  (lachgas)  N2O
Chloorfluorkoolstofverbindingen  
Zwafelhexafloride  
Ozon  
Waterdamp (is het belangrijkste broeikasgas)   Door opwarming van de aarde komt er meer waterdamp in atmosfeer,
  wat het broeikaseffect weer extra versterkt !

 

bulletWanneer er teveel broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen en er opwarming van de Aarde optreedt, neemt de zeespiegel toe (smeltend ijs), worden de temperaturen te hoog en krijgen we wateroverlast (regen), droogte, meer wervelstormen,  etc, etc.

Er is nu klimaat-beleid nodig ivm te sterke toename van evenwichtstemperatuur van de Aarde, dwz oa minder uitstoot van CO2

 
bullet26 juli 2018, vpro.nl - Tegenlicht- video: Smeltend Zwitserleven

We moeten snel grip krijgen op de opwarming van de aarde. De slachtoffers vallen steeds dichter bij huis.

Een modderstroom van een smeltende gletsjer bedolf zomer 2017 het Zwitserse dorp Bondo. Acht mensen stierven en het dorp was maandenlang onbewoonbaar. Toch willen velen de gevolgen van de klimaatcrisis niet inzien.

De Indiase schrijver Amitav Ghosh vindt het kwalijk om alle verantwoordelijkheid bij het individu te leggen. Volgens hem is het van het grootste belang dat wij onze overheden verplichten om draconische maatregelen te nemen en desnoods af te dwingen.

Een voorbeeld van het afdwingen van overheidsverantwoordelijkheid is de beroemde 'Klimaatzaak', die milieuorganisatie Urgenda met advocaat Roger Cox tegen de Nederlandse Staat aanspande. Inmiddels vinden er wereldwijd vele rechtsprocedures plaats. Een klimaatsprookje over hoe we het tij misschien nog net op tijd kunnen keren.
 

        Film: Before the Flood - Leonardo DiCaprio

 
bulletFilm: Before the Flood - Leonardo DiCaprio - www.beforetheflood.com/

Before the Flood - National Geographic
- Before the Flood - Wikipedia - NL

Join Leonardo DiCaprio as he explores the topic of climate change, and discovers what must be done today to prevent catastrophic disruption of life on our planet.

 
bulletZoek naar naar de hele film: - 'Before the flood' - op YouTube.com, duur ca 1 uur en 30 minuten

 
bulletEigen opmerking:

- Het is een bijzondere informatieve en indrukwekkende film

- Als introductie van de film: het Schilderij Tuin der Lusten van Jeroen Bosch (NL) - 1450

 
bullet De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch - een online interactief avontuur
 

 

 
bullet Klimaat verandering  -  Wikipedia (NL)  -  Uitgebreide toelichting

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode.

De verandering manifesteert zich het duidelijks in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, verandering van luchtstromingen en daarmee de bewolking en de hoeveelheid neerslag op Aarde.

 
bullet Klimaat  -  Wikipedia (NL) - Uitgebreide toelichting.
 
bullet Zie ook item 'klimaatvragen' van de website www.urgenda.nl:

-
Bv waarom is max 2 graden temperatuurstijging zo kritisch?


 
bulletZie item 3.2 Urgenda wint Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat op deze pagina.
 
Wat is er na de uitspraak Urgenda-klimaat-rechtzaak gebeurd? - duur ca 17 min.

Een uitgebreid en zeer informatief overzicht
 

 

bullet Klimaat verandering  -  Wikipedia (NL)  -  Uitgebreide toelichting

Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode.

De verandering manifesteert zich het duidelijks in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, verandering van luchtstromingen en daarmee de bewolking en de hoeveelheid neerslag op Aarde.

 
bullet Klimaat  -  Wikipedia (NL) - Uitgebreide toelichting.

 
bullet Zie ook item 'klimaatvragen' van de website www.urgenda.nl:

-
Bv waarom is max 2 graden temperatuurstijging zo kritisch?


 
bullet Opwarming van de Aarde  -  Wikipedia (NL) - Uitgebreide toelichting.
 
bullet28 april 2016, Trouw: 330 miljoen inwoners in India bedreigd door extreme droogte

Eén op de vier inwoners in India woont in regio's die geteisterd worden door extreme droogte.

In zeker twaalf staten is hongersnood uitgebroken en experts waarschuwen dat de crisis nog zal verergeren als er geen maatregelen worden getroffen.

 
bullet5 mei 2016, Trouw: Waterschaarste wordt zware klap voor economie

Economische groei is een 'verrassend dorstige zaak', constateert de Wereldbank in een dinsdag verschenen rapport.

Als landen niet snel in actie komen, zal een groeiend gebrek aan water rond 2050 een zware klap toebrengen aan de economie.
Het tekort kan leiden tot hogere voedselprijzen, migratie en conflicten.

Wereldbank: De maatregelen zullen een uitdaging vormen, maar ze zijn een noodzakelijke reactie op een veranderend klimaat.

 
bullet www.ipcc.ch -  The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the leading international body for the assessment of climate change.

It was established by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the World Meteorological Organization (WMO) in 1988 to provide the world with a clear scientific view on the current state of knowledge in climate change and its potential environmental and socio-economic impacts.

In the same year, the UN General Assembly endorsed the action by WMO and UNEP in jointly establishing the IPCC.
 
bulletZie ook: YouTube-video: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change
Gepubliceerd op 6 juni 2014 (tijdsduur ca  12 minuten)

The IPCC has produced a video on its Fifth Assessment Report (AR5). The third part on the Working Group III contributed to AR5 is now available on http://mitigation2014.org   
 
 
bullet Klimaatconferentie COP22 in Marrakesh - Marokko  - 7 tot 18 november 2016             

De tweeëntwintigste jaarlijkse klimaatconferentie, COP22, van de Verenigde Naties vindt van 7 tot 18 november 2016 plaats in Marrakesh (Marokko).

COP staat voor de Conference of Parties; tijdens deze jaarlijkse top komen alle partijen die onderdeel zijn van het UNFCCC, het klimaatverdrag van de Verenigde Naties, bijeen
 
bullet COP 22 bouwt voort op de afspraken die in december 2015 zijn gemaakt tijdens de klimaatconferentie in Parijs. Tijdens die top is er  nieuw klimaatakkoord bereikt.
 


bullet www.cop22-morocco.com/ - Officiële site COP22
 
bullet unfccc.int -Site
 


 

bullet2 April 2014, Studium Generale Universiteit Utrecht: Een historisch overzicht van het klimaatprobleem  - Prof. dr. mr. Herman Philipse
 
bullet Lezing Prof. dr. mr. Herman Philipse 9 april 2014: Waarom is het kimaatprobleem zo moeilijk voor ons?
 
bullet Lezing Prof. dr. mr. Herman Philipse 16 april 2014: Hoe te handelen in situaties van onzekerheid?
 
 
bulletEx-President Barack Obama - VN Meeting 2014:


"Bij
alle uitdagingen die we hier bespreken:

terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes,

zal
één kwestie de contouren van deze eeuw dramatischer
dan elke andere bepalen en dat is de urgentie en
groeiende
dreiging van een veranderend klimaat".


Beeld uit de video: Klimaatzaak Kick Off - Serge Gheldere (01-12-2014 - De Vooruit, Gent):
de naakte cijfers en de onderbouwing.


Zie item: Klimaatproces België op deze pagina.
 
bulletYouTube-video: Climate Change can no longer be ignored (Barack Obama) -18-04-2015

---------------------------------------------------------------------------------------

 ===  Verkiezingen VS november 2016  ===
 
bullet9 november 2016,Trouw: Trump zorgt voor een revolutie

Amerika is de komende vier jaar het Amerika van Donald J. Trump.
 

bulletGaat VS bv klimaatakkoord opzeggen ?
 
bullet nu.nl: Dossier Trump  
 
bullet Wie is Donald Trump - Wikipedia
 
bullet Wie is Hillary Clinton - Wikipedia
        
bullet6 november 2016, VPRO Tegenlicht: Bernie Sanders is de meest glorieuze verliezer in de Amerikaanse politiek - ( video: Bernie Sanders )

De meest glorieuze verliezer van Amerika kenmerkt niet het einde, maar het begin van een nieuwe politieke beweging.
Bernie Sanders is de meest glorieuze verliezer in de Amerikaanse politiek.

Zijn verlies is het begin van een nieuwe beweging die lokaal, digitaal en bottom-up het Amerikaanse politieke stelsel permanent wil omvormen en het tij in Washington wil keren.
 


   Klimaatverklaring bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten in Nederland

 
bulletKlimaatverklaring:


Wij, bestuurders van provincies, watershappen en gemeenten, roepen onze landelijke overheid en leiders van de Europese Unie op tot daadkrachtig klimaatbeleid.

Wij zetten in op ambitieuze programma's met als gezamenlijk doel: voorkomen de atmosfeer opwarmt voorbij de grens van 2 graden Celsius.

We zetten ons ervoor in dat onze eigen organisatie, uiterlijk 2030, geen broeikasgassen produceert.

Onze gemeenten, regio's en provincies zijn zijn voor 2050 klimaatneutraal.

 
bullet www.klimaatverklaring.nl
 
bullet Tekst Klimaatverklaring (pdf)

 
bullet www.klimaatverbond.nl/  -  Missie & Visie:

De Vereniging Klimaatverbond Nederland, kortweg het Klimaatverbond, is actief sinds 1992 en vormt een dynamisch (en nog altijd groeiend) netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen.

Met deze unieke achterban heeft het Klimaatverbond wortels in alle (gekozen) decentrale overheden, in elke politieke kleur en vertegenwoordigen wij samen ruim 10 miljoen inwoners.

De leden hebben met elkaar afgesproken om samen te werken aan de noodzakelijke energietransitie van fossiel naar 100% hernieuwbaar.

De unieke combinatie van lobby en projecten, in combinatie met een sterke inhoudelijke focus op klimaat en duurzame energie, maken dat het Klimaatverbond veel kennis en een sterk netwerk heeft; lokaal, nationaal en internationaal, bestuurlijk en inhoudelijk.

Vanuit deze sterke basis zijn we in staat om een goede koppeling te maken tussen (nationaal) beleid en de (lokale) praktijk.
 


