Start Contact Literatuur+Sites Inhoud Website

   Disc. Duurzame Pol.

Integrale Visie op Politiek en Duurzaamheid - Duurzame Politiek met Integrale Visie

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor een evenwichtige en duurzame samenleving
 

 

 

 

  


Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - Geluk
 


Discussies Duurzame Politiek met Integrale Visie mbt EU en NLOverzicht discussie onderwerpen en opinies mbt
Duurzame Politiek met integrale visie en de nodige veranderingen.
 
 
bulletOverzicht onderwerpen:
 
bullet Op deze pagina

 
bullet Op de vorige pagina's
 


 Onderwerpen van deze pagina - Discussie Duurzame Politiek:
 

bulletIndividuele ontwikkeling
 
bulletToekomst met een duurzame maatschappij en samenleving?

Maatschappelijke veranderingen

Bv.:
Hoe ingrijpend wordt de nieuwe Arbeidswet

Bv.:
Hoe gaat het met de millennials (jongeren tussen 18 en 38 jaar), hoe ziet hun wereld eruit?

Bv.:
Zijn wij de marionetten van de datareuzen

Bv.: Robot-rechter e-Court


Bv. Film 'Down to Earth'

Bv. PSD2 - Nieuwe Europese richtlijn voor betalingsverkeerBv. Vliegveld Nederland (oa openen van vliegveld Lelystad)
Bewoners noemen uitkomst Lelystad-debat beschamend
- Problemen Vliegveld Maastricht


- Hoe kon uitstoot CO2 luchtvaart zo groeien?


Bv. Corruptie gedijt onder populistische regimes

Bv. Advocaat brandbomgooier Enschede staakt: vergoeding te laag

Bv. Een volledig digitale samenleving in Estland, het kan!

Bv. Ervin Laszlo - 'Spoedcursus wereld veranderen'

Bv. Roosevelt Four Freedom Awards

Bv. Moreel erfgoed

Bv. Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken

Bv.
Boek: De rekening voor Rutte, door Bas Haan

Bv. Boek: Voorlichting loopt met u Mee tot het ravijn

Bv. Pleidooi Jan Terlouw voor meer vertrouwen

Bv.
De Utopie van de Vrije Markt -
       
Ayn Rand - Atlas in Staking

Bv.
Zonder spiritualiteit leidt politiek tot corruptie

Bv. Voorbeeld van integrale politieke partij in Zwitserland

Bv. Verbetering van (Lokale) democratie (met oa G1000) en de rechtsstaat

bv. Economie-van-Meer transformeren naar Economie-van-Betekenis

      Boek 'Material Matters' - Thomas Rau

bv. Integral European Conference - Reinventing Europe
      May 4-8 at Lake Balton in Hungary

Bv. Waterstof Economie
     
Waar blijft de waterstof?

Bv. de Gulden regel

Bv Vakbond van morgen

Bv invoering van basisinkomen (in sommige situaties?)

 

bullet Kwantumcomputer - Kwantum fysica

www.agconnect.nl: Quetech bouwt allereerste quantumnetwerk

Een onderzoeksgroep bij QuTEch in Delft heeft het eerste bruikbare quantumnetwerk ter wereld gebouwd. Daarmee komt een niet te kraken internet dichterbij dat quantumcomputers met elkaar moet laten communiceren.

 
bullet Tiny House - Klein Huis -
Een Tiny House is duurzaam gebouwd, niet groter dan 24 m2, om in te wonen

 
bulletivn.nl: Over Tiny Forest  <<<<++++

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan.
Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.


 
bulletDuurzaamheid en economie
 
bulletEnergie vraagstuk
 
bullet Business Spiritualiteit
 
bulletOp weg naar een duurzame maatschappij met Integrale Visie en een Integrale aanpak
 
bullet Findhorn - Schotland - Findhorn Ecovillage

- Wat is een ecovillage?

---------------------------------------------

Opmerking: De onderwerpen op deze pagina zijn niet gegroepeerd.

Dit in tegenstelling tot de overige pagina's van deze website.
Laat je verrassen door willekeurig door deze pagina te kijken!

 

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !

Kijk verder dan je neus lang en breed is !

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie


Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering!

-----------------------------------------

Duurzame maatschappij en duurzame samenleving
 

Integrale Visie:

Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak)
  biedt kansen voor echte duurzaamheid--------------------------------------

 
bullet Literatuur, Sites en Video's - Duurzame Politiek met Integrale Visie

- Overzicht van literatuur, websites en video's
 
 
bulletZie ook de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid van deze website, bv:


- Het goede staat in verband met het streven voorbij het zelf te kijken,
  naar de echte wereld, en daarop met zuiver geweten te reagere
n.

    Iris Murdoch , The Sovereignty of Good


- Hoe meer de techniek aan onze controle ontsnapt,
  des te noodzakelijker wordt onze wil om haar te bedwingen.

    Martin Heidegger ,  Die Frage nach der Techniek


- De wetenschap bewijst maar de intuïtie ontdekt

     Henri Poincaré

 
 
bullet Plannen centraliseren van aansturing Publieke Omroepen

De omroepen maken zich grote zorgen over de toekomstplannen van het centrale bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Voldoende diepgang van bv maatschappij kritische documentaires vanuit verschillende invalshoeken (pluriforme, onafhankelijke nieuws voorziening)!

Hierbij is bv indirecte censuur vanuit de rijksoverheid of specifieke politieke partijen niet gewenst!
 
 
bullet02-07-2020, www.ad.nl: Onderduikers Tweede wereld: Laat kinderen uit Griekse kampen naar Nederland komen

Twaalf Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog als kind ondergedoken zaten, roepen de regering op kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen naar ons land te halen.

Ze doen dat in een open brief aan de Tweede Kamer.

 
bulletwww.vluchtelingenwerk.nl: Kamerleden laat deze zomer vluchtelingenkinderen niet in de steek
 

 

bulletDownload samenvatting 1 A4  -  Wat is duurzame politiek met integrale visie (pdf-file)

 
bulletZie andere 1 A4 samenvattingen - de pagina Literatuur, sites en video's van deze website.

 
bulletZie Startpagina voor oa:  

- Maatschappelijk verantwoorde politiek (MVP)
 
     - Socially Responsible Politics -

             Wat is hier voor nodig?

 
bulletVoor Uitgebreide informatie over het Corona-virus:

===>>
Zie de pagina Literatuur Duurzame Politiek van deze website. 

 


- Tweede Kamer Nederland - Duurzaamheid - Klimaat - Integrale Visie - Leefbaarheid - Economie - Toekomst - Politiek -

Klimaat is niet links of rechts
Klimaatverandering verdient actie van iedereen (http://kiesvoorklimaat.nu/)


Zie ook de Startpagina van deze website.
 


17 Globale doelstellingen voor
duurzame ontwikkeling


Download een grotere versie van afbeelding

Zie de NL-website: www.sdgnederland.nl

Engelse (algemene) site: www.globalgoals.org

It always seems impossible until it's done
- Nelson Mandela -

 
bulletTer introductie:
 
bullet2012: YouTube Video: LowLands University 2012: Herman Wijffels - Het huidige systeem is failliet ca 43 minuten

Het huidige politieke systeem is failliet.

Het financiële bestel is vastgelopen en de economie is niet meer van deze tijd.

Het is tijd voor een transitie, een transformatie zelfs.

Onze huidige systemen zijn niet gebouwd voor een duurzame toekomst.
We zullen ze moeten loslaten willen we ons voort bewegen richting deze duurzame toekomst voor mens, samenleving en aarde
.
 
bullet3 oktober 2016: Afscheidsrede professor Wijffels (tekst) - via de site http://p-plus.nl  

 
bulletYouTube-video: Daniel Ofman over integraal leiderschap

In deze video komt het belang van een integrale visie en integrale aanpak heel duidelijk aan de orde

 
bullet YouTube-video: Business Spiritualiteit een kort overzicht op inspirerende muziek

 
bullet YouTube-video: We dromen de verkeerde dromen - Eckart Winzten 1939-2008  - Ter nagedachtenis van het overlijden van Eckart Winzten
 
bullet Eckart Wintzen - Wikipedia  -  Boek: Eckart's Notes  - Artikel: Een duurzame vrije markt (1996) (Andere artikelen van Eckart Wintzen)
 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie EU/NL van deze website.

 
bulletZie oa item 'Business-spiritualiteit - Paul de Blot' op deze pagina.


 
bullet 'Universele verklaring van de rechten van de mens' onderschreven door alle lidstaten van  de Verenigde Naties.
 
bullet Zie ook ook een verdere toelichting mbt de Universele verklaring van de rechten van de mens via Wikipedia.
 
 
bulletCollege voor de rechten van de Mens: www.mensenrechten.nl  -  Mensenrechten - Wikipedia

- Wat zijn mensenrechten?
- Mensenrechten voor U
- Brochure Leerlingen mensenrechten op school
 
bullet Het College voor de Rechten van de Mens roept het kabinet op om zich altijd actief in te zetten voor mensenrechten.
Aanleiding is de derde Rapportage Mensenrechten in Nederland die vandaag verschijnt.

Van een land dat mensenrechten hoog in het vaandel heeft verwacht het College dat het ook op eigen grondgebied de lat voortdurend hoog legt
 
bullet Rapport Mensenrechten 2016 (pdf)

Hierin doet het College ruim 40 aanbevelingen om de mensenrechten in Nederland te verbeteren.
 

 


      Rekeningrijden

 
bullet29-01-2019, trouw: Nederlanders hebben weinig problemen met rekeningrijden

Als het openbaar vervoer efficiënter en goedkoper wordt, dan willen Nederlanders best overstappen op rekeningrijden.

Ook moet de overheid een oplossing vinden voor de groep forenzen die naar eigen zeggen niet met bus of trein kunnen en verwachten fors duurder uit te zijn als ze per afgelegde autokilometer moeten betalen.
 

 

 
bullet15 juli 2018, volkskrant: Duizenden jonggehandicapten onder de armoede grens door verlaging uitkering

Duizenden jonggehandicapten zijn mogelijk in armoede gestort door de verlaging van hun uitkering.

Uitkeringsinstituut UWV had verwacht dat 30 duizend jonggehandicapten na de verlaging een beroep zouden doen op een toeslag om op het sociaal minimum uit te komen, maar die toeslag is nauwelijks aangevraagd.
 

 

 
bullet 15 april 2018, nu.nl: Hoe ingrijpend wordt de nieuwe Arbeidswet

In 2013 sloten werknemers, werkgevers en politiek een veelomvattend sociaal akkoord.
De arbeidsmarkt moest met een breed draagvlak onder het kabinet Rutte-Asscher op de schop met een eerlijker ontslagrecht en een sterkere positie voor flexwerker.

Nu, bijna op de dag af vijf jaar later, staat er een nieuwe Arbeidswet in de steigers, bedoeld om de balans tussen flexwerk en vaste contracten te herstellen.

Die balans is namelijk zoekgeraakt, vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.
'Balans' werd daarom ook opgenomen in de wektitel van de nieuwe Arbeidswet, die voluit 'Wet arbeidsmarkt in balans' heet.

 
bullet2 april 2018, ad.nl: Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens kraakt het kabinetsvoornemen om werkgevers toe te staan arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen.

Volgens het Nederlandse mensenrechteninstituut is het plan in strijd met gelijke behandeling van mensen met een handicap en gaan zij er financieel op achteruit, zonder dat het kabinet daar een rechtvaardiging voor aanvoert.
 

 


    Hoe gaat het met de millennials (jongeren tussen 18 en 38 jaar), hoe ziet hun wereld eruit?

 
bullet22 november 2018, vpro.nl: Follow-me

Eerste documentaire over Instagram

Programmamaker Nicolaas Veul duikt in de financiële wereld achter Instagram.
Op dit sociale platform is een compleet nieuw verdienmodel ontstaan: likes en followers zijn keiharde valuta geworden.

Maar welke schaduweconomie ontstaat hierdoor?
Wat is echt en wat is nep?
Hoe voer je de strijd tegen het algoritme?
Wie zijn de winnaars en wie de verliezers? En wat merk jij daarvan als je door je feed scrollt?

Met #followme produceert de VPRO de eerste documentaire over Instagram op Instagram.

Zie ook Item


 

bullet3 oktober 2017, AD.nl: Vijf redenen waarom millennials zoveel thuiszitten met een burnout

Ben jij geboren tussen 1980 en 2000 (een millennial dus)? En heb je het idee dat je op elk moment de ideale versie van jezelf moet zijn?

Vind je het idee onverdraaglijk als je daar een keer niet aan kan voldoen? Dan heb jij hét recept voor stress, burn-out en faalangst te pakken. Maar waarom?
 
bulletYouTube-video: Waarom zitten millennials thuis met een burnout en werkloos?
 
bullet Millennials - Wikipedia

 
bulletSerie van 4 TV-uitzending over Millennials van TV programma Eenvandaag - AvroTros - van Maandag 2 januari 2018 t/m donderdag 5 januari 2018
 
bullet2 januari 2018: Video - Veel stress onder millennials  (of video via uitzendinggemist.nl - item start na ca 4 minuten na start video)

Ruim 6 op de 10 mensen tussen de 18 en 38, de zogeheten millennial-generatie, geven aan veel stress te ervaren.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 2000 millennials, mensen die zijn geboren tussen 1980 en 2000.
Vooral jonge millennials, tussen de 18 en 25 jaar, hebben hier last van: driekwart (76%) van hen geeft aan veel stress te hebben.
Bij oudere generaties is dat nog niet de helft (45%).
 
 
bullet3 januari 2018: Video - We worden gewoon genaaid (of video via uitzendinggemist.nl - item start na ca  7 min en 30 sec na start video)

De toekomst van millennials in de Verenigde Staten is bar slecht. Hoge studieschulden, geen vaste banen, maar flexbaantjes, moeilijk een woning krijgen en een huis kopen zit er al helemaal niet in.

 
bullet4 januari 2018: Video - Help de millennial verzuipt (of video via uitzendinggemist.nl - item start na ca  5 min en 30 sec na start video)

Ze kiezen later voor vastigheid in hun liefdesleven, experimenteren er tussen de lakens flink op los en blijven langer thuis wonen bij hun ouders. De millennial-generatie baant zich een weg tussen het (online)daten, losse vriendschappen en de druk van social media.

 
bullet5 januari 2018: Video - Deze hoogleraar heeft vertrouwen in de millennial generatie (of video via uitzendinggemist.nl - item start na ca 4 min na start video)

Ton Wilthagen is Hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Hij heeft vertrouwen in de millennial generatie.
"Ze zijn optimistisch flexibel, werken hard, zijn vertrouwd met nieuwe technologie en komen vaak met nieuwe originele oplossingen voor problemen."

 
bulletZie bv ook de Startpagina item '4 Integrale visie in de Politiek - Belangrijke informatie en achtergronden4 kwadranten model van Ken Wilber' :
 
bullet Integrale politiek en integrale economie:
Pluralistische benadering van de Economie - Betekenis Economie
 
bullet De Onzichtbare Hand - Bas van Bavel - boek
Wie rijk wordt, wordt sterker en kan de regels bepalen, geheel naar eigen belang.
 
bullet Saving Capitalism - For The Many, Not the few, door Robert Reich - boek
- For The Many, Not the few -

-
26 december 2017, quotenet.nl: 'Saving Capitalism', hoe stoppen we de communistische trend onder millennials
  Oa Onderzoek onder Amerikaanse millennials
 

 


      Zijn wij de marionetten van de datareuzen

 
bullet29 oktober 2017, www.human.nl: Tijdens Brainwash Festival - Zijn wij de marionetten van de datareuzen?

In een tijd waarin enkele grote technologiebedrijven weten wat onze voorkeuren zijn, hoe we leven en hoe we te beïnvloeden zijn,
buigt Het Filosofisch Kwintet zich tijdens het Brainwash Festival op 28 oktober over de vraag wat dat betekent voor onszelf en voor de maatschappij.

Zijn we nog baas over onze eigen gegevens en dus over onze eigen levens?
Of zijn we marionetten die dansen naar de pijpen van bedrijven als Google en Facebook?

 
bullet Brainwash Festival

Brainwash

Verheldering in tijden van verwarring

Het verzet is terug, populisme blijft de vijand, ontevredenheid is de norm, overvloed de realiteit, en juist daarom liggen geluk en verlichting meer dan ooit voor het oprapen.

Op Brainwash laten tegendraadse denkers en kunstenaars hun licht schijnen op de grote vragen van vandaag en morgen.

 

 


   Robot-rechter e-Court

 
bullet www.e-court.nl - website e-Court

 
bullet7 januari 2018, nos.nl/nieuwsuur: Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat

Miljoenen klanten van de meeste zorgverzekeraars verschijnen bij geschillen over betalingen niet voor de overheidsrechter maar voor een virtuele rechter van e-Court.

Uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur blijkt dat deze alternatieve rechtbank niet transparant is: vonnissen worden niet gepubliceerd en het is onbekend wie de rechters zijn. Critici vinden het bedrijf een groot zwart ga
t.

Wij vinden dat iedereen met incassogeschillen naar een onafhankelijke rechter moet kunnen.

Andre Moerman, Landelijke Organisatie Sociaal Raadsliede
n.

Maar de rechterlijke macht is kritisch. "Niemand weet wat er gebeurt bij e-Court", zegt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker. "Ik denk dat het een groot zwart gat is. Je weet niet wie de arbiter is en je weet niet wat hij kan. Eigenlijk heb je geen idee.
 
 
bullet www.mr-online.nl/nieuwe-tegenslag-e-court

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft de tenuitvoerlegging van een vonnis van de online rechtbank E-Court geweigerd.

De rechter verleent geen exequatur op het vonnis van het digitale scheidsgerecht omdat uit het vonnis onvoldoende blijkt welke concrete vordering er is op welke individuele gedaagde.
Eerder hebben rechters ook een streep gezet door vonnissen van E-Court

 
bulletwww.mr-online.nl: Sociale raadslieden laten weinig heel van e-Court

 
bulletschuldhulpinfo.nl: Rechtspraak op bestelling - stop commerciële rechtspraak (pdf)
 

 


 
 Film Down to Earth

 
bulletFilm 'Down to Earth - 2016, YouTube-video: Down to Earth Film Trailor

Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord Amerika samen met een Indianenstam.
Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen.
Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten.
De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het hart van de Amazone, van het Australische achterland tot de Kalahari woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van India.

Hun ontmoetingen met de ‘Keepers of the Earth’ laten niemand onberoerd.
 
bulletWebsite van de film 'Down to Earth'  -  www.downtoearthfilm.com/  -

Leaving the rat race behind, a family of five embarks on the journey of a lifetime. They travel the ends of the earth searching for a new perspective on life.
During five years on six continents they seek out tribal sages never filmed or interviewed before.

DOWN to EARTH reveals the deep wisdom they found and its power to transform lives.
 

 

 
bullet8 maart 2017, dewerelddraaitdoor.vara.nl: Een jihad van liefde - (NPO-video)

Op 22 maart 2016 verliest de Belgische Mohamed El Bachiri zijn echtgenote Loubna bij de aanslagen in Brussel. Hij blijft achter met zijn drie zoons.

Zijn liefdevolle speech in het tv-programma ‘De Afspraak’ eind december beroerde miljoenen mensen.
Hij deed een oproep tot een 'jihad van liefde', als reactie op de verdeeldheid.

Zijn tragische en bijzondere verhaal werd opgetekend door David Van Reybrouck in het boek ‘Een jihad van liefde’. Vanavond zit David Van Reybrouck aan tafel
.
 
 
bulletBoek: Een Jihad van Liefde, opgetekend door David van Reybrouck

'Ik ben een jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, nog liever zou ik sterven!'

Mohamed El Bachiri is een Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar.

Hij is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel om het leven is gekomen.

Zijn liefdevolle speech in het tv-programma De Afspraak eind december beroerde miljoenen en werd het meest bekeken filmpje ooit op de Vlaamse televisie.

 
bulletYouTube-video: Jihad van liefde (De Afspraak, 22 december 2016)

Mohamed El Bachiri is Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Nadat zijn echtgenote, Loubna, op 22 maart van dit jaar slachtoffer werd van de aanslagen in Brussel, deed hij eerder dit jaar een oproep tot de "Jihad van liefde". Zijn oproep destijds bezorgde hem een uitnodiging op het podium van een TEDx event in Hilversum en dat werd weer opgepikt door de VRT die hem uitnodigde in hun studio's.

Deze video komt uit die uitzending (VRT De Afspraak 22 december 2016). Ik zou deze video hier willen gebruiken als mijn Eindejaarsboodschap omdat ik zelden een betoog ben tegengekomen dat het zo mooi verwoord heeft... "Uiteindelijk is er geen schok van beschavingen, maar wel prachtige ontmoetingen!"

 


ISBN 9789023471622

 

 
bullet17 november 2017, Trouw: Slavenhandel in Libië: Een paar honderd euro voor een mens

Door een deal met Libië wagen minder mensen de oversteek naar Europa. De prijs is hoog: volle centra, slavenhandel.

"Een sterke graver", zoals 'de veilingmeester' de Afrikaanse man aanprijst die op een binnenplaats wordt verkocht.

Verschrikkelijke beelden, vindt ook migratie-expert Giulia Lagana, van het Open Society European Policy Institute in Brussel.
De veilingen zijn nu dan wel voor het eerst gefilmd, "maar we weten al jaren dat dit soort mensenrechtenschendingen in Libië plaatsvindt".

 

 
bullet29 maart 2017, nu.nl: Trump draait klimaatregels Obama terug

President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft dinsdag een decreet ondertekend waarmee een groot aantal van de klimaatmaatregels die zijn voorganger Barack Obama invoerde, wordt teruggedraaid.

Trump kondigde aan een einde te maken aan wat hij noemt "de oorlog tegen de kolen".

Met het nieuwe decreet, genaamd 'Energy Independence', wil Trump tegemoet komen aan de olie- en kolenindustrie.
 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid van deze website.
 

 


     PSD2 - Nieuwe Europese richtlijn voor betalingsverkeer

 
bulletPSD2 - Nieuwe Europese richtlijn voor betalingsverkeer

Binnenkort kunnen behalve je bank ook andere bedrijven meekijken op je betaalrekening.
 
Een goed idee ? - Detail: bescherming van privacy is nog niet goed geregeld !

