Start Contact Literatuur+Sites Inhoud Website

   Spreuken Politiek

Integrale Visie op Politiek en Duurzaamheid - Duurzame Politiek met Integrale Visie

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor een evenwichtige en duurzame samenleving
 

 

 

 

  


Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - Geluk
 

Spreuken en Citaten over Politiek, Duurzaamheid en Integrale Visie


Wijze spreuken, gezegden, spreekwoorden en citaten
 over Duurzame Politiek, Samenleving en Geluk
geven direct inspiratie en
levenservaring om het goede te doenInspirerend en met betrokkenheid
 

bulletDeze pagina geeft een uitgebreid overzicht van wijze citaten, spreuken, spreekwoorden en gezegden over duurzaamheid, duurzame politiek met integrale visie en integrale aanpak.

World Happiness Report: http://worldhappiness.report/
roept beleidsmakers op om geluk als een belangrijke sleutel te zien en tot ontwikkel doel te maken.

 
bulletDoor de spreuken en gezegden uit verschillende culturen te lezen kan dit bijdragen aan begrip en gevoel van eenheid en samenhang.

 
bullet Spreuken, spreekwoorden en gezegden zijn een uiting van belangrijke en duurzame maatschappelijke normen en waarden en benadrukken praktische wijsheid.
 

Duurzame maatschappij en Duurzame samenleving
 


  Overzicht van de onderwerpen:
 
bullet Op deze pagina

 
bullet Op overige pagina's - Uitgebreid op pagina Inhoud Website
 

 

bulletHet gebruik van spreuken, spreekwoorden en gezegden wordt vaak bepaald door de omstandigheden.

Soms is het nodig om een cultuur te kennen en te begrijpen om de betekenis van haar spreuken goed te kunnen plaatsen.

 
bulletHet zijn spreuken / spreekwoorden / gezegden die ik op verschillende manieren ben tegengekomen en waar ik nog steeds iets mee heb of veel aan heb gehad.


 
bulletZie ook de Opmerkingen over spreuken en spreekwoorden onder aan deze webpagina (oa over Zhuangzi en Lao Tse)

 
bulletEen integrale visie en aanpak van een probleem kan tot een duurzamer en meer geaccepteerd proces/oplossing leiden.

 
bulletVertel het mij en ik vergeet het.
Leer het mij en misschien herinner ik het me nog.
Betrek me erbij en ik leer.

 
bulletAls je met boosheid reageert op boosheid, schep je alleen meer boosheid - Boeddha
 


Duurzame maatschappij en duurzame samenleving


Thema
van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !

Kijk verder dan je neus lang en breed is

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering

-- Naar inspirerende politiek en betrokkenheid --

=== Van ego naar eco ===

 

 

bulletZie ook de pagina Meditatie-geluk-duurzame politiek, van deze website.

 
bulletUitgebreid overzicht inhoud van deze website: 

Zie pagina:
Inhoud website:


===  Overzicht Onderwerpen  -  Per Web-pagina ===

===  Translate this website in English or another language  ===

-----------------------------------------

Integrale Visie:

Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak)
  biedt kansen voor echte duurzaamheid

--------------------------------------------
 
 
bullet www.voorpositiviteit.nl : Positieve spreuken in tijden van corona

Zeker nu de noodmaatregelen verlengd zijn, groeit onze behoefte aan positieve, liefdevolle en hoopvolle berichten.

Dat is logisch. Wij mensen hebben positieve emoties nodig om met het negatieve om te kunnen gaan.
 


  Klik op onderstaande
  onderwerpen  van  deze pagina - Spreuken, Citaten en Politiek:

 
bullet1 Spreuken, citaten en spreekwoorden over politiek, duurzaamheid, integrale visie en geluk - introductie
  
   Enkele voor mij belangrijke (sleutel-) spreekwoorden en citaten

 
bullet2 Citaten en spreekwoorden van Aristoteles

 
bullet 3 Hoe Spreuken, Citaten en Gezegden passen in de Integrale Visie

    3.1 Maken van je eigen 'Duurzaamheids Diagram' en je eigen 'Integrale Leefwijzer'

 
bullet4 Andere spreuken, citaten en spreekwoorden over politiek, samenleving, duurzaamheid, integrale visie en geluk

 
bullet5 Meer spreekwoorden en citaten en bv ontvangen van periodieke inspiratie-mail

 
bullet6 Opmerkingen over Citaten, Spreuken, Spreekwoorden en Gezegden met oa:
 
bulletRumi - filosoof en dichter, Adagia van Erasmus en Zhuangzi (Taoïsme)
 
 

horizontal rule

 

Spreuken, citaten en spreekwoorden over politiek, duurzaamheid, integrale visie en geluk - introductie

   Enkele voor mij belangrijke (sleutel-) spreekwoorden en citaten:

 
bullet We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.
-
Jan Rotmans - Zie de pagina Duurzaamheid van deze website.
 
bulletWe moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten. Dan kunnen we een duurzame samenleving creëren.
Ervin Laszlo, zie de pagina Discussie Duurzame Politiek van deze site -
 
bulletDe bewoners van de aarde staan voor een enorme verandering.
Ze moeten nu namelijk de kunst van het samenleven op een planetaire schaal leren en eigen maken.
Het kan niet doorgaan zoals het ging.
 - Peter Sloterdijk , zie Startpagina -
 
bulletGreta Thunberg, 15-jarige klimaatactivist: “De verandering komt, of je dat nu leuk vindt of niet"
Het 15-jarige Zweedse schoolmeisje sprak namens Climate Justice Now en schudde haar publiek doorheen met een "J’accuse", een oproep tot radicale verandering. -
Zweeds meisje spijbelt al twee weken, "volwassenen verpesten de toekomst" - Katowice Climate Change Conference – December 2018
 
bulletWe zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel).
We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.

Ervin Laszlo -
 
bullet'If ordinary people don't perceive that our grand ideas are working in their lives then they can't develop the higher level of consciousness, to use a term that American philosopher Ken Wilber wrote a whole book about.
He said, you know, the problem is the world needs to be more integrated, but it requires a consciousness that's way up here, and an ability to see beyond the differences among us.'
- President
Bill Clinton
- Bron:
https://integrallife.com/contributors/ken-wilber
 
bullet'Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'
- Brundtland, Verenigde Naties Report 'Our Common Future', 1987

 
bulletWat je niet wilt dat jezelf overkomt, doe dat ook een ander niet aan.
Deze zogenaamde 'de Gulden Regel' komt in bijna alle (wereld-) religies en stromingen voor.
- Zie de pagina Meditatie, geluk en duurzame politiek - item 4  -
 
bulletAandachtig luisteren en van harte respons geven. Niet uit zweverige braafheid, maar om resultaat te komen.
Dit past bij een Integrale Visie binnen een samenhangend wereldbeeld in een een duurzame maatschappij
.
 