  Klimaatwet PvdA en GroenLinks

 
bullet24 november 2015, Volkskrant: Samson en Klaver schrijven Klimaatwet  - Uitgebreid artikel

Een nationale klimaatwet met concrete en meetbare doelstellingen moet de vrijblijvendheid uit het milieubeleid halen.
 
De partijleiders Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben samen zo'n wet ontworpen.
Daarmee willen zij verankeren dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2050 minstens 95 procent minder is.


 
bullet23 november 2015, Trouw: PvdA en GroenLinks komen samen met klimaatwet

In 2050 moet de uitstoot van kooldioxide (CO2) verminderd zijn met 95 procent en moet onze energievoorziening voor de volle 100 procent duurzaam zijn.
 
Dat staat in een wetsvoorstel dat de fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) gaan indienen.

Het is zeer uitzonderlijk dat fractievoorzitters een initiatiefwetsvoorstel indienen, helemaal als zij zowel van de oppositie als van een regeringspartij zijn.

In hun voorstel maakt het kabinet elk jaar een klimaatbegroting met wettelijke doelen voor CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energie.

In 2030 moet de CO2-uitstoot 50 procent lager liggen dan in 1990, het jaar van de 'Kyoto-afspraken'.
 
bullet Samenvatting Klimaatwet PvdA en GroenLinks (pdf)

 

    Warmte uit de bodem is een kansrijk alternatief voor Gronings gas

 
bullet16 februari 2018, Trouw: Warmte uit de bodem is een kansrijk alternatief voor Gronings gas

Huizen in Nederland kunnen prima worden verwarmd met aardwarmte. Gronings gas is dan niet meer nodig.

Nederland kent ideale omstandigheden voor bodemenergie. Warm grondwater, via buizen op te pompen, kan huizen, tuinbouwkassen en kantoren verwarmen die nu nog aardgas verstoken. Dit blijkt uit het proefschrift van geoloog Jon Limberger, die vandaag promoveert aan de Universiteit Utrecht.

IJsland geldt nu als koploper met geothermie, goed voor zo'n 90 procent van de gebouwverwarming. De Italiaanse vulkaanregio Toscane gooit ook hoge ogen.
 
bullet Universiteit Utrecht: Wouter van Leeuwen - Promotie mogelijkheden aardwarmte voor Nederland
 
bullet Geothermal explotation using the magnetotelluric method
 
bullet Digitale versie Geothermal exploration using the magnetotelluric method (pdf)

 
bullet 13 december 2017, nu.nl: Minister Wiebes wil laatste kolencentrale sluiten door verbod

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat een verbod op het gebruik van kolen voor productie van elektriciteit het beste middel is om de laatste kolencentrales te sluiten.

 
bullet8 november 2016, Trouw: In heel Delhi hangt de vieze mist

India - Wie de straat opgaat, krijgt last van brandende ogen, een jeukende keel en zwarte neusgaten. De overheid heeft de noodtoestand afgekondigd.
Het is de ergste smog in zeventien jaar. Ook binnenshuis slaat de fijnstofmeter op til
.

"Ik woon al mijn hele leven in Delhi, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt de 20-jarige studente Krithika Kulhari.
Ze wandelt met een aantal vriendinnen door het centrale winkelgebied van de Indiase hoofdstad New Delhi. "We hebben allemaal last van onze ogen en keel."

 
bullet5 juli 2016, nos.nl: Duizenden doden door kolencentrales

Luchtvervuiling door kolencentrales kost jaarlijks duizenden Europeanen vroegtijdig het leven.
Dat staat in een onderzoek
van het Wereld Natuur Fonds, de Health and Environment Alliance en het Climate Action Network.

In 2013 was het aantal slachtoffers door kolencentrales in de EU naar schatting 22.900.

In Nederland stierven in 2013 naar schatting 620 mensen door de vervuilingeffecten van kolencentrales, schrijven de onderzoekers.
 
bulletZie ook item 4.5 - Luchtvervuiling - Fijnstof - Ultra Fijnstof

 
bullet28 juni 2016, nu.nl: Elektriciteitsproductie uit steenkool voor vierde jaar gestegen

In 2015 werd 39 miljard kilowattuur (kwh) aan elektriciteit opgewekt uit steenkool, 35 procent meer dan een jaar eerder.Het is het vierde jaar op rij dat de productie uit kolen toenam, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De productie van stroom uit steenkool bereikte vorig jaar het hoogste niveau sinds 1990.
De productie van elektriciteit uit aardgas daalde daarentegen met ruim 9 procent tot 46 miljard kwh, het laagste niveau sinds 1996.
Het verbruik van stroom bleef nagenoeg onveranderd op 118 miljard kwh.

bulletCBS: Elektriciteitsproductie uit steenkool opnieuw hoger

 
bullet31 maart 2016, Trouw: Nederland voorlaatste op EU-duurzaamheid

Nederland bouwt honderden windmolens, plaatst zonnepanelen en verstookt biomassa.
Maar voorlopig is het binnen de Europese Unie op Frankrijk na het verst verwijderd van de doelstelling voor duurzame energie in 2020.
 
bullet Nederland voorlaatste op ranglijst EU hernieuwbare energie (pdf)

Nederland is op Frankrijk na van alle Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie voor 2020.

Voor Nederland geldt als doel dat 14 procent van het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen moet komen.
In 2014 was dat nog maar 5,5procent; daarmee was ons land 8,5 procentpunt verwijderd
van de EU-doel stelling.
Dit meldt CBS op basis van Eurostatcijfers

 

bullet15 juni 2016, Trouw: Kamer tegen gasboring bij Schiermonnikoog

Regeringspartij PvdA is tegen proefboringen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog.
Daarmee lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het het plan.
 
bullet16 juni 2016, waddenvereniging.nl: Kamerleden willen geen gaswinning bij Schiermonnikoog

Donderdag werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend om gasboringen bij Schiermonnikoog te voorkomen.
Kamerleden van PvdA, GroenLinks, D66, Christen Unie, Socialistische Partij en Partij voor de Dieren dienden allen moties in.

Zij willen met de moties duidelijk maken aan Minister Kamp dat er binnen de Tweede Kamer geen draagvlak is voor nog meer gaswinning onder de Waddenzee.

De moties zijn een duidelijk signaal aan Minister Kamp, die deze moties overigens stuk voor stuk ontraadde. Volgens Minister Kamp zijn de moties niet gepast, ‘want de vergunning valt niet onder Mijnbouwwet’
.


 
bullet2 juni 2016, Trouw: Geen bezwaar proefgasboringen Schiermonnikoog

Minister Henk Kamp (economische zaken) heeft geen bezwaar tegen twee tijdelijke proefboringen naar aardgas ten noorden van het eiland Schiermonnikoog.

De eerste boring vindt plaats in beschermd natuurgebied.
 
bulletEigen opmerkingen: In plaats van  investeren in duurzaamheid - ondanks alles toch weer op de oude voet doorgaan ???

 
bullet4 maart 2016: nrc.nl: DNB (De Nederlandse Bank): klimaat vraagt 'geweldige inspanning'

Energieakkoord Nederland loopt te ver achter met invoering van duurzame energie, vindt Job Swank van De Nederlandsche Bank.
De prijs van CO2 moet gaan „bijten”.

Gevaar voor een koolstofzeepbel

Met het rapport reageert DNB ook op het toenemende risico van een ‘koolstofzeepbel’, de kans dat beleggingen in bedrijven die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen onder druk van een steeds strenger klimaatbeleid hun waarde verliezen.
Komende dinsdag spreekt president Klaas Knot hierover in een hoorzitting van de Tweede Kamer
.

 

bullet24 maart 2016, nu.nl: CO2 uitstoot hoogst in 66 miljoen jaar

De uitstoot van CO2 is volgens onderzoekers aan de universiteit van Hawaï momenteel het hoogst in 66 miljoen jaar.
De emissies van koolstof-dioxide zijn volgens de onderzoekers, die een artikel publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Geoscience, tien keer hoger dan in de tijd dat dinosauriërs leefden.

Deze constatering bevestigt de risico’s van de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde voor de natuur.

De wetenschappers melden dat de snelheid van uitstoot parallellen laat zien met de situatie 56 miljoen jaar geleden, toen broeikasgassen onder de zeebodem een temperatuurstijging van vijf graden Celsius veroorzaakten en het zeeleven beschadigden, schrijft Sciam.com.

In de huidige situatie komt de stijging van de temperatuur door de uitstoot van fossiele brandstoffen.
Per jaar wordt hiervan tien miljard ton uitgestoten.
Ter vergelijking: 56 miljoen jaar geleden was dit 1,1 miljoen, verspreid over vierduizend jaar, aldus de onderzoekers.

 
bullet22 maart 2016, Volkskrant: Na tien jaar investeert Shell plots weer in windenergie

Oliebedrijf zou in nieuwe windparken op Noordzee stappen.

Olie- en gasbedrijf Shell lijkt opnieuw te willen investeren in grootschalige windparken.

Het bedrijf, dat al tien jaar geen belangrijke investeringen in zonne- en windenergie meer heeft gedaan, is vrijwel zeker een van de biedende partijen voor de te bouwen nieuwe windparken Borssele 1 en 2 op de Noordzee, bij de Zeeuwse kust.

 
bullet5 februari 2016, www.p-plus.nl: Shell moet de geschiedenisboekjes in

Na het Klimaatakkoord in Parijs moeten olieconcerns als Shell snel de geschiedenis van energietransities bestuderen.
Zo niet, dan zal het de ‘Koninklijke’ net zo vergaan als de aanbieders van gasverlichting, die verdwenen na de introductie van elektriciteit.

Dat zegt emeritus-hoogleraar economie Alfred Kleinknecht (1951), lid van het Groene Brein, de kennisorganisatie van meer dan 80 duurzame wetenschappers.
Kleinknecht is gepromoveerd op de effecten van ‘lange golven’ in economische groei.
Belangrijke innovatieve doorbraken kunnen voor een lange periode van economische groei zorgen. Kleinknecht beschouwt het ‘Paris Agreement’ op de VN-Klimaattop van Parijs als een mijlpaal die de geschiedenis een andere richting kan geven, een splitsing in de weg van de fossiele energie naar duurzame energieopwekking zonder CO2-uitstoot.