PSD2 staat voor: Payment Service Directive 2 - De nieuwe Europese richtlijn voor het betalingsverkeer.
 
bullet PSD2 / wat kan ik ermee? (pdf) -  website:  http://psd2.nl/

 
  Draft Regulatory Technical Standards on Strong Customer Authentication and common and
    secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2
 
bullet23 februari 2017 heeft de European Banking Authority (EBA) de definitieve versie van de “Regulatory Technical Standards” (RTS) aangeboden bij de Europese Commissie. In de RTS staan de criteria om de beveiliging van toegang tot de betaalrekening door derde betaal- en rekeninginformatiedienstverleners adequaat te regelen.

 
bullet30 november 2016, nos.nl: AFM vreest misbruik als banken klantgegevens gaan delen
 
bulletConsumentenbond: PSD2 wet - privacy wangedrocht ?

Toezichthouder AFM is bang dat betaalgegevens misbruikt zullen worden en dat er meer cybercriminaliteit komt door een nieuwe Europese wet.

Door die wet, PSD2 genoemd, zijn banken straks verplicht betaalgegevens van klanten te delen met andere partijen - mits de klant daar toestemming voor geeft.
 

 


        Vliegveld Nederland    -   Met oa de gevolgen van vliegveld Lelystad

      
       
- Bewoners noemen uitkomst Lelystad-debat beschamend -

 
bullet07-04-2021, nu.nl: Aanvraag uitbreiding Lelystad Airport klopt volgens Overijssel niet

Lelystad Airport mag niet worden uitgebreid op grond van de aangevraagde natuurvergunning, vinden de provincie Overijssel en negen gemeenten in die provincie.
In een gezamenlijk ingediende zienswijze stellen ze dat de onderbouwing van de aanvraag niet klopt en dat er daarnaast grote onduidelijkheden zijn over de door het vakantievliegveld veroorzaakte stikstofuitstoot.

Overijssel schaart zich hiermee achter de protesten die de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) en milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB) vorige maand al indienden.

 
bullet22-11-2020, trouw.nl: Aan weerstand laat het kabinet zich weinig gelegen liggen: de luchtvaart mag doorgroeien

Veel Nederlanders zijn klaar met de steeds maar groeiende luchtvaart. 49 procent van hen is nu voor krimp van het vliegverkeer, twee keer zoveel als een jaar geleden.

Slechts 14 procent vindt nog steeds dat het aantal vluchten wél moet kunnen stijgen tot boven het niveau van voor de coronacrisis.

 
bullet26-06-2020, volkskrant: KLM ontvangt steunpakket van 3,4 miljard, piloten moeten moeten salaris inleveren, maar geen extra klimaat-eisen

Het kabinet verleent 3,4 miljard euro financiële steun aan KLM om de coronacrisis te doorstaan.
Dat maakten de ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdagochtend bekend.

 
bullet14-06-2020, nos.nl: Enorme milieuwinst Schiphol door corona, maar hoe nu verder?

Consultancybureau To70, dat onderzoek deed op verzoek van de Milieufederatie Noord-Holland, concludeert dat er in de periode van 1 april tot 20 mei bijna 90 procent minder vliegbewegingen waren ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal mensen dat nog last heeft van geluidsoverlast daalde daardoor met 98 procent (zie kader).

Er werden ook veel minder schadelijke stoffen uitgestoten. In totaal werd nog maar 6,7 kiloton kerosine verstookt, tegenover normaal 31,8 kiloton. De stikstof-uitstoot rond Schiphol daalde met 74 procent, de CO2-uitstoot verminderde met 79 procent en fijnstof zelfs met 83 procent.

 

bullet31-03-2020, www.nu.nl: Lelystad Airport jaar later open door coronacrisis, nieuw streven november 2021

Lelystad Airport gaat een jaar later open vanwege de coronacrisis.
Aanvankelijk zou de luchthaven, die vooral vakantievluchten van het overvolle Schiphol moet overnemen, voor het einde van dit jaar de deuren openen, maar dat blijkt niet haalbaar, laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) dinsdag weten.

 
bullet07-02-2020, www.ad.nl: Ministerie sjoemelde met stikstofcijfers om Lelystad Airport snel te openen

Ingenieur Leon Adegeest uit Dalfsen, voorman van SATL, toonde al twee keer eerder fouten aan in de milieurapporten van Lelystad Airport. Onder meer door zijn toedoen werd de opening van het vakantievliegveld uitgesteld. Adegeest geldt door zijn speurwerk in Den Haag als een gevreesde luis in de pels. De afgelopen maanden deed hij onderzoek naar alle milieurapporten en stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Hij komt tot harde conclusies.

,,Er is jarenlang gesjoemeld met de stikstofcijfers van Lelystad Airport. Met foute berekeningen, verkeerde invoergegevens en het achterhouden van cruciale informatie is de indruk gewekt dat dit vliegveld geen schade berokkent aan de natuur. Dat is onzin, er is toegerekend naar een zeer lage stikstofdepositie om mee te kunnen doen aan de PAS-regeling. Hierdoor had Lelystad Airport geen tijdrovende natuurvergunning nodig en dacht men het vakantievliegveld snel te kunnen realiseren.”

- Zie ook: https://satl-lelystad.nl/laagvliegen/:

SATL staat voor Samenwerken de Actiegroepen Tegen Laagvliegen.
En verenigt 18 actiegroepen van bezorgde burgers uit heel Nederland in hun strijd tegen de voorgenomen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.

- Zie ook de video: Zondag met Lubach

Het vliegveld in Lelystad gaat flink uitbreiden, tot grote woede van omliggende provincies.
De vluchtroutes zullen namelijk een stuk lager liggen dan die van Schiphol waardoor veel geluidsoverlast wordt verwacht.
Net als Schiphol, dat voor 92% in handen is van de overheid, past Lelystad Airport allerlei tactieken toe om toch die uitbreiding voor elkaar te krijgen, zoals geluidssterkte berekenen in plaats van meten (want dat levert lagere waarden op), slim geplande inspraakavonden en matsing door de overheid met belastingvrije kerosine
.

 

bullet14-01-2020, trouw.nl: Remkes: De luchtvaart moet eerst schoner, voor ze mag groeien

De luchtvaart mag alleen groeien als ze eerst haar stikstofuitstoot terugbrengt, vindt de adviescommissie-Remkes. De opening van Lelystad Airport wordt alsmaar onzekerder.
Als de luchtvaart haar stikstofuitstoot niet terugbrengt, dan kan deze sector niet verder groeien. Met haar nieuwste advies zet de commissie-Remkes de luchtvaartplannen van het kabinet op losse schroeven. De opening van Lelystad Airport wordt nog onzekerder dan die al was.

 
bullet24-11-2019, trouw.nl: De Christenunie zet de coalitie op scherp

De ChristenUnie haalt uit naar D66 en wil geen vliegveld Lelystad als vooral de boeren opdraaien voor de stikstofcrisis.
De coalitie wacht een tumultueus laatste anderhalf jaar, waarin niet alleen de stikstofcrisis voor spanningen zorgt.

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers waarschuwde zaterdag dat er grenzen zitten aan wat zijn partij slikt om het kabinet overeind te houden. Zo trapte hij al in een vroeg stadium de campagne af voor de Kamerverkiezingen van maart 2021.

 
bullet20-11-2019, g1000.nu: Burgertop - Schiphol

Afgelopen weekend vond in De Moriaan in Wijk aan Zee de 1eBurgertop over Schiphol plaats.

De Burgertop trok 64 deelnemers uit Noord-Holland die een dag lang op de G1000-manier met elkaar in gesprek gingen over Schiphol.

Het gesprek van voor- en tegenstanders van groei van Schiphol leidde tot een aantal voorstellen met veel steun van de deelnemers: ‘krimp van het aantal vluchten, bijvoorbeeld door de hub-functie van Schiphol te heroverwegen, verplaatsing van Schiphol naar Zee en het creëren van een ‘level-playing-field’, waarbij de maatschappelijke kosten van de Luchtvaart doorberekend worden in de ticketprijs’.

De organisatie van de top heeft de deelnemers beloofd om hen te helpen de uitkomsten van de top aan de betrokken overheden voor te leggen.

bulletZie ook: https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/

 
bulletOmgevingsraad Schiphol: www.omgevingsraadschiphol.nl

Vanaf 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen.

Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties.

De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

 
bullet29-08-2019, omroepgelderland.nl: Felle kritiek van actiegroepen vliegroutes Lelystad Airport

Actievoerders tegen de vliegroutes van Lelystad Airport schrijven in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat 'burgers en Tweede Kamer onjuist worden geïnformeerd' en dat 'informatie wordt achtergehouden'.

 
bullet27-11-2019, volkskrant.nl: Onderzoek: een op de drie vluchten vanaf Schiphol zou per trein kunnen

Ruim een op de drie vliegtuigen (38 procent) die vanaf Schiphol vertrekken, gaat naar een bestemming die minder dan 750 kilometer van de luchthaven ligt.

Als die luchtreizen zouden worden vervangen door een rit met een trein of (elektrische) bus, zou dat 200 duizend vluchten van en naar Schiphol schelen. En 3,48 megaton CO2-uitstoot.

 
bullet27-11-2019, nu.nl: Greenpeace: 'Jaarlijks pakken miljoenen reizigers vliegtuig naar London'

Londen is een populaire bestemming voor vliegpassagiers.

Bijna 2,6 miljoen reizigers vlogen in 2018 vanuit Nederland naar de Engelse hoofdstad.

Hoewel de afstand naar Londen minder dan 750 kilometer bedraagt en de stad met de trein bereikbaar is, vliegen er dagelijks toch gemiddeld meer dan zevenduizend reizigers naartoe, blijkt woensdag uit een rapport van Royal Haskoning DHV, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van Greenpeace.

Greenpeace noemt aantal ultrakorte vluchten 'verontrustend'

Greenpeace noemt de hoeveelheid "ultrakorte vluchten" voor afstanden korter dan 750 kilometer, "verontrustend". De korte vluchten hebben volgens de milieuorganisatie een relatief hoge CO2-uitstoot, omdat tijdens het landen en opstijgen de meeste CO2 wordt uitgestoten.

"Het is natuurlijk niet te bevatten dat in deze tijd van klimaatcrisis er zoveel korteafstandsvluchten zijn, terwijl we weten dat vliegtuigen een grote CO2-uitstoot veroorzaken", zegt campagneleider Dewi Zloch.
 
bulletEmissions Gap Report 2019: Emissions Gap Report 2019

 

bulletwww.omroepflevoland.nl: Actiegroepen tegen Lelystad Airport: minister schoffeert burger

 
bullet18-07-2019, trouw: Zo belangrijk is Schiphol nou ook weer niet, blijkt uit onderzoek

In opdracht van de Stichting ­Natuur en Milieu onderzocht CE Delft of er wetenschappelijk bewijs is voor een aantal argumenten die voorstanders van uitbreiding van Schiphol vaak gebruiken.

Dat bewijs is er vaak niet, oordeelt CE Delft op basis van ­literatuuronderzoek en een berg data.
Zo is volgens CE Delft niet bewezen dat de aanwezigheid van een grote luchthaven (zoals Schiphol) voor grote bedrijven reden is zich nabij die luchthaven te vestigen.

 
bullet14-07-2019, nos.nl: Uitstoot Nederlandse luchtvaart flink gestegen

De uitstoot van alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen met passagiersvluchten is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).
TUI Airlines Nederland staat stevig bovenaan met een stijging van 74 procent, gevolgd door Corendon (70 procent), Transavia (33 procent) en KLM (18 procent).

De luchtvaart is hiermee een buitenbeentje. Vrijwel alle sectoren laten een daling zien van de CO2-uitstoot, blijkt uit gegevens van de NEa. Het gaat hier om de uitstoot van vluchten binnen Europa. Dat zijn de enige cijfers die worden bijgehouden. Worden wereldwijde vluchten meegerekend, dan is de uitstoot van de Nederlandse luchtvaartsector mogelijk nog tot vijf keer hoger.
 
bullet14-07-2019, nos.nl: Hoe kon de uitstoot van CO2 de afgelopen vijf jaar zo groeien

In nagenoeg alle sectoren is de CO2-uitstoot de afgelopen vijf jaar gedaald, maar in de luchtvaart juist flink gestegen, bleek vandaag uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Waarom kon die uitstoot juist in de luchtvaart groeien?


 

bullet09-07-2019nu.nl: Frankrijk gaat een speciale 'eco-belasting' invoeren op vluchten

De belasting zal geleidelijk aan worden ingevoerd en moet vanaf 2020 zo'n 180 miljoen euro gaan opleveren.

 
bullet31-05-2019, trouw: Het lijkt zo goed als onvermijdelijk: de opening van vliegveld Lelystad loopt opnieuw vertraging op

Pas op de plaats. Al die vluchten van en naar Lelystad leiden ertoe dat er meer stikstof neerdaalt in de natuurgebieden eromheen.

Naar verwachting krijgt de Veluwe te maken met de hoogste toename.

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat stelde tot dusver dat de extra stikstofuitstoot binnen de ruimte viel die voor de luchtvaart is gereserveerd voor de Pas. Maar nu de aanpak door de mand is gevallen, gaat deze redenering niet meer op.

 
bullet19-04-2019, nu.nl: Minister geen laagvliegroutes meer voor Lelystad vanaf 2021

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil al vanaf de winter van 2021/2022 de vliegtuigen die vanaf Lelystad Airport opstijgen geen of nauwelijks gebruik meer laten maken van zogeheten laagvliegroutes.

Dat staat in een brief die ze donderdagavond samen met staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

 
bullet19-04-2019, trouw.nl: Advies: breng het aantal nacht- en budgetvluchten op Schiphol drastisch terug

Het Nederlandse luchtvaartbeleid is niet langer houdbaar. Er zijn nieuwe regels nodig, duidelijker en strenger, om uitstoot en geluidsoverlast te beperken, adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

 
bullet18-02-2019, volkskrant: Minister Van Nieuwenhuizen pleit voor doorgroei Schiphol om wereldwijd vliegnetwerk te behouden

Schiphol groeit na 2020 door, ondanks de weerstand onder omwonenden en milieuorganisaties.
De luchthaven verliest anders de concurrentiestrijd met andere luchtvaartknooppunten in Europa. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen


 
bullet12-02-2019, nu.nl: Staatssecretaris Snel: Brede Europese belangstelling voor invoering vliegtaks

Staatssecretaris Menno Snel (Belastingen) is "blij met de interesse voor een Europese vliegtaks" onder zijn EU-collega's in Brussel.
Hij zei dat na afloop van een vergadering van de ministers van Financiën waar hij zijn voorstel voor een Europese vliegbelasting presenteerde. Volgens Snel is er brede belangstelling voor.

 
bullet30-01-2019, trouw: Alders geeft de luchtvaartsector gelijk en schoffeert de omwonenden

Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, komt vandaag met het advies om Schiphol te laten groeien tot 510.000 starts en landingen in 2023.

 
bullet17-01-2019, nu.nl: D66, ChristenUnie en CDA zijn niet overtuigd van het nieuwe plan van het kabinet voor de luchthaven Lelystad Airport

Volgens de regeringspartijen zet het nieuwe plan de deur open voor vliegmaatschappijen van buiten Schiphol.

 
bullet17-12-2018,trouw: Bonje in de coalitie om Lelystad Airport

De opening van Lelystad Airport in 2020 wordt steeds onwaarschijnlijker.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat zit klem tussen eisen van de Europese Commissie en de wensen van haar eigen coalitie.
Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de luchthaven.


 
bullet21 november 2018, nu.nl: Actiegroepen willen nieuw onderzoek naar milieueffecten Lelystad Airport

Er deugt niet veel van de milieueffectrapportage die mede heeft geleid tot de uitbreiding van Lelystad Airport, stellen enkele actiegroepen die tegen meer vliegverkeer zijn.

Ze baseren zich op een rapport van deskundigen die wijzen op lacunes in de rapporten over geluidsoverlast.

De werkelijke geluidshinder is volgens de actiegroepen veel groter dan in de milieueffectrapportage (MER) was voorgespiegeld.
Stichting Red de Veluwe ziet zich gesteund door het onderzoek van wetenschapper Pieter Sijtsma.
Hij stelt dat de uitleg van het ministerie over de geluidsoverlast van vliegtuigen niet klopt en dat er informatie wordt weggelaten

 
bullet15 september 2018, nu.nl: Topman Schiphol: 'Groei luchthaven moet komende jaren afnemen'

De net aangestelde topman Dick Benschop stelt dat de groei van Schiphol de komende jaren "moet afnemen" de komende jaren. Dat stelt de Schiphol-baas zaterdag in een interview met Het Parool. ​
Benschop zegt daarover afspraken te willen maken met de luchtvaartmaatschappijen, die op hun beurt weer kieskeuriger moeten worden met nieuwe bestemmingen.

 
bullet27 juli 2018, www.nhnieuws.nl: Bewoners Nieuwbouw rond Schiphol niet goed op de hoogte van risico's

De 172.000 mensen die zich de komende jaren rond Schiphol vestigen, lopen flinke risico's, zo concludeert de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.
Zo hebben ze verhoogde kans op aandoeningen als gevolg van slaapverstoring en ultrafijnstof. Toch lijkt niet iedereen zich dat te realiseren.

"Als je ergens gaat wonen, wil je dat de volksgezondheid bovenaan staat", zegt Sijas Akkerman van de milieuclub in de Hoofddorpse nieuwbouwwijk Tudor Park.

"Je wilt dat de overheid je daar tegen beschermt. Rondom Schiphol is dat niet het geval. Daar vliegen iedere twee minuten vliegtuigen over.
Hoe je het ook wendt of keert, daar krijg je op een gegeven moment last van.

 
bullet25 november 2017, Eenvandaag: Zwijgcontracten voor huizen bij Schiphol

Kopers van een nieuwbouwhuis in de omgeving van Schiphol gaan met het ondertekenen van hun koopcontract vanaf 1 januari automatisch akkoord met een anti-klaag clausule.

Hiermee geef je aan op de hoogte te zijn van overlast van de luchthaven, nu en in de toekomst.


 

bullet5 juli 2018, trouw: Het blijft onzeker of luchthaven Lelystad wel vluchten kan gaan overnemen van het overvolle Schiphol

 
bullet30 mei 2018, trouw: Tumult over testvlucht Lelystad Airport

Een 'belevingsvlucht' moet vandaag aantonen dat de geluidsoverlast bij luchthaven Lelystad zal meevallen.
Actiegroepen spreken over een 'vliegshow' die 'niet realistisch' is.

 
bullet15 mei 2018, nu.nl: VVD wil Schiphol harder laten groeien dan afgesproken

Als het aan de VVD ligt, kan Schiphol doorgroeien boven de afgesproken norm van een half miljoen vliegbewegingen (starts en landingen).

De liberalen vinden dat gerechtvaardigd nu de opening van Lelystad Airport is uitgesteld tot april 2020.

 
bullet29 april 2018,volkskrant: Nog de hele dag vertragingen door grote stroomstoring Schiphol

Het vliegverkeer op Schiphol zal nog de hele dag last hebben van de grote stroomstoring vanochtend.
Reizigers moeten rekening houden met lange wachttijden, vertragingen en annuleringen.

 
bullet13 januari 2018, Trouw: Neem de tijd voor het besluit over het besluit over Lelystad Airport

Het is volstrekt begrijpelijk dat in de wijde omtrek van Lelystad lokale volksvertegenwoordigers te hoop lopen tegen uitbreiding van de luchthaven in 2019.

 
bullet5 januari 2018, Trouw: ChristenUnie stuurt aan op uitstel Lelystad Airport

Er lijkt een kink in de kabel te zijn gekomen voor de geplande opening van Lelystad Airport in 2019. Regeringspartij ChristenUnie overweegt namelijk om in de Tweede Kamer voor uitstel van de opening te stemmen.

"Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum", stelt Kamerlid Eppo Bruins vandaag in het AD.
 
Zijn fractie hakt in januari de knoop door. Dan moet meer duidelijk zijn over het minimale aantal vluchten dat nodig is om Lelystad Airport te kunnen openen en over de hinder van lage aanvliegroutes.

 
bullet20 december 2017, nos.nl: Bewoners noemen uitkomst Lelystad-debat beschamend

Beschamend, een ander woord heeft Leon Adegeest niet voor wat hij gisteravond in de Tweede Kamer hoorde.

Hij is van de actiegroep HoogOverijssel en strijdt tegen de uitbreiding van Lelystad Airport, waarover de Kamer sprak met minister Van Nieuwenhuizen (VVD).
 
bullet20 december 2017, volkskrant: De koers van het kabinet is duidelijk: Lelystad moet 2019 open

Het kabinet blijft afkoersen op het openen van Lelystad Airport per 1 april 2019, ondanks de verwachte geluidsoverlast voor omwonenden en de grote fouten die op het dossier zijn gemaakt.

Bij een debat in de Tweede Kamer over het controversiële vliegveld zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de fouten te 'betreuren', maar dat uitstel nog geen optie is.

 
bullet20 december 2017, volkskrant: De koers van het kabinet is duidelijk: Lelystad moet in 2019 open

Het kabinet blijft afkoersen op het openen van Lelystad Airport per 1 april 2019, ondanks de verwachte geluidsoverlast voor omwonenden en de grote fouten die op het dossier zijn gemaakt.

Bij een debat in de Tweede Kamer over het controversiële vliegveld zei minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de fouten te 'betreuren', maar dat uitstel nog geen optie is.

 
bullet18 oktober 2017, nos.nl: Ook berekeningen groei Schiphol worden opnieuw bekeken

Staatssecretaris Dijksma wil niet alleen de milieueffectrapportage (MER) van de luchthaven Lelystad, maar ook die van Schiphol laten onderzoeken. Het rapport zou afgelopen maandag worden gepresenteerd aan de Omgevingsraad, maar dat is uitgesteld omdat het ministerie vragen heeft over de berekeningen.

Oud-minister van milieu Winsemius gebruikte het begrip deze week: 'GeSchiphold worden'. Burgers kunnen klagen wat ze willen, uit amper te volgen becijferingen van Schiphol zelf blijkt steeds dat de hinder juist spectaculair afneemt.


 
bullet2017, nrc.nl: Fouten in rapport naar geluidshinder van Lelystad Airport

Fouten in rapport naar geluidshinder van Lelystad Airport
Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Kamer.