bulletBe the change you wish to see in the world - Mahatma Gandi
 
bulletMensenrechten worden niet enkel geschonden door terrorisme, onderdrukking en moordpartijen,
maar ook door oneerlijke economische structuren die enorme ongelijkheid creëren.
Paus_Franciscus - Zie de pagina's Duurzaamheid item 1.2 en Integrale Visie Nederland / EU - item 3.5 -
 
bulletHet goede staat in verband met het streven voorbij het zelf te kijken, naar de echte wereld,
en daarop met zuiver geweten te reageren.  - Iris Murdoch, The Sovereignty of Good
 
bullet'Alles wat je voor mij doet zonder mij, doe je tegen mij' 
(Spreekwoord uit Centraal Afrika, soms aan Gandhi toegeschreven)
Zelfs wie met de beste bedoelingen het volk bestuurt zonder het erbij te betrekken, bestuurt het maar half.
-
Zie de pagina Integrale Visie Nederland / EU - item 1.2
 
bulletEen waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit - Bram Moerland - filosoof
- Zie de pagina Meditatie-geluk-duurzame-politiek - item 4
 
bulletLaat de gave van het woord weer winnen. Onderwijs kinderen in psychologie, filosofie en sociologie. Misschien keert dan de beschaving terug in het debat - Artikel André Vis - oud-hoofdredacteur van Tubantia.
Zie de pagina Duurzaamheid - item 3 -- Communicatie - politiek - duurzaamheid
 
bullet Kennis spreekt ..., maar wijsheid luistert  ... - J. Hendrix
 
bullet Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid van onze planeet - André Kuipers - astronaut - Zie de pagina Meditatie geluk duurzaamheid van deze website.
 
bullet Alleen een beschaving kan botsende culturen verenigen - Mark Heirman -
 
bulletVertrouwen is de lijm van het leven; het fundamentele principe van alle relaties - Stephen Covey
 
bulletPluraliteit is de voorwaarde voor menselijkheid - Rumi -  (Zie item over Rumi - filosoof en dichter- op deze pagina)
 
bulletIeder mens heeft vanaf de geboorte recht op menselijke waardigheid - Paul de Blot: Ons recht op menselijke waardigheid
 
bullet Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien, Johan Witteveen (Oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds)
 
bulletWaarden die voor betrokkenheid, solidariteit of gemeenschapszin kunnen zorgen brokkelen af, omdat deze voor de markt irrelevant zijn. De 'constante jacht op welvaart en succes leidt tot een uitputting van het ik' - Johannisson

Zie boek 'Melancholie van de onrust' door Joke Hermsen, beschrijving op pagina Meditatie geluk en duurzame politiek - item 3, van deze website.
 
bulletDemocratie kan niet zonder pluriformiteit - Joke Hermsen - (Zie YouTube-video over het Boek: 'Melancholie van de onrust')
 
bulletWelke regering is de beste? Die regering die ons leert onszelf te regeren  - J.W. Goethe
 
bullet Van het newtoniaanse (mechanische) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld - David Bohm
Onze toekomst hangt af of we ons als een deel van dit ene geheel (schepping) voelen of niet
 
bulletWie niet aan duurzaamheid werkt heeft als bedrijf over vijftien jaar geen bestaansrecht meer - Paul Polman (Unilever) - Zie bv de site www.duurzaammbo.nl
 
bulletMacht is om te dienen, niet om te heersen - Hannie van Leeuwen (1926 2018)
De oud-verzetsstrijder was 41 jaar actief in meerdere politieke functies.
Ze was het sociale gezicht van het CDA.
 
bulletVerbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de wereld omvat.
- Albert Einstein
 
bullet28-01-2020, www.telegraaf.nl: Auschwitz herdenking - We praten over cijfers maar het zijn mensenlevens -

Een overlevende, Marian Turski, hield net zoals de andere sprekers, een vurig pleidooi om de herinnering aan de Holocaust levend te houden.

 Elfde gebod:

„Wees niet onverschillig. Dat is het elfde gebod”, zei Turski. „Anders komt er binnenkort een nieuw Auschwitz uit de lucht vallen.”

Ga naar het begin van deze pagina
 
 

 

 

  
bulletHet integraal denken en
handelen is niet langer een
luxe maar een noodzaak
voor het overleven van
de mensheid

-
Ken Wilber - http://integralesleben.org/
 

Geluk begint bij de ander

- Herman van Veen -


De toekomst is voor diegenen die zich er vandaag al op voorbereiden

- The Optimist -

Politiek is te belangrijk om aan politici te worden overgelaten

- Charles de Gaulle -
----------

Je kunt pas oordelen over beleid als je de gezichten kent die het raakt

- Joël Voordewind -
------------

Een politicus denkt aan de volgende verkiezing,
een staatsman aan de volgende generatie. 

- JF Clark -
------------

We moeten leren samenleven als broeders,
of samen ten onder gaan als dwazen.

-  Martin Luther King  -
---------

Niemand wordt geboren met haat.

-  Nelson Mandela  -
--------

De wetenschappelijke wereld zal zich
disciplines-overstijgend
moeten organiseren
om vanuit samenhang
geïntegreerde bijdragen
aan de transitie te kunnen leveren.
------

We hebben voor het maken
van de toekomst mensen nodig
die diepgaande kennis van
een vakgebied combineren met
de capaciteit om integrerend
te werken

Herman Wijffels - oktober 2016
Zie pagina Duurzaamheid
------

Zo voel je, als de schoen past,
je voet niet;
als de riem past, je buik niet.
En als het hart op de goede plaats zit,
denk je niet aan voor of tegen.
Tswang Tse

--------

Use your voice for KINDNESS
Your ears for COMPASSION
Your hands for CHARITY
Your mind for TRUTH
And your heart for LOVE

horizontal rule


Citaten en spreekwoorden van Aristoteles - 384 v.Chr. – 322 v.Chr.
 


o

Goede regeringsvormen regeren in het algemeen belang terwijl corrupte regeringsvormen slechts regeren in het belang van degenen die regeren (Aristoteles, verhandeling Politica)

Plato en Aristoteles (rechts)
 

Zie ook de pagina Literatuur van deze website voor een toelichting op de boeken Politica en Retorica van Aristoteles

o
Het moge duidelijk zijn dat de beste vorm van staatsbestuur die vorm is waarbij iedere man (vrouw), ongeacht wie hij is, naar zijn beste vermogen kan handelen en gelukkig leven ( Aristoteles , verhandeling Politica)

Opmerking: In deze tijd geldt: Het moge duidelijk zijn dat de beste vorm van staatsbestuur die vorm is waarbij ieder mens ongeacht wie hij/zij is, etc ...

o

De ware aard van democratie is vrijheid. Vrijheid betekent om de beurt regeren en geregeerd worden (Aristoteles)

o

Armoede is de vader van revolutie en misdaad (Aristoteles)

o

Democratie is het bestuur van, door en voor het volk (Aristoteles) 

o

De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken (Aristoteles)

o

Zolang we spreken, vechten we niet (
Aristoteles)

o

Het doel van kunst is niet het uiterlijk van de dingen weer te geven, maar het innerlijk  ... dat is de echte werkelijkheid (Aristoteles)

o

De mens is een sociaal dier, hij is niet gemaakt om alleen te leven (Aristoteles)

o

Beschaving siert de mens in voorspoed en
biedt een schuilplaats in tegenspoed  (Aristoteles)
o
Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt
(Aristoteles)
o
Het is beter voor een staat, geregeerd te worden door een goed man dan door goede wetten
(Aristoteles)

 

bullet Gelukkig leven in 3 stappen volgens Aristoteles

Wat is een goed leven volgens Aristoteles en hoe kan dat tot stand worden gebracht?
Om met de deur in huis te vallen: een goed leven is volgens Aristoteles een gelukkig leven.
Het doel van het menselijk leven is geluk.
 
bullet Deugdethiek - Wikipedia

Deugdethiek is een filosofisch-ethische theorie die antwoord geeft op de vraag: hoe moet ik leven?
Dit antwoord formuleert zij in termen van deugd, doel (telos) en geluk
.

Over het algemeen wordt Aristoteles gezien als het beginpunt van de deugdethische traditie.
Bij de behandeling van de deugdethiek wordt vaak van zijn uitwerking gebruikgemaakt.

 
bullet 13 augustus 2017, human.nl: Jan Drost over Aristoteles  - ( Video )

Aristoteles liet schrijver en filosoof Jan Drost inzien dat je zonder anderen niemand bent.
Dat we zonder anderen niet gelukkig kunnen zijn.