Groene Breinbreker: Wat zal het Klimaatakkoord in Parijs voor gevolgen hebben voor oliemaatschappijen als Shell?

Kleinknecht: “We zijn nu in een situatie terecht gekomen waarin iedereen bang is geld te verliezen, dat vast zit in de economie die is gebaseerd op de fossiele industrie. Dat zal de transitie naar een duurzame energieopwekking zeker vertragen. Maar laten we hopen dat deze niet gestopt wordt. Het is nu een goed moment om terug te kijken.
 
bullet http://hetgroenebrein.nl/ - Het Groene Brein is een uniek netwerk van prominente wetenschappers. Samen ontwikkelen zij nieuwe kennis voor de nieuwe economie.

 

bullet2 februari 2016, Trouw: Kamer wil geen subsidie voor kolencentrales, probleem voor energieakkoord

Het energieakkoord raakt verder in de problemen.
De Tweede Kamer wil niet langer dat er subsidie wordt uitgetrokken om de bijstook van biomassa (houtsnippers) in kolencentrales mogelijk te maken.

Een Kamermeerderheid steunde vandaag een motie van PvdA-Kamerlid Jan Vos die hiertoe oproept.
Het kabinet stelt de komende acht jaar in totaal 3 miljard euro beschikbaar voor de financiering van bijstook van biomassa.
Deze subsidie is volgens VVD-minister Henk Kamp (economische zaken) essentieel voor het energieakkoord.
In 2020 moet 14 procent van alle energie duurzaam worden opgewekt en in 2023 16 procent.
Het bijstoken van biomassa zorgt voor 1,2 procent en, schreef Kamp maandag aan de Kamer, 'levert zodoende een cruciale bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen uit het energieakkoord'.

De Tweede Kamer hecht grote waarde aan dat akkoord. Maar tegelijkertijd wil een Kamermeerderheid dat de kolencentrales zo snel mogelijk sluiten, liefst binnen nu en tien jaar. Om die reden vindt Vos dat het uittrekken van subsidie 'geld over de balk smijten' is.

 
bullet28 augustus 2015, www.vn.nl: Windmolens - Booreilanden-subsidie

Booreilanden op de Noordzee krijgen meer staatssteun dan windmolens op zee – en nu wéér extra.

En weer dreigt de subsidiekraan voor fossiele brandstoffen verder opengedraaid te worden.

Als het aan minister Henk Kamp ligt, krijgen bedrijven die naar kleine – lees: onrendabele – gasvelden op de Noordzee boren een douceurtje: een investeringsaftrek van 25%.

De spindoctor van de minister kwam op het geniale idee om deze extra subsidie voor Shell en andere olie- en gasbedrijven te presenteren als steun voor schone energie.

 
bulletZie item Energietransitie en energieakkoord in Nederland op deze pagina voor verdere toelichting.

 
bullet23 november 2015, Trouw: Oproep 64 hoogleraren: Sluit alle kolencentrales

Ruim zestig hoogleraren vragen in een open brief aan het kabinet en de Tweede Kamer alle elf kolencentrales in Nederland te sluiten.
Ze willen dat premier Rutte die boodschap meeneemt volgende week naar de VN-klimaattop in Parijs.


"Het wordt hoog tijd dat Nederland eindelijk eens een duidelijk duurzaam signaal afgeeft", aldus de oproep.

 
bullet19 november 2015, www.nytimes.com: Britain Calls for closing of Coal-Fired Power Plants by 2015

The British government on Wednesday called for the closing of all coal-fired power plants in the country by 2025, and proposed that use of the plants be restricted two years before that.

The move, announced in advance of the United Nations conference on climate change set to open in Paris on Nov. 30, appeared aimed at showing Britain as a leader in reducing carbon dioxide emissions.

The push came as the European Commission, the executive arm of the European Union, said in a report that the bloc would probably achieve its goal of reducing emissions by 20 percent by 2020, compared with levels that existed in 1990.
 
bullet 18 november 2015: fd.nl: Alle kolencentrales in het Verenigd Koninkrijk gaan dicht

 
bullet8 december 2015, duurzaamnieuws.nl: EU blokkeert klimaatvoorstellen om TTIP

Uit een intern memo van de Europese Commissie voor Handel blijkt dat de EU-regeringen het eens zijn om elke discussie over handel tijdens de
onderhandelingen op de klimaatconferentie COP21 in Parijs te blokkeren.
Het klimaatakkoord mag het TTIP-vrijhandelsakkoord op geen enkele manier inperken.
De retoriek van de EU-regeringen voor een degelijk klimaatakkoord is in tegenspraak met de echte intenties.
Dat schrijft Lode Vanoost voor Dewereldmorgen.be

TTIP bedreiging voor het klimaat

Nick Dearden, directeur van Global Justice Now, zegt hierover: “Vrijhandelsakkoorden zoals TTIP vormen een enorme bedreiging voor onze capaciteit om de klimaatcrisis aan te pakken.

Regeringen moet een breed spectrum aan beleidsmechanismen hebben die ons in staat stellen onze economieën koolstofvrij te maken. Deze vrijhandelsakkoorden zouden de sector van de fossiele energie echter uitgebreide machten geven om regeringen te beperken of zelfs te verhinderen in hun pogingen om een dergelijk beleid te voeren.”
 
bulletZie voor nadere toelichting op TTIP de pagina Integrale Visie NL/EU van deze website.

TTIP - Trans-Atlantisch Trade and Investment Partnership - Wikipedia (Nederlandse versie)

 

bullet13  november 2015, Trouw: G20-landen blijven subsidie pompen in fossiele brandstoffen

De G20-landen steunen de productie van fossiele brandstoffen met 420 miljard euro per jaar, meldt een Britse denktank.
Dat is bijna vier keer zoveel als wereldwijd wordt uitgegeven aan duurzame energie.
In 2009 beloofden de leden van de G20 nog om deze subsidies geleidelijk af te bouwen.

 
bullet9 november 2015, Trouw: Wereldbank: armoede stijgt door klimaatverandering

Over 15 jaar zullen 100 miljoen meer mensen in armoede leven dan nu, tenzij de klimaatverandering snel wordt teruggedraaid.

 
bullet27 augustus 2015: Toename CO2 uitstoot in Nederland oa tgv nieuwe kolencentrales (NOS), (CBS)
 
bullet14 augustus 2015: Trouw: Nederland stoot meer CO2 uit

De uitstoot van CO2 was in het tweede kwartaal van dit jaar 4,1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de groeiende economie, het hogere gasverbruik van de consument en het grotere gebruik van kolen in plaats van aardgas in de energiecentrales de oorzaak van de hoge uitstoot.

 
bullet14 augustus 2015: CBS: Hogere CO2 uitstoot in tweede kwartaal van 2015

Oorzaak: oa door meer inzet van meer kolen in plaats van gas!

 
 
bullet United Nations Climate Change Conference COP21 - Paris - 2015 - Wikipedia

The United Nations Climate Change Conference, COP21 or CMP11 will be held in Paris, France in 2015.

The conference objective is to achieve a legally binding and universal agreement on climate, from all the nations of the world. Leadership of the negotiations is yet to be determined.
 
bullet www.europa-nu.nl: Climaatconferentie Prijs 2015 (COP21)

Toelichting op deze klimaatconferentie
 
bullet www.cop21.gouv.fr/en/  : Site van de klimaatconferentie 2015 in Parijs
 

 
bulletDecember 2015, Trouw: Dossier Klimaattop 2015 in Parijs
 

 

bulletArtikel: De klimaatconferentie in Parijs: pure hypocrisie
door Jan de Boer, zondag 29 november 2015

Ecologische gevaren een abstract probleem, want niet zichtbaar.

De opwarming van de aarde met alle klimatologische gevolgen van dien, te wijten aan de door menselijke activiteiten uitgestoten broeikasgassen is voor verreweg de meeste mensen geen prioriteit en blijft ver achter problemen als werkeloosheid, koopkracht en terrorisme.
 
bulletCivis Mundi   -  Gratis Digitaal Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur-  Civis Mundi  - Wikipedia


 

bullet5 november 2015, Trouw: Bedrijfslobby dicteert beleid duurzaamheid

Grote bedrijven hebben een onevenredige invloed op het duurzaamheids-beleid van de overheid.
Beleidsplannen worden gestuurd door belangen van de gevestigde orde.
Kleinere spelers met minder invloed worden nauwelijks gehoord.

Dit stelt innovatiewetenschapper Magda Smink in een onderzoek, waarop zij deze maand promoveert aan de Universiteit Utrecht. Haar conclusie: de overheid zou die kleinere, innovatieve bedrijven bij de beleidsvorming moeten betrekken om tot evenwichtiger plannen te komen.

 
bullet21 september 2015, nu.nl: Wereld draait in 2050 volledig op duurzame bronnen

Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar niet meer nodig. Volgens milieuorganisatie Greenpeace kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien.

Dit schrijft Greenpeace in een nieuwe versie van het energiescenario Energy (r)evolution.
Volgens het rapport moeten biomassa, aardwarmte, zon en wind de fossiele brandstoffen volledig vervangen.
 
bullet21 september 2015, Trouw.nl: Greenpeace: in 2050 zijn fossiele brandstoffen overbodig
 
bullet Greenpeace Climate report: Energy Revolution 2015

Er zijn 3 versies beschikbaar

 
bullet20 oktober 2015, Trouw: Nederland scoort slecht op de milieuranglijst

Nederland scoort slecht op de milieuranglijst EU.
Nederland staat onder aan de Europese ladder als het gaat om het behalen van klimaat- en energiedoelstellingen in 2010.
Luxemburg en Nederland scoren het slechtst in een voortgangsoverzicht dat de Europees Milieuagentschap dinsdag publiceerde.

Dertien EU-lidstaten liggen op koers om de doelstellingen in alle categorieën te halen.
Dat waren er vorig jaar nog negen.
Het milieuagentschap stelt dat de EU als geheel de gestelde doelen in 2020 kan halen als het beleid wordt aangescherpt.


 
bullet8 april 2015, Trouw: Zo dwing je de overheid tot effectiever klimaat beleid

Rechters kunnen dwingen tot een doelmatig klimaatbeleid. Misschien zijn rechtszaken wel de enige manier om de politieke onverschilligheid rond klimaatverandering te doorbreken, zegt Jaap Spier, advocaat-generaal bij de Hoge Raad.
Dertien juristen en wetenschappers uit negen landen mengen zich in het internationale klimaatdebat.