Het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft onjuiste gegevens aangeleverd over de geluidshinder van het vliegverkeer van en naar de luchthaven in Lelystad. Daardoor zijn er fouten gemaakt in de milieu-effectrapportage (MER) die is gemaakt voor de aanleg van het vliegveld dat op 1 april 2019 open zou moeten gaan.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) in een Kamerbrief. Op twee onderdelen wordt een nieuwe berekening gemaakt. Dijksma verwacht haar conclusies in november te delen met de Tweede Kamer.
 
bulletAktiegroep HoogOverijssel - http://hoogoverijssel.nl/de-actiegroep/

 
bullet5 oktober 2017: BNNVARA: Vliegveld Nederland  -   (Vliegveld Nederland)

Zembla onderzoekt: hoeveel kans maken burgers met hun gevecht tegen Schiphol?

De overlast van luchthaven Schiphol verspreidt zich als een olievlek over Nederland!

Het luchtruim is zo vol, dat vliegtuigen die vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport steeds vaker moeten afbuigen om het Schipholverkeer niet te verstoren.

Daardoor vliegen ze dicht over omliggende woonwijken.

En als in 2019 Lelystad Airport de deuren opent, zitten mensen tot ver in de provincies Gelderland, Overijssel en Friesland ook in de herrie.

Want alleen in de onderste laag van het luchtruim is nu nog plaats om vliegveld Lelystad te kunnen bereiken.
 

 


      Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor de rechter

 
bullet14 februari 2018, TV programma EenVandaag: Omwonenden van vliegveld Maastricht slepen de staat voor de rechter

Omwonenden van vliegveld Aachen Airport (Maastricht) slepen de Nederlandse staat voor de rechter.

Ze willen dat er een eind wordt gemaakt aan het gebruik van de verlengde start- en landingsbaan van het vliegveld.
Door de langere start- en landingsbaan kunnen er meer én ook zwaardere vliegtuigen landen en opstijgen in Beek.

De Limburgers vinden dat hun bezwaren niet zijn meegenomen in dat besluit.

Ook maken ze zich grote zorgen over de overlast en veiligheid.
De verzamelde actiegroepen in Zuid-Limburg stappen nu naar de rechter in een ultieme poging om het besluit van de minister terug te kunnen draaien.
 

 


     Advocaat brandbomgooier Enschede staakt: vergoeding te laag

 
bullet19 december 2017, Tubantia: Advocaat brandbomgooier Enschede staakt: vergoeding te laag

Advocaat Robert Speijdel is vandaag niet op de proforma zitting van zijn cliënt Jeroen B. bij het Gerechtshof in Arnhem, omdat hij de vergoeding die hij voor deze zaak krijgt te laag vindt. "Een schamele 800 euro aan vergoeding voor rechtsbijstand en dat noemt men een eerlijke procedure. Het is een complete farce."

Het is voor Robert Speijdel ook een principiële kwestie. "Op deze manier wil straks bijna geen enkele advocaat meer zo'n verdachte bijstaan.

Als je dit als kantoor vaak doet, dan steven je af op een faillissement.

 


     Corruptie gedijt onder populistische regimes
 
bullet26 januari 2017, Trouw: Corruptie gedijt onder populistische regimes

In landen met 'populistische of autocratische leiders' wordt de democratie vaak op een lager pitje gezet en gedijt corruptie.

Dat stelt Transparency International, de organisatie die zich tot taak heeft gesteld wereldwijd corruptie te bestrijden en zijn jaarlijkse corruptie-index heeft gepubliceerd.

Landen met "populistische of autocratische leiders'' beperken de persvrijheid, verzwakken de onafhankelijke rechtspraak en treden op tegen maatschappelijke organisaties.

In plaats van 'vriendjeskapitalisme' aan te pakken, voeren zulke leiders doorgaans "nog ergere vormen" van corrupte systemen in, stelt José Ugáz, voorzitter van de in Berlijn gevestigde corruptiewaakhond.
 

 


    
 Een volledig digitale samenleving in Estland, het kan!

 
bullet17 augustus 2017, nos.nl/nieuwsuur: Een volledig digitale samenleving in Estland, het kan

Estland geldt als het Silicon Valley van Europa. Kinderen leren er al jong programmeren, documenten - inclusief wetten - worden digitaal ondertekend en internet is een grondrecht. Buitenlandse delegaties, ook vanuit Nederland, staan in de rij om te kijken hoe de Esten dat doen.

Zo zijn in Estland alle online diensten aangesloten op één overheidsportal.

Belastingaangifte doen duurt slechts enkele minuten en gebeurt volledig online.
Alleen voor trouwen, scheiden en je huis verkopen moet je nog fysiek ergens heen", vertelt Anna Piperal van het bezoekerscentrum e-Estonia.

Het digitale overheidssysteem is een spinnenweb", zegt staatssecretaris Lubi.

"De informatie zit in duizenden databases die met elkaar praten. We stoppen niet alle eieren in een mandje."

Bovendien worden back-ups bewaard op servers in het buitenland.
 
bullet Wat is blockchain technologie ?
 
bullet Blockchain - Wikipedia
 

 


  Ervin Laszlo 'Spoedcursus wereld veranderen'   -  Ervin Laszlo

 
bulletVideo, Ervin Laszlo - Spoedcursus wereld veranderen (korte versie ca 5 min)  -  De lange versie ca 13 min via de website http://futurefuel.nl/

Ervin Laszlo, kwantum fysicist, systeemdenker en oprichter van de Club van Boedapest, geeft je in 13 minuten een spoedcursus Wereld Veranderen.

Hij legt uit wat het probleem is
– ‘We have created a global world and have a local mentality’ – vertelt over de systeemverandering waar we middenin zitten, en welke invloed jij hebt om de wereld te veranderen (veel!). Bekijk hier de korte versie van het interview met Ervin Laszlo.

Ervin’s boodschap aan jonge mensen:
‘Wees de periferie. Wees de opkomende vlinder. Geloof me dat jij de beweging bij elkaar kan brengen, de cultuur die aan het ontstaan is. Dat jij de cultuur die de wereld zal veranderen krachtiger kan maken.

Meer en meer mensen beginnen met anders leven, deze voorbeelden zullen de wereld over gaan.
Zij bieden het alternatief. Maak zelf jouw alternatieve wereld. Ben de nieuwe wereld, ben de verandering. Breng die mensen bij elkaar die inzien dat het zinvol is. Het is een historische taak, de uitdaging waarvoor je je hier op aarde bent.’
 
bullet Ervin Laszlo - Overzicht boeken

 
bullet http://futurefuel.nl/ - FutureFuel

FutureFuel is een zoektocht naar antwoorden op de grote vragen van deze tijd. Het is mijn persoonlijke queeste naar antwoorden op prangende vragen over de toekomst van de mensheid, mijn eigen toekomst en die van mijn generatie.

Mijn naam is Anne Walraven. Op mijn 26e begon ik als net-afgestudeerde-werkloze-en-in-verwarring-verkerende-twintiger-met-quarterlife-crisis aan een zoektocht naar antwoorden, genaamd FutureFuel: de kracht van jonge mensen als brandstof voor de toekomst.

Een reis over 4 continenten langs 15 van de meest inspirerende doeners en denkers van de planeet.
Begonnen zonder netwerk, budget of journalistieke ervaring, maar met een enorme passie om antwoorden te vinden op mijn vragen, reis ik de wereld over.

Kan iemand mij vertellen hoe de wereld in elkaar zit? En wat de rol van de jonge generatie is in de enorme uitdagingen waar we voor staan.

 

bullet29 december 2012, YouTube Video: Let's not wait for the next Martin Luther KIng: Anne Walraven at TEDxDelft

Anne Walraven:

Martin Luther King said: 'I have a dream'

What would have happened when he had said 'I have a nightmare' ?
 

 

 
    Roosevelt Four Freedom Awards
 
bullet www.fourfreedoms.nl/

In zijn toespraak (State of the Union in Amerikaanse congres) op 6 januari 1941 zei Franklin Roosevelt dat democratie alleen tot bloei kan komen als mensen, overal ter wereld, het recht hebben op:

- Vrijheid van meningsuiting

- Vrijheid van godsdienst

- Gevrijwaard zijn van gebrek en van vrees.

De Four Freedoms werden in april 1945 opgenomen in het Handvest van de Verenigde Naties (VN)
 
bullet Eleanor Roosevelt en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 
bulletFour Freedoms Awards - www.fourfreedoms.nl/nl/roosevelt-four-freedoms.htm

De uitreiking van de Four Freedoms Awards is een traditie, waarmee het Franklin and Elanor Roosevelt Institute in New York in 1950 is begonnen.

De voorouders van Roosevelt waren afkomstig uit het Zeeuwse Oud-Vossemeer.

Vanaf 1982 vindt de uitreiking daarom internationaal plaats in samenwerking met de Roosevelt Foundation in Zeeland.
De Roosevelt Foundation in Middelburg en het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York willen mensen inspireren om dit gedachtegoed in leven te houden, overal ter wereld.

De Four Freedoms Awards worden in even jaren in Middelburg uitgereikt, in oneven jaren in New York.
 

 


    Moreel Erfgoed
 
bulletBoek: Moreel erfgoed  - Koers kiezen in een tijd van ontwrichting, door Bas de Gaay Fortman - Wikipedia

Moreel erfgoed gaat over al wat een land aan publieke moraal heeft verworven, zoals gelijke behandeling en het discriminatieverbod.
De grondwet opent daarmee.

Maar anders dan 'cultureel erfgoed' à la de Amsterdamse grachtengordel en de molens bij Kinderdijk is moreel erfgoed nog geen bekend begrip. Wel zetten nationale herdenkingen en vieringen publieke beginselen en deugden af en toe in de schijnwerpers.

En de praktijk? In de halve eeuw rondom de millenniumwisseling ging veel op de helling.
Dit vlot geschreven essay onderzoekt en ontleedt dat.

Bas de Gaay Fortman schetst een context van bedreigd moreel erfgoed, zoekt aanknopingspunten voor de publieke moraal vandaag en betrekt die op de aanpak van de grote problemen van onze tijd.
De mengeling van rechts- en politieke geschiedenis met persoonlijke ervaringen is heel overtuigend en mede daardoor leest het als een trein.


Als hoogleraar Politieke economie richt
Bas de Gaay Fortman (1937) zich al meer dan een halve eeuw oa op de dagelijkse spanning tussen macht en moraal.
Van 1971 tot 1991 was hij lid van de Staten-Generaal.

Wilhelmina Thomassen, oud-rechter van het Europees Hof in Straatsburg en oud-lid van de Hoge Raad:
'Dit boek leest soepel en gemakkelijk. Ik heb ervan genoten en mij tegelijk een stuk geschiedenis eigen gemaakt.

Khadija Nairi, secretaris Stichting één land één samenleving en rechtenstudente
: 'Mooi en uiterst zinvol.

Coos Huijsen, auteur van o.a. Nederland en het verhaal van Oranje
: 'De geschiedenis van het recente verleden en de persoonlijke reflectie gaan mooi in elkaar over.'
 ISBN 9789035143319

 


   
Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken (filosoof Jan Drost)

 
bullet13 augustus 2017, human.nl: Jan Drost over Aristoteles  - ( Video )

Aristoteles liet schrijver en filosoof Jan Drost inzien dat je zonder anderen niemand bent.
Dat we zonder anderen niet gelukkig kunnen zijn.


Minder op jezelf en meer op de ander gericht zijn, kan een filosoof uit de oudheid je dat leren?

"Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken." (Jan Drost)

Aristoteles liet schrijver en filosoof Jan Drost inzien dat je zonder anderen niemand bent.
Dat we zonder anderen niet gelukkig kunnen zijn.
 
bullet

Zie ook de pagina Literatuur van deze website voor een toelichting op de boeken Politica en Retorica van Aristoteles (384 vC)
 

 
bulletOpmerking: De Nederlandse Overheid lijkt hier 'anders over te denken', bv Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl/):

Alleen jij bepaalt wie je bent - Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent is bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 t/m 18 jaar, en beoogt een positieve gedragsverandering bij hen te realiseren.
 
bulletZie de video 'Jan Drost over Aristoteles'

 

bulletZie ook de pagina's Spreuken en Citaten over Politiek, Duurzaamheid en Integrale Visie Meditatie Geluk en Duurzame Politiek - item 2  en de pagina Wat is Integraal? van deze website.
 

 


    Boek: De rekening voor Rutte, door Bas Haan
 
bulletBoek: De rekening voor Rutte, door Bas Haan - Wikipedia

De Teevendeal, het bonnetje en de politieke prijs voor leugens

'Er is op geen enkele manier een beleid geweest om dingen toe te dekken,' zegt premier Rutte na het laatste debat over de Teevendeal.

Toch leidt juist het stelselmatig toedekken van de waarheid door het kabinet uiteindelijk tot het aftreden van minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven.

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg raakt zo verstrikt in de affaire dat ook zij haar functie neerlegt.

Drie afgetreden VVD-ers, door aanhoudend bluffen en liegen over de oude 'deal' van Teeven met een drugscrimineel.

 
bullet26 januari 2017, NPO Radio 1: Bas Haan: van der Steur kan het debat niet uitkomen als een geloofwaardige Minister

- Radio-interview met beeld-verbinding.

 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie Europa en Nederland van deze website
 
ISBN 9789044632385
 

 

   
   Boek: Voorlichting loopt met u Mee tot het ravijn

 
bulletBoek: Voorlichting loopt met u Mee tot het ravijn - mijn ontluisterende jaren in de VVD-fractie,
door Ybeltje Berckmoes-Duindam - Wikipedia

In 2011 belandde Ybeltje Berckmoes tot haar eigen verbazing als VVD-Kamerlid op het Binnenhof. Ze was geen beroepspolitica en zou het ook nooit worden. Ze beleefde Den Haag als een Alice in Wonderland, viel van de ene in de andere verbazing.

Ervaringen die de basis vormden voor dit boek, zoals een bizar gesprek in het Torentje over de liefde. Nooit heeft ze kunnen wennen aan deze wereld van backstabbing, schone schijn en integriteitsschandalen; gênante affaires die altijd ijlings moesten worden afgedekt. Bij de liberalen - zo leerde Ybeltje - draait alles om beeldvorming. De invloed van de afdeling Voorlichting in de fractie is uitgesproken dominant. Zelfs politieke standpunten worden door Voorlichting ingestoken

Al mag je, wanneer het erop aankomt, zelf de kastanjes uit het vuur halen. Het staat letterlijk in een interne notitie: 'Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn, maar we springen niet.'
 


ISBN 9789049026158

 

  
     Pleidooi Jan Terlouw voor meer vertrouwen

 
bulletVideo, 30-11-2016: Pleidooi Jan Terlouw voor meer vertrouwen (ca 10 minuten) in TV programma 'De wereld draait door'

 
bullet22 februari 2017, De Wereld draait door - video: Manifest politieke jongeren en Jan Terlouw
 
bulletTekst - Politiek jongeren Manifest 22 februari 2017
 
 
bullet Kop uit 't zand, door Jan Terlouw

Mooie, liefdevolle novelle die oproept zuinig om te gaan met deze aarde.

Bart en Arie zijn biljartvrienden. Arie, ingenieur bij Rijkswaterstaat, vindt dat de uitputting van de aarde alarmfases 3 heeft bereikt, maar het lukt hem niet om de wetenschappelijke wereld te mobiliseren; actievoeren zou geen taak voor de wetenschap zijn.

Daarom bedenkt
hij zelf een dramatische actie waardoor het klimaat even het gesprek van de dag is.

Twintig jaar later breekt een enorme watersnoodramp uit. Grote delen
van West-Europa komen onder water te staan.
De kinderen van Bart
hebben geen geloof meer in de loze beloftes van politici, noch in de capaciteit van wetenschappers om veranderingen af te dwingen.
Ze
besluiten zelf het heft in handen te nemen...
 
bullet2 december 2016, NRC: Jongeren moeten zeggen wij pikken het niet meer
Jan Terlouw: ‘Bij politici gaat de waan van de dag altijd voor’
 
bullet2 december 2016, NRC: Zo willen lezers invulling geven aan de oproep van Jan Terlouw
 
 
bullet Het hebzuchtgas, door Jan Terlouw

Een geëngageerd sprookje voor jong en oud.

Julia, de 18-jarige kleindochter van de president van Tradicië, gaat stage
lopen bij Solide, het bedrijf van Alphons G. Bovenwoning.

Het bedrijf
houdt zich bezig met de winning van olie, gas en kolen. Julia snapt niet dat niemand zich er zorgen maakt over het broeikaseffect, totdat ze ontdekt dat Bovenwoning verslaafd is aan hebzuchtgas.
Hij kan
alleen nog maar aan geld denken.
Ze verzint een list om hem van zijn
verslaving af te helpen, zodat hij ook oog krijgt voor het milieu. Maar daar laat ze het niet bij.
Ze benadert ook de kinderen van de rijke
directeuren van de grote energiebedrijven.

Om het milieu te redden,
bedenken ze samen een gewaagd plan...
 

 
        Ga naar begin van de pagina

 


   De Utopie van de vrije Markt - Ayn Rand - Atlas in Staking

 
bulletTV programma VPRO Boeken: Video -  TV-interview met Hans Achterhuis   9 oktober 2016

Een interview oa nav zijn boek 'De Utopie van de vrije markt'

Veel mensen denken dat de vrije markt een objectief proces is dat niemand heeft bedacht en uitgevoerd.
Niemand lijkt verantwoordelijk te zijn voor de ideologie en de utopie erachter.
Er zou geen ‘kapitalistisch manifest’ bestaan.


Hans Achterhuis laat zien dat een dergelijk manifest wel degelijk bestaat:

Dat is de fascinerende roman Atlas Shrugged (1957), geschreven door een in Amerika zeer invloedrijke filosofe van wie wij in Europa de naam nauwelijks kennen: Ayn Rand.

Het boek 'Atlas Shrugged' geldt in de VS na de Bijbel als het belangrijkste boek van de afgelopen eeuw.

(Oa Utopia van de hebzucht, hebzucht is goed).

De Nederlandse titel van het het boek 'Atlas Shrugged' is 'Altas in Staking'.
 
Zie ook de marktwerking in de zorg zoals beschreven in het boek
'Zorg' door Jan Vorstenbosch. (met oa verschil tussen zorgen dat .., en zorgen voor ....

De wereldwijde invloed van Ayn Rand is zeer groot, haar belangrijkste filosofische leerling was namelijk Alan Greenspan (1926), tot 2006 de president van de Fed, de Amerikaanse Federal Reserve Bank waarvan de monetaire politiek in onze geglobaliseerde wereld letterlijk ieder mens raakt, zoals de kredietcrisis laat zien.
 
bullet23 oktober 2012, Trouw: De tijd is rijp voor de filosofie van het egoïsme van Ayn Rand

 
bullet Boek: 'Atlas Shrugged'  inzien via Google - Engelse versie van 'Atlas in Staking' van Ayn Rand

 
bulletZie ook Website Hans Achterhuis.

 
bullet16 januari 2017, Trouw: Acht man rijker dan de halve wereld

De acht rijkste mensen op deze planeet bezitten net iets meer dan de ongeveer 3,7 miljard burgers die de armste helft van de wereldbevolking vormen, rekent Oxfam voor.

Acht rijkste mensen:
 
bulletBill Gates (VS)
bulletAmancio Ortega (Spanje)
bulletWarren Buffett (VS)
bulletCarlos Slim (Mexico)
bulletJeff Bezos (VS)
bulletMark Zuckerberg (VS)
bulletLarry Ellison (VS)
bulletMichael Bloomberg (VS)

bezitten samen 426 miljard dollar, zelfs zo'n 17 miljard meer dan die armste helft
 

 
bullet Atlas in staking, door Ayn Rand  - ISBN 9789077564943

De auteur Ayn Rand heeft gezegd: 'aan alle lezers die The Fountainhead (in het Nederlands vertaald onder de titel De Eeuwige Bron) ontdekten, en die mij vele vragen stelden over de verder strekkende toepassing van de ideeën daarin, wil ik zeggen dat ik antwoord geef op die vragen in de huidige roman en dat "The Fountainhead" slechts een ouverture was op "Atlas shrugged".
 
bulletArtikel in GlobalInfo.nl: De enge geest van Ayn Rand hangt boven het kabinet Trump
 
bullet16 januari 2017, Trouw: Acht man rijker dan de halve wereld

De acht rijkste mensen op deze planeet bezitten net iets meer dan de ongeveer 3,7 miljard burgers die de armste helft van de wereldbevolking vormen, rekent Oxfam voor.
 

 
bullet6 september 2017, Trouw: De polder dient weer mee te doen

Er heeft zich een enorme gelatenheid meester gemaakt van partijen in de polder.

Twee jaar hebben werkgevers- en werknemersorganisaties gesproken over urgente problemen op de arbeidsmarkt en na al dat gepraat en onderhandelen is het resultaat nul.

Dat is erg, maar nog veel erger is eigenlijk dat alle betrokken partijen de indruk wekken dat het wellicht jammer is, maar ook niet meer dan dat.

 
bulletZie ook Startpagina item Kabinetsformatie 2017
 

 

 
bullet16 september 2012, VPRO Boeken: Interview met Paul Verhaege nav zijn boek 'Identiteit'

Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit.
 
bulletBoek 'Identiteit', door Paul Verhaeghe (psycholoog en psychoanalyticus en hoogleraar aan de universiteit van Gent)

Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan voorheen.
 
bullet28 augustus 2012, Trouw: Het verband tussen neoliberalisme en het aantal mensen met psychische problemen
 

 


    Geert Mak over de vluchtelingencrisis in Europa en hoe verder met Europa

 
bullet7 maart 2016, TV Programma 'De Wereld draait door': Geert Mak over de vluchtelingencrisis in Europa en hoe verder met Europa (Video ca 20 minuten)

Bijeenkomst in Brussel met EU-top en Turkije.

Er hangt in de Europese migratiecrisis zowaar een doorbraak in de lucht.

Vandaag wordt tijdens een ingelaste bijeenkomst in Brussel door regeringsleiders gezocht naar een oplossing voor de onophoudelijke vluchtelingenstroom.
 
De EU-landen willen daarbij de hulp van Turkije.