Minder op jezelf en meer op de ander gericht zijn, kan een filosoof uit de oudheid je dat leren?

"Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken." (Jan Drost)

 

bulletZie ook de pagina Literatuur van deze website voor een toelichting op de boeken Politica en Retorica van Aristoteles

 
bulletZie ook item 2 van de pagina Meditatie geluk duurzame politiek van deze website.
 
 
bullet Wat zou Aristoteles doen? door Edith Hall - Wikipedia

Hoe oude filosofie je leven kan veranderen


In 'Wat zou Aristoteles doen?' maakt Edith Hall duidelijk hoe Aristoteles ideeën juist nu kunnen dienen als kompas voor een betrokken en gelukkig leven.
Ze combineert hiervoor ethiek en joie de vivre en haalt verrassende, onderbelichte kanten van Aristoteles leven naar voren en verbindt zijn filosofie met onze eigen levens.

Aristoteles is dé filosoof voor wie een goed en gelukkig wil leven.
In een bijzonder turbulente en politieke tijd praktiseerde hij zijn filosofie niet alleen in de maatschappij, maar ook in het familieleven en in vriendschappen.
 
bullet Edith Hall is hoogleraar klassieke filosofie aan King's College in Londen.
Ze publiceerde meer dan twintig boeken, is regelmatig op radio en tv en geeft over de hele wereld lezingen

 
bullet www.mt.nl: Wat zou Aristoteles doen?
 
bullet Inzien boek 'Wat zou Aristoteles doen? - via Google
 
bullet YouTube-video: Socrates, Plato, en Aristoteles (short Documentary)
 
bulletZie ook de pagina Literatuur van deze website.
 


ISBN 9789025906511

-----------------------------------------------------------------
 

bullet 3 Hoe Spreuken, Citaten en gezegden passen in de Integrale Visie


-  Ga eventueel direct door naar de overige Spreekwoorden en Citaten op deze pagina (item 4)  -

 
 
bullet 4 Kwadranten diagram van Ken Wilber: 'Spreuken' passen in het Kwadrant:  LO (dwz Links - Onder) = Kwadrant: Collectief - Binnenkant,

Zie voor verdere toelichting de Startpagina -
item 2 'Duurzame Politiek met integrale visie - Introductie' van deze website over Duurzame Politiek met integrale visie.

Integrale Visie:

Duurzame Politiek met een Integrale Visie werkt naar een goede balans mbt de 4 kwadranten (LB, RB, LO, RO) bij het oplossen van problemen en
nieuwe plannen, waarbij duurzaamheid belangrijk is.


- 'Vier kwadranten diagram' -:

- Duurzame Politiek met Integrale Visie -

 

 

Binnenkant (innerlijk)
v

Buitenkant (uiterlijk)
v

Individueel
------>

LB (Links-Boven)

Ik (zelf en bewustzijn)

bewustzijn / inspiratie

intentie, integriteit
geluk
meditatie
 

(Rechts-Boven) RB

Het (individueel) (hersenen, organisme, lichaam)

ervaring

gedrag
wetenschap, objectief meetbaar
 

Collectief
------>


Wij
(cultuur en wereldbeeld)
beleving / betrokkenheid
cultuur / normen en waarden
respect / beschaving

= Spreuken en Citaten =

LO (Links-Onder)


Het
(collectief) (sociale systeem (bv bedrijf) en omgeving)
leefomgeving
maatschappij / wetgeving


 

(Rechts-Onder) RO


Bijvoorbeeld (kwadrant = vak):

 - Kwadrant LB = kwadrant Links - Boven =  kwadrant Binnenkant - Individueel

 - Kwadrant RO = kwadrant Rechts - Onder = kwadrant Buitenkant - Collectief
 
bullet Zie ook de pagina Wat is integraal van deze website.Ken Wilber :

 
bullet'Alle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden'.

 
bulletEigen ervaring: je komt weer 'thuis' (dichter bij 'Huis') als je zelf en je omgeving bv 'werkt' met de integrale '4 kwadranten aanpak'

Een goede invulling van en balans tussen de 4 kwadranten is volgens mij van groot belang en mis ik op dit moment bijna overal sterk in de politiek.
De feiten en duurzaamheid moeten het onderspit delven ten gunste van emotie, eigen belang, snelle oppervlakkige en weinig democratische twitter-cultuur/politiek.

 
bulletZie de pagina Meditatie - Geluk van deze website, Item 7: "Multi Intelligentie Model":

FQ - Fysieke intelligentie  --  IQ - Logische en verbale intelligentie  --  EQ - Emotionele intelligentie  --  SQ - Spirituele intelligentie
 

 

  
 
Maken van je eigen 'Duurzaamheids Diagram' en je eigen 'Integrale Leefwijzer'


  Voor het maken van keuzes bij bv verkiezingen kunnen een zelf ingevuld 'Duurzaamheid-Diagram' en 'Integrale Leefwijzer' je helpen bij je keuzes.

  De diagrammen ondersteunen dan de keuzes die bij je passen.


 
bulletInhoud geven aan je eigen 'Duurzaamheids-diagram' - Duurzaamheid met Integrale Visie - met een eigen interpretatie en invulling van het 4 Kwadranten Model van Ken Wilber .
 
bulletGebruik hierbij bv het 'lege' profiel van het bovenstaande 4 Kwadranten diagram van Ken Wilber met lege kwadranten (vakken) LB, LO, RB en RO
 
bulletDoorloop bv de spreekwoorden en citaten voor inspiratie bv deze pagina Spreuken Politiek.
 
bulletKies voor jezelf een aantal spreekwoorden of citaten (bv 10 stuks) die je het meest aanspreken en waar je een duidelijke klik mee hebt en plaats ze op de goede plek in het lege vier-kwadranten-diagram.

Na een periode kan je het nog eens doen, misschien kies je dan andere spreekwoorden!
 
bulletVul de kwadranten eventueel aan met eigen trefwoorden die je belangrijk vindt.

 
bulletInhoud geven aan je eigen 'Integrale Leefwijzer' - Duurzaamheid met Integrale Visie - met een eigen interpretatie en invulling van het 4 Kwadranten Model van Ken Wilber.
 
bulletGebruik hierbij bv het 'lege' profiel van het bovenstaande 4 Kwadranten diagram van Ken Wilber met lege kwadranten (vakken) LB, LO, RB en RO
 
bulletDoorloop bv de spreekwoorden en citaten voor inspiratie bv deze pagina Spreuken Politiek.
 
bulletZie ook de pagina Spreuken en gezegden ivm bv burnout van de website    www.burnoutherstel.nl (deze site is tijdelijk buiten gebruik)
 
bulletKies voor jezelf een aantal spreekwoorden of citaten die je het meest aanspreken en waar je een duidelijke klik mee hebt en plaats ze op de goede plek in het lege vier-kwadranten-diagram.
 
bulletVul de kwadranten eventueel aan met eigen trefwoorden die je belangrijk vindt.

 
bulletBij het maken van een persoonlijk 'Duurzaamheids-Diagram' en/of 'Integrale leefwijzer' kunnen spreuken en citaten heel behulpzaam zijn.

Bv bij verkiezingen kunnen beide diagrammen je helpen om de keuzes te maken die bij je past.
 

 

bulletOp bv de pagina Duurzaamheid - item  3 'Filosofie, ethiek, politiek, (E-)democratie, communicatie en duurzaamheid' komt Aristoteles aan de orde:

 
bulletItem 3.1 Communicatie - politiek - duurzaamheid
 
bulletLaat de gave van het woord weer winnen

Onderwijs kinderen in psychologie, filosofie en sociologie.
Misschien keert dan de beschaving terug in het debat.