De Nederlandse advocaat-generaal en hoogleraar Jaap Spier nam met de Duitse filosoof Thomas Pogge van de Amerikaanse Yale University het initiatief voor het document, de '
Oslo Principles' (pdf)

Dit document is een steun in de rug voor politici, die zich hard willen maken voor klimaatpolitiek.

De klimaatcrisis is te belangrijk om op zijn beloop te laten.

 
bulletBoek: Revolutie met recht (Nederlands) , door H.J. Cox  - www.revolutiemetrecht.nl

Roger Cox is als strategisch adviseur betrokken bij duurzame ontwikkeling en bij transitieprocessen op zowel nationaal als internationaal niveau. 
Hij is lid van de Business Advisory Council van het Amerikaanse Cradle to Cradle Product Innovation Institute, het Urgenda Platform van Stichting Urgenda, de Raad van Advies van de bedrijvenvereniging De Groene Zaak en van het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling.

'Revolutie met recht' is een boek voor wie wat durft.
Het beeld dat in dit werk wordt geschetst, over de machtige wereld van de fossiele energie en haar ankers in  de wereldeconomie, over klimaatverandering als een overweldigende niet te stuiten natuurkracht en over een wereldpolitiek die de touwtjes niet meer in de handen heeft, is geen voer voor tere zielen.

Elke vorm van geruststellende twijfel of ontkenning over thema's, wordt met het lezen van dit boek voorgoed onmogelijk gemaakt.
De lezer wordt langzaam door het boek in een wurggreep genomen om pas weer ademruimte te krijgen in het laatste hoofdstuk. Daar wordt duidelijk dat rechters het klimaat nog kunnen redden en de status quo in de energiewereld kunnen doorbreken.
 
 
bullet YouTube-video (Nederlands): Klimaatzaak België Kick Off - Roger Cox  -  01-12-2014 Gent

 
bulletYouTube-video (Nederlands): Klimaatzaak België Kick Off - Serge Gheldere (01-12-2014 - De Vooruit, Gent)

Serge de Gheldere over Klimaatzaak: de naakte cijfers en de onderbouwing  

Waarom is de klimaatzaak zo urgent? 
W
aarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch?
 
 
bullet YouTube-video (Engels): How EU action could save Earth from climate disaster: Roger Cox at TEDxFlanders - 29-03-2014

Roger Cox is a Dutch attorney at law and pragmatic visionary. In his book Revolution Justified he calls for judicial intervention to save
the planet and humanity.

Due to the inaction of governments to adequately regulate greenhouse gases to avoid the dangers of climate change, governments themselves have now.

 
 
bullet 20 september 2015, VPRO Tegenlicht: Video: ttp://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/de-klimaatzaak.html">De Klimaatzaak - Roger Cox - duur video ca 50 minuten (video)

Het klimaatbeleid dat de Nederlandse overheid voert laat te wensen over. Advocaat Roger Cox besloot namens Urgenda de staat voor de rechter te slepen.

Doet de Nederlandse overheid alles wat in haar vermogen ligt om opwarming van de aarde tegen te gaan?

900 klagers en organisatie voor innovatie en duurzaamheid Urgenda vonden van niet. De Limburgse advocaat Roger Cox spande namens hen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat en werd in het gelijk gesteld.

Het inmiddels historische Urgenda-vonnis kreeg wereldwijd aandacht en navolging en verplicht de Nederlandse staat tot een CO2 emissie reductie van 25% in 2020, zoals in het verdrag van Kyoto is vastgelegd.

VPRO Tegenlicht volgde het proces van dichtbij en laat zien dat één man wel degelijk het verschil kan maken. Het kabinet heeft besloten om in hoger beroep te gaan, wat overigens geen opschortende werking heeft op de uitvoering van het vonnis.
 
bullet Opmerking:
 
bullet Zie ook de vele informatie op deze pagina van Tegenlicht!
 
bullet Deze uitzending van Tegenlicht geeft ook veel achtergrond informatie, bv ook internationaal naar deze klimaatzaak wordt gekeken!
 


 

bullet Boek: A Short Guide to Climate Change Risk, door Nigel Arnell

Climate change poses a risk to business operations and to markets--but at the same time it can bring opportunities for some businesses.

With chapters on the nature, science and politics of climate change risk, as well as how to assess, then how to cope with it, and recommendations for incorporating climate change risks into a Company Climate Risk System, this concise guide serves the needs of business students and practitioners across a wide range of sectors, public and private.
 
bullet Boek: 'A Short Guide to Climate Change Risk' - inkijken via Google

 

bulletYouTube-video: Lancering doorprikken koolstofbubbel VU Amsterdam - 27 maart 2013

 
bulletseptember 2013, www.ipcc.ch/: IPCC: Climate Change 2013: The Physical Science Basis hier verder testen

 
bullet27 september 2013, Volkskrant: Dit zijn de belangrijkste conclusies over het klimaat

 
bulletVolkskrant dossier Klimaatverandering

 
bullet28 september 2013, Volkskrant: Stichting wil klimaat redden via rechtbank

Non-profitorganisatie Urgenda gaat een poging doen om via de rechter een ambitieuzer klimaatbeleid af te dwingen.

De stichting heeft een dagvaarding opgesteld waarin geëist wordt dat de Nederlandse staat plannen moet maken om de uitstoot van broeikasgassen in een tijdsbestek van krap zeven jaar met 40 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

 
bullet27 september 2013, Volkskrant: IPCC-delegatieleider: We hebben de politiek buiten de deur gehouden

 
bullet7 januari 2014, www.duurzaamnieuws.nl: Universiteit geeft gratis onlinecursus over klimaat

De Universiteit van Exeter begint volgende week met een onlinecursus over de klimaatverandering.
De cursus is gratis, iedereen kan zich inschrijven.
 
bullet Climate change: challenges and solutions - Cursus

This course aims to explain the science of climate change, the risks it poses and the solutions available to reduce those risks.

 
bullet17 september 2014, duurzaamnieuws.nl: Troonrede 2014: Geen plaats meer voor duurzaamheid

De enige zin in de troonrede, waarin het woord duurzaamheid bijvoeglijk om de hoek kwam, gaat over maatschappelijke ontwikkeling in overzeese rijksdelen. En het investeringsklimaat is nog het enige klimaatbegrip dat Rutte de Koning in de mond laat nemen. Voor de rest was de troonrede van dit jaar een verzameling van bekende liberale mantra's als bv groei, (on) veiligheid.
 
bullet16 september 2014, www.rijksoverheid.nl: Troonrede 2014  (video en tekst)

 

bullet7 juni 2016, www.scientias.nl/: In Almere verrijst in deze zomer een volledig zelfvoorzienend eco-dorp

In de buurt van Almere verrijst vanaf deze zomer een 100 huizen tellend volledig zelfvoorzienend dorp. Het is een pilot, maar als het aan de initiatiefnemers ligt, tevens de toekomst.

We gaan een niet op het elektriciteitsnetwerk aangesloten buurt bouwen die organisch voedsel verbouwt, schoon water en hernieuwbare energie genereert,” vertelt James Ehrlich, oprichter van ReGen Villages, de organisatie achter het ‘eco-dorp’, aan Scientias.nl.

“Wij denken dat we een prachtig stuk akkerland kunnen gebruiken om 100 families te huisvesten en meer organisch voedsel, water, energie en afvalvermindering te realiseren dan zou zijn gelukt als we die grond enkel als landbouwgrond of voor permaculturele doeleinden zouden gebruiken.


 
bullet www.dekleineaarde.nl - Centrum De Kleine Aarde in Boxtel

De visie van De Kleine Aarde is: "Mondiaal denken, lokaal handelen". Wij willen zoveel mogelijk mensen laten samenwerken aan duurzame ontwikkeling. Duurzaamheid voorziet in de primaire levensbehoeften en het welbevinden van de huidige generatie en verbetert ook de mogelijkheden voor volgende generaties.

 
bullet The Findhorn Ecovillage - a model for sustainable living -  Findhorn Foundation
 
Findhorn Ecovillage is te vinden in Schotland.
 
bullet It’s Findhorn’s 50th birthday! - Spiritual community, ecovillage, learning centre.

Small beginnings in 1962 have led to the Findhorn Foundation and community today – 50 years of inspiring thousands of people and launching new ideas to help make our world a better place.
 
bullet www.gen-europe.org The European Ecovillage Network
 
bulletIntroductie van de EKO in Schotland  - Findhorn Community introduces EKO currency

The Findhorn Community cooperative Ekopia, in partnership with Phoenix Community Stores, the Findhorn Foundation and NFD (the trading arm of the Foundation), will launch a new community currency, the eko.

David Hoyle, a director of Kopi, commented, “We believe the eko to be a simple, innovative and empowering local monetary system that will generate community wealth, inspire the localisation movement and help us deepen our economic community identity and relationships.”


 
bullet www.klimaatplein.com - Samen werken aan energiebewust ondernemen
 
bullet Zie ook het 5 stappenplan energiebewust ondernemen
 
bullet Zie ook YouTube video's:

 
bullet www.urgenda.nl                              

Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

 
bulletOpgave nieuwsbrief op de homepage
 
bullet14 maart 2014, Trouw: In 2030 alles op zon en wind

Actieorganisatie Urgenda wil dat Nederland al in
2030 volledig draait op duurzame energie.

Met dat doel stelt Urgenda een eerder actieplan bij, waarin 2050 nog gold als horizon voor de maximale verduurzaming van Nederland.

"Als we pas in 2050 een volledig duurzame energievoorziening hebben, zijn we zeker te laat", aldus directeur Marjan Minnesma.
 
bullet Nederland op 100% duurzame energie in 2030

Nederland kan zijn energievoorziening binnen 20 jaar verduurzamen.

Dat is de conclusie  van het nieuwe rapport van Urgenda.
 
In de Duurzame-Agenda - Nederland 100% duurzame energie. Het kan als je wilt, zet Urgenda uiteen hoe dat kan.
 

     Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


5.2 Urgenda wint Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat
 

bullet       -   Urgenda wint Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat


Nederland heeft twintig jaar nauwelijks iets gedaan aan het omschakelen naar schone, veilige energie. We stevenen met zijn allen af op gevaarlijke klimaatverandering.