Hoe moet het verder met Europa? -  Aan tafel Geert Mak.
 
bulletZie ook  item 3.3  - 'De crisis in Europa - met oa Geert Mak' van de pagina Integrale Visie Nederland / EU.
 

 

 
bullet28 februari 2016, TV Uitzendingen Filosofisch Kwintet 2016: Uitzending Onafhankelijkheid van Journalisten  - ( Video )

Rechters, wetenschappers, journalisten, medici: door de eeuwen hebben zij een onafhankelijke positie toebedeeld gekregen.

Maar hoe onafhankelijk zijn ze nog, nu de macht van het geld, de publieke opinie en het fundamentalisme groeit?
Een onderwerp dat dezer dagen onder de oppervlakte schuurt en bijt. Van laboratoria tot redactievloeren, van operatiekamers tot rechtszalen, van Caïro tot Keulen, van Brussel tot Beijing.


Deze eerste aflevering in de serie gaat over de onafhankelijkheid van de journalist.

Bestaat onafhankelijke journalistiek? Wat is haar nut in een tijd dat iedereen via internet en sociale media informatie kan verspreiden?
Waartoe is de journalistiek nog op aarde en wat staat er op het spel als zij haar onafhankelijkheid verliest?

Is er nog geld voor lokale journalistiek? Hoe erg is dat vooral na overheveling van taken naar de locale overheid?

‘Onafhankelijkheid’ is het thema van een nieuwe reeks afleveringen van Het Filosofisch Kwintet. Onder leiding van journalist Clairy Polak en filosoof Ad Verbrugge gaan drie ervaringsdeskundigen over dit thema in gesprek.
 
bulletVanaf zondag 26 juni 2016 volgen nog vijf uitzendingen van 55 minuten, wekelijks om 12.10 uur op NPO 1

 
bullet26 februari 2016, Volkskrant: Rechters: Kabinetsplan funest voor rechtspraak

Het kabinetsplan om de Centrale Raad van Beroep op te heffen zal een 'funeste' uitwerking hebben op de kwaliteit van de sociale zekerheids- en ambtenarenrechtspraak.

In een manifest in de Volkskrant, opgesteld namens alle 49 rechters, uiten raadsheren vandaag hun 'intense zorgen' over het besluit.

- Manifest Rechtspraak

 
bullet27 januari 2016, nu.nl: Recordwinst superbelegger Warren Buffet

Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van multimiljardair en befaamd belegger Warren Buffett, heeft 2015 afgesloten met een recordwinst van ruim 24 miljard dollar (omgerekend 22 miljard euro).

 
bulletJan Terlouw: In Amerika bezit nu 1 procent van de bevolking de helft van het nationaal inkomen.
Wat voor massieve macht gaat daarachter schuil, denk je?
 
bullet27 februari 2016, radioprogramma 'Met het oog op morgen': Interview met Jan Terlouw (29 min en 35 sec  na start programma)
 
bulletZie de pagina Integrale visie Europa / Nederland - item 3.5 - Piketty wil wereld wakker schudden met een pleidooi voor meer gelijkheid - Situatie in Nederland, Europa en de Wereld

 
bullet 14 maart 2016, marketupdate.nl: ECB heeft financiële integriteit financiële stelsel aangetast  - Nout Wellink

De ECB pleegt met haar monetaire beleid een aanslag op de integriteit van het financiële systeem.

Dat zei Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandsche Bank, in een gesprek met Willem Middelkoop voor Café Weltschmerz.

Volgens Wellink rammelt het beleid van de ECB aan alle kanten en is het stimuleringsprogramma uitermate disproportioneel.

 

 

bullet  Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren.

Earth Charter Around the World
The Earth Charter Initiative is a global movement of organizations and individuals that embrace
the Earth Charter and use it to guide the transition towards a more just, sustainable, and peaceful world.


 
bullet Zie tekst 'Het Handvest van de aarde'  tekst earth charter in vele talen
 
bullet Geschiedenis van het Handvest van de Aarde.

In 1987 heeft de VN commissie inzake milieu en ontwikkeling opgeroepen om te komen tot een nieuw handvest dat fundamentele principes voor duurzame ontwikkeling bevat. Tijdens de Aardetop in Rio de Janeiro 1992 is er aan een ontwerp voor het handvest gewerkt. Een uiteindelijke versie kwam niet tot stand. In 1994 is er met steun van de Nederlandse regering verder gewerkt aan een uiteindelijke versie.

 
bulletfebruari 2017, geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017 - Geluk dat doen we samen

Politiek geluks-manifest is nodig - want de verkiezingen gaan nog steeds niet over ons geluk.

Donderdag 16 februari was het Centraal Planbureau (CPB) klaar met het doorrekenen van de politieke programma’s in termen van inkomen, koopkracht, begrotingstekort en werk.

Maar hoe zit het met hun plannen voor ons geluk en levenskwaliteit?
Politiek Geluksmanifest 2017
— omdat de verkiezingen nog steeds niet over ons geluk gaan.
 
bullet Geluks- manifest 2017 (pdf)
 
 

bullet'Wereld geluk rapport 2016' schrijvers roepen beleidsmakers op om geluk als een belangrijke sleutel te zien en tot ontwikkel doel te maken
 
bullet VN-rapport:  http://worldhappiness.report/  - Sustainable Development - Solution Network - A global initiative for the United Nations

Denemarken staat op de eerste plaats, Nederland op de 4de plaats.
 
bullet World Happiness Report 2016 Update

 
bulletZie de pagina Meditatie Geluk Duurzame politiek - item 2, van deze website.

 
bullet1 november 2013, Tijdschrift' 'Vruchtbare Aarde': Een verandering van tijdperk - Jan Rotmans

Jan Rotmans over dwarsdenkers, friskijkers, grenzeloos denken, de behoefte aan menslievende zorg en de systeemcrisis van onze tijd.
Voor Jan Rotmans staat het als een paal boven water. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar we beleven momenteel een verandering van tijdperk.
 
bullet17 september 2013, 'Een duurzame revolutie' - Studium Generale Universiteit Twente - Vimeo video - duur 1 uur 30 minuten
Professor Jan Rotmans legt uit wat er volgens hem mis is met verschillend aspecten van de samenleving.
We zijn in transitie naar een duurzamere samenleving.
Rotmans spreekt o.a. over zorg 3.0.
 
bullet13 oktober 2013, NTR Academie, Video: Crisis - Jan Rotmans hoogleraar duurzame transities, duur 15 minuten
 
bulletYouTube-video: Jan Rotmans - 'Een verandering van tijdperken', duur ca 1 uur en 30 minuten, 30 augustus 2013
 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid van deze website.
 

      Ga naar begin van de pagina
 


  We moeten de politiek spiritueel maken, het bedrijfsleven socialiseren en de religies seculariseren.
  Zonder spiritualiteit leidt politiek tot corruptie

 
bullet Sri Sri Ravi Shankar - Wikipedia:  Uitgebreide toelichting: www.artofliving.org/nl-nl/politiek-en-spiritualiteit

"Spiritualiteit zou in de politiek moeten komen”, was Sri Sri Ravi Shankar’s advies aan de Indiase minister van Luchtvaart Praful Patel tijdens een gesprek voor de Indiase televisie.

Hij vervolgde: “Politiek gaat vooral over het zorgen voor mensen en hun welzijn. Als iedereen dit doel van politiek zou begrijpen zou het land daar heel veel bij winnen.”

Al sinds jaren zet Sri Sri zich in voor spirituele waarden in de politiek, vooral in India.

“We moeten de politiek spiritueel maken, het bedrijfsleven socialiseren en de religies seculariseren.

Zonder spiritualiteit leidt politiek tot corruptie".
 
bullet Zie ook op deze pagina item Business Spiritualiteit, onderdeel Business Spiritualiteit Sri Sri Ravi Shankar
 
bullet Sri Sri University - Wikipedia
 
bulletThe campus is located in the state of Orissa, on 185 acres on the banks of the Kathjodi River,
24 kilometers (15 miles) from Orissa’s capital city of Bhubaneshwar in India

 
bulletZie ook:  Integral University Lucknow - India

Integral University, a seat of educational excellence, is a premier university in Lucknow, the Capital of Uttar Pradesh, India.

 
bullet Integral University - Lucknow -Wikipedia
 

 

 
bullet Studium Generale Universiteit Utrecht: Duurzaamheid als wereldbeeld
 
bullet Over de rol van wetenschap in maatschappelijke verandering.

Wanneer: dinsdagen vanaf 8 februari 2011, 20.00 tot 21.30 uur
Waar:
Aula, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
 
bullet Dinsdag 8 februari 2011: De urgentie van Duurzaamheid - video - Klaas van Egmond
 
bullet 29 maart 2011:  Kijk op een nieuw wereldbeeld - video - Herman Wijffels

 
bullet Overzicht van alle overige lezingen, naar elk een link  van de YouTube-video van de lezing

bulletDinsdag 8 februari 2011: De urgentie van duurzaamheid - video
Rector magnificus, Jacqueline Cramer, Klaas van Egmond
 
bulletDinsdag 15 februari 2011: Instituties van de open samenleving - video
Bas van Bavel, Hans Schenk
 
bulletDinsdag 22 februari 2011: Van government naar governance - video
Mark Bovens, Henk Kummeling
 
bulletDinsdag 1 maart 2011: Lekker en gezond  - video
Frank Miedema, Anton Pijpers
 
bulletDinsdag 8 maart 2011: Migratie en nieuwe identiteit  - video
Paul Snabel, Annelies Zoomers
 
bulletDinsdag 15 maart 2011: Push the right button: gaming voor sociale verandering  - video
Joost Raessens, Peter Werkhoven
 
bulletDinsdag 22 maart 2011: Beelden van mens en natuur - video
Rosemarie Buikema, Bert Theunissen
 
bulletDinsdag 29 maart: Transities en perspectieven voor een nieuw wereldbeeld - video
Herman Wijffels, Jan Luiten van Zanden

 
 
bulletKlimaatcrisis:

21 september 2015, nu.nl: Wereld draait in 2050 volledig op duurzame bronnen


Energiewinning uit olie, gas en kolen is over 35 jaar niet meer nodig. Volgens milieuorganisatie Greenpeace kan de wereld in 2050 volledig op duurzame bronnen draaien.

Dit schrijft Greenpeace in een nieuwe versie van het energiescenario Energy (r)evolution.
Volgens het rapport moeten biomassa, aardwarmte, zon en wind de fossiele brandstoffen volledig vervangen.

 
bullet21 september 2015, Trouw.nl: Greenpeace: in 2050 zijn fossiele brandstoffen overbodig

 
bullet Greenpeace Climate report: Energy Revolution 2015

Er zijn 3 versies beschikbaar

 
bulletZie voor uitgebreide informatie mbt de klimaatcrisis: de pagina Duurzaamheid van deze website:
 
bulletitem: Klimaatcrisis  -  Klimaatproces tegen de Nederlandse Staat  - ' Oslo Pinciples'  - Waarom is de klimaatzaak zo urgent?

 
bulletEnergie-afhankelijkheid:

21 september 2015, Nu.nl: PvdA wil opheldering over gasdeals Gasunie, Shell en Gazprom


De PvdA wil opheldering over de verrassende hernieuwde samenwerking tussen de Nederlandse Gasunie, Shell en het Russische gasbedrijf Gazprom.
 
 
bullet Boek: Integral Research and Innovation, door Ronnie Lessem and Alexander Schiefler

     Transforming Enterprise and Society

The core question underlying integral research and innovation is: 'How can social research be turned into social or indeed 'integral' innovation?'

Complementing their acclaimed Transformation Management , this second book in the Transformation and Innovation Series explains how the knowledge creation that underpins transformative processes occurs.

The authors show how research has to be transformative, rather than just informative if it is to contribute usefully to building integrated and sustainable enterprise
 
bullet  Boek: 'Integral Research and Innovation' - inkijken via Google
 


 

    Ga naar begin van de pagina

 

bullet Voorbeeld van een integrale politieke partij in Zwitserland: Intregrale Politik - IP

IP ist ein lebendig wachsender Organismus, welcher auf die interaktive Mitarbeit seiner Mitglieder baut. Wir sind dankbar, dass in verschiedenen Gebieten erfahrene Menschen ihr Wissen weiter geben und so die Interessierten und das Ganze fördern.
Politik ist für viele integral Denkende noch ein neues Feld. Damit alle ermutigt werden, auch ganz konkret politische Verantwortung zu übernehmen, bieten IP-Mitglieder hierzu praktische Hilfestellung im Rahmen der ganzheitlichen IP-Kultur an.
 
bullet Das Grundlagenpapier (IP - Der Verein Integrale Politik) bildet das philosophische Fundament der Integralen Politik. Ausgehend von einer Projektskizze wurde es von den Mitgliedern der Kerngruppe in einem fast zweijährigen, intensiven Prozess erarbeitet.

 
bulletArtikel: Integral Politics: A Swiss Perspective, Elke Fein and Hans-Peter Studer, via  de website of online journal Integral Review - Vol 6

This article tells the story of the Swiss NGO "Integrale Politik (ip)" founded by about 20 people in November 2007 with the aim of becoming a regular political party at a later stage. We wish to make ip’s concepts and approaches known to a wider public. Inspired by integral thinkers such as Jean Gebser and Ken Wilber, ip develops its own ideas and interpretations of integral in view of the concrete challenges of Swiss and European politics.
 
bullet http://integrale-politik.org , Manifest 2008, zie ook Kongress für integrale Politik 28.07. bis 05.08.2012

 
bulletZie ook de pagina's Startpagina, Integrale visie EU en NL en Wat is integraal? van deze website.

 

   Verbetering van (Lokale) democratie (met oa G1000) en de rechtsstaat

 
bullet22 april 2015, BNR: Brenninkmeijer: Nederlandse rechtsstaat faalt op alle fronten

Als er nu een stresstest zou bestaan, dan zakt Nederland. Ook vergeleken met de rest van Europa staat Nederland er niet fraai op.

Dat vindt hoogleraar
Alex_Brenninkmeijer (Oud Ombudsman) -  Alex Brenninkmeijer hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit van Utrecht
(inaugurale rede prof dr. A.F.M. Brenninkmeijer op 20 april 2015 Faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit.
 
bullet23 april Nederlands JuristenBlad: Stresstest rechtsstaat Nederland
 
bullet Stresstest rechtsstaat Nederland (pdf) - door Alex Brenninkmeijer

 
bullet Oa tekst inaugurale rede Alex Brenninkmeijer 24 april 2015: Nederlands Juristen blad (NJB) 16 (2015)  (pdf)

 
bullet21 april 2015, www.mr-online.nl: Brenninkmeijer: Grondwet zo dood als een pier

In Nederland vinden we dat we alles zo goed doen.
Maar rechtsstatelijk gezien is dat helemaal niet zo.
Onder politici heerst onwetendheid. Ze begrijpen de constitutionele
verhoudingen en wat democratie echt betekent niet.
 
bulletZie ook de reacties na dit artikel.

 
bulletWebsite G1000, http://g1000.nu/: De Schaduw van Oneerlijkheid

Het boek "The shadow of Unfairness" is een vervolg op Jeffrey Green's bekroonde boek,"The Eyes of the People".

Beide boeken zijn gebaseerd op filosofie, geschiedenis, sociale wetenschappen en literatuur en gaan om de vraag:
"Wat kan de democratie betekenen in een wereld waar sociaal-economische status je kansen voor maatschappelijk engagement en loopbaanontwikkeling in belangrijke mate bepalen?"

 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie NL/EU van deze website - item 2 'Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek'
 

 

bullet23 maart 2015, De Limburger: Nederland zit betere wereld dwars 

Nederland en de EU geven met de ene hand hulp, maar nemen met de andere hand van de ontwikkelingslanden
Er zijn vele manieren waarop de Nederlands en Europees beleid duurzame ontwikkeling in arme landen tegenwerkt.
Dat concludeert Paros, de vereniging van 120 ontwikkelingsorganisaties, in een rapport dat vandaag wordt aangeboden aan minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking.

Terwijl Nederland bijna 4 miljard euro uitgeeft aan ontwikkelingssamenwerking, worden mede door ons gunstige belastingklimaat miljarden euro's aan kapitaal uit de ontwikkelingslanden weggesluisd.
Deze belastingconstructies zijn 'legaal', wat pervers is
.
 
bullet www.partos.nl: Coherentiemonitor 2015: Let's walk the talk together!

I
n het rapport wordt ingegaan op de huidige impact van Nederlands en Europees beleid op het gebied van belastingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, migratie, voedselzekerheid, vrede en veiligheid, klimaatverandering en handelsverdragen.
Het laat scherp zien wat de bedoelde en onbedoelde effecten van Nederlands en EU beleid zijn voor ontwikkelingslanden.
 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie EU/NL van deze website.

 
 
bulletBoek: Als jouw leven een circel is waar sta je dan?, door Inez van Oord

(Opmerking: In de dit boek worden de kwadranten anders ingedeeld als bij het 4 kwadranten-diagram van Ken Wilber)

D
it boek helpt je richting te kiezen in je leven en opnieuw te kunnen beginnen. Hoe? Met de praktische tips van Inez van Oord.
Ze vertelt in dit boek over haar
levenslessen als een reis door de levenscirkel.

Haar verhaal gaat over succes en verlies, over het opzetten van de magazines
Seasons en Happinez en over de manier waarop ideeën tot stand komen
.

Dit boek gaat over innerlijke waarden.

Met de titel wil ik mensen persoonlijk aanspreken: ‘Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan?

De cirkel van ons leven bestaat uit twee tegenstellingen: onder-boven en links-rechts.
Aan de onderkant heb je
aarde, lichaam, het materiële.

Aan de bovenkant heb je
hemel en geest, het spirituele; links de anderen of het andere, en het ik, het ego-ik, rechts.

We krijgen een heel leven, de hele cirkel, maar om allerlei redenen kiezen wij ervoor om maar in één gedeelte van de cirkel te leven.Inez van Oord:

'Verbinding is het woord van de toekomst'


Tegenwoordig zitten we als maatschappij en samenleving te veel in het segment rechtsboven: het leven draait, even generaliserend, om persoonlijk gewin, om materialisme en geld.

Dat is het grote drama van onze tijd: onze maatschappij is eenzijdig gericht geraakt op economie.

Heel vaak worden mensen en dingen afgerekend op hun economisch nut.
Mensen zijn producten geworden. Ik kan daar niet zo goed mee omgaan: dat we het systeem belangrijker hebben gemaakt dan de mens.
 

bullet www.inezvanoord.com  - Website van Inez van Oord
 
bullet Zie artikel in het tijdschrift Happinez, nr 5 jaargang 2015 thema 'Nieuwe energie': 'Inez van Oord over de cirkel als metafoor voor het leven'
 
bullet Video: Persoonlijk verhaal: Inez van Oord - NCRV - programma Schepper en Co - 16-11-2012
 
bullet http://integralesleben.org/            - Integrales Leben - Duitsland
 
bullet www.integrallife.com                    - Integral Life - VS

 
bullet Opmerking:

Zie ook het 4 kwadranten diagram van Ken Wilber, zie bv de pagina's Startpagina en Wat is Integraal van deze website.

   
   Ga naar begin van de pagina

 

  
    Economie-van-meer transformeren naar een economie-van-betetekenis

 
bulletBoek: Material Matters, door Thomas Rau

Het alternatief voor onze roofbouw maatschappij.

Hoe wij onze relatie met de aarde kunnen veranderen
Alles is tijdelijk, alleen de gevolgen zijn permanent

Material Matters is een spannende ontdekkingstocht naar hoe we nadenken over onze rol op aarde.

Een revolutionair boek, dat de wereld zoals wij die kennen volledig op zijn kop zet
. Material Matters gaat over complexe zaken, maar is toegankelijk en meeslepend geschreven.

Het zal mensen aanspreken die zich herkennen in het motto
-
Don't own, enjoy!

En verder iedereen die openstaat voor uitdagend en revolutionair denken.


ISBN ISBN 9789461562258
 

Het alternatief voor onze roofbouw maatschappij

www.rau.eu/ - Website

bulletWe staan op de grens van een wezenlijke gedragsverandering.

Het productiemodel waarin mensen werken om dingen te kunnen kopen loopt op zijn eind.
We willen niet bezitten, we willen toegang hebben en gebruiken. Wel de lusten, niet de lasten: 'Don't own, enjoy!'
 
Wat betekent dat voor de manier waarop producten worden gemaakt, hoe wij bouwen, voor innovatie en voor economische groei? Onze smartphone is al na twee jaar niet meer up-to-date. Een printer begeeft het per definitie na 4000 kopieën. Producten worden zo ontworpen dat ze gepland snel verouderen, terwijl het einde van de aanwezige grondstoffen met een razende vaart in zicht komt en onze afvalbergen groeien.

Maar stel dat we geen lampen meer kopen maar licht.
Dan zal degene die ons het licht verkoopt ervoor zorgen dat de lamp niet een bewust verkorte levensduur heeft maar dat hij langer meegaat.

De vraag is hoe we kunnen stoppen met het produceren en kopen van nieuwe spullen die nog nét niet kapot zijn en hoe we onze huidige
economie-van-meer transformeren naar een economie-van-betetekenis
.
 
 
bullet8 november 2015, VPRO TV Tegenlicht: Einde van bezit   -  ( Video )

Wat betekent het voor het productieproces als we niet langer spullen bezitten, maar alleen gebruiken? Een Tegenlicht Lab met Thomas Rau.

We staan op de grens van een wezenlijke gedragsverandering.

Het productiemodel waarin mensen werken om dingen te kunnen kopen loopt op zijn eind. We willen niet bezitten, we willen toegang hebben en gebruiken. Wel de lusten, niet de lasten: 'Don't own, enjoy!'

Wat betekent dat voor de manier waarop producten worden gemaakt, hoe wij bouwen, voor innovatie en voor economische groei?

Onze smartphone is al na twee jaar niet meer up-to-date. Een printer begeeft het per definitie na 4000 kopieën. Producten worden zo ontworpen dat ze gepland snel verouderen, terwijl het einde van de aanwezige grondstoffen met een razende vaart in zicht komt en onze afvalbergen groeien.

Maar stel dat we geen lampen meer kopen maar licht. Dan zal degene die ons het licht verkoopt ervoor zorgen dat de lamp niet een bewust verkorte levensduur heeft maar dat hij langer meegaat.