André Vis - oud-hoofdredacteur van Tubantia

 
bullet14 juni 2016, Tubantia, artikel: Laat de gave van het woord weer winnen, door André Vis

 
bulletEnkele verschillende aspecten en methoden mbt communicatie, politiek en duurzaamheid - Enkele voorbeelden

Met oa 'Socratisch gesprek', 'Geweldloze Communicatie', 'Zuiver Communiceren', 'werkwijze spindokter'

 
bullet3.2  Wat maakt een politieke speech tot een goede speech?

 
bullet3.3 Een integrale visie en aanpak van een probleem kan tot een duurzamer en meer geaccepteerd proces/oplossing leiden.

Vertel het mij en ik vergeet het.
Leer het mij en misschien herinner ik het me nog.
Betrek me erbij en ik leer.

Verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de wereld omvat.

- Albert Einstein

 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule4  Andere spreuken, citaten en spreekwoorden over politiek, samenleving, duurzaamheid, integrale visie en geluk

 

o 'De wereld is een boek. Wie niet reist, kent slechts één bladzijde'  (Arelius Augustinus)  
o Als ik iets goeds zie, geef ik een compliment. Als ik iets verkeerds zie, bied ik hulp aan (Nelson Mandela)  
o Wandelen is de haast uit je hoofd lopen en kijken wat er overblijft (Henri Smits)  
o Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe (Socrates)  
o Je hebt de meeste kans op slagen wanneer je dingen met plezier doet (Dale Carnegie)  
o 'Wil je weten wat mensen werkelijk denken? Let dan niet op wat ze zeggen maar op wat ze doen (Descartes)  
o Wijsheid begint met verwondering (Socrates)  
o Het Ik is de moeder van alle afgoden ( Rumi )  
o De essentie van democratie is dat we naar elkaar luisteren, waarom doen we dat niet meer? (Trouw  05-05-2019)  
o Wil je weten wat mensen werkelijk denken? Let dan niet op wat ze zeggen maar op wat ze doen. (Descartes)  
o Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken (filosoof Jan Drost)  
o Er is geen betere manier om respect te tonen dan naar iemand te luisteren (Amy Cuddly)  
o Je kunt pas oordelen over beleid als je de gezichten kent die het raakt (Joël Voordewind)  
o Politiek is te belangrijk om aan politici te worden overgelaten (Charles de Gaulle)  
o De toekomst is voor diegenen die zich er vandaag al op voorbereiden (The Optimist)  
o Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact  
o Mededogen is geen deugd, maar een keuze. Het is niet iets wat we al dan niet hebben, maar iets wat we besluiten te tonen. (Brené Brown)  
o Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven  (Socrates, zie de pagina Meditatie geluk duurzame politiek - item 4)  
o Alles wat de menselijke geest onderneemt of ondergaat, zal leiden tot geluk als het wordt geleid door wijsheid, maar tot het tegenovergestelde, als het wordt geleid door Dwaasheid. (Plato, Meno)  
o Geluk bestaat uit drie strengen: iets om van te houden, iets om te doen en iets om op te hopen (Chinees gezegde)  
o Mensen voelen zich waardevol als ze iets voor anderen kunnen betekenen, hoe klein ook (Bart Verhelle)  
o Wat we zien is slechts het zichtbare deel van de realiteit (Paul Coelho)  
o Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent. (Chinees spreekwoord)  
o Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf (Carl Jung)  
o Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebt (Carl Jung)  
o Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis (Carl Jung)  
o Een ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee chemische stoffen. Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderd (Carl Jung)  
o Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot (Carl Jung)  
o Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak) biedt kansen voor echte duurzaamheid  
o Wacht niet af. Verdeel een groots plan in kleine stappen en zet de eerste stap nu (Indira Gandhi)  
o Durf een afwijkende mening te hebben. Elke waarheid was eerst een zonderlinge opvatting (Bertrand Russell)  
o Gelijk hebben is niet zo moeilijk. Het juiste moment om het te zeggen wel (Olaf Hoenson)  
o Een gezonde economie leunt op een goed functionerende rechtsstaat (Trouw)  
o Klimaat is niet links of rechts - Klimaatverandering verdient actie van iedereen (http://kiesvoorklimaat.nu/)  
o Er is meer in de hemel en op aarde dan waarvan jouw wijsheid droomt. (William Shakespeare, Hamlet)  
o De helft van mijn patiënten moet naar de groenteboer, niet naar de apotheek.
Artsen moeten vaker voeding als medicijn inzetten
(Tamara de Weijer - huisarts - zie de pagina Reden Duurzame-Politiek . item 8)
 
o Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mensheid niet overleven -  (Dalai Lama)  
o Geluk is geen recht, het is een bijproduct van een betekenisvol  bestaan (Dirk de Wachter, zie de pagina Meditatie geluk duurzame politiek - item 2)  
o Een samenleving is een volwaardige democratie als het op de juiste wijze met haar opposanten omgaat (Nelson Mandela)  
o It always seems impossible until it's done  (Nelson Mandela)  
o Odysseus wist al dat zorg en aandacht het begin zijn van rust, rechtvaardigheid en welvaart.
De boodschap van Mentor is na een paar duizend jaar nog steeds onthutsend actueel.
 
o Mensen bouwen te veel muren en te weinig bruggen (Isaac Newton (1643 - 1727))  
o Als ik loslaat wie ik ben, word ik wie ik zou kunnen zijn (Lao Tse, Laozi)  
o We zitten in een waanzinnige crisis omdat we slecht met onze aarde omgaan (Prinses Irene)  
o Vernieuwers zijn nooit imitators (Kjel Nördetromm)  
o

Wacht niet tot later. Als later eerder komt, ben je te laat  (Connie Franse)

 
o Laat gisteren en morgen het belang van nu niet in de weg staan.  
o Laat de volmaaktheid los; in alles zit een barst. Zo komt het licht naar binnen (Louise Penny)  
o Geluk dat doen we samen (geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017 - Geluks- manifest 2017 (pdf))  
o Bekijk dingen van een afstand en de scherpe randjes vervagen (Olaf Hoenson)  
o Wie geen tijd heeft, is armer dan een bedelaar (Nepalees spreekwoord)  
o Duurzaam omgaan met mensen én materialen
Duurzaam met met mensen en materialen omgaan hoort ook bij duurzaamheid -
(Frank Leensen)
 
o Liefde is op weg zijn naar: je-zelf te vinden in elkaar (Toon Hermans)  
o Melancholie en de wereld, toen en nu
Want menselijk is de wereld niet omdat ze door mensen vervaardigd is, maar ze wordt pas menselijk als ze voorwerp van gesprek is
(Hannah Arendt)
 