Wij willen actie.

Urgenda stapt naar de rechter om op basis van erkende wetenschappelijke kennis te bewerkstelligen dat de overheid tot actie wordt aangezet.
Met beter beleid en actie kan de overheid de bedrijven en burgers die al bezig zijn veel beter helpen bij de benodigde versnelling.

 
bulletKlimaatzaak Urgenda:

Samen met 900 mede-eisers voert Urgenda de Klimaatproces tegen de Nederlandse Staat

Urgenda
Rechtszaak uit Liefde - de Nederlandse Staat gedaagd (gesteund door oa Roger Cox)


- 24 juni 2015 - Urgenda wint de klimaat-rechtszaak tegen de Nederlandse Staat !!!!

    YouTube: Weergave Uitspraak rechter Klimaatzaak - 24-06-2015


- 20 november 2013 - Samen dienen we de Dagvaarding in:

Een rechtszaak tegen de Staat is een democratisch middel dat burgers mogen inzetten als de Staat tekortschiet !

 
 
bullet Zie ook item 'klimaatvragen' (en antwoorden) van de website www.urgenda.nl:

- Bv waarom is 2 graden temperatuurstijging kritisch?
 

 
bullet24 juni 2015: NOS - Nieuwsuur: Interview met Marjan Minnesma (Urgenda) ivm uitspraak rechter in Klimaat-proces van 24-06-2015
(3de item van de uitzending)


 
bullet24 juni 2015, Volkskrant: Staat moet broeikasuitstoot van rechter sterk terugdingen

De rechtbank in Den Haag verplicht de Nederlandse Staat om de uitstoot van broeikasgas veel meer terug te beperken dan de regering van plan is. De uitspraak is historisch. Nog nooit eerder heeft een rechter een nationale regering veroordeeld tot een scherper klimaatbeleid.

 
bullet24 juni 2015, Trouw: Rechter dwingt overheid broeikasgassen terug te dringen

De Nederlandse overheid moet zich houden aan de belofte de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Als de uitstaat in 2020 niet 25 procent lager is dan in 1990, plaagt de Nederlandse Staat een onrechtmatige daad.

 
bulletZie de mogelijkheid van crowdpleiten (meewerken aan ons pleidooi voor een duurzame toekomst, door middel van crowdpleiten. Na de reactie van de staat op onze brief gaan wij werken aan de dagvaarding. Ondertussen kunnen mensen bijdragen aan de rechtszaak door met het juridische team mee te denken.)
 
 
bullet11 oktober 2015, Nieuwsuur: Het klimaatakkoord dat de wereld weer moet redden - (video) - 2de deel

Eind dit jaar moet in Parijs een historisch en wereldwijd klimaatverdrag gesloten worden.
Na jarenlange onderhandelingen onder VN-vlag is het de bedoeling dat 195 landen vastleggen met hoeveel procent elk land de uitstoot van broeikasgassen wil terugdringen.

 
bullet9 oktober 2015, Trouw: Energieakkoord verder onder druk door slecht nieuws

Hoeveel slecht nieuws kan het Nationaal Energieakkoord nog verdragen voordat het kabinet ingrijpt?
Steeds duidelijker wordt dat Nederland zijn energiedoelen dreigt te missen.
Uiterlijk in 2020 moet 14 procent van alle energie duurzaam worden opgewekt. En in 2023 16 procent.

 
bullet24 september 2015, Trouw: Nederland heeft klimaatwet nodig

Het terugdringen van van broeikasgassen mag niet langer vrijblijvend zijn, maar moet in een wet warden verankerd. Alleen dan nkan Nederland in 2050 een geheel duurzame energie voorziening hebben.
 
 
bullet24 september 2015, Trouw: Kabinet weigert directe maatregelen na klimaatproces

Het kabinet neemt naar aanleiding van het klimaatvonnis niet direct maatregelen om de uitstoot van CO2 in Nederland te reduceren. Volgens minister Henk Kamp (economische zaken) moet eerst goed worden uitgezocht wat voor maatregelen nodig zijn

GroenLinks deed een voorstel om een onafhankelijke instantie aan te stellen die in de gaten houdt of het de Staat het klimaatvonnis wel uitvoert. Dit voorstel kreeg geen steun bij het kabinet. "Ik heb geen behoefte aan een klimaatdeurwaarder", zei minister Kamp.

 

bullet1 september 2015, Trouw: Kabinet vecht klimaatvonnis aan

De staat legt zich niet neer bij de uitspraak van de Haagse rechtbank dat Nederland meer moet doen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Het kabinet kondigt vandaag aan dat het in hoger beroep gaat tegen het klimaatvonnis. Dit melden bronnen in Den Haag.

Tegelijkertijd is het kabinet wel bereid extra milieumaatregelen te nemen die de uitstoot van broeikasgassen moeten helpen verminderen. Welke dat zijn, is nog onduidelijk. Naar verluidt heeft het kabinet meer tijd nodig om het effect van enkele beoogde maatregelen te laten doorrekenen.

In 2020 dient in Nederland de CO2-uitstoot met minimaal 25 procent te zijn geslonken ten opzichte van 1990. Nederland stevent af op maximaal 17 procent, ruim onvoldoende dus.

 
bullet Urgenda - Klimaatzaak
 

 

bullet20 augustus 2015, Trouw: Hoe de klimaatnorm toch kan worden gehaald

Per brief vraagt een groep wetenschappers premier Rutte af te zien van beroep tegen het klimaatvonnis van de Haagse rechter.
Volgens de 29 klimaat- en energie-experts, onder wie zeventien hoogleraren, is de beslissing van de rechter uitvoerbaar.

In een e-mail aan verontruste PvdA-stemmers schrijft partijleider Diederik Samson dat de uitspraak van de Haagse rechtbank lang niet ver genoeg gaat om de klimaatcrisis te bezweren.
Als het vonnis wordt opgevolgd, zou volgens hem de totale Nederlandse klimaatinspanning nog maar 1 procent worden vergroot.
'Dat is natuurlijk lang niet voldoende. We zullen veel meer moeten doen'.

 
bullet1 september 2015, Nieuwsuur: Kabinet toetst klimaatvonnis Urgenda

Het kabinet gaat in beroep tegen de rechterlijke uitspraak dat Nederland meer moet doen tegen de uitstoot van CO2. Het kabinet wil met het hoger beroep duidelijk krijgen hoe de uitspraak van de rechter over het klimaatbeleid in het rechtsbestel past.

 
bullet3 september 2015, NOS: Milieudoelen onhaalbaar bij uitstel kabinet

Als het kabinet de maatregelen voor CO2-reductie nog een jaar uitstelt, dan is de door de rechter opgelegde vermindering van 25% in 2020 onhaalbaar.
Dat hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

 
bullet3 april 2014, nu.nl: Groot Europees ruimteproject (naam project: Copernicus) van de grond

Europa is begonnen aan een groot nieuw project in de ruimte. Een netwerk van satellieten gaat de aarde de komende jaren in de gaten houden.
De eerste zonde daarvoor is donderdag gelanceerd vanaf de ruimte basis Kourou in Frans-Guynea.

De komende jaren gaan er meer van zulke satellieten de ruimte in. Die kijken onder meer naar de dampkring en de oceanen. Alle gegevens worden gratis beschikbaar, zodat iedereen ermee aan de slag kan gaan.
 
bullet http://www.copernicus.eu/ - Website van het EU Copernicus project

Environmental information is of crucial importance. It helps to understand how our planet and its climate are changing, the role played by human activities in these changes and how these will influence our daily lives.

The well-being and security of future generations are more than ever dependent on everyone's actions and on the decisions being made today on environmental policies.
To take the right actions, decision makers, businesses and citizens must be provided with reliable and up-to-date information on how our planet and its climate are changing.

 Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


5.3 Klimaatproces België

 

bullet http://klimaatzaak.eu/nl/ - Klimaatproces in België

Een groep verontruste burgers verenigde zich in een vzw die de Belgische overheden aanklaagt wegens nalatig klimaatbeleid.

Omdat we geen farewell party willen organiseren. Omdat we de toekomst van onze kinderen, ons milieu en onze economie willen vrijwaren
 
bulletBlog behorende bij deze site: http://klimaatzaak.eu/nl/blog/

 
bullet Youtube-video's (Nederlands) ivm de klimaatzaak in België:
 
bullet Klimaatzaak Kick Off - Roger Cox (01-12-2014  - De Vooruit, Gent)

Klimaatzaak inspireerde zich op de rechtszaak die klimaatadvocaat Roger Cox in Nederland is gestart.
Roger Cox schreef zijn betoog vurig neer in het confronterende boek 'Revolutie Met Recht', een must read.

 
bullet YouTube-video (Nederlands): Klimaatzaak België Kick Off - Serge Gheldere (01-12-2014 - De Vooruit, Gent)

Serge de Gheldere over Klimaatzaak: de naakte cijfers en de onderbouwing  

Waarom is de klimaatzaak zo urgent? 
W
aarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch?

 
bullet Klimaatzaak Kick Off - Stijn Meuris (01-12-2014 - De Vooruit, Gent)

Stijn Meuris legt haarfijn uit waarom een Klimaatzaak nodig is en waarom erover discussiëren zinloos is
 
bullet Klimaatzaak Kick Off - Nic Balthazar (01-12-2014 - De Vooruit, Gent)

Nic Balthazar over reëvolutie.
 
bullet Klimaatzaak Kick Off - Ignare Schops (01-12-2014 - De Vooruit, Gent

Ignace Schops over Klimaatzaak & dreigende klimaatverandering.
Ignace Schops is directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, Goldman Prize Recipient, Ashoka Fellow, lid van Al Gore’s Climate Leadership Corps en President van EUROPARC Federation
 
bullet Klimaatzaak Kick Off - Tom Leanaerts (01-12-2014 - De Vooruit, Gent)

Waarom Tom Lenaerts zijn schouders onder Klimaatzaak zet.

 
bullet www.klimaat.be/nl-be/ - De Belgische federale site voor een betrouwbare informatie over klimaatverandering

Overgang van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050

In het kader van de internationale onderhandelingen onder de Verenigde Naties heeft België zich ertoe verbonden een strategie voor een koolstofarme ontwikkeling te ontwikkelen.