De vraag is hoe we kunnen stoppen met het produceren en kopen van nieuwe spullen die nog
net niet kapot zijn en hoe we onze huidige economie-van-meer transformeren naar een economie van betekenis.
 

 

 
bullet         Integral European Conference  - May 4-8 2016  - at Lake Balaton in Hungary

  - Integral Meditation and the New Europe -

   - Reinventing Europe - Integral refelctions in a rapidly changing world -


"...if we are going to have a true leadership about the wisdom of wholeness for the European Union,
 we will increasingly need leaders who have themselves actually grown into real wholeness and union in
  both the path of Waking Up and the path of Growing Up"  -   by Ken Wilber.
 
bullet Toelichting door Ken Wilber:
 
bullet Integral Meditation and the New Europa

 
bullet Organisatie-Team - Integral European Conference 2016

 
bulletYouTube-video: Documentary Integral European Conference 2014

 
bulletYouTube-video: Healthcare: humanity above bureaucracy - Jos de Blok - TEDxGeneva - Jos de Blok oprichter van 'BuurtZorg'

Jos de Blok is 'Keynote-speaker' op de conferentie, 'Buurtzorg' komt voor in het boek Reinventing Organizations, door Frederic Laloux, Ken Wilber.

 
bullet10 mei 2016, Blog: Participant's Reflections on IEC 2016  
Integral Participation through Open Thought and Open Mind
 
bulletZie bv ook de pagina's Wat is integraal, Literatuur - Sites - Duurzame Politiek en Startpagina van deze website.
 

 

 
 
  Waterstof Economie

  
bullet Waterstof Economie - Wikipedia  -  Nederlands

Hydrogen Economy
(Waterstof Economie) - Wikipedia - Engels -- Uitgebreider


Een waterstofeconomie is een belangrijke opkomende economie, waarbij waterstofgas de belangrijkste energiedrager is.

Dit in tegenstelling tot de huidige economie waar fossiele brandstoffen de belangrijkste energiedragers zijn.

Voorwaarde is wel dat de waterstof dan duurzaam is, commercieel verkrijgbare waterstof is nu echter gebaseerd op fossiele brandstof.

 
bullet Animatie Waterstof Economie - via de site www.geosenergie.nl/

 
bullet26-11-2019, nu.nl: Wat is de toekomst van het wegverkeer: waterstof of elektrisch?

In Drenthe, Groningen en Zuid-Holland rijden over een tijdje bussen op waterstof en er zijn al proeven gedaan met waterstofbussen in sommige dienstregelingen.

Het zijn niet de enige bussen in Nederland die geen emissies uitstoten, want er rijden al ruim vijfhonderd elektrische bussen op de wegen. Welk van de twee heeft de toekomst?

NU.nl vroeg het aan Auke Hoekstra, mobiliteitsonderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn antwoord in een notendop: elektrisch.

De belangrijkste reden zit uiteindelijk in de kosten per kilometer.

Zowel waterstofvervoer als elektrisch vervoer zullen in de toekomst efficiënter zijn dan verbrandingsmotoren op diesel en benzine. Maar Hoekstra rekent voor dat elektrische voertuigen op dat vlak uiteindelijk nog ongeveer drie keer zo goed scoren als voertuigen op waterstof.

De belangrijkste reden zit uiteindelijk in de kosten per kilometer. Zowel waterstofvervoer als elektrisch vervoer zullen in de toekomst efficiënter zijn dan verbrandingsmotoren op diesel en benzine.

Maar Hoekstra rekent voor dat elektrische voertuigen op dat vlak uiteindelijk nog ongeveer drie keer zo goed scoren als voertuigen op waterstof.

 

bullet11-02-2019, Tegenlicht: Deltaplan waterstof    -     www.vpro.nl: Tegenlicht - Deltaplan Waterstof

Kunnen we, als Nederland van het aardgas af gaat, het bestaande gasnet gebruiken voor groene waterstof? Spelers als de Gasunie en netbeheerders maar ook producenten van windenergie zien hierin een nieuwe kans voor Nederland.

Het bestaande gasnet lijkt namelijk een zeer geschikte manier om waterstof in op te slaan en te transporteren.

Voor huizen in oude binnensteden, die niet over kunnen gaan op een warmtepomp, kan waterstof uitkomst bieden als een alternatieve, schone brandstof. Wanneer we over willen stappen op een schoon energiesysteem, dan moet er snel een 'deltaplan waterstof' komen.
Wat moet er gebeuren om dit werkelijkheid te maken?
 
bulletZie ook de pagina Duurzaamheid van deze website.

 
bullet1 januari 2019, www.p-plus.nl: Van Wijk waterstof- ambassadeur

De warmtepomp gaat de cv-ketel vervangen. Zo begonnen we 2018.

En we eindigden vorig jaar met een extra optie: die cv-ketel kan ook een waterstofketel worden.

De CO2-neutrale brandstof kan door ons aardgasnet worden aangevoerd.
Hoogleraar Ad van Wijk (het Groene Brein) berekende dat deze oplossing goedkoper is dan het aanleggen van nieuwe hoogspanningsmasten om alle windenergie uit zee tot diep in Nederland te transporteren.

 
bullet26 maart 2018, VPRO Tegenlicht: Waar blijft de waterstof?

Vijftien jaar geleden waren velen ervan overtuigd dat waterstof de schone brandstof van de toekomst zou worden.

Tegenlicht-regisseur Rob van Hattum maakte in die periode twee uitzendingen over de waterstofrevolutie.
Met hem verkennen we wat er gebeurde.

Want waarom kwam die omwenteling nooit van de grond? En wat gebeurde er wel?
 
bullet www.p-plus.nl: energielandschap.pdf - Nederland Toekomstbestendig energielandschap

Van Wijk presenteerde deze optie in de P+ Special ‘Straks: toekomstbestendig energielandschap’.

In deze reeks toekomstverkenningen staat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) centraal, waarin prioriteiten staan over de inrichting van ons land.

 
 
bullet24 januari 2016, VARA- Radio-programma Vroege Vogels: Radio interview 'Watersof Economie Toekomstvisie en recente ontwikkelingen'

Heel informatief radio-i
nterview met Ad van Wijk is hoogleraar Future Energy Studies aan de TU Delft.
  
Zijn vakgroep houdt zich al jaren bezig met waterstof.

Volgens Van Wijk staan we aan de vooravond van een revolutie.
In Vroege Vogels kijken we hoe het staat met die waterstofeconomie en gaan we ook een stuk rijden.

Staatssecretaris Dijksma van milieu rijdt vanaf nu in een auto op waterstof.
Het ministerie heeft twee wagens aangeschaft en wil daarmee het 'goede voorbeeld' geven.

De bekende automerker hebben al een brandstofauto in hun assortiment.

De komende jaren moet het aantal tankstations met waterstof worden uitgebreid van twee naar zestien. Waterstof Revolutie
 


 
bullet Brandstofcel-auto op waterstof  wordt energie-centrale - www.tudelft.nl/

 
bullet Waterstof  - Wikipedia

 
bullet Brandstofcel - Wikipedia - Brandstofcellen zijn elektrochemische toestellen die chemische energie van een doorgaande reactie direct omzetten in elektrische energie.

De chemische energie hoeft dus niet eerst omgezet te worden in thermische energie en mechanische energie, waardoor er nauwelijks verliezen optreden en de brandstofcel op een heel efficiënte manier energie opwekt.

bulletBoek: De Waterstof Economie - Schoon en duurzame energie voor iedereen, door Jemery Rifkin (2007)

In dit boek laat Jeremy Rifkin zien dat het economisch en politiek haalbaar -- zelfs verstandig en rendabel -- is om direct te beginnen met een mondiale waterstofrevolutie.
 
De wereld zal er aanzienlijk veiliger op worden wanneer wij onze afhankelijkheid van het Midden-Oosten verkleinen en ervoor zorgen dat iedereen op aarde toegang heeft tot de energie die nodig is om te overleven.

Nu al wordt waterstof experimenteel als brandstof gebruikt op IJsland, waar je kunt tanken bij waterstofpompstation.
 

 

 
bullet17 mei 2015, VPRO Boeken: Johan van de Gronden - Boek: 'Wijsgeer in het wild' (2de deel van de uitzending) - (video)

E
ssays over mens en natuur waarin hij zich toont als een bevlogen natuurbeschermer en verrassende perspectieven schetst op mens en natuur.
Johan van de Gronden is directeur van het Wereld Natuur Fonds.
 
bullet Boek: Wijsgeer in het Wild' - door Johan van den Gronden

Essays over mens en natuur Johan van de Gronden, filosoof en directeur van het Wereld Natuur Fonds, verkent het schemergebied tussen wijsbegeerte en natuurbescherming.
Een tocht met een taoïstisch meester voert langs heilige bergen en eeuwenoude natuurgebieden in China.
Een nachtelijke sterrenhemel in de Sahara leidt ons naar Immanuel Kant en de bronnen van de westerse natuurbeweging.
Van de Gronden bezoekt het geboortedorp van wildernisprofeet Henry David Thoreau en speurt aan de oevers van de Hudson naar de inspiratie van diens tijdgenoot, de landschapsschilder Thomas Cole.

Op de achtergrond in deze essays speelt de vraag naar de morele dimensie van natuurbehoud.
Wat hebben moraal en landschap met elkaar te maken? En als er bijna geen plukje ongerepte wildernis meer over is, wat houdt natuurbescherming dan nog in?
 
bulletLezing: Lezing Johan van de Gronden: Klimaatverandering, Studium Generale  Universiteit Utrecht
 

 

 
bullet22 maart 2015, TV Programma Boeken: Boek: Het digitale proletariaat van Hans Schnitzler (2de interview van deze uitzending)  -  (video)

De auteur Hans Schnitzler, filosoof en voormalig columnist, kaart de negatieve effecten van de steeds toenemende digitalisering van de samenleving aan.
Hij geeft een somber beeld van de toekomst door de verdergaande digitalisering.

Aan de hand van filosofische analyses, voorbeelden en theorieën laat hij zien dat het instrumentele beeld van mens en techniek misleidend is en alleen dient om de winsten van de internetkapitalisten te maximaliseren.

De menswaardigheid is in het geding en voordat dit verder afglijdt naar bedenkelijke niveaus, dient er een zelfreflectie plaats te vinden om de balans weer recht te trekken.

De digitale revolutie moet er niet toe leiden dat het ons afhankelijk maakt, ons afstompt en ons tot consument reduceert. Het boek bevat veel lastige termen en zinsconstructies en leest als een essay. Het is dan ook niet voor iedereen toegankelijk.

Al met al geeft dit boek wel stof tot nadenken en is het interessant voor filosofisch ingestelde lezers.
 
bulletBoek: Het digitale proletariaat, door Hans Schnitzler
 
bullet Inkijken van het boek 'Het digitale proletariaat' via Google
 

    Ga naar begin van de pagina
 


    De Gulden Regel

 
bulletDe 'Gulden Regel' uit bijna alle religies en bv de bekende filosoof Immanuel Kant:

'Wat je niet wilt dat jezelf overkomt, doe dat ook een ander niet aan!'
 
bulletBoeddhisme:
Op vijf manieren zou iemand zijn vrienden en bekenden van dienst moeten zijn - met edelmoedigheid, hoffelijkheid, welwillendheid, door te handelen zoals hij zichzelf behandelt, en door zijn woord gestand te doen.
 
bulletConfucianisme:
'Is er enig woord', vroeg Tse Kung, 'dat als gedragsregel voor het leven kan dienen?' De meester antwoordde: 'Is sympathie niet dat woord? Doe niet aan anderen wat u voor uzelf niet wenst'.
 
bulletHindoeïsme:
Men moet zich tegenover anderen niet gedragen op een manier die ons onaangenaam zou zijn. Dit is het wezen van plicht (dharma). Al het overige komt voort uit zelfzuchtige verlangens.
 
bulletIslam:
Niemand van u is een gelovige voordat hij zijn broeder toewenst wat hij voor zichzelf wenst.
 
bulletChristendom:
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. (Mattheus 7, 12 NBV)
 
bulletBij de Indianen:
Grote Geest, geef dat ik mijn buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins (schoenen) heb gelopen.


 
bulletHet grote belang van Leven in waarheid, goedheid en schoonheid komt in veel culturen aan de orde (bv Plato, Aristoteles, Augustinus, Hindoe-traditie: Sathyam, Shivam, Sundaram) en schenken mensen de wil om te onderzoeken, goed te doen en tot perfectioneren.
 
bulletzie ook de pagina Herstel Burnout van de website www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik)

 
bulletBejegening in de politiek.

Respectvolle bejegening is een kwaliteitsinstrument en heeft oa te maken met integriteit, duurzaamheid, transparantie en effectiviteit.
Bejegening vraagt om een heldere, gedragen, goed onderbouwde en bewuste visie.
De visie komt tot uitdrukking in een attitude. In deze attitude speelt de kritische zelfreflectie de belangrijkste rol; zelfkennis, scherp kijken naar jezelf, gaat aan alles vooraf.
 
bulletZie ook de startpagina over integriteit: http://integriteit.startpagina.nl/
 
bulletZie ook de pagina Herstel Burnout van de website www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik).

 
bulletOdysseus wist al dat zorg en aandacht het begin zijn van rust, rechtvaardigheid en welvaart. De boodschap van Mentor is na een paar duizend jaar nog steeds onthutsend actueel.
 
bullet 'Zorg + aandacht = bloei', artikel in tijdschrift The Optimist nr 83, jan/feb 2006.

 
bulletZie ook de pagina Meditatie - Geluk Duurzame 'Politiek - item 4 'Teksten over leven in verbinding, van deze website.
 

 

 
bullet18 november 2016, nu.nl: Werkgevers en ondernemers zeggen vertrouwen op in nieuwe ZZP-wet

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO ZZP hebben het vertrouwen opgezegd in de omstreden wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

De wet, die schijnzelfstandigheid onder zzp'ers moet tegengaan, werkt niet goed en moet in de ijskast, stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

Onduidelijkheid over de nieuwe regels zou zorgen dat opdrachtgevers huiverig worden om zelfstandigen in te huren.
 
bulletDossier nu.nl: www.nu.nl/tag/DBA - Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

 
bullet1 november 2016, www.cbs.nl: Grote inkomensverschillen tussen flexwerkers

De inkomens van flexwerkers lopen sterk uiteen en zijn gemiddeld lager dan die van vaste medewerkers.
Voor een aanzienlijk deel heeft dit te maken met verschillen in bijvoorbeeld gewerkte uren, leeftijd en bedrijfstak. Ook gecorrigeerd voor dergelijke verschillen is er een behoorlijke variatie tussen de inkomens van flexwerkers en liggen deze onder die van vaste werknemers.

Onderaan de ladder staan oproep- en invalkrachten. Deze verdienen 20 procent van wat vaste werknemers krijgen.
De meest verdienende flexwerkers zijn diegenen die uitzicht hebben op een vast contract: deze zitten op 72 procent van wat vaste werknemers verdienen.

Gemiddeld ligt het bruto-inkomen van flexwerkers op 38 procent van dat van vaste werknemers, oftewel 19 duizend euro (in 2014).
Het merendeel van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is flexwerker uit noodzaak: ze zijn nieuw bij hun huidige werkgever (38 procent) of het lukt hen niet om een vaste baan te bemachtigen (30 procent)

 
bullet24 april 2015, TV NOS Nieuwsuur: Burnout groeiend probleem onder jonge werknemers - (video - 3de item)

Veel jonge werknemers zitten 'vast' in een baan die niet voldoet aan hun verwachtingen. Steeds meer jongeren hebben daarom last van stress.

Met grote gevolgen: ziekteverzuim, fysieke klachten en een groeiend aantal burnouts onder 20 tot 30-jarigen.

Ca 1000.000 jongeren zitten momenteel met burnout thuis.

De onzekerheid, de nul uren contracten en de flexcontracten zijn daarbij een bepalende factor.
 

 

bullet Boek: Dit kan niet waar zijn - Onder bankiers, door Joris Luyendijk

Twee jaar lang heeft Joris Luyendijk zich ondergedompeld in het hart van de financiële wereld.
 
bulletYouTube-video: VPRO Tegenlicht: De waarheid over het financiële systeem, maart 2015 - Joris Luyendijk
 
bulletVideo: VPRO Boeken: Joris Luyendijk - Boek: 'Dit kan niet waar zijn' - 22 februari 2015

 
bullet 5 april 2015, TV programma Buitenhof: TV-programma  Buitenhof  - (Video), met oa:
 
bullet Loretta Napoleoni:

De opkomst van Islamitische Staat in Syrië en Irak kwam ogenschijnlijk uit het niets. Maar is dat zo?
Een gedetailleerde analyse en toelichting op haar boek over dit onderwerp.

 
bullet Tom Lanoye:

Macht en onmacht in de politiek.
Drie nieuwe toneelstukken van zijn hand behandelen politieke thema's als verslaving aan macht van politici.
 
   
    Vakbond van morgen

 
bullet27 maart 2016, VPRO Tegenlicht: Vakbond van morgen

Kunnen vakbonden de nieuwe generatie werkenden nog vertegenwoordigen of zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?
 
bullet27 mart 2016: VPRO Tegenlicht - Uitgebreide Video: Vakbond van Morgen - duur ca 47 minuten

De sociale zekerheid van een groot deel van de werkende mens staat onder druk.
Vast werk wordt flexibeler.
Automatisering en robotisering zullen menselijk werk steeds meer verdringen.

Hoe moet de werkende mens zich de komende jaren organiseren en wat is de nieuwe onderhandelingspositie?
Vakbonden hebben een cruciale rol gespeeld bij de opbouw van ons stelsel van sociale zekerheid.
Maar diezelfde vakbonden verzetten zich nu tegen het beschikbaar stellen van sociale voorzieningen aan de snel groeiende groep zzp'ers.

Kunnen zij de nieuwe generatie werkenden nog wel vertegenwoordigen of zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?
Bescherming van lonen en arbeidsrechten zijn cruciaal voor economische groei en het tegengaan van toenemende ongelijkheid.
 

 


    Introductie en voordelen van een lokale munt

 
bulletGebruik van de 'Bristol Pound' - Bristol Pound - Wikipedia

The Bristol Pound (£B) is a form of local complementary currency, or community currency lauThe Bristol Pound (£B) is a form of local complementary currency, or community currency launched in Bristol, UK on 19 September 2012.

- Its objective is to encourage people to spend their money with local, independent businesses in Bristol and the former County of Avon.

- As of September 2012 it is the largest alternative in the UK to official sterling currency, though it is backed by Sterling.

 
bulletThe WIR Bank - WIR_Bank - Wikipedia

The WIR Bank, formerly the Swiss Economic Circle (German: Wirtschaftsring-Genossenschaft), or WIR, is an independent complementary currency system in Switzerland that serves businesses in hospitality, construction, manufacturing, retail and professional services.

WIR issues and manages a private currency, called the WIR Franc, which is used, in combination with Swiss Franc to generate dual-currency transactions.
 
bulletWIR Bank: http://www.wir.ch/de

 
bulletIntroductie van de EKO in Schotland  - Findhorn Community introduces EKO currency

The Findhorn Community cooperative Ekopia, in partnership with Phoenix Community Stores, the Findhorn Foundation and NFD (the trading arm of the Foundation), will launch a new community currency, the eko.

David Hoyle, a director of Kopi, commented, “We believe the eko to be a simple, innovative and empowering local monetary system that will generate community wealth, inspire the localisation movement and help us deepen our economic community identity and relationships.”
 
bullet Findhorn Ecovillage - Schotland  - Findhorn Ecovillage, a pioneering Ecovillage since 1985
 
bullet Findhorn Foundation  - Schotland The project's main aim is to demonstrate a sustainable development in environmental, social, and economic terms.
 


     Ga naar begin van de pagina
 

  
    Basis-Inkomen

 
bullet25 november 2018, www.vpro.nl: Ons basisinkomen volgens Rutger Bregman

Historicus Rutger Bregman zette vier jaar geleden het basisinkomen op de politieke agenda.

Zeker negen Nederlandse steden kondigden experimenten aan.
Bregman werd een veelgevraagd spreker over de hele wereld.
Hoe staan we er nu voor?
En hoe zorgen we ervoor dat het basisinkomen toekomstbestendig kan worden?

 
bullet Overal in de wereld wordt er geëxperimenteerd met een alternatief voor het vastgelopen van bestaande stelsels van sociale zekerheid.

Men gelooft niet langer meer in een centraal georganiseerde aanpak.  Men denkt dat verandering alleen tot stand gebracht kan worden door kleinschalige sociale experimenten van onderop.

Voorvechters van de herverdeling van welvaart en van het loskoppelen van werk en inkomen zetten zich hiervoor in.

Zij zijn op heel verschillende plaatsen en met uiteenlopende manieren aan het experimenteren met het verstrekken van een basisinkomen.
 
bullet 10 april 2015, VPRO Tegenlicht: Basisinkomen van Bottom Up

Groningen, Leeuwarden, Tilburg, Nijmegen. Overal in het land starten burgers, verenigingen en politieke partijen experimenten met een basisinkomen

 

bullet1 maart 2016, nu.nl: Veel Nederlanders blijven langdurig arm

Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen. 
Bijna 600.000 Nederlanders verkeren drie jaar of langer in armoede, staat in een nieuw
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Dat is bijna twee keer zoveel als aan het licht kwam bij eerdere tellingen.