o Duurzaamheid gaat over verdelende rechtvaardigheid (...), over het delen van welzijn tussen tussen de huidige en toekomstige generaties (Robert Solow - Nobelprijs, Robert Solow - Wikipedia)   
o Een mens die een ander van zijn vrijheid berooft, is een gevangene van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en kleingeestigheid (Nelson Mandela)  
o Spreek met liefde. Luister met passie (Thich Nhat Hanh)  
o De beste mensen zijn als water, waar alles baat bij vindt en dat hen niet tegenwerkt (Lao Tse, Laozi)  
o Together we can be wiser than any of us can be alone. We need to know how to tap that wisdom. (Tom Atlee, zie de pagina Integrale Visie NL/EU)  
o 'Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid van onze planeet' (Astronaut André Kuipers)  
o De mens is een probleem voor de mens geworden (Bernard Stiegler)  
o Leren leven, is leren loslaten (Sogyal Rinpoche)  
o Goede leiders lopen achter de kudde  (Yacouba Komnaté)  
o Een wijs leider zet zichzelf nooit op de eerste plaats - (Yacouba Komnaté)  
o Maak van je innerlijke stem een positieve coach (Marloes Zevenhuizen)  
o Elke beschaving is een poging de hele wereld te omvatten (Arnold Toynbee)  
o  Cultuur is schelp, waarin we kunnen beluisteren wie we geweest zijn en horen wie we kunnen worden (Carlos Fuentes)  
o Mensen kunnen leren om weerstand te bieden aan een ziek systeem (Philip Zimbara)  
o We denken als consumenten over de zin van het leven (Terry Eagleton)  
o Een goed gesprek is als kunst; het stimuleert je verbeelding  
o In de liefde en in vriendschappen zijn drie dingen belangrijk: Respect, Begrip en vergeving (Sonia Pereira)  
o Een schonere wereld begint met een betere democratie -  Duurzame energie versterkt de democratie (Robert F. Kennedy Jr.)  
o "Bij alle uitdagingen die we hier bespreken: terrorisme, instabiliteit, ongelijkheid, ziektes, zal één kwestie de contouren van deze eeuw dramatischer dan elke andere bepalen en dat is de urgentie en groeiende dreiging van een veranderend klimaat" (Ex-President Barack Obama - VN Meeting 2014, zie de pagina Duurzaamheid van deze site)  
o Hoe moeten we samenleven? Dit wordt een steeds urgentere vraag.
Diversiteit is een ramp als er slecht mee wordt omgegaan, diversiteit is een zegen als het goed wordt 'gemanaged'.
Er moet in veel meer aandacht komen voor de vraag 'Hoe moeten we nu eigenlijk goed samenleven?'.
Hoe managen we diversiteit? (
Amin Maalouf, zie startpagina van deze site)
 
o Kijk verder dan je neus lang en breed is!
Lang  staat voor:  duurzaamheid  -  Breed  staat voor:  integrale visie
(Bart Land)
 
o De wetenschap bewijst maar de intuïtie ontdekt (Henri Poincaré)  
o Verbinding is het woord van de toekomst (Inez van Oord - oprichtster van het blad Happinez, zie de pagina Discussie duurzame politiek)  
o De straat op tegen polarisatie, mét elkaar praten en niet óver elkaar (Ieder1 - https://ieder1.org/)  
o De wereld is een boek. Wie niet reist, kent slechts één bladzijde (Arelius Augustinus)  
o Ren nooit achter iets aan, maar omarm wat je tegenkomt (Ramses Shaffy)  
o Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis?
Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie? 
(T.S. Eliot - Wikipedia)
 
o Nationalisme betekent oorlog (François Mitterrand - 17-01-1995, Discussie over de Nederlandse identiteit met oa Amartya Sen - Nobelprijswinnaar)  
o Dat wat aandacht krijgt groeit  
o Gun jezelf elke dag een paar minuten stilte (Richard Carlson)  
o Vriendelijkheid is de meest economische levenshouding. Je verspilt geen energie aan wantrouwen, zorgen, afkeer of manipulatie (Piero Ferrucci)  
o Wanneer de wortels in jezelf zitten, kan je overal aarden (Sayed Kashua)  
o Stilte stelt geen vragen maar kan op alles een antwoord geven (Ernst Ferstl)  
o Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden (zie de pagina Duurzaamheid item3)  
o De zin van het leven is een zinvol leven (Robert Byrne)  
o

De democratie is aan het verworden tot de dictatuur van de verkiezingen (David Van Reybrouck, zie pagina Integrale visie N//EU - item 1)

 
o Pas wanneer je leert te luisteren om te begrijpen, in plaats van te luisteren om te reageren, ontstaat er echt contact  (Centrum voor Mindfulness en Communicatie)  
o Alleen samen met anderen kan je worden wie je bent (Jan Drost)  
o Een dwaas houdt vast aan het pad en raakt zijn weg kwijt. Een wijze verlaat het pad en vindt zijn weg (Lao Tse)  
o Een referendum zorgt ervoor dat de politiek zich niet vervreemdt van de burger (Wim Lenting)  
o Alles wat de menselijke geest onderneemt of ondergaat, zal leiden tot geluk als het wordt geleid door wijsheid, maar tot het tegenovergestelde, als het wordt geleid door Dwaasheid. (Plato, Meno)  
o De integrale benadering is een oproep tot bewustzijn (Sean M. Saiter)  
o Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch (Paul de Blot)  
o Een leven heeft niet alleen een lengte,  maar ook een breedte (Diane Ackerman)  
o Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert (Uit Aramees 'Jezus-gebed' (BramMoerland), zie de pagina Meditatie Geluk Duurzame Politiek)  
o Spiritualiteit eindigt zodra de antwoorden bevroren worden (Bram Moerland)  
o Spiritualiteit is de binnenkant der dingen. Alles heeft een spirituele binnenkant, het is de diepgang in alles wat we doen - de zingeving. (Paul de Blot, zie pagina Discussie duurzame politiek)  
o Wees sterk genoeg om jezelf te zijn (David_Bowie)  
o Zonder betrokkenheid geen commitment (Stephen Covey)  
o Handel zuiver, omhels eenvoud, mijdt egoïsme, heb weinig verlangens (Lao Tse)  

Ga terug naar begin van deze pagina

 
o De economie is er voor de wereld, de wereld is er niet voor de economie (Marga Hoek)  
o Een duurzame samenleving is een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generatie,
zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.
 
o Iets is goed wanneer het de integriteit, stabiliteit en schoonheid van de biogemeenschap handhaaft; verstoort het die, dan is het slecht. (Aldo Leopold, A Sand Country Almanac)  
o Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid (Albert Einstein)  
o Maak je geen zorgen. Maak plannen (Winston Churchill)  
o Als je door de bomen het bos niet meer ziet, ga dan eens naar het strand (Frans Taverne)  
o Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
Vriendelijkheid in denken schept diepte,
Vriendelijkheid in het geven schept liefde.
(Lao Tse, Laozi)
 
o Je gaat het pas zien als je het door hebt (Johan Cruijff)  
o Mens sta op en herinner jezelf. In elke mens woont een innerlijk weten van de liefde (Bram Moerland, zie pagina Meditatie geluk duurzame politiek)  
o 'Ware democratische krachten komen pas los bij goed overleg waar luisteren veel belangrijker is dan spreken'
(Alex_Brenninkmeijer - oud-Nationaal Ombudsman)
 
o

Ik ben onder de indruk van de poging die de organisatoren van de G1000 hebben ondernomen om een nieuwe impuls te geven aan het democratisch proces. De G1000 sluit daarmee aan bij een methode die ontwikkeld is in de VS en Scandinavië en intussen in veel landen wordt toegepast.
(Gerdi Verbeet, voormalig Nederlandse parlementsvoorzitter)

 
o Heel vaak worden mensen en dingen afgerekend op hun economisch nut. Mensen zijn producten geworden. Ik kan daar niet zo goed mee omgaan: dat we het systeem belangrijker hebben gemaakt dan de mens. (Inez van Oord)  
o We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt.
We zijn de laatste generatie die er iets aan kan doen.
(Marjan Minnesma - Urgenda, zie pagina Duurzaamheid van deze website)
 