Een dergelijke strategie moet passen binnen het Europees engagement om de broeikasgasuitstoot tegen 2050 met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

Deze site presenteert de initiatieven die de federale overheid heeft genomen als bijdrage aan de ontwikkeling van een Belgische strategie voor koolstofarme ontwikkeling.


      Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 

5.4 Energietransitie en energieakkoord in Nederland
 

 
bullet2 mei 2018, volkskrant: Energie-omschakeling kost wat: gemeenten willen meer geld om van het gas af te gaan

Aanpassingen voor gasvrij wonen verdienen zichzelf nog niet terug

Nederland moet snel van het aardgas af, maar de gemeenten die hierin vooroplopen, willen meer financiële en praktische steun van de regering.
 
Huiseigenaren in wijken die als proeftuin zijn aangewezen, zitten met talloze vragen en vrezen dat zij op kosten worden gejaagd.

Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.
 

 

 
bullet 19 mei 2015, Trouw: Schokkende' cijfers: Meer geld wereldwijd besteed aan subsidie fossiele energie dan aan zorg

Overheden geven dit jaar wereldwijd 4,6 biljoen Euro (4.600.000 miljoen Euro) uit aan subsidies op fossiele brandstoffen.

Dat heeft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) berekend. De subsidies op brandstoffen als olie en steenkool zijn veel hoger dan eerder werd aangenomen,aldus het IMF in een net verschenen rapport.

Het IMF dringt er al jaren bij overheden op aan de subsidies op fossiele brandstoffen terug te dringen.
 
bulletHet afschaffen van de subsidies op fossiele brandstoffen en het betalen voor CO2-vervuiing worden gezien als de belangrijkste internationale maatregelen die helpen tegen de temperatuurstijging op aarde.

 
bullet IMF-Rapport How large are Global Energy Subsidies  - How large are Global Energy Subsidies  - (Rapport IMF - pdf)

Summary: This paper provides a comprehensive, updated picture of energy subsidies at the global and regional levels.
It focuses on the broad notion of post-tax energy subsidies, which arise when consumer prices are below supply costs plus a tax to reflect environmental damage and an additional tax applied to all consumption goods to raise government revenues.

Post-tax energy subsidies are dramatically higher than previously estimated, and are projected to remain high.
These subsidies primarily reflect under-pricing from a domestic (rather than global) perspective, so even unilateral price reform is in countries’ own interests.
The potential fiscal, environmental and welfare impacts of energy subsidy reform are substantial.

 
bullet IMF-rapport (2013): Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications

Energy subsidies have wide-ranging economic consequences.
Although they are aimed at protecting consumers, subsidies aggravate fiscal imbalances, crowd out priority public spending, and depress private investment, including in the energy sector.

Subsidies also distort resource allocation by encouraging excessive energy consumption, artificially promoting capital-intensive industries, reducing incentives for investment in renewable energy, and accelerating the depletion of natural resources.

Most subsidy benefits are captured by higher-income households, reinforcing inequality. Even future generations are affected through the damaging effects of increased energy consumption on global warming.

This book provides (1) the most comprehensive estimates of energy subsidies currently available for 176 countries and (2) an analysis of “how to do” energy subsidy reform, drawing on insights from 22 country case studies undertaken by the IMF staff and analyses carried out by other institution.
 
bullet 2013: Energy Subsidy Reform: Lessons and implications - Executive - Summery (pdf)
 
bullet 2013: Inzage in 'Energy Subsidy Reform: Lessons and implications - Complete Report via Google

 
bullet 19 mei 2015, www.duurzaamnieuws.nl: Meer subsidie naar fossiele brandstof dan naar gezondheidszorg

De aanpak die het IMF voorstelt bestaat uit het verhogen van de fossiele brandstofprijzen tot hun werkelijke prijs, waarbij extra belastinginkomsten worden gebruikt voor hervormingen, waarander het verlagen van belasting op arbeid en het stimuleren van duurzame energie.

Het IMF ziet in dit proces een belangrijke rol weggelegd voor lokale regeringen.
 

 

bullet Energietransitie - van fossiel naar duurzaam  -  www.wattnu.nl/  van RTL7

Energietransitie is de overschakeling van fossiele energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.
In Nederland en Europa stellen we ons als doel om uiterlijk in 2050 de transitie te hebben gemaakt, van 96% fossiele energie nu, naar 80 tot 95 % duurzame energie in 2050. Een revolutie binnen 37 jaar. Maar de meningen over de manier waarop deze transitie moet worden uitgevoerd zijn sterk verdeeld.

 
bullet18 juli 2013, nu.nl: Sterke daling elektriciteitsproductie (in Nederland)

In 2012 is in Nederland 102 miljard kilowattuur (kWh) elektriciteit geproduceerd, bijna 10 procent minder dan een jaar eerder.
Vooral uit Duitsland werd meer elektriciteit geïmporteerd, met name door lage kolenprijzen en een groter aanbod van hernieuwbare elektriciteit. Ook uit Noorwegen kwam in 2012 meer elektriciteit, voornamelijk uit waterkracht.

 

bullet www.energieakkoordser.nl/ - SER Energie-akkoord

Nederland heeft een
Energieakkoord voor duurzame groei
nodig.
De Sociaal-Economische Raad faciliteert het proces om tot zo'n akkoord te komen.
Bindende afspraken over energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid zijn onderdeel van dit akkoord.
Tegelijkertijd moet het aanzetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid.

Naast een lagere energierekening voor bedrijven, instellingen, (scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties) en burgers en milieuwinst levert dit ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren. Voor kennisintensieve NL bedrijven liggen er grote kansen op de snel groeiende wereldmarkt voor schone energietechnologieën ('clean-tech sector').
 
bullet www.ser.nl/nl/: Samenvatting Energieakkoord (pdf) SER

 
bullet12 juli 2013, SER: Belangrijke stappen richting Energieakkoord voor duurzame groei

Nederland zet vandaag een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst. Maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt om te komen tot een Energieakkoord voor duurzame groei. Deze hoofdlijnen worden de komende weken verder uitgewerkt, doorgerekend en voorgelegd aan de diverse betrokken parijen. Een uiteindelijk akkoord moet afspraken bevatten over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.
 
bullet12 juli 2013, Volkskrant: Ontwikkeling duurzame energie vertraagd door energieakkoord

 
bullet23 juni 2013, duurzaamnieuws.nl: Wetenschappers roepen op tot krachtig energieakkoord

26 wetenschappers van 10 universiteiten en 2 hogescholen roepen in een open brief aan de SER op om te komen tot een succesvol en duurzaam energieakkoord: de wetenschappelijk inzichten liggen er, het is nu zaak om deze inzichten te vertalen tot stevig beleid en concrete actie.

“Nederland heeft op het gebied van duurzame energievoorziening een zorgwekkende achterstand ten opzichte van onze buurlanden, ondanks het feit dat technologie en implementatiekennis volop voorhanden zijn. Als wetenschappers baart dit ons grote zorgen”.

 
bullet21 mei 2013, Trouw: Plan voor ongekende energiebesparing op komst

Met een landelijke voorlichtingscampagne wordt volgend jaar de grootste energie besparings operatie ooit in gang gezet. Milieubeweging, overheid én energiesector willen met 'een vliegende start' een nationaal draagvlak bereiken voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening.

 
bulletBlad: hej IKEA FAMILY 3-2013, Artikel 'Op eigen kracht'
In 2020 wil IKEA al haar energie zelf opwekken uit wind en zon.

 - Voorbeeld besparing -> iedere Nederlander vervangt 1 gloeilamp 40 W door 1 Ledlamp 5 W (17 miljoen lampen)
   
Besparing per jaar: ca 869 miljoen kWh
 
bullet www.ledverlichtingcalculalator.nl  - (Werkt tijdelijk niet? - zelf proberen!)
 
bullet Voorbeeld van een Led-lampen leverancier: Ikea - Ledverlichting
 
bulletVoorbeeld van een berekening met een 'Led Verlichting Calculator' via de website www.immers.info/ (verkoopt ledlampen):

 
Met 1 Lamp per jaar Verbruik Stroomkosten CO2 Zwavel
Verbruik 1 normale lamp
58,40
kWh
12,85
33,05
kg
25
gr
Verbruik 1 LED-lamp
7,30
kWh
1,61
4,13
kg
3
gr
 
Totaal volgens boven opgeven gegevens
Huidige verlichting:
992.800.000,00
kWh
218.416.000,00
561.924.800,00
kg
421.940.000
gr
Met ledverlichting:
124.100.000,00
kWh
27.302.000,00
70.240.600,00
kg
52.742.500
gr
 
Uw besparing per jaar:
868.700.000,00
kWh
191.114.000,00
491.684.200,00
kg
369.197.500
gr

 
bulletBesparing per jaar: ca 869 miljoen kWh, 191 miljoen Euro (stroomkosten), ca 491 miljoen kg CO2, 369.000 kg Zwavel

(vul in: 17.000.000 - gloeilampen van 40W - Ledlamp 5W - (laat rest gegevens staan)
 

bulletOnderken ook het verschil in levensduur van de verschillende typen lampen.
 
 
5.5 Luchtvervuiling - Fijnstof - Ultra Fijnstof

 
bullet15 oktober 2018, radar.avrotros.nl: Normen voor fijnstof moeten strenger

De regels voor de luchtkwaliteit moeten veel strenger, vindt Milieudefensie.
De huidige normen voor fijnstof en stikstofdioxide zorgen voor grote gezondheidsrisico's, stelt de organisatie.
'Als Nederland precies aan de normen voldoet, dus op het randje van wat wettelijk mag, dan sterft 1 op de 720 mensen in Nederland door het inademen van stikstofdioxide', aldus Anne Knol van Milieudefensie.

Je ziet het niet, maar het hangt overal in de lucht: fijnstof.
Jaarlijks overlijden volgens onderzoek 12.000 mensen door luchtvervuiling.
Blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo'n 4 procent van de ziektelast in Nederland. Na roken behoort luchtverontreiniging daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren.
En het probleem is net zo groot als overgewicht en te weinig bewegen.


 
bullet6 mei 2018, Nieuwsbrief Juglen Zwaan: Luchtvervuiling schadelijker dan gedacht

De afgelopen week heeft de World Health Organisation (WHO) bekend gemaakt dat er wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen sterven door luchtvervuiling.
Negen op de tien mensen ademen dagelijks hoge concentraties vervuilde lucht in.
Wat kunnen we hieraan doen? Daarover in deze nieuwsbrief meer!