Het blijkt dat het aantal armen in Nederland eigenlijk al jaren voor ruwweg de helft bestaat uit mensen die langdurig arm zijn.
Daarbij komt dat het deel van de bevolking dat in armoede leeft, sinds het begin van de economische crisis flink is toegenomen.
In 2007 ging het nog om minder dan 850.000 personen. In 2013 was dat opgelopen tot ruim 1,25 miljoen mensen.
 
bullet Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

 
bullet26 april 2015, nu.nl: Ruim vier van de tien flexwerkers kunnen niet goed rondkomen 

Mensen met onzekere contracten hebben meer moeite om rond te komen, dan mensen met een vast contract.
Dit blijkt uit een onderzoek van het FNV.


 
bullet12 april 2015, VPRO Tegenlicht: Experimenteren met gratis geld - (Video)

V
an Alaska, via Groningen en Duitsland tot in India. Overal in de wereld wordt geëxperimenteerd met alternatieven voor een stelsel van sociale zekerheid.

 
bullet14 april 2015, nu.nl: Steeds meer gemeenten willen basisinkomen

Steeds meer Gemeenten overwegen een basisinkomen voor bijstandsgerechtigden.

 
bullet14 april 2015, Tubantia: Steden willen gratis geld voor bijstandsgerechtigden

Wageningen: De gemeenteraad moet nog akkoord gaan en er zijn nog wat kleine hobbels te nemen, maar Wageningen zou zo maar de eerste gemeente kunnen worden die gaat experimenteren met het zogenoemde basisinkomen.
Initiatiefnemer is de lokale afdeling van D66, de grootste partij in de behoorlijk progressieve gemeenteraad en lid van het college.

 
bulletZie ook de volgende websites:
 
bulletWikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisinkomen  -  Basisinkomen
 
bullet http://basisinkomen.net  -  Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen
 
bullet www.basisinkomen.be  -  Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen
 
bullet http://basisinkomen.nl/wp/  -  Vereniging basis inkomen

 
bulletZie ook de pagina Integrale Visie NL/EU van deze website - item 2 'Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek'

Voor items mbt mogelijke (nodige) aanpassingen / vernieuwing in het openbaar bestuur.


Het wordt mij steeds duidelijker dat een integrale visie en aanpak bij politiek en bestuur steeds belangrijker wordt om oa kwaliteit, effectiviteit, actualiteit en acceptatie te verbeteren en oa ergernis, grote verspilling en bureaucratie te verminderen!
(Zie oa startpagina van deze site).
 

    Ga naar begin van de pagina

 

bullet Youtube-video: Toward Integral Consciousness - 2006, duur ca 10 minuten

Highlights from Düsseldorf 2006 international scientists conference "Wisdom and Science in Dialogue: The new Planetary Consciousness".

 
bullet YouTube Video: Sustainable Transformation: An Interview with Ervin Laszlo, duur 60 minuten.

 
bulletZie ook boek geschreven door Ervin Laszlo:  'Worldshift'

Worldshift 2012, de synergie van groen ondernemen,  nieuwe politiek en hoger bewustzijn, 2009, (synergie - Wikipedia)

In dit boek brengt Ervin Laszlo de inzichten samen van spirituele leiders en wetenschappers zoals Albert Einstein, Vaclav Havel, Eckhart Tolle en Ken Wilber.
Laszlo laat zien hoe we ons huidige vaak beperkte bewustzijn kunnen vervangen door het holistische bewustzijn van het Akasha-veld.
(Zie boek 'De Akasha Ervaring').
Wij hebben nu de mogelijkheid om ons politieke en economische stelsel te veranderen in een duurzaam model waar mensen, natuur en aarde gerespecteerd worden.
 
bullet Google gedeeltelijke weergave van het Engelse boek 'Worldshift 2012', by Ervin Laszlo - Engelse versie.
 
bulletZie ook het boek You can change the world, door Ervin Laszlo (uit 2003) via Google, dat nog steeds zeer actueel is.

 
bullet http://ervinlaszlo.com/
 
bulletWorldshift Media                                       - www.worldshiftmedia.org/
 
bulletWorldshift Movement                                 - www.worldshiftmovement.org/

 
bullet Vision 2012 a roadmap for accelerating the shift to peaceful, sustainable, healthy, and prosporous world (slide - presentation), by The Shiftnetwork.
 
bullet The Shift Network

Inc.
aims to empower a global movement of people who are creating an evolutionary shift of consciousness that in turn leads to a more enlightened society, one built on principles of sustainability, peace, health, and prosperity.

Now is the time for an upgrade to our planetary operating system. If you are part of this Shift, please join us as we create events, programs, and activities that help us evolve! The Shift Network was founded and launched its first event in February of 2010.

 
bullet  Korte TV serie 'Vrijheid, gelijkheid en Broederschap'  op 18, 19 en 20 april 2012

‘Wist u dat samenlevingen met kleinere inkomensverschillen ook efficiëntere samenlevingen zijn? Of dat mensen ziek kunnen worden van teveel keuzemogelijkheden?’

Liberté, égalité, fraternité: het beroemde motto dat de lijfspreuk van Frankrijk vormt. De leus werd geïntroduceerd tijdens de Franse Revolutie (eind 18e eeuw) en sinds die tijd worden debatten gevoerd over de betekenis en de bruikbaarheid van de drie termen.

Op 18, 19 en 20 april zendt de VARA een documentaire-drieluik uit, waarin de vraag wordt gesteld of het aloude ideaal van vrijheid, gelijkheid en broederschap in de 21e eeuw nog relevant voor ons is. Komt ons denken over de drie begrippen nog overeen met wat we er inmiddels aan wetenschappelijke kennis over hebben?

 
 
   TV Omroepen - Centraliseren van aansturing Publieke Omroepen


    Voor behoud van een Publieke Omroep met inhoud en een breed maatschappelijk gezichtsveld!

 
bullet28 augustus 2018, trouw: NPO bezuinigt: levensbeschouwing en wetenschap gekort, journalisten ontzien

Onderzoeksjournalisten van Zemblavanaf januari nog maar 22 in plaats van 36 afleveringen maken, krimpt het tv-budget van Tegenlichten verhuist actualiteitenrubriek Brandpunt+geheel naar internet.

De zendtijd van Andere Tijden, dat volgens de NPO trouwens geen journalistiek maar een geschiedenisprogramma is, is gehalveerd.
 
bullet28 augustus 2018, nu.nl: Vijf vragen over de bezuinigingen bij de publieke omroep

De publieke omroep moet flink bezuinigen van het kabinet.
NU.nl legt uit wat deze bezuinigingen precies inhouden en wat de gevolgen daarvan zijn.

 
bullet28 februari 2016, TV Uitzendingen Filosofisch Kwintet 2016 : Onafhankelijkheid van Journalisten  - ( Video )

Rechters, wetenschappers, journalisten, medici: door de eeuwen hebben zij een onafhankelijke positie toebedeeld gekregen.

Maar hoe onafhankelijk zijn ze nog, nu de macht van het geld, de publieke opinie en het fundamentalisme groeit?
Een onderwerp dat dezer dagen onder de oppervlakte schuurt en bijt. Van laboratoria tot redactievloeren, van operatiekamers tot rechtszalen, van Caïro tot Keulen, van Brussel tot Beijing.

Deze eerste aflevering in de serie gaat over de onafhankelijkheid van de journalist.

Bestaat onafhankelijke journalistiek?
Waartoe is de journalistiek nog op aarde ?
Wat staat er op het spel als de journalistiek niet onafhankelijk is?

Wat is haar nut in een tijd dat iedereen via internet en sociale media informatie kan verspreiden?

Is er nog geld voor lokale journalistiek? Hoe erg is dat vooral na overheveling van taken naar de locale overheid?

 
bullet16 februari 2016, Trouw: Mediawet van Dekker komt niet door de Eerste Kamer

Staatssecretaris Sander Dekker haalt bakzeil in de Eerste Kamer.
Zijn voorstel voor de nieuwe mediawet, waarover veel discussie bestaat, krijgt geen meerderheid, melden bronnen aan de NOS.
Al tijdens de behandeling van de wet in de Eerste Kamer werd duidelijk dat Dekker tegen een muur van kritiek moest opboksen om zijn wet door de senaat te loodsen. PvdA en VVD hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Tevens waren er grote bezwaren bij politici over de keuze van Dekker om drie VVD-leden te benoemen in het bestuur van de NPO.
Hoewel Dekker volgens de NOS heeft gezegd dat de minister in de toekomst geen invloed heeft op de benoeming van bestuursleden, is dat volgens partijen niet genoeg om de wet toch goed te keuren.

 
bullet 11 december 2015,nu.nl: PvdA dreigt in Senaat tegen Mediawet te stemmen van VVD Staatssecretaris Dekker  te stemmen.

Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent maakt zich zorgen om de invloed die de staatssecretaris door de nieuwe wet krijgt op de inhoud van programma's van de publieke omroep.

Sent waarschuwt de staatssecretaris dat hij "een stevige beweging" in de richting van de PvdA moet maken, anders zal de coalitiepartij niet instemmen met het plan.

 
bullet15 mei 2015, nos.nl: Omroepen vrezen machtsgreep NPO-Bestuur

De omroepen maken zich grote zorgen over de toekomstplannen van het centrale bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Het publieke bestel wordt minder open, de omroepen krijgen minder mogelijkheden en er komt minder ruimte voor creativiteit, waarschuwen ze in een gezamenlijke reactie.


"We moeten voorkomen dat op termijn al het publieke media-aanbod uit één hand wordt georganiseerd en aangestuurd."
 
bullet Gemeenschappelijke reactie van de Omroepen: ''Voor alle(s) Publiek: Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016- 2020' (pdf)
 
bullet 23 april 2015, Volkskrant: NPO doet een greep naar de macht in Omroepland

De NPO zet de plannen om macht weg te halen bij de publieke omroepen in volle vaart door.
Ze krijgen veel minder te zeggen, mogen weinig meer op internet en moeten straks ook hun begrotingen en reserves met bestuursorganisatie NPO gaan delen.

Externe partijen krijgen definitief toegang tot de publieke netten.
 
bullet14 januari 2014: Volkskrant: Directeur Mediafonds voelt zich gepasseerd: 'Publieke omroep gaat juist korten op documentaires'
 
 
bulletEigen Mening:

Voor voldoende diepgang van bv maatschappij kritische documentaires vanuit verschillende invalshoeken,

hierbij is bv indirecte censuur vanuit de rijksoverheid of specifieke politieke partijen niet gewenst!

Dit via bv door de Overheid centraal aangestelde omroepbazen en commissies.


Juist in tijden van crisis is dit van wezenlijk belang voor een goede werking van de democratie!

 

 

bullet9 oktober 2013, Volkskrant: Kwart miljoen mensen steunt publieke omroep in petitie

Meer dan 260.000 mensen hebben de petitie ondertekend tegen de extra miljoenenbezuiniging op de publieke omroep.
Dat bleek dinsdagavond laat, bij het sluiten van de petitie op de protestsite www.niet123weg.nl.
 
bulletVoor behoud van een Publieke Omroep met inhoud en een breed maatschappelijk gezichtsveld
 
bullet14 januari 2014: Volkskrant: Directeur Mediafonds voelt zich gepasseerd: 'Publieke omroep gaat juist korten op documentaires'
 

     Ga naar begin van de pagina
 

 
bullet17 januari 2014, www.G8vandeFilosofie.nl: De G8 van de Filosofie gaat door

De G8 van de Filosofie wordt gehouden op vrijdag 18 april 2014 in de Amsterdamse Beurs van Berlage.

Deze G8 van de Filosofie wordt georganiseerd door
Human, Filosofie Magazine en Hivos.
 
bulletEen top van invloedrijke denkers uit binnen- en buitenland zullen deelnemen:

Peter Sloterdijk           - Zie item op deze pagina

John Gray                    -
tegenlicht.vpro.nl/: In gesprek met John Gray

Chantal Mouffe            -
YouTube video:
Chantal Mouffe, "Democratic Politics and Agonistic Public Spaces"

Zygmunt Bauman         -
YouTube video: Zygmunt Bauman Lecture

Benjamin Barber          -
YouTube video: Benjamin Barber

Markus Gabriel             -
YouTube video: Why the world does not exist: Markus Gabriel at TEDxMünchen

Damon Young               - website: http://damon-young.blogspot.com.au/

Achille Mbembe           
- website: VPRO Tegenlicht: Achille Mbembe  - 25-02-12013
- YouTube-video - Achille Mbembe

 
bulletTV uitzendingen ivm G8 van de Filosofie op 18 april 2014 in Amsterdam:
 
bullet19 april 2014, Human TV: Human G8 - Het Filosofisch kwintet 2014  - ( Video ) - zaterdag, 19 april 2014 00:14 - 1:10 Nederland 1
(Uitzending in de nacht vrijdag op zaterdag)

Live vanaf de G8 van de Filosofie zendt Human een speciale editie uit van Het Filosofisch Kwintet, gepresenteerd door Clairy Polak.

Hun gasten zijn John Gray, politiek-filosoof, Maartje Schermer, bijzonder hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens en Stephen Baker, auteur van het boek De Datameesters.

 
bullet Als voorbereiding op de G8 van de filosofie op vrijdag 18 april 2014 in Amsterdam, zijn er:

Vanaf maandag 14 april wekelijks 5 afleveringen, 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN

Wat zijn de morele grenzen van het marktdenken?
Bij wie is de macht in de beste handen?
Hoe moet ik omgaan met mijn online identiteit?
Hoe moeten we in een in hoge mate geseculariseerde samenleving omgaan met een fenomeen als religie?
Wat moet ik doen om mijn leven zin te geven, nu er zoveel te kiezen is?

 

In de eerste aflevering op 14 april 2014 is een vooruitblik op de G8 van de Filosofie aan de hand van het inmiddels wereldberoemde college 'Niet alles is te koop' van de Amerikaanse filosoof Michael J. Sandel.
 
bullet14 april 2014 Human: 'Dus ik ben' door Michel J. Sandel
Een vooruitblik op de G8 van de Filosofie aan de hand van het inmiddels wereldberoemde college 'Niet alles is te koop' van de Amerikaanse filosoof Michael J. Sandel
 
bullet21 april :  Human G8 - Dus ik Ben: Damon Young     - 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN
 
bullet28 april :  Human G8 - Dus ik Ben: Benjamin Barber - 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN
 
bullet5 mei    :  Human G8 - Dus ik Ben: Markus Gabriel    - 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN
 
bullet12 mei :  Human G8 - Dus ik Ben: Aziz Al-Azmeh       - 23.40-00.20 uur op Nederland 2 door omroep HUMAN
 

 

bullet YouTube-video: Benjamin Barber over belangrijke kwesties voor de G8 - duur ca 3 minuten

 
bullet 30 oktober 2016, VPRO Tegenlicht: Italiaanse lente - Mobiliteit als mensenrecht

Burgemeester Leoluca Orlando van Palermo, beroemd en geliefd als bestrijder van de maffia, is een man met een missie.
Hij wil dat mobiliteit als mensenrecht wordt erkend.

In zijn stad heeft Orlando de verblijfsvergunning afgeschaft. Afrikaanse gelukszoekers heet hij persoonlijk welkom in de haven.

Hij kwam in 2016 naar Den Haag om zijn aanpak te lanceren tijdens de eerste vergadering van het Global Parliament of Mayors.

Kan één burgemeester het verschil maken? Jaarlijks arriveren op Sicilië duizenden migranten uit Afrika die op zoek zijn naar werk en een beter leven. Ze willen verder Europa in, maar de binnengrenzen zijn dicht. Terwijl Italië kreunt en de Europese Unie worstelt met de verdeling van vluchtelingen, verleent burgemeester Orlando tijdens een feestelijke ceremonie burgerschap aan economische migranten in Sicilië.

Hij ziet een toekomst waarin de economie groeit door een onbelemmerde circulatie van kapitaal, informatie, mensen, goederen en diensten. In zijn 'Charter van Palermo' stelt Orlando dat migranten recht hebben op woonruimte, werk en gezondheidszorg, ongeacht hun verblijfsstatus. Hij keert zich daarmee tegen het
landelijke beleid van de 'tirannie van de verblijfsvergunning' en zet de macht van zijn stad in om migranten te beschermen.


 
bulletVoorbeeld van de kwetsbaarheid van onze huidige geglobaliseerde samenleving:
17 oktober 2013:
Wereldeconomie aan ramp ontsnapt
Met een overeenkomst over het schuldenplafond en een begroting in het Amerikaanse parlement is de wereldeconomie mogelijk aan een ramp ontsnapt. Dit heeft de president van de Wereldbank, Jim Yong-kim, gezegd
.
bullet 15 oktober 2013: NRC: Bijna 17.000 miljard is niet genoeg: 6 vragen over de Amerikaanse schuld
 

 

 
bullet http://platformdse.org

Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde.

Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving.
 
bulletVoor de educatie-poot is vanuit Platform DSE de Goudzwaard School of Fair and Green Economics opgericht:

- http://platformdse.org/goudzwaard-school-of-fair-and-green-economics/
 

 

 
bullet Johan Witteveen - 'Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien'
 
bulletJohan Witteveen  - Recht van Spreken

1 juli 2015, omroepmax.nl, video: Recht van Spreken met Johan Witteveen - ( Video )


Recht van Spreken met Johan Witteveen, hij was onder andere rector magnificus van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, lid van de Eerste en Tweede Kamer, tweemaal minister van Financiën en Managing Director van het IMF.

Witteveen verloor vorig jaar zijn zoon, PvdA-senator Willem Witteveen, schoondochter en kleindochter bij de MH17-ramp.

“Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien” - Johan Witteveen

In de eerste aflevering blikt voormalig minister van financi
ën en IMF-topman Johan Witteveen samen met presentator Elles de Bruin terug op zijn veelbewogen loopbaan en leven.

Hilversum, 24 juni 2015
– Vanaf 1 juli, om 20.25 uur op NPO 2, is het oprechte MAX-programma ‘Recht van Spreken’ terug met een nieuwe reeks spraakmakende gasten.

 

 
bullet25-04-2019, volkskrant: Oud-minister Johan Witteveen bleef tot zijn dood een visionair die graag zijn ongezouten mening gaf

Als minister van Financiën voerde Johan Witteveen de btw in en daarna was hij directeur van het IMF.

Maar als prominent soefist was hij er ook van overtuigd dat er naast de materiële wereld een spirituele wereld bestaat waarin een veel dieper geluk is te vinden.

 

bulletReactie van oud-minister van Financiën en voormalig IMF-topman Johan Witteveen (92 jaar) nav Troonrede Koning Willem Alexander en Miljoenennota 2013:

16 september 2013, http://altijdwat.ncrv.nl/:
Het gesprek: Johan Witteveen - video duur ca 14 minuten

Op Prinsjesdag ging verslaggever Wilfred Scholten langs bij oud-minister van Financiën en voormalig IMF-topman Johan Witteveen.
De 92-jarige oud-politicus bemoeit zich nog steeds intensief met de actuele financieel-economische toestand van ons land en is uiterst kritisch over zijn partijgenoot premier Mark Rutte en zijn kabinetsbeleid.
Terwijl minister Dijsselbloem de Miljoenennota aanbiedt aan de Tweede Kamer, haalt Witteveen uit het originele koffertje van zijn tijd een alternatieve begroting.
 
bulletWitteveen is het niet eens met bet beleid van Rutte: 'Een probleem is oa dat je kan zien dat er in het hele kabinet geen enkele econoom zit'
 
bulletZie de website van Johan Witteveen.
 


    Ga naar begin van de pagina
 


    Kwantumcomputer - Kwantum fysica - Teleporteren

 
bullet17-02-2021, www.agconnect.nl: Quetech bouwt allereerste quantumnetwerk

Een onderzoeksgroep bij QuTEch in Delft heeft het eerste bruikbare quantumnetwerk ter wereld gebouwd. Daarmee komt een niet te kraken internet dichterbij dat quantumcomputers met elkaar moet laten communiceren.

https://arxiv.org/abs/2102.04471:

Realization of a multi-node quantum network of remote solid-state qubits

The distribution of entangled states across the nodes of a future quantum internet will unlock fundamentally new technologies. Here we report on the experimental realization of a three-node entanglement-based quantum network.
We combine remote quantum nodes based on diamond communication qubits into a scalable phase-stabilized architecture, supplemented with a robust memory qubit and local quantum logic.
In addition, we achieve real-time communication and feed-forward gate operations across the network. We capitalize on the novel capabilities of this network to realize two canonical protocols without post-selection: the distribution of genuine multipartite entangled states across the three nodes and entanglement swapping through an intermediary node.
Our work establishes a key platform for exploring, testing and developing multi-node quantum network protocols and a quantum network control stack.
 

Zie ook: https://www.agconnect.nl/artikel/qutech-kpn-surf-en-opnt-bouwen-kwantumnetwerk-voor-randstad

https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwantumcomputer

 

bullet16-06-2020, volkskrant.nl: China 'zet grote stap naar quantum-internet

Chinese natuurkundigen zijn erin geslaagd om een onkraakbare verbinding te leggen tussen twee steden, zo’n 1.120 kilometer uit elkaar.

Het is voor het eerst dat een praktisch bruikbare versie van het toekomstig quantuminternet zo’n grote afstand overbrugt.


 
bullet30 mei 2014, RTLnieuws.nl: Teleporteren is geen sciencefiction meer

Mensen teleporteren zoals in de serie Star Trek, is nog niet mogelijk.

Maar informatie (data) teleporteren is dankzij de wetenschappers van de TU Delft nu geen sciencefiction meer.

Teleporteren van data zelf gebruikt geen elektrische verbinding, geen glasvezelverbinding, geen radio of andere signalen etc, deze data overdracht is in principe instantaan dwz direct dus sneller dan het licht.

Belangrijk is dus dat de data over die afstand niet door de tussenliggende ruimte reisde. De informatie is dus als het ware van de ene computer naar de andere gezonden, zonder dat er een verbinding was tussen die 2 computers - niet vast en niet draadloos.

Door het toepassen van kwantumfysica zijn de wetenschappers erin geslaagd om over een afstand van 1,3 km informatie volkomen veilig en niet afluisterbaar te versturen door teleportatie.
 
bullet24 oktober 2015, Trouw: We gaan teleporteren - De weg naar een niet af te luisteren quantum-internet
 
bullet29 mei 2014, www.tudelft.nl: Beam me up, data
 
bullet29 mei 2014, www.omroepwest.nl: Wetenschappers TU Delft teleporteren informatie
 
bullet29 mei 2104: www.sciencemag.org: Unconditional quantum teleportation between distant solod-state quantum bits

 
bulletBoek: 'Kwantum theorie in 30 seconden', door Brian Clegg  (E 9,95)

De belangrijkste inzichten en stellingen uit de geschiedenis van de kwantummechanica.

Ontdek de geschiedenis van een aantal van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen en filosofeer over de toekomst van fysica en technologie met deze
fascinerende en overzichtelijke inleiding tot de kwantumtheorie.

 
bulletEigen Opmerking:

Ons huidige gangbare wereld- en mensbeeld kan wel eens voor (grote) veranderingen staan.