o Het gaat niet om welke weg je gaat, het gaat om het spoor dat je achterlaat.  
o ‘Life must be characterized by a sense of Universal Responsibility, not only nation to nation and human to human, but also human to other form of life’ (HH Dalai Lama)  
o De toekomst ligt achter je (Grieks gezegde, Zie ook de YouTube video Stil de tijd deel 2  door Jaap de Jonge & Joke J Hermsen, duur ca 9 minuten)  
o Nu de homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van de mens een onomkeerbaar feit, is het zaak onze aandacht op het menselijke van de mens te blijven richten. Wat doet de mens van de machine verschillen?
Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen opnieuw te beginnen.
Welke nieuwe denkrichting moet er gekozen worden opdat er werkelijk iets verandert en er niet alleen een rustiger, maar ook een evenwichtige en duurzame samenleving ontstaat? (In de context van bv economische crisis, ecologische crisis, klimaatcrisis, etc)
(Joke Hermsen, zie startpagina van deze site)
 
o Iemand die in de gaten wordt gehouden is niet meer vrij (Volkskrant)       
o Hoe meer de techniek aan onze controle ontsnapt, des te noodzakelijker wordt onze wil om haar te bedwingen. (Martin Heidegger,  Die Frage nach der Techniek)  
o Van Ego-systeem naar Eco-systeem economie (Boek: Leading from the Emerging Future - Otto Schamer, Katrin Kaufer, Google-inzage)  
o Ik breng mensen samen, verbind ze, zodat ze elkaar gaan begrijpen (Nawras - Irakese vredesactiviste - Vredesweek 2015)  
o Meditatie is de bereidheid je eigen hart aan te raken (Ethan Nichtern - zie de pagina Meditatie-geluk-duurzame politiek van deze website)
Toewijding aan het mediteren is belangrijk, er is geen fastfoodversie.
 
o Reizen is fataal voor vooroordelen, betweterij en kleingeestigheid (Mark Twain)  
o Mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn de mensen die dat ook echt doen (Steve Jobs)  
o De enige manier om grote dingen te bereiken, is door te houden van wat je doet (Steve Jobs)  
o Democratie is het enige systeem dat volhardend aan gezagsdragers blijft vragen of ze dat gezag wel mogen dragen (Winston Churchill)  
o De echte communicatie tussen samenleving en politiek is verstoord  (Jürgen Habermas, pagina Integrale visie NL en EU)  
o Eén van de belangrijkste dingen bij communicatie is te horen wat er niet gezegd wordt (Peter Drucke)  
o Als praten ophoud kan het gesprek beginnen (Paul van den Bergh)  
o Vergaderen begint waar communiceren ophoudt (Loesje)  
o Anderen begrijpen is kennis, jezelf begrijpen is verlichting (Lao Tse, Laozi)  
o Luisteren is net zo belangrijk als spreken, als ook doorgronden belangrijk is en niet het twistgesprek (TV-programma  Het Filosofisch Kwintet van Human)  
o We weten te veel en we voelen te weinig (Bertrand Russel)  
o De prijs van vrijheid is trouw te zijn aan jezelf (Nin Sheng)  
o De basis van werkelijke communicatie is de afwezigheid van oordeel.  

Ga terug naar begin van deze pagina

 
o Je kunt de golven niet bedwingen, maar je kunt wel leren om te surfen  (Jon Kabat-Zinn)  
o De maatschappij (...) is niet alleen een verbond tussen de levenden, maar ook tussen levenden, overledenen en degenen die nog geboren moeten worden. (Edmund Burke, Reflections on the revolution in France)  
o Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet genoeg voor ieders hebzucht (Mahatma Gandhi)  
o Het meningsverschil is van grote waarde en een uitnodiging tot gesprek (Mohammed)  
o De agenda van de straat op de tafel van de (gemeente-) Raad (zie de pagina Integrale visie NL/EU van deze website)  
o De relatie die we hebben met onszelf, beïnvloed in hoge mate de relatie de we hebben met de wereld (Greg Anderson)  
o Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen (Dietrich Bonhoeffer)  
o We zien overal een bureaucratische uitdroging: de politiek verdwijnt (Jürgen Habermas)  
o Een samenleving die in de gaten wordt gehouden, is geen democratie meer (Ilija Trojanow, pagina Integrale visie EU NL)  
o 1 keer in de 4 jaar verkiezing is in de huidige maatschappij primitief (David van Reybrouck, zie de pagina Integrale visie mbt Nederland en Europa)  
o On average, a genuinely new political philosophy - and eventually political movement - comes along once every two centuries. Integral Politics appears to be one of them (Joyce Kemer Capshaw, A Passion to Embrace)

Gemiddeld komt eens in de twee eeuwen een werkelijk nieuwe politiek filosofie - en uiteindelijk politieke beweging - langs. Integrale politiek lijkt één van hen te zijn.
 
o De fundamentele veranderingen in de wereld nopen ons tot een besef van verbondenheid. (Ervin Laszlo)  
o De kunst van het leven is zo met elkaar om te gaan, dat we het beste in onszelf en de ander naar boven halen. (Mindfulness Reminder)  
o We gaan van centraal naar decentraal, van verticaal naar horizontaal en van top-down naar bottom-up (Jan Rotmans)  
o Wanneer je praat, dan herhaal je alleen wat je al weet, maar wanneer je luistert kan je iets nieuws horen. (Dalai Lama)  
o Aandacht helpt om de scheiding van ik en wereld te overwinnen en brengt ons in bewust en intens contact met het leven (John Kabat-Zinn)  
o Geluk sluipt naar binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten had  (John Barrymore)  
o Elk nadeel hep se voordeel (Johan Cruijff)  
o Het is belangrijk dat je het uiteindelijk lukt om iets te vinden waar je je ziel en zaligheid in kwijt kan en iets te zoeken wat ontzettend bij je past.
Want dat wordt het allemaal wel een stuk makkelijker op één of andere manier
(Guus Meeuwis - Collegetour - oktober 2015)
 
o Zorg dat je goed bij jezelf blijft, dan kan er heel veel (Bruce Springsteen)  
o We zijn vaak zo druk bezig met  'hebben' dat we vergeten te 'zijn'  
o Je eigen weg herken je aan de overvloed van energie en inspiratie als je hem hebt ingeslagen (Jerry Gillies)  
o Praat tegen jezelf zoals tegen iemand waarvan je houdt (Centrum voor Mindfulness)  
o De bedoeling van jouw leven is te zijn wie je bent (Joseph Cambell)  
o Zolang armoede bestaat, is er geen vrijheid (Nelson Mandela)  
o Wie zijn kolen brandt, moet op de blaren zitten (Duurzame variatie op gezegde: Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten)  
o Haat en angst kunnen het lichaam net zo aantasten als giftige chemicaliën (Joseph Krimsky)  
o Vrijheid, gelijkheid en  broederschap  (Korte TV serie 'Vrijheid, gelijkheid en Broederschap,  Wikipedia)    
o De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste  situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop wij zaken doen. Laten we het menselijke tijdperk begroeten. (Wubbo Ockels, zie de pagina Duurzaamheid)  
o Het leven antwoord wanneer wij de stap wagen (Rodney Smith)  
o Wanneer we handelen in de harmonie der dingen, ontmoeten we de minste weerstand (Tao Meng)  
o Het geluk geeft ons veel te leen, niets in eigendom (Publilius Syrus)  
o Een goede leraar is iemand die dingen uit je haalt. in plaats van je ermee volstopt (Neal Donald Walsh)  
o Als je de weg kwijt bent, wees dan stil. Er is iets in je dat weet in welke richting je moet gaan (Pamela Metz)  
o Ineens had ik zo'n kosmisch gevoel: wauw, ik ben onderdeel van iets groters (astronaut André Kuipers)  
o Loop niet door het vuur; je verbrandt en er zijn andere wegen om er langs te gaan (Margaret Hawk - Oglala Sioux)  
o Om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt (Johan Cruijff)    
o De problemen van morgen neem je niet weg door je zorgen te maken. Wat je wegneemt is de rust van vandaag (Randy Armstrong)  
o Wij zijn allemaal astronauten op een ruimteschip (Wubbo Ockels)  
o