Het Europees Milieu Agentschap (EMA) heeft recent nog verklaard dat de Nederlandse lucht tot één van de slechtste van Europa behoort (1, 2).

Vele duizenden Nederlanders overlijden hierdoor voortijdig (3); het blijkt dat we gemiddeld 13 maanden korter leven (4).
Ook de gezondheid en kwaliteit van leven kan sterk afnemen, want volgens het EMA kan luchtvervuiling het risico vergoten op (5)

 

bullet6 juli 2016: Hoge concentratie mensen en beesten bij elkaar is ongezond

"Een agrarisch industrieterrein waar toevallig ook nog mensen wonen." Zo noemt Maria Berkers de Peel, de regio in Noord-Brabant en Limburg waar zij woont. De intensieve veehouderij heeft een enorme invloed op het welzijn en de gezondheid, zeggen de bewoners.

"Van huis uit heb ik geen longproblemen, maar sinds ik hier woon heb ik veel klachten", vertelt een vrouw, die dertig jaar in Brabant woont. "Ik heb een verminderde longfunctie en een longontsteking gehad.

De huisarts gaf het advies om een week naar Terschelling te gaan toen er veel mest werd uitgereden."
 
bullet6 juli 2016: Omwonenden veehouderij hebben meer luchtwegklachten

Dit blijkt uit een driejarig onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL.

2500 omwonenden uit Noord-Brabant en Limburg hebben meegedaan aan het gezondheidsonderzoek. Ze stonden daarvoor bloed en neusslijm af en ook werden hun longen onderzocht.

 
bullet7 september 2017, milieudefensie.nl: Vonnis kort geding: we hebben gewonnen

De uitspraak in het kort geding voor gezonde lucht tegen de Nederlandse Staat is bekend.
Milieudefensie is volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid aan de slag moet.

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie reageert enthousiast: “Dit is een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht! We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen.
De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.
 
bullet Milieudefensie wint kortgeding tegen Staat om gezonde lucht

Kabinet versnelt plannen tegen luchtvervuiling: 'Hoop voor longpatiënten'

 
bullet11 mei 2016, Milieudefensie.nl: Milieudefensie eist gezonde lucht

Amsterdam, 11 mei 2016 - Milieudefensie spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om gezonde lucht te eisen.

Uit metingen door bewoners en Milieudefensie naar stikstofdioxide blijkt dat de Staat de Europese luchtkwaliteitsnorm overtreedt.

Door boven de normen van fijnstof en stikstofdioxide te blijven overtreedt Nederland de Europese wet.

Nederland heeft uitstel gekregen om in 2015 aan de normen te kunnen voldoen.
Nu blijkt dat deze normen nog steeds niet gehaald worden.
Jaarlijks overlijden duizenden mensen aan de gevolgen van ongezonde lucht.

“Wij eisen via de rechter maatregelen die de luchtkwaliteit écht verbeteren. Er gebeurt veel te weinig en dat duurt al veel te lang”, zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit van Milieudefensie.

Het ministerie is vandaag op de hoogte gesteld van de juridische procedure.


 
 
bullet6 april 2016, Zembla.vara.nl: Geen vuiltje aan de lucht - ( Video )

Toen minister Schultz van Infrastructuur onlangs de maximumsnelheid op nog meer snelwegen verhoogde
naar 130 km/uur, laaide de discussie rond luchtkwaliteit weer op.
Vaststaat dat door hogere snelheden meer giftige stoffen vrijkomen. Eén daarvan is fijnstof.

Uit onderzoek blijkt dat fijnstof onder andere longkanker kan veroorzaken.
 
Volgens minister Schultz blijft de blootstelling aan fijnstof binnen de gestelde norm.
Maar wetenschappers stellen dat er ook onder de norm gezondheidsschade voor mensen optreedt.

En hoe zit het met het nog kleinere en minstens zo gevaarlijke ultrafijnstof?
Vorig jaar werden rond Schiphol verhoogde concentraties gemeten.

Grondig onderzoek naar de gezondheidseffecten in de regio komt maar niet van de grond.

ZEMBLA onderzoekt: wie zet in het dossier fijnstof onze gezondheid centraal?


Alarmerende bericht
en van over de hele wereld over gezondheidsschade door fijnstof stapelen zich op!

Burgers worden buiten spel gezet.
 

   Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule

 

6 Duurzaamheid: Websites en nieuwsbrieven oa Duurzaam Ondernemen
 

bulletwww.pbl.nl - Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.
 
bulletZie ook boek 'Een vorm van beschaving', door Klaas van Egmond en item 4 'Duurzame en Integrale Politiek' van de Start-pagina van deze website.
 
bulletOpgave nieuwsbrief van Planbureau voor de Leefomgeving.

 
bullet www.duurzaamnieuws.nl met veel (opinie- en achtergrond-) nieuws mbt duurzaamheid:
 
bulletOpgave voor de Nieuwsbrief  
 
bullet Duurzame Agenda
Wil je weten wat er aan duurzame evenementen en bijeenkomsten wordt georganiseerd? En wil je graag gratis elke week een overzicht van de komende evenementen in je mailbox?
 
 
bullet www.duurzaam-ondernemen.nl

Online kenniscentrum op het gebied van duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Deze website (opgericht in maart 2000) wordt u aangeboden door
De Adviesgroep Duurzaam ondernemen van DHV
 
bulletOpgave MVO-nieuwsbrief op de homepage
 
bullet ISO 26000 is de nieuwe ISO-richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 
bullet Algemene informatie over ISO 26000 (pdf))
 
bullet ISO 26000 handleiding voor MVO - Boek

 
bullet www.duurzameagenda.nl
 
bullet Opgave nieuwsbrief

 
bullet www.debeterewereld.nl - De betere wereld - enjoy & do good
 
bullet Website met duizenden artikelen
 
bullet Wekelijkse Nieuwsbrief (met ca 36.000 abonnees)
 
bullet Krant - landelijke krant, op honderden adressen af te halen
 
bullet Sociale media
 
bullet Digi-Magazines met  bladerbare pdf's  met wel 100 pagina's inhoud en acties per thema

 
bullet http://www.changemagazine.nl - Maakt klimaatkennis toegankelijk

Change magazine - Communicatie over klimaatverandering en duurzaamheid

Change Magazine is een publicatie van Synergos Communicatie
 
bullet Schrijf je in op de (gratis) nieuwsbrief!
 
 
bullet www.duurzaam-ondernemen.nl
 
bullet Nieuwsbrief 

 
bullet30 juni 2010, NRC: Bedrijven investeren extra in duurzaamheid

Een consortium van ruim zestig bedrijven en acht maatschappelijke organisaties wil in de komende vier jaar 525 miljoen euro investeren in de verduurzaming van grote grondstofstromen. In een brief aan de Tweede Kamer roepen de bedrijven de overheid op mee te investeren in de verduurzaming van de internationale handel.

 
bulletBoek: ISO 26000 Handleiding voor MVO, door Lars Moratis en Timo Cochius.

ISO 26000 is de nieuwe, wereldwijde richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Deze richtlijn belooft organisaties onder meer om hen in het woud van MVO-instrumenten en - standaarden overzicht en structuur te geven. ISO 26000 biedt organisaties adviezen en handreikingen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen, MVO-aandachtsgebieden te prioriteren en MVO te implementeren op een manier die past bij de unieke kenmerken van de organisatie en de context waarin zij opereert.

 
bullet Bekijk dit boek via Google

 

bulletBelangrijke sites mbt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):
bulletMVO Nederland    - www.mvonederland.nl
bulletMVO Platvorm      - http://mvoplatform.nl
bulletOESO richtlijnen  - www.oesorichtlijnen.nl
bullet Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Wikipedia
 
bullet 29 januari 2018, www.mvoplatform.nl: Brief aan Minister Kaag over integrale beleidsnota en MVO-beleid

Minister Kaag werkt aan een beleidsnota voor de beleidsterreinen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Het MVO Platform gaat er vanuit dat MVO in deze nota een belangrijk onderwerp zal zijn en zond de minister suggesties.

De brief (Brief aan Minister Kaag  - pdf) in het kort:

 
bulletVoor een coherente boodschap aan het bedrijfsleven is MVO-beleid nodig dat de departementen overstijgt.
 
bulletOm de SDG’s te realiseren, moeten juist ook de MVO-normen centraal staan
 
bulletIMVO-convenanten kunnen succesvol zijn als het beleid flink wordt bijgestuurd
 
bulletDe ‘bedrijfsleven en mensenrechten’ agenda loopt achter en vraagt apart aandacht
 
bullet Wat is MVO? - MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
bullet6 maart 2018, debatgemist.tweedekamer.nl: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Algemene commissie voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking

 
bullet www.cradletocradle.nl

Cradle to Cradle
is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things'
 
bulletZie ook het boek 'Cradle to Cradle' - Produceren en consumeren zonder afval

 
bulletBoek: Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen, door Egbert Dommerholt

De Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen biedt een praktische benadering voor het inzichtelijk en hanteerbaar maken van duurzaamheidrisico's van bedrijven.
Hoewel het boek vooral een praktische inslag heeft biedt het ook een theoretische inkadering. Waar nodig wordt de tekst toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.
 
bulletYouTube-video Egbert Dommerholt, duur ca 3 minuten.

 
bulletBoek: 'Integral Sustainable Design: Transformative Perspectives', by Mark DeKay, Associate Professor,

College of Architecture and Design, University of Tennessee
 
bulletBoek: 'Integral Sustainable Design has been for me the single most important book on architecture I have ever read. It will be of interest to all manner of integralists and meta-theorists, will serve the world of sustainable design as a guiding manual, and for the non-expert can profoundly change one’s day to day experience of the built environments in which we dwell.' - Michael Schwartz
 
bullet Prof Mark DeKay en Ken Wilber discussiëren over dit boek
 
bulletArtikel: Integral Sustainable Design: Transformative Perspectives, Edited by Mark DeKay with Susanne Bennett

 
 
bullet http://platformdse.org

Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde.

Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving.
 
bulletVoor de educatie-poot is vanuit Platform DSE de Goudzwaard School of Fair and Green Economics opgericht:

- http://platformdse.org/goudzwaard-school-of-fair-and-green-economics/
bulletZie ook de Startpagina van deze website.

 
bulletWebsite www.p-plus.nl

P+ wil het multimedium voor de praktijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn: tijdschrift, website, e-zine, movies, congressen en seminars.
 
bullet Gratis Nieuwsbrief

 
bullet Tijdschrift The Optimist (vroeger tijdschrift Ode) . The Optimist informeert en inspireert, laat zien hoe elk individu kan bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.
 
bullet Informatie over het laatst verschenen nummer
 
bullet Opgave Optimist-nieuwsbrief

 
bulletRepair Cafés

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.
Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers.
 
bulletOverzicht alle Repair Cafés in Nederland
 

 

bullet Nationaal Sustainability Congres 2015

Op donderdag 3 november 2015 zal alweer de 16de editie van hét duurzaamheidscongres van Nederland worden georganiseerd. Dit unieke congres met een zorgvuldige balans tussen informeren, netwerken en inspireren, vindt dit jaar plaats in Congrescentrum Spant te Bussem.  
 
bullet Historie van het Nationaal Sustainability Congres

 
bullet www.trouw.nl/groen van het dagblad Trouw

 
bullet http://groenecourant.nl/ - Groene Courant

De Groene Courant brengt actueel en relevant nieuws over duurzame energie en duurzaamheid.
Wij willen ons publiek een plaats bieden waar in één oogopslag het belangrijkste nieuws over groene energie te lezen valt
.

 
bulletStartpagina's:
 
bulletDuurzaamheid                    - http://duurzaam.startpagina.nl/
 
bullet Duurzaam ondernemen        - http://duurzaamondernemen.startpagina.nl/
 
bullet Duurzaam wonen                 - http://duurzaam-wonen.startpagina.nl met prikbord
 
bullet Duurzaam bouwen               - http://duurzaambouwen.startpagina.nl met kalender
 
bullet Duurzame energie                - http://duurzame-energie.startpagina.nl met prikbord, weblog en gids
 
bullet Duurzame producten            - http://duurzame-producten.startpagina.nl
 
bullet Duurzame vacatures             - http://duurzame-vacatures.startpagina.nl/
 
bullet Duurzame vakantie               - http://duurzame-vakantie.startpagina.nl/
 

Ga naar begin van deze pagina

horizontal rule


7 Zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen (kort)

 

bullet13 juli 2018, nu.nl: De stimulering voor zonnepanelen gaat op de schop. Blijven ze rendabel?

Het systeem om zonnepanelen te subsidiëren gaat op de schop. De plannen zijn nog niet helemaal kristalhelder, maar zeker is dat de salderingsregeling, het simpelweg verrekenen van verbruikte en geproduceerde zonnestroom, wordt vervangen door de terugleversubsidie.
Wat gaat er gebeuren en kan de consument nog rekenen op een goed rendement?

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren voor particulieren erg winstgevend gebleken. Zo erg zelfs dat het huidige systeem niet meer houdbaar is. De overheid zou te veel belasting mislopen als het salderen doorgaat en ook is de regeling relatief duur vergeleken met andere manieren om groene energie te stimuleren.
 
bulletEigen opmerking:

Mensen worden nu enthousiast voor duurzaamheid en nu begint de Overheid de zaak te frustreren, met onduidelijkheid en minder rendement.

Hoe ver staat de Overheid van de mensen af ????


 
 
 Kies:
 
bullet6.1 Algemene Informatie over gebruik van  zonnepanelen
 
bullet6.2 Berichten over gebruik van zonnepanelen
 
bullet6.3 Groene stroom van energieleveranciers blijkt vaak niet echt groen

horizontal rule


7.1 Algemene informatie over gebruik van zonnepanelen

 
bullet www.energiesubsidiewijzer.nl - Waar kan je welke subsidie krijgen in Nederland

 
bulletwww.zonnepanelen-info.nl: Het rendement van zonnepanelen

Hier worden diverse factoren die van invloed zijn op de opbrengst van de panelen besproken. Houd hier bij het kopen van zonnepanelen rekening mee!
 
bulletDe intensiteit van de zon
 
bulletDe weerstand van de stroomkring
 
bulletSchaduwval
 
bulletHet materiaal van de zonnecel
 
bulletDe Temperatuur - Op een warme zomerdag kan bv de opbrengst zo'n 20 % terugvallen.

 
bullet Rekenhulp terugverdientijd zonnepanelen via de website www.zonnepanelen-info.nl
 
bulletKaart van Nederland om het lokale zonneaanbod te bepalen
 
bulletBepaling van de instralingsfactor - De instralingsfactor geeft het percentage weer hoe de opbrengst van de zonnepanelen afhangt van hun positie tov de zon.

 
bulletStartpagina: http://zonnepanelen.startpagina.nl
 
bulletStartpagina: http://zonne-energie.startkabel.nl
 
bulletStartpagina: http://zonne-energie.besteoverzicht
 
bulletTrouw: Dossier: Vincent wil zon

Oa over het wel en wee bij beginnen met zonnepanelen.

   Ga naar begin van de pagina

horizontal rule


7.2 Berichten over gebruik van zonnepanelen

 

bullet10 november 2016, Trouw: Perovskiet haalt voor weinig geld veel stroom uit zonlicht

Perovskiet is sinds een paar jaar de grote belofte als het om goedkope maar krachtige zonnecellen gaat. Het materiaal is makkelijk aan te brengen op rollen plastic en de efficiëntie schiet elk jaar verder omhoog.

Onderzoekers van de Universiteit van Californië in Berkeley hebben nu een variant ontwikkeld die gemiddeld ruim 18 procent van het zonlicht omzet in energie, maar ook vrij makkelijk al 21,7 procent haalt en uitschieters kent van zelfs 26 procent. Dat bereiken ze door twee soorten perovskiet op elkaar te leggen. Elke laag zet een ander deel van het licht om in energie.

 
bullet8 september 2015, Trouw: Bedreigt goedkope energie het hele energiesysteem?

Zonne-energie van eigen dak wordt zó goedkoop dat het zelfs minder gaat kosten dan wat je alleen maar voor de elektra-aansluiting betaalt. Op veel plaatsen in de wereld bedreigt dat het hele energienet, van centrales tot aan netwerk.

In Nederland zal het nog niet zo'n vaart lopen. We hebben hier van pakweg oktober tot en met februari niet genoeg zon om de dag met zonnepanelen door te komen. En ook batterijen helpen ons (nog) niet van het net af.

In Californië en Texas, of Australië en India, om maar wat streken te noemen, ligt dat echter anders. Daar is nu al vaak sprake van 'grid parity', wat wil zeggen dat een consument die zonnepanelen op zijn dak legt, net zo veel of zelfs al minder voor de stroom daarvan betaalt als voor stroom van het netwerk.
Energiebedrijven kunnen daar nog tegen vechten door hun stroom goedkoper te maken. En als zonne-energie niet verder in prijs zou dalen, zou je een evenwicht krijgen waarbij de energieleveranciers toch nog een boterham kunnen verdienen.

 
bullet28 maart 2016, RTLNieuws: 23.000 zonnepanelen voorzien Ameland van Stroom

Het grootste zonnepark van Nederland is af en staat op Ameland. Het is twaalf voetbalvelden groot en behelst 23.025 zonnepanelen.
Komende maand starten de proeven en in 2020 hoopt het Waddeneiland energie-onafhankelijk en CO2-neutraal te zijn.
 
bullet www.duurzaamameland.nl/ - Ameland hot spot voor duurzame energie

 
bulletZie ook de site: http://www.texelenergie.nl/
 

Ga naar begin van de pagina

horizontal rule


7.3 Groene stroom van energieleveranciers blijken vaak niet echt groen
 

bullet8 januari 2013, VARA Kassa Groen: Groene stroom uit stopcontact is vaak niet echt groen

Stroomleveranciers willen ons graag aan de groene stroom hebben en dat is gelukt: ruim twee miljoen Nederlandse huishoudens namen de afgelopen jaren groene stroom. De stroom uit ons stopcontact is helaas nog helemaal niet groen.
Zie hier ook het overzicht mbt duurzaamheid van stroomleveranciers.
 

Ga naar begin van de pagina

horizontal rule


Deze website wil Duurzame Politiek met Integrale Visie en Integrale Aanpak uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.

Tevens is het een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor nu en in de toekomst.

Van het newtoniaanse (mechanistisch) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld

Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt met andere soorten,
want we vormen een gevaar voor onze eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op aarde
.
Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het leven worden ontdekt.
Onze toekomst hangt oa af of we ons voelen als een onderdeel van dit ene geheel (schepping) of niet.

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst! Kijk verder dan je neus lang en breed is !
Lang staat voor:  Duurzaamheid    --   Breed staat voor:  Integrale Visie

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering !
Er wordt niet gestreefd of gewerkt aan een organisatie of een politieke partij.

 Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.

Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering

Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, instelling, vereniging, platform, bureau, praktijk, bedrijf of andere organisatie
en heeft geen commerciële doelstelling.

Deze website was eerder onderdeel van de website www.burnoutherstel.nl (deze burnout-site is tijdelijk buiten gebruik)

Bij burnout is duurzaamheid, integrale visie / aanpak en preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor 'burnout' van de aarde door oa uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.

Contact - mbt deze website Duurzaamheid en Integrale Visie in de Politiek
 - www.duurzame-politiek.nl:  E-mail: info@duurzame-politiek.nl - tav Bart Land

- Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable - Politicas Sostenibles - Polityka Zrównoważonego Rozwoju -
Bæredygtige Politik - устойчивые политика  -  可持续政

- Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) - Socially Responsible Politics - sozial verantwortliche Politik - politique socialement responsable -
對社會負責的政治 - odpowiedzialna spo
łecznie polityka - социально ответственная политикаsocialt ansvarlig politik -
κοινωνικά υπεύθυνης πολιτικής
- politica socialmente responsabile -
sosyal sorumlu politika


Vertaal deze website in het Engels of andere Taal   -  Translate this Website in English or another Language

Deze website maakt geen gebruik van Cookies

Start