 


 
 
YouTube-video 'Non-lokaliteit en kwantum-verstengeling (entanglement)
'

 

bullet24 oktober 2015, Trouw: We gaan teleporteren - de weg naar een niet af te luisteren quantum-internet

Onderzoekers van de TU Delft toonden deze week aan dat elementaire deeltjes zich werkelijk zo spookachtig gedragen als de moderne natuurkunde voorspelt. Ze bereikten een doorbrak op weg naar het quantum-internet: oneindig snel en niet af te luisteren.

Zie dit uitgebreide artikel!

 
bullet3 september 2015, nu.nl: Intel steekt 50 miljoen dollar in TU Delft voor ontwikkeling kwantumcomputer

Chipfabrikant Intel investeert 50 miljoen dollar in QuTech, het onderzoekscentrum van TU Delft en TNO dat zich richt op de ontwikkeling van kwantumcomputers.

Bovenop de investering van Intel doet het ministerie van Economische Zaken een extra bijdrage van 11 miljoen dollar.

Het kabinet heeft Qutech in 2014 bestempeld als nationaal icoon, wat inhoud dat de organisatie moet zorgen voor toekomstige welvaart en het oplossen van wereldwijde vraagstukken.


 
bullet18 maart 2015, nu.nl: Nederland werkt met Denemarken aan ontwikkeling kwantumcomputer

Het Nederlandse Instituut Qutech gaat samenwerken met het Deense Niels Bohr Instituut aan de ontwikkeling van kwantumcomputers.
Door de nieuwe overeenkomst met het Niels Bohr Instituut gaan zo'n 100 Nederlanders en 60 Denen samenwerken aan de ontwikkeling van de nieuwe computersoort, die gebruik maakt van de bijzondere eigenschappen van de kwantumfysica.
 
bullet Kwantumcomputer (Nederlands) - Wikipedia
 
bullet Quantum computing (Engels)  - Wikipedia

 
bulletWaarom komt dit item voor in deze site over duurzame politiek?
 
bulletEigen mening:

Door oa eigen ervaring en meer bekend raken met de verschillen tussen bv de klassieke natuurkunde (oa Newton) en de kwantumfysica hebben mij gebracht bij het werk van bv Ken Wilber (integrale benadering) en Ervin Laszlo.

Naar mijn beleving is het traditionele/klassieke wereldbeeld/mensbeeld te beperkt mbt de vraagstukken van deze tijd en de toekomst.

 
bulletOns huidige gangbare wereld- en mensbeeld kan wel eens voor (grote) veranderingen staan.

 
bulletZie ook de pagina Meditatie - geluk - duurzame politiek - item 'Wat is meditatie en mindfulness', van deze website.
 

    Ga naar begin van de pagina
 

bullet15 januari 2014, Youtube-video: Interview with Ervin Laszlo by Guido Ferrari, duur ca 8 minuten

Wat betekent de overgang van het Newtoniaans of mechanistische wereldbeeld naar een integraal of holistische wereldbeeld.


15 januari 2014, Youtube-video: Interview with Ervin Laszlo by Guido Ferrari
 

 
bulletBoek: 'De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit, door Ervin Laszlo en Kingsley L. Dennis, november 2012

De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit in een tijd van crisis en veranderingen.
 
Samengaan van wetenschap en spiritualiteit is noodzakelijk om tot een volledig beeld van de werkelijkheid te kunnen komen.

Dit lezenswaardige en eigentijdse boek geeft inzicht in de aard van onze wereld en de rol die de mens daarin speelt en zou kunnen spelen. Het zal mensen aanspreken die met bewustwording en duurzaamheid van de mondiale samenleving bezig zijn.
 
bulletDe volgende onderwerpen komen in dit boek aan de orde:
 
bulletDe gemeenschappelijke essentie van wetenschap en spiritualiteit
bulletEen 'rationele' kijk op spiritualiteit
bulletOp zoek naar het ontmoetingspunt
bulletStappen op de weg naar eenwording
bulletDe natuur van geest en bewustzijn
bulletCrisis en spiritualiteit
bulletSpiritualiteit als grondslag voor de de naderende verandering van onze wereld
bulletOproep tot verandering

Vele schrijvers hebben meegewerkt aan dit boek, oa: Deepak Chopra, Jean Houston, Swami Kriyananda,
Sri Sri Ravi Shankar, Stanislav Grof, Barbara Marx Hubbard, Hiroshi Tasaka, Rabbijn Awraham Soetendorp,
Peter Russell, Amit Goswami, Gregg Braden en nog vele bekende anderen.


 

bulletYouTube-video: Ervin László: A new mindset is emerging - 17 december 2012

Ervin Laszlo, who was twice nominated for the Nobel Peace Prize, is interviewed by Lilou Mace about a new mindset, a new paradigm, that is emerging on our planet. - Zie ook uitgebreide tekst bij deze video.

 
bulletYouTube-video: A New Love Declaration: Ervin Laszlo at TEDxNavigli - 27 maart 2013
 
bullet Sixteen hallmarks of the new consciousness (pdf) - The All Embracing Love Declaration, door Ervin Laszlo
Zoeken we een nieuwe ethiek en een nieuw bewustzijn?

 

bulletArtikel: De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit - 15 januari 2013 - www.civismundi.nl/ Civis Mundi  - Wikipedia
 
 
bulletVideo: Overview, van Planetary Collective, duur ca 19 minuten

‘Overview’ is a short film that explores this phenomenon through interviews with five astronauts who have experienced the 'Overview Effect'.
The Overview effect is a cognitive shift in awareness reported by some astronauts and cosmonauts during spaceflight, often while viewing the Earth from orbit or from the lunar surface.

The film also features insights from commentators and thinkers on the wider implications and importance of this understanding for society, and our relationship to the environment.

 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Geluk van deze website.
 
bullet2 september 2013, Volkskrant: Daan Roosegaarde in Zomergasten (01-09-2013): het jongetje dat nooit is opgehouden met spelen
 

 

bullet Boek: 'Integrale Visie', door Ken Wilber (verschenen september 2008, een korte, overzichtelijke en goed leesbare introductie):

De integrale visie brengt brengt samenhangend in kaart wat alle culturen - psychologisch, sociaal en spiritueel - met elkaar gemeenschappelijk hebben.
 
bullet Bekijk de Engelse versie van dit boek via Google.
 
bullet Een ingekorte Engelse weergave: Introduction to Integral Theory and Practice IOS Basic and the AQAL Map - CHE School of Synnervation maakt deel uit van CHE Nederland

 
bulletDownload de grote versie Ken Wilber's AQAL map (Engels, 660 Kb GIF-file)
 
(Na laden en aanklikken van deze kaart met de linker muisknop, wordt het beeld extra vergroot).
 
bullet Zie de startpagina van deze website.

 
bulletBoek: Kosmos, een integrale visie op de wereld, door Ervin Laszlo en Jude Currivan, ISBN 9789020203073 (2009)

We staan aan de vooravond van en revolutionaire visie op de wereld.

Belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en spirituele inzichten komen bij elkaar en laten zien hoe de kosmos en alles wat we 'de realiteit' noemen feitelijk één groot geheel is.

Het is een boek dat een bezoek brengt aan de pioniersgebieden van de exacte wetenschappen en het bewustzijnsonderzoek en geeft de mogelijkheid om onze kijk op de wereld te verdiepen en te verbreden.
 
bulletHet boek bestaat uit 3 delen:
 
bulletDeel 1: De hele-wereld (Hoe ver reikt onze kennis, krachten en wetten, relativiteit)
 
bulletdeel 2: Het hele-woord (in-formatie, kosmische taal, coherentie, ervaring, de hersenen voorbij)
 
bulletDeel 3: De ware-wereld (oa de integrale werkelijkheid, onze kosmische missie, doorbraak)
 
bullet Dit boek 'Kosmos, een integrale visie op de wereld' - Engelse versie, is gedeeltelijk in te zien via Google

 
bulletWebsite Jude Currivan: www.judecurrivan.com
 
bulletYouTube video's:
 
bullet A Co-creator's Guide to the Whole-World - Part 1 with Dr. Jude Currivan PhD
 
bullet A Co-creator's Guide to the Whole-World - Part 2 with Dr. Jude Currivan PhD
 
bullet A Co-creator's Guide to the Whole-World - Part 3 with Dr. Jude Currivan PhD

 

 
    
Tiny House - Klein Huis - Een Tiny House is duurzaam gebouwd, soms niet groter dan 24 m2 om in te wonen - Tiny Forest


 
bullet29-08-2020, ed.nl: Leven in een tiny house in Aarle-Rixel: 'Qua wonen is dit de toekomst'

Eind januari kwamen de eerste tiny houses op het voormalige scoutingterrein in Aarle-Rixtel opgereden. Sinds enkele maanden zijn ze alle bewoond. Hoe bevalt het om zo klein te wonen?

Ze wonen nog maar pas in de tiny houses op De Hopman, het voormalige scoutingterrein in Aarle-Rixtel, maar de saamhorigheid is van meet af groot.

Elle: ,,We denken dat dit de toekomst is qua wonen.” Luck: ,,De woonlasten zijn laag. Dit huis kostte 120.000 euro.
 
bullet ed.nl: Aan de slag met je eigen tiny house
Op minder dan 50 vierkante meter wonen met z’n tweeën of zelfs met een gezin? Dat betekent in elk geval ontspullen. Deze adviezen - en waarschuwingen - helpen het project vlot te trekken.
 
bullet Zie ook de website: https://tinyhouseacademy.nl/
 
bullet Boek: Bouw je eigen Tiny House

 

bullet Tiny House - Wat is dat?  -  https://www.marjoleininhetklein.com/tiny-house-wat-is-dat/

Een Tiny House is een duurzaam gebouwd huis, niet groter dan 24 m2 en bedoelt om het jaar rond in te wonen.
Ze kunnen op een fundering gebouwd zijn, of op een trailer.
Meestal zijn ze helemaal van hout gemaakt, hoewel je tegenwoordig ook wel eens aluminium frames ziet.
Tiny Houses komen in allerlei vormen en maten voor en er wordt veel creativiteit en vakmanschap in de huisjes gestopt.

Een Tiny House wordt voor en vaak door de eigenaar geheel naar zijn/haar eigen smaak ontworpen en gebouwd.
De focus bij Tiny Houses ligt op eenvoudig, milieubewust leven en op het creëren van meer vrijheid.
 
bulletTiny House Nederland www.tinyhousenederland.nl/
 
bulletTiny House Twente : http://tinyhousingtwente.nl/ 
 
bulletTiny House Database: www.tinyhuis.nl/tinydatabase/  <<<===============

 
bullet13 januari 2016, TV Programma EenVandaag: Tiny Houses ook in Nederland - (video)

Almere heeft binnenkort de primeur van een wijk met alleen maar Tiny houses: huisjes met een oppervlakte van hooguit vijftig vierkante meter die uiterst compact zijn ingedeeld zodat je er ondanks de beperkte ruimte lekker in kunt wonen, leven, werken en slapen.

 
bulleted.nl: Aan de slag met je eigen tiny house

Op minder dan 50 vierkante meter wonen met z’n tweeën of zelfs met een gezin? Dat betekent in elk geval ontspullen. Deze adviezen - en waarschuwingen - helpen het project vlot te trekken.
 
bullet13-09-2020, tinyhouseNederland

Je kunt hier lekker rondkijken in de wereld van Tiny Houses. Inspirerende foto’s en persoonlijke verhalen van mensen die al tiny wonen.
Oproep aan minister Ollongren:
Meer ruimte voor burgerinitiatieven op de woningmarkt
 
bullet Tinyhouse NederlandKaart Kaart met gerealiseerde Tiny-houses in Nederland
 
bulletZie ook de website: https://tinyhouseacademy.nl/
 
bulletBoek: Bouw je eigen Tiny House
 
bulletZie ook de pagina Discussie_duurzame-politiek - item 'Tiny House - Klein Huis'

 
bulletivn.nl: Over Tiny Forest  <<<<++++

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan.
Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.
Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
 
bulletTiny Forest is een concept dat bedacht is door de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma (CEO Afforestt). Hij baseerde zich weer op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira Miyawaki. Dr. Miyawaki ontwikkelde in de jaren ’70 een methode om natuurlijke, inheemse bossen te herstellen. Hij legde ruim 1.700 bossen aan, waarvan 96,7% zich binnen tien jaar tot een veerkrachtig ecosysteem ontwikkelden. Shubhendu Sharma raakte geïnspireerd door Miyawaki’s aanpak en vertaalde de werkwijze naar een stadsomgeving.

Doe mee! Gemeente Ridderkerk en Barendrecht tekenen voor 6 Tiny Forests

De gemeentes Ridderkerk en Barendrecht tekenden vorige week voor de aanleg maar liefst 6 Tiny Forests.

Ze zijn daarmee twee van de 16 gemeenten in Zuid-Holland die deze minibossen gaan aanleggen tussen nu en november 2021.

 Een Tiny Forest is een fijne ontmoetingsplek voor buurtbewoners, kinderen krijgen er les in het buitenlokaal en het vergroot de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de wijk. Wil je ook meehelpen aan een Tiny Forest in deze gemeenten? Meld je aan als initiatiefnemer!


 

bullet Poort.almere.nl/bouwexpo-tinyhousing/:

Almere is al jaren dé stad van het experimentele bouwen. In 2016 en 2017 wil Almere met een BouwEXPO Tiny Housing de aanjager zijn van een innovatieve, betaalbare en duurzame nieuwbouwproductie.
Niet alleen voor Almere, maar voor heel Nederland

 
bullet http://mytinyhouse.nl/

 
bullet Tiny House - Wikipedia
 

 

bullet Transitiestad - Wikipedia

Een Transitiestad (Engels: Transition Town) is een lokale gemeenschap (stad, dorp of wijk) die zelf aan de slag gaat om hun manier van wonen, werken en leven duurzamer te maken.

Belangrijke drijfveren zijn daarbij de klimaatverandering en het opraken van olie en andere fossiele brandstoffen.

Om voorbereid te zijn op het post-olietijdperk moeten gemeenschappen nu al hun energieverbruik reduceren, voedsel in de buurt verbouwen, energie zo duurzaam mogelijk opwekken, hun gezondheidszorg zoveel mogelijk lokaal organiseren en het onderwijs richten op zelfvoorziening.

 

  Ga naar begin van de pagina

 

bullet Boek 'Eckarts 's Notes', door Eckart Wintzen

Een boek met ervaringen met het door Eckart Wintzen ingevoerde “celmodel” in zijn toenmalige bedrijf BSO. Tien jaar na dato geeft Eckart Wintzen het geheim prijs van de succesformule waarmee naar een multinational van 10.000 medewerkers liet groeien.

Wat kan het alternatief zijn voor steeds meer:
 
bullet schaalvergroting
bullet efficiëntie
bullet controle
bullet managers
bullet prestatie-indicatoren

Zie artikel 'Klein binnen groot; de menselijke maat als uitganpunt' via de website ManagementSite.

 

bullet16 januari 2014, nu.nl: Inkomensverschil grootste bedreiging wereldeconomie

Het groeiende inkomensverschil tussen armen en rijken is de komende 10 jaar de meest waarschijnlijke bedreiging van de wereldeconomie. Dat stelt het World Economic Forum (WEF).

 
bullet1 april 2013, VPRO Tegenlicht TV: Singularity University

De studenten op deze universiteit werken actief aan een betere toekomst met behulp van exponentieel groeiende technologieën.
Voor de verzameling wetenschappers, filantropen en ondernemers die samenkomt op de Singularity University is het een bloedserieuze zaak. Ze geloven dat de exponentiële groei van technologie alle grote, mondiale problemen kan oplossen. Het leven van meer dan een miljard mensen kan verbeterd worden door exponentieel groeiende technologieën te combineren
Mede-oprichter van Singularity University Ray Kurzweil gelooft dat de exponentiële groei van technologie onstopbaar is, maar dat we die wel vorm kunnen geven. De universiteit kan gezien worden als een Silicon Valley denktank, waar grote namen aan mee doen. Google en Microsoft hebben beiden geld geschonken en Nasa heeft de campus voor haar rekening genomen.

 
 
bullet23 mei 2013, www.social-enterprise.nl/: Forse stijging werkgelegenheid aangesloten social enterprises

Tegen de algemene trend in is de werkgelegenheid bij social enterprises sinds 2010 met 25% gestegen.
Bovendien verwacht 90% van de sociale ondernemingen dat die groei de komende jaren doorzet. Een percentage dat significant hoger ligt dan bij reguliere MKB bedrijven in Nederland. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Social Enterprise Monitor 2012-2013, die is uitgebracht door Social Enterprise NL ism McKinsey.
 
bullet Wat is een social enterprise?

Ondernemen om de wereld te verbeteren zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden.
Social Enterprises verdienen geld aan producten en diensten, maar herinvesteren een groot deel van hun winst in hun bedrijf en in de gemeenschap om zo hun maatschappelijke missie te verwezenlijken.
 
bullet Lees het volledige rapport van de Social Enterprise Monitor
 
bullet http://social-enterprise.nl/ - Bedrijfsleven in Balans met de Samenleving

De bedrijven die deel uitmaken van de Social Enterprise Community, inspireren, motiveren en helpen elkaar bij sociaal ondernemen. Zij doen dit door hun kennis, ervaring en netwerk te delen met elkaar.
 
bullet Social enterprise - Wikipedia

 
bulletBoek: 'Verbeter de wereld, begin een bedrijf' - Hoe social enterprises winst voor iedereen opleveren, door Willemijn Verloop en Mark Hillen

'Verbeter de wereld, begin een bedrijf' is een van de eerste boeken waarin sociaal ondernemerschap in de Nederlandse context wordt belicht.
Een bijzonder boek waarin het fenomeen social enterprise en de potentie ervan nader wordt verklaard.
Aan de hand van cases worden in het boek ook de verhalen van succesvolle sociaal ondernemers verteld, met onder meer Tony’s Chocolonely, Fairphone, Texel Energie, Zorgvoorelkaar, Marqt, Peerby en MyWheels.
 
bullet http://social-enterprise.nl/: Must read! ‘Verbeter de wereld, begin een bedrijf’

 
bullet25 januari 2014, http://social-enterprise.nl: Social Enterprise NL om de tafel met Tweede Kamerleden

Mark Hillen en Willemijn Verloop (Social Enterprise NL) gingen met sociaal ondernemers Renzo Deurloo (GreenFox), Ruud Zandvliet (Taxi Electric) en Mathijs Huis in ‘t Veld (Zorgvoorelkaar) in gesprek met Kamerleden van de PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.

PvdA en VVD maken zich hard voor meer sociaal ondernemerschap. Zij willen dat er serieus gekeken wordt naar de gepresenteerde maatregelen.
Voorafgaand aan het opstellen van de beleidsagenda is door Kennisland onderzoek gedaan (pdf) naar het social enterprise-beleid van landen om ons heen.
Wat gebeurt er in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Duitsland om de deze opkomende sector te stimuleren
.
 
bullet Beleidsagenda door Social Enterprise NL: Iedereen Winst. Samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector (pdf)

 
bullet4 september 2013, www.p-plus.nl: Aparte rechtsvorm voor sociale ondernemingen

Er moet voor ons een nieuwe rechtsvorm komen, vindt 65 procent van de sociale ondernemers in Nederland. Een BV+ zou ideaal zijn, stelt Erasmus-student Stijn van Zon. Regeringen in andere Europese landen boden sociale ondernemers inmiddels aparte rechtsvormen aan. De Britse CIC zou wel eens het beste voorbeeld voor Nederland kunnen zijn.
 
bulletVerslag onderzoek: Rechtsvormen voor Social Enterprise in Nederland (pdf)

 
bulletBoek: Geld, door Arjo Klamer en Harry van Dalen

Geld is een mysterie.
We kunnen niet zonder en willen er altijd meer van. Maar begrijpen we wel wat geld is? Welke prijs het heeft?
Hoe het is ontstaan? En hoe het werkt?


 
bullet Crowdfunding - Wikipedia

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen.
Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding gaat in principe als volgt:

Een ondernemer wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan op een platform op Internet en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen via deze website investeren in het project.
Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders zoals
business angels, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen.
Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.
 
bulletZie bv ook www.crowdfunding.nl/.

 
bulletDe Krediet Unie is een MKB-krediet coöperaties - www.dekredietunie.nl

Vereniging van Kredietunies in Nederland waar bij bankkrediet op basis van gemeenschapszin, menselijke contact en persoonlijke inschatting wordt gerealiseerd.

Een kredietunie is een coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas.
Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op welslagen.

Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.
 

    Ga naar begin van de pagina

 

bulletBoek: 'Je moet je leven veranderen', door Peter Sloterdijk
 
bullet 22 mei 2011, TV programma VPRO Boeken: Interview met Peter Sloterdijk (2de helft Video) oa over zijn boek 'Je moet je leven veranderen'

Peter Sloterdijk zegt hier oa: 'We moeten een waarlijk mondiale gedragscode ontwikkelen, die de klassieke vormen van universalisme overstijgt. Dit zit nu in de lucht. We moeten een ecologische - kosmopolitische manier van leven zien te ontwikkelen.

We moeten gaan leren samenleven op een planetaire schaal. Tot nu toe leven mensen als individu of als groep min of meer apart van elkaar binnen hun eigen ethische, religieuze culturele eenheid.
 
bulletWebsite Peter Sloterdijk - www.petersloterdijk.net
 
bullet VPRO Tegenlicht - Peter Sloterdijk
 
bulletZie oa ook het item 'Cultuurmodel van Geert Hofstede' op de Startpagina - item 4, van deze site.

 
bullet3 augustus 2013, Volkskrant/Fledderprojecten.nl: Het nieuwe gouden tijdperk zal groen zijn - Carlota Perez -sociaal econoom

Overheden zitten vastgeroest in ouderwets neoliberaal denken, terwijl er een nieuwe richting borrelt en gist: een groene economie van innovatie, aangedreven door laptop, smartphone en internet.
Een gouden tijdperk nadert, voorspelt sociaal-econome Carlota Perzez.
Het wachten is op de politiek.
 
bullet Website Carlota Perez
 
bulletYouTube-video: Interview with Carlota Perez

 
bullet2 juni 2013, Boeddhistische Omroep Stichting: Video - Het Verre Oosten in het Westen - portret van André van der Braak (video)

Het was een kleine maar spraakmakende revolutie die vorig jaar plaatsvond op de Vrije Universiteit in Amsterdam.
In het voormalige protestantse bolwerk startte een nieuwe studierichting: boeddhistische filosofie.  Zenboeddhist André van der Braak werd in januari 2012 benoemd als eerste bijzonder hoogleraar.
Filmmaker Pat van Boeckel volgde hem tijdens zijn eerste schreden op dit pad.
 
bullet26 november 2016, Boeddhistische Omroep Stichting: Jan Bor spreekt met zenboeddhist en filosoof dr. André van der Braak (video)

André van der Braak. In 2004 promoveerde hij op de religieuze aspecten van het denken van de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, waarbij hij verrassende parallellen met het boeddhisme aan het licht bracht.