Wie iets voor de wereld wil betekenen,  moet er middenin staan en niet erboven (Damiaan Denys)

 
o Wat telt, zijn niet de jaren in je leven, maar het leven in die jaren (Jodi Picoult)  
o Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt.  
o Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen (Krishnamurti)  

Ga terug naar begin van deze pagina

 
o Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen (Chinees spreekwoord)  
o Wat mensen verenigt, is het goede en het schone.
Wat mensen verdeelt, is het slechte en lelijke.
Deze uitspraak, die in de hele wereld bekend is, staat in ons hart gegrift. 
(Leo Tolstoj)
 
o Gevoelens komen en gaan als wolken aan de hemel. Bewust ademen is mijn anker (Thich Nhat Hanh, zie pagina Meditatie Geluk)  
o Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen (Lao Tse)  
o Je hebt lange termijn doelen nodig om je niet te laten frustreren door korte termijn tegenslagen (Charles C. Noble)  
o Ver voorbij het pad van goed en fout, meningen en oordelen, bevindt zich een open plek: daar ontmoet ik je graag (Rumi)  
o Creativiteit begint met het stellen van de vraag en het loslaten van het antwoord (Bert Alkemade)  
o The ultimate most holy form of theory is action (Nikos Kazantzakis)  
o Gewicht van de volgende verkiezing is groter dan het gewicht van de vorige (David van Reybrouck, pagina Integrale visie Europa Nederland)  
o De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze er aan voorbijlopen - Sören Kierkegaard  
o

Iedereen en alles wordt bedekt door de hemel. Iedereen en alles wordt gedragen door de aarde (Tswang Tse)

 
o Kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn menselijke waarden, ze dagen uit tot onderlinge verbondenheid en verantwoordelijkheid (Christa Anbeek)  
o Our future depends on whether we feel like part of this one whole or whether we feel we're separate (David Bohm)

Onze toekomst hangt af of we ons voelen als een onderdeel van dit ene geheel (schepping) of niet
 
o Een kind dat vandaag wordt geboren groeit op zonder privacy, terwijl privacy bepaalt wie je ben bent en wie je wil zijn (Klokkenluider Edward Snowden)  
o Mensenrechten zijn de beste verzekering voor vrede en stabiliteit in de wereld, daarom is de strijd voor de mensenrechten zo ontzettend belangrijk. (Max van der Stoel)  
o Das Wahre ist das Ganze. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)  
o

Boosheid is de lijfwacht van verdriet (Liza Palme)

 
o Wanneer je jezelf in de weg staat, lijkt alles je in de weg te staan (Ralph Emerson)  
o Als je wandelt heb je tijd om even stil te staan (Pelgrim Piet Vellekoop)  
o Zoals het is, heeft het zijn waarde, en als het erkent wordt, dan werkt het ten goede.  
o Als praten niet meer helpt... waarom dan niet eens luisteren? (Gino Dekeyzer)  
o Zuivere intelligentie is de geestestoestand die zich kenmerkt door een besef waarin geen keuzes worden gemaakt, waarin de geest stil is.
In die toestand van stilte is er alleen 'zijn'; dan komt het werkelijke tot stand, die verbijsterende tijdloze scheppende kracht
(Krishnamurti)
 
o Mediteren is integreren wat we weten (Rients Ritskes, pagina Meditatie Geluk Duurzame politiek)  
o Filosofie behandelt bestaande dingen volgens begrippen die zijn afgeleid van geschapen objecten ... maar er bestaat een andere kennis die bestaande dingen beschouwt volgens ideeën die zijn ontvangen door de inspiratie van het goddelijk licht. (Thomas Aquinas, Commentaar op de Sententiae)  
o Een essentieel onderdeel van zuiver zien, is de bereidheid verder te kijken dan je eigen ideeën (Cheri Huber Zen Leraar)  
o Energy flows where attention goes (1 van de 7 Huna Principes, YouTube-video)  
o Het kleine denken ziet vele stukjes. Het grote denken ziet alles als één (Zhuangzi)  
o Heb je geduld te wachten tot je modder zakt, het water helder wordt? Kun je in stilte verwijlen tot de juiste handeling vanuit zichzelf ontstaat? (Lao-tse, Tao-te tjing)  
o Onze overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens weer opstaan als we struikelen (Confusies)  
o Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen.  
o De waarheid kan ver liggen, maar ze wacht met een eindeloos geduld op ons (José Carlos Somoza)  
o De geschiedenis bestuderen is het begin van de politiek wijsheid (Jean Bodin)  
o Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen (Mahatma Gandhi)  
o Alles komt tot ons wat voor ons bestemd is wanneer we de mogelijkheid creëren om het te ontvangen (Rabindranath Tagore)  
o Je kunt niet iets anders verwachten als je steeds hetzelfde blijft doen (David Dewulf)  
o Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen (John F. Kennedy)  
o Je moet risico nemen, sommige wegen volgen en andere verlaten. Op het moment van keuzes maken, is iedereen bang (Paulo Coelho)  

Ga terug naar begin van deze pagina

 
o Woorden doen er toe  
o In de stilte van je eigen innerlijk
wordt duidelijk wat waar is.
 (Confucius)
 
o Begrijpen is glimlachen naar de eeuwigheid (Confucius)  
o Wie niet zonder gedachten kan zijn, kent de lege bladzijde niet.
Wie niet zonder gedachten kan zijn zijn, is nooit vol-ledig. 
(Confucius)
 
o Geluk  -  dat maken we samen (zie de pagina: Meditatie, geluk en duurzame politiek)  
o Zijn wie je bent. Dat is geluk (Erasmus)  
o Een onbegrensd verlangen naar zekerheid ondermijnt uiteindelijk de zekerheid (Henk van Houtum)  
o Wees een mens zoals die bedoeld is opdat je in alle landen, plaatsen, eilanden en naties en waar je ook maar komt een voorbeeld mag zijn en jouw gedrag en je levenswandel allerlei soorten mensen aanspreekt (George Fox - oprichter Quakers)  
o De wijze waarop wij omgaan met emoties ketent ons vast of bevrijdt ons (Jack Kornfield)  
o Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie niet wil, zoekt een reden  
o Zonder politieke visie geen democratie (Het beste idee van 2013)  
o Uit de toekomst leven (Bob Goudzwaard)  
o Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven (Dirk de Wachter, pagina Discussie Duurzame Politiek)  
o Laten we het "wij" groter maken (Anja Meulenbelt)  
o 'Alle gebeurtenissen kennen 4 kwadranten (dwz een 'ik'-, een 'wij'- en een 'het'-dimensie ('het - individueel' en 'het - collectief')' (Ken Wilber).  
o De integrale benadering is eigenlijk een alternatief voor strijden (Daniel Ofman - over integraal leiderschap - video, pagina 'Wat is Integraal')  
o Integraal leiderschap is duurzaam (Daniel Ofman)  
o Zijn wie je bent. Dat is geluk (Erasmus)  
o Juist omdat het leven zinloos is, genieten we het voorrecht om er zin aan te geven (Dirk de Wachter)  
o Echte integratie is: burgerschap voor iedereen mogelijk maken (Jacque Wallage, zie ook de pagina Integrale visie NL EU item 2)  
o Alle dingen spreken hun eigen taal, maar die kan alleen verstaan worden door degene die stil is en luistert (uit 'De weg van Zazen')  
o In een ware dialoog zijn beide partijen bereid te veranderen (Thich Nhat Hanh)  
o Duurzaamheid gaat over het erkennen en verbinden van alle relevante menselijke en collectieve waarden (Klaas van Egmond)  
o Duurzaamheid is vrijwel synoniem met samenhang, fragmentatie is een belangrijke oorzaak van de grote problemen mbt duurzaamheid (KLaas van Egmond)  
o Eenzijdigheid, het verloren evenwicht, valt samen met rampspoed, discontinuïteit en daarmee onduurzaamheid (KLaas van Egmond)  
o We moeten naar economisch denken waarin ook immateriële waarden een plaats hebben (Arnold Heertje)  
o Een staat moet niet worden beoordeeld naar de wijze waarop de meest aanzienlijke burgers er worden behandeld, maar de minst aanzienlijke (Nelson Mandela)  
o De aarde heeft meer ruimte nodig (André Kuipers)  
  Het is nodig dat we een gevoel van eenheid hebben met 7 miljard mensen die de aarde bewonen (Dalai Lama, pagina Meditatie Geluk Duurzame politiek)  
o Geduld is de bereidheid om in het nu te zijn zoals het op dat moment is (Mary Jane Ryan)  
o

Wanneer ik me laat beïnvloeden door het probleem, word ik een deel van het probleem. Als ik kalm blijf, word ik een deel van de oplossing (Marianne Williamson)

 
o

Vertrouwen zal altijd één van de grootste, zeldzaamste en meest gelukkig makende geschenken van het leven blijven (Dietrich Boenhoeffer)

 
o Als wij bevrijd zijn van onze angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen (Nelson Mandela)  

Ga terug naar begin van deze pagina

 
o

Je mag nooit de wil verliezen om iemand te helpen, ook al is die persoon niet in staat om die hulp te zien, te herkennen of terug te geven. (Chico Xavier)

 
o Enthousiasme heeft iets magisch. Het maakt het verschil tussen middelmatigheid en succes (Norman Vincent Peale)  
o Geluk vereist het vermogen tegen onzekerheid te kunnen (Gordon Livingston)  
o Hoed u voor wanhopige stappen. De donkerste dag leeft niet langer dan tot morgen en gaat voorbij (William Cowper)  
o Los moeilijke dingen op als ze nog gemakkelijk zijn. Pak grote dingen aan als ze nog klein zijn. Tao Te Ching  
o Waarom zijn duurzame markten en duurzame business modellen nodig?
Het eenzijdig streven naar winstmaximalisatie, maximalisatie van aandeelhouderswaarde en maximale bonussen leidt vaak tot minimale duurzaamheid, zowel sociaal als ecologisch en geregeld ook nog economisch.
(Platform Duurzame en Solidaire Economie)
 
o Als je niet beweegt, dan sta je stil (Nieuwe Paus Franciscus 1 in zijn eerste opgedragen Mis - NOS - 14/03/2013)  
o A leader leads by example not by force (Sun Tzu)
o

Een weg ontstaat door hem te belopen  (Zhuangzi)     .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . .

o Beseft u als mens dat we allemaal één zijn, niet als idee maar als feit? (Krishnamurti, zie de pagina Meditatie)
o Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets (Lao-Tse)
o In alles zit wel een scheurtje; zo komt het licht binnen (Songtekst Leonard Cohen)
o Waarnemen zonder te oordelen is de hoogste vorm van intelligentie. (Krishnamurti)  
o Enthousiasme heeft iets magisch. Het maakt het verschil tussen middelmatigheid en succes (Norman Vincent Peale)  
o Je kunt niet iets anders verwachten als je steeds hetzelfde blijft doen (David Dewulf)  
o

Als je het probleem echt begrijpt, vloeit het antwoord eruit voort, want het probleem en het antwoord vormen één geheel (J. Krishnamurti)

 
o Alleen mensen die de liefde in hun hart dragen, die vitaal en gelukkig zijn, kunnen een nieuwe wereld tot stand brengen - niet de politici, niet de hervormers of het handjevol ideologische heiligen (Krishnamurti)  
o Bestaan is in relatie staan, er is niet zoiets als leven in afzondering (Krishnamurti)  
o Energy flows where attention goes (1 van de 7 Huna Principes, YouTube-video)  
o Evolving our consciousness is not something we do only for ourselves - it is something we also do for others... for all others, and for the earth. Because we open up and let our body and mind feel the ties with others and with nature, we change ourselves, and change others around us... When many people open up, a powerful force develops - a leap of consciousness takes place...
(Ervin Laszlo,
New Consciousness for a New World)
 
o Alle glorie komt voort uit durf om te beginnen (Eugene F. Ware)  
o De wijsheid is niets anders dan de wetenschap van het geluk  
o Het geheim van geluk is vrijheid. Het geheim van vrijheid is moed (Thucydides)    
o Het is verbazend hoe problemen die onoplosbaar lijken, oplosbaar worden wanneer iemand echt luistert (Carl Jung)  
o Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddwalen (Franciscus van Assisi)  
o Laat ons niet terugkijken in woede of vooruit in angst, maar om ons heen in bewustzijn (James Thurber)  
o Opgesloten zijn, is niet altijd achter tralies zitten. Je kunt ook een gevangene van je eigen overtuigingen zijn (Maharadji)  
o Anderen proberen te begrijpen, ons in het gezichtspunt van de ander te verplaatsen, zodat we met die ander kunnen meevoelen en van daaruit kunnen proberen meer harmonie te bereiken, bruggen te bouwen en tot samenwerking te komen. Dat is van belang in ons eigen leven en in ons leven in de maatschappij (Citaat uit 'De magie van harmonie', H.J. Witteveen oud voorzitter IMF)  
o Those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber (Plato)  
o Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede (Dalai Lama)  
o Een debat is vaak een verhit gesprek waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren (Jan Greshoff)  
o

Oprecht luisteren is bereid zijn om te veranderen (Alan Alda)  

 
o De eerste uitspraak over de waarheid is de eerste stap op het pad van bedrog (Ram Tzu)  
o Als je het contact met jezelf verloren bent, kun je ook geen contact maken met anderen (Anne Morrow Lindbergh)  
o Loop niet weg van mislukkingen, maar neem de uitdaging aan te ontdekken welke goede raad ze voor je verbergen (Olaf Hoenson)  
o Niet beslissen, is je neerleggen bij de keuzes die anderen voor je maken (Olaf Hoenson)  
o Bloemen bloeien waar ze ruimte krijgen. Mensen ook (Phil Bosmans)  
o Wie niet in zonne-energie gelooft, moet er eens in gaan liggen  (Loesje)  
o De wereld heeft een spirituele klimaatverandering nodig (Inuit-sjamaan Angaangaq)  
o Niets is zo sterk als een idee dat op het juiste moment komt  (Victor Hugo)   
o Je hoeft niet altijd hetzelfde standpunt in te nemen, want niemand kan je verhinderen elke dag verstandiger te worden (Konrad Adenauer)  
o Wie onderweg is, vernieuwt zich met elke stap (Drukpa Rinpoche)  
o Elk moment is een plaats waar je nog nooit geweest bent (Mark Strand)  
o De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden (video, Bram Moerland)  
o Een leefbare samenleving vraagt om recht en wederzijds respect  

Ga terug naar begin van deze pagina

 
o Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar (Wubbo Ockels)  
o We denken zelden aan wat we hebben, maar voortdurend aan wat ons ontbreekt (Arthur Schopenhauer)  
o Geen enkele beschaving kan overleven zonder het