Friedrich Nietzsche staat alom bekend als de filosoof met de hamer, die met zijn vernietigende kritiek op de waarheid, de moraal en de religie allerlei heilige huisjes tegen de vlakte werkt. Met zijn kernachtige uitspraak ‘God is dood’ wilde hij het failliet van het christendom aanduiden.
Toch is Nietzsche geen nihilist. Na de sloop probeert hij de braakliggende ruimte opnieuw te bebouwen, teneinde het dreigende nihilisme juist te overwinnen.

 
bullet1 april 2013, VPRO Tegenlicht: Overvloed - video

Tegenlicht kijkt mee over de schouder van een man die ondanks de crisis een overvloedige toekomst verwacht: Peter Diamandis. Door technologische ontwikkelingen wordt het leven beter dan ooit.

Terwijl de wereld in crisis is, is één man positiever dan ooit. Zijn naam is Peter Diamandis, en hij is ervan overtuigd dat we de komende decennia alle grote problemen in de wereld kunnen oplossen. Razendsnelle ontwikkelingen in technologie maken het mogelijk te voorzien in de behoefte aan water, voedsel, onderwijs en gezondheidszorg van alle negen miljard mensen die onze wereld over twintig jaar zullen bevolken.
 
bulletTED-video: Peter Diamandis: Overvloed is onze toekomst
 
bulletBoek: 'Abundance: The Future Is Better Than You Think', by Peter Diamandis and Steven Kotler

 
bullet7 september 2013, Het Vermoeden: Bob Goudzwaard

Uit de toekomst leven - Bob Goudzwaard
'Als de Morgenster verschijnt is de nacht al bijna voorbij'
 Een andere manier van kijken: Van doemdenken naar vertrouwen in de toekomst.
 
Bob Goudzwaard (1934), econoom en emeritus hoogleraar aan de VU.
In Het Vermoeden praat hij met Annemiek Schrijver over de huidige economische crisis, de illusie van een eindeloze economische groei en de magie van geld. Goudzwaard kan zich vinden in het beeld van de filosoof René Girard dat wij elkaar opzwepen in een orkaan van verlangen naar meer consumeren. In het oog van de orkaan vinden we echter de stilte waarin we liefde en navolging kunnen ontdekken om zo gaandeweg dat verlangen naar meer te doorbreken en ruimte te geven voor rechtvaardigheid.
 
bulletJuni 2013: Artikel: Goals, Ways and the Roots of our Economic Crisis door Bob Goudzwaard (pdf)

 
bullet25 augustus 2013, Het Vermoeden: Allerd Stikker

Tijdens een van zijn vele zakenreizen kwam
Allerd Stikker (1928) in aanraking met de Chinese godin Kwan Yin – de godin van het mededogen, wier naam betekent ‘zij die de geluiden van de wereld hoort’.

Opgegroeid in een a-religieus gezin raakte Allerd Stikker geïnspireerd door het Taoïsme. Zijn ‘heilige tekst’ is dan ook een gedeelte uit de Lao Zi.
Hij raakte ervan overtuigd, dat alles met alles is verbonden en dat het in ons leven niet zozeer gaat om de dingen die zijn als wel om de dingen die niet zichtbaar, meetbaar, maakbaar zijn:
“Wie daarover nadenkt, zal vanzelf zijn consumptiegedrag aanpassen, beseffen dat het méér gaat om het Zijn dan om het Hebben.”
 
bullet 20 september 2012, Trouw: We kunnen onszelf nog voor rampspoed behoeden
 
bullet Boek: 'En de mens speelt met de tijd', door Allerd Stikker.
 
bullet Zie ook de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid van deze website (item Opmerkingen mbt Spreuken en gezegden)
 

 Ga naar begin van de pagina

 


    Business - Spiritualiteit

 
bullet Business-spiritualiteit - Paul de Blot  -  http://pauldeblot.nl/

Naast zelf en in je eigen directe privé leefomgeving met spiritualiteit bezig te zijn is er bij veel mensen een sterke behoefte met spiritualiteit in je werk (en maatschappij) bezig te gaan. Spiritualiteit kan helpen tegenstellingen te overstijgen.

Paul de Blot was hoogleraar aan de Business Universiteit Nyenrode - Nyenrode eert Paul de Blot bij zijn afscheid

Paul de Blot noemt als de kern voor business spiritualiteit:

bulletRealisme en deskundigheid (oa effectief werken en presteren, blijven leren, je omgeving verandert steeds)
 
bulletIdealisme (oa op zijnsniveau groeien, steeds meer weten wat je eigenlijk verlangt, idealist zijn, verlangen naar iets moois)
 
bulletInteractie (oa er is samenhang nodig, er is interactie met andere mensen en de natuur/kosmos nodig, je moet van iemand kunnen leren, samenwerken en samenzijn, kunnen luisteren)
 
bulletRealisme en Idealisme hebben interactie essentieel nodig
 

Paul de Blot SJ: 'Mijn missie is menselijkheid', 'Als je je spirituele kracht ontwikkelt, word je een beter, gezonder mens, meer jezelf, meer open voor de ander'
 
bullet Hij promoveerde in 2004 op het proefschrift “Vernieuwing van organisaties in een chaotische omgeving door vernieuwing van de mens” (pdf, laden duurt even), en werd benoemd als hoogleraar business spiritualiteit aan de Nyenrode Business Universiteit.
 
bulletPublicatie/interview 'Mijn Missie is menselijkheid' (pdf) door Paul de Blot via de website www.karinsorbi.nl

 
bulletVideo's met Paul de Blot (YouTube-video's), bv:
 
bullet Oudstanding: Exclusief Interview prof. Paul de Blot aangaande Business Spiritualiteit
 
bullet Spiritualiteit en zingeving op universiteit Nijenrode
 
bullet Business Spiritualiteit een kort overzicht op inspirerende muziek
 
bullet   Boek Business Spiritualiteit, door Paul de Blot


 
bulletArtikel (1 oktober 2015): Verboden elkaar te helpen, door Paul de Blot

Een schokkend verhaal.

 
bulletWebsites en literatuur:
 
bulletWebsite van Paul de Blot
 
bullet Spiritueel Ondernemers netwerk
 
bullet Nyenrode Business Universiteit
 
bulletZie ook de pagina Spiritueel herstel van de website www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik) waaruit deze website over duurzame politiek met integrale visie is voortgekomen.
 
bullet Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch - Prof. dr. Paul de Blot

 
 
bullet Business-spiritualiteit - Sri Sri Ravi Shankar


25 mei 2012, Nyenrode Business Universiteit: Sri Sri Ravi Shankar ontvangt eredoctoraat Nyenrode Business Universiteit
.

Spiritueel leider verbindt universele menselijke waarden en bedrijfsleven.

Ter ere van haar 65-jarig bestaan verleent Nyenrode Business Universiteit Sri Sri Ravi Shankar een eredoctoraat.

Sri Sri Ravi Shankar wordt algemeen erkend als een van de meest invloedrijke spirituele leiders van dit moment.


 
bulletYouTube-video: Nyenrode Business University Awards Sri Sri Ravi Shankar

Verlening eredoctoraat aan Sri Sri Ravi Shankar
 YouTube-video: Sri Sri Ravi Shankar conferred with an Honorary Doctorate from Nyenrode Business University 25 mei 2012

 

bullet10 november 2012,Omroep Ohm: Spiritualiteit & Business - Sri Sri Ravi Shankar (met video) (video via uitzendinggemist.nl)

Na de financiële malaise van de afgelopen jaren zijn veel bedrijven na gaan denken over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Een spirituele manier van zaken doen zou een oplossing kunnen bieden. Maar zijn spiritualiteit en commercieel zakendoen überhaupt wel met elkaar te verenigen? En hoe doe je dat dan?
 
bullet Art of living Nederland - Onze visie: een betere maatschappij door sterkere individuen
 
bullet World Forum for Ethics and Business
 
bullet International Association of Human Values
 
bullet Sri Sri University - Wikipedia
 
bulletThe campus is located in the state of Orissa, on 185 acres on the banks of the Kathjodi River,
24 kilometers (15 miles) from Orissa’s capital city of Bhubaneshwar in India

 
bulletAndere video's van Sri Sri Ravi Shankar via de website van Omroep Ohm.
 
bulletBoek: Spirituality and Business: Exploring Possibilities for a New Management Paradigm, door Sharda S. Nandram, Margot Esther Borden, H.H. Sri Sri Ravi Shankar (Foreword)  
 

 

bullet27 april 2013, www.p-plus.nl/: Waarom staat Denemarken vol energie-centrales?

Heel Denemarken staan vol kleine energiecentrales, die warmte en elektriciteit leveren. Nu duurzaam Nederland ook steeds meer ‘decentraal’ gaat produceren, is de vraag actueel hoe de Denen dit voor elkaar hebben gekregen. Duurzaamheidstopper Maurits Groen reisde af naar Kopenhagen. Hoe maakten de Denen een sprookje tot werkelijkheid?
 
bulletZie artikel 'Het sprookje van Denemarken?', door Maurits Groen (pdf)  

 
 
bullet24 maart 2013, VPRO-TV Boeken: Psychiater Dirk de wachter over zijn boek 'Borderline Times'

In dit boek schrijft de Wachter over de psychiatisering van onze samenleving.
De Wachter kwam tot de conclusie dat er steeds meer mensen psychische hulp krijgen, al dan niet met medicatie erbij.
Zijn er dan daadwerkelijk zoveel zieken? Nee, zegt De Wachter, onze samenleving is niet tolerant genoeg.
De maatschappij functioneert namelijk snel en efficiënt. Wie daarbuiten valt krijgt al gauw een etiket met een stoornis opgeplakt, omdat de machine anders niet lekker doorloopt.

de Wachter: Borderline is een persoonlijkheidsstoornis in de psychiatrie waarvan de kenmerken zijn: verlatingsangst, emotioneel en rationeel labiel, agressief zijn, niet meer weten wie je bent, impulsief zijn, op zoek gaan naar nieuwe kicks, chronisch gevoel van leegte.

In onze westerse maatschappij zijn de symptomen van borderline niet ver te zoeken. Meer nog ze kenmerken onze leefwereld.
Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven.
 
bulletBoek: Borderline Times Het einde van de normaliteit, door Dirk de Wachter
 
bulletYouTube-video: Borderline Tomes van Dirk de Wachter - duur ca 46 minuten.

TV-panel over het boek. Aansluitend een uitgebreid interview met Dirk de Wachter.
 
bullet YouTube-video: Dirk de Wachter - Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn - duur ca 23 minuten
 
bullet Borderline-persoonlijkheidsstoornis - Wikipedia

 
bulletYouTube-Video: Dirk de Wachter - Liefde in een maakbare wereld - Quotes
 
bulletYouTube-video: Moet je met elk mens kunnen omgaan? - Levensvragen met Dirk de Wachter
 
bulletYouTube-video: Psychiater Dirk de Wachter Brainwash Talk

 


    Ga naar begin van de pagina

 
bulletStudium Generale van de Universiteit Utrecht, 5 oktober 2011: Levenskunst "Wu-Wei - Doen door niet te doen' , door Prof. dr. Maarten van Buuren
 
bulletTaoïsme en levenskunst: Harmonie met de natuurlijke orde.

Een moderne moraal legt geen regels op, maar ondersteunt de natuurlijke neigingen tot het goede. Deugden die het vrije individu trainen in dat waar hij goed in is, in plaats van hem te beperken maken zo’n moraal praktisch.
 
De 21e eeuw vraagt om een ethiek die geen regels en wetten formuleert, maar juist de verlammende werking van regels laat zien.
Prof. Maarten van Buuren wil op zoek naar zo’n natuurlijke moraal, en het taoïsme is daar een eerste voorbeeld van. Zo blijkt uit zijn lezing in de serie Levenskunst, ‘Wu wei, doen door niet te doen.’

 
bulletDeze lezing is een onderdel uit de reeks: 'Levenskunst Deugden en Ondeugden' (najaar 2011) van het Studium Generale van de Universiteit Utrecht.
 
bulletEmpathie is geen moraal
 
bullet Taoïsme en levenskunst: Harmonie met de natuurlijke orde - Lezing 'Wu Wei - Doen door niet te doen'
 
bulletLevenskunst: Deugdethiek van Aristoteles verbinden met authenticiteit
 
bullet Epicurus: Natuurlijke verlangens als leidraad voor levenskunst
 
bulletGeluk, ambivalentie en tragiek: Martha Nussbaum en levenskunst
 
bulletHet doel heiligt de middelen: de ethiek van Machiavelli
 
bulletDe flexibele mens en zijn angsten: Richard Sennett
 
bullet Nietszche als deugdethicus
 
bullet Alasdair Macintyre: via je eigen verhaal verbonden met de traditie
 
bullet Richard Rorty en het nieuwe pragmatisme

 
bulletZie ook de pagina Spreekwoorden Politiek en Duurzaamheid van deze website.
 

 Ga naar begin van de pagina
 

bullet Wat is een circulaire economie? - http://www.mvonederland.nl/

De circulaire economie is een economisch systeem, bedoeld om herbruikbaarheid te maximaliseren en waardevernietiging van producten en grondstoffen te minimaliseren.

Dat is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die na verbruik worden vernietigd.
Zie verder deze informatie website.
 
bullet Circulaire economie krijgt een duwte in de rug
 
bullet26 november 2013, www.duurzaamnieuws.nl: Nieuw werkboek çirculaire economie' voor het MKB

Het digitale werkboek ‘Guided Choices towards a Circular Business Model’  helpt MKB bedrijven om te ontdekken of de circulaire economie iets voor hen kan betekenen. Het werkboek is bedoeld als bron van inspiratie en ondersteuning voor het MKB. Zoals de titel belooft: ‘bevat het werkboek begeleide keuzes richting een circulair verdienmodel’ - Guided Tour (pdf).

 
bulletBoek: Duurzaam Denken en Doen, door Jan Jonker

Inspiratieboek Voor Onze Gezamenlijke Toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project 'Our Common Future 2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer duurzame toekomst.
Jan Jonker is initiatiefnemer van Our Common Future 2.0, dat tot doel heeft het Brundtlandrapport, rapport uit 1987 over duurzame ontwikkeling, te actualiseren
 
bulletArtikel, www.p-plus.nl: 'De 7 kenmerken van duurzame Business Modellen', door Jan Jonker.

Hoogleraar Jan Jonker inventariseerde nieuwe duurzame businessmodellen waarin het begrip waarde praktisch vertaald wordt in ‘delen, ruilen en creëren’. Naast betalen met de euro beginnen ondernemers steeds meer diensten uit te ruilen, met gesloten beurzen.
 
bulletBoek: Weten Is Meer Dan Meten, door Tobias Reijngoud

Economisering is al geruime tijd de trend. In diverse sectoren is die zakelijkheid verfrissend en nuttig. In een aantal sectoren echter, zoals de zorg, het onderwijs of organisaties waarbij creativiteit centraal staat, ondermijnt het nuttigheidsdenken kernwaarden en kan het leiden tot uitwassen

 
 
bulletKorte informatie over LETS - kringen (Local Exchange Trading System) - ruilen van diensten en goederen
Door de crisis is de uitruil van diensten en goederen in opmars.

Er is een toenemende groep consumenten die hun toevlucht buiten de reguliere economie zoeken. Hierbij worden goederen en diensten niet betaald betaald in Euro's, maar uitgeruild. Bv een fiets repareren of een avond oppassen levert punten op, waarmee goederen en diensten van een ander kunnen worden gekocht.
Behalve besparing in geld, geeft het sociale contacten. Bovendien worden LETS producten veel eerder gerepareerd dan vervangen. Dat is precies het tegenovergesteld van de 'gewone economie'. Het milieu heeft echter baat bij zuinig omspringen met grondstoffen en energie.

Overal in het land bestaan/ontstaan zg ruilkringen.
 
bulletBelangrijke websites:
 
bullet Locale ruil economie (Local Exchange Trading System - LETS) - Wikipedia (Engelse versie)
 
bullet Lets contact Nederland - www.letscontact.nl/

Welkom op de webpagina van Letscontact Nederland. L.E.T.S. staat voor Local Exchange Trading System. Een lokaal ruilhandelsysteem met een eigen valuta, zonder rente of inflatie. Wij zijn de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Letsverenigingen.
 
bulletZie artikel: Van ruilen komt ... besparen (pdf) - artikel Nuon                 - download op de hoofdpagina
 
bulletZie artikel: Kopen zonder cash (pdf)                 - uit Nederlands Dagblad - download op de hoofdpagina
 
bulletVideo: LETS Tiel bij omroep MAX - Lets - Tiel
 
bulletStartpagina: Ruilen - http://ruilen.startpagina.nl/
 
bulletArtikel: Handelsbevordering in LETS systemen, via de website http://strohalm.nl/
 
bullet Ruilhandel - Wikipedia (NL) , Barter - Wikipedia (Engels)
 
bulletStartpagina: Complementaire economie - http://complementaire-economie.startpagina.nl/
 
bulletEnkele voorbeeld van ruil-sites:
 
bullet www.ruilen.nl               - algemeen
 

    
Findhorn - Schotland (GB)  - Spiritual community, ecovillage, learning centre

 
bullet It’s Findhorn’s 50th birthday! - Spiritual community, ecovillage, learning centre.

Small beginnings in 1962 have led to the Findhorn Foundation and community today – 50 years of inspiring thousands of people and launching new ideas to help make our world a better place.
 
bulletEigen opmerking: Zelf ben ik verschillende keren in Findhorn geweest, ben onder de indruk!

 
bullet Findhorn Foundation  - Schotland (GB)

 
bullet Findhorn Foundation - Wikipedia - NL

 
bullet Findhorn Foundation - A pioneering Ecovillage since 1985 Wikipedia - Engels

Findhorn Ecovillage is an experimental architectural community project based at The Park, in Moray, Scotland, near the village of Findhorn.
The project's main aim is to demonstrate a Sustainable Development
in environmental, social, and economic terms.

 
bullet Global Ecovillage Europe

EN consists of a constantly expanding network of intentional com­munities, ecovillages and national ecovillage networks, bridging all cultures and continents.

 
bullet Global Ecovillage Network

GEN envisions the emergence of a diverse yet shared global pool of wisdom for sustainable living.

Global Ecovillage Network Catalyzing Communities for a Regenerative World
The Global Ecovillage Network envisions a world of empowered citizens and communities, designing and implementing pathways to a regenerative future, while building bridges of hope and international solidarity.

 

bullet Boek: The Laws of Manifestation: A Consciousness Classic, door David Spangler

Over thirty years ago, a small band of people began an intentional community called Findhorn.
They lived by applying principles of attracting to oneself, through love, whatever materials, energy, or help were needed to promote wholeness or further growth.

David Spangler, who was one of those early residents of Findhorn, began writing down how those laws worked. In 1975, his writings were first published as The Laws of Manifestation.
This long-unavailable book is now available again with a new introduction by the author.

 
bullet What is an Ecovillage?  - Global Ecovillage Network Europe - GEN

An ecovillage is a human-scale settlement consciously designed through participatory processes to secure long-term sustainability.

All four dimensions (the economic, ecological, social and cul­tural) are seen as mutually reinforcing.

Attention to each is essential for holistic and healthy community development.

The power of human communities to come together and co-design their own pathway into the future is seen as a major driving force for positive change.

GEN consists of a constantly expanding network of intentional com­munities, ecovillages and national ecovillage networks, bridging all cultures and continents.

GEN envisions the emergence of a diverse yet shared global pool of wisdom for sustainable living.

GEN believes that the most underutilised resource we have is the good intentions and creativity of citizens and our willingness to make a difference.

GEN promotes the building of community and solidarity as core to transition to resilience.

GEN-Europe promotes the development of sustainable settle­ments in Europe and the Middle East.
 


Ga naar begin van de pagina

horizontal rule


Deze website wil Duurzame Politiek met Integrale Visie en Integrale Aanpak uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.

Tevens is het een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor nu en in de toekomst.

Van het newtoniaanse (mechanistisch) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld

Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt met andere soorten,
want we vormen een gevaar voor onze eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op aarde
.
Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het leven worden ontdekt.

== Onze toekomst hangt oa af of we ons voelen als een onderdeel van dit ene geheel (schepping) of niet ==

== Eigenlijk horen democratie, duurzaamheid, participatie, integrale visie en integrale aanpak bij elkaar ==

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst! Kijk verder dan je neus lang en breed is !
Lang staat voor:  Duurzaamheid    --   Breed staat voor:  Integrale Visie

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering !
Er wordt niet gestreefd of gewerkt aan een organisatie of een politieke partij.

 Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.
---------------------------------

Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering

Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, instelling, vereniging, platform, bureau, praktijk, bedrijf of andere organisatie
en heeft geen commerciële doelstelling.

Deze website was eerder onderdeel van de website www.burnoutherstel.nl (deze burnout-site is tijdelijk buiten gebruik)

Bij burnout is duurzaamheid, integrale visie / aanpak en preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor 'burnout' van de aarde door oa uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.

Contact - mbt deze website Duurzaamheid en Integrale Visie in de Politiek
 - www.duurzame-politiek.nl:  E-mail: info@duurzame-politiek.nl - tav Bart Land

- Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable - Politicas Sostenibles - Polityka Zrównoważonego Rozwoju -
Bæredygtige Politik - устойчивые политика  -  可持续政

- Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) - Socially Responsible Politics - sozial verantwortliche Politik - politique socialement responsable -
對社會負責的政治 - odpowiedzialna spo
łecznie polityka - социально ответственная политикаsocialt ansvarlig politik -
κοινωνικά υπεύθυνης πολιτικής
- politica socialmente responsabile -
sosyal sorumlu politika


Vertaal deze website in het Engels of andere Taal   -  Translate this Website in English or another Language

Deze website maakt geen gebruik van Cookies

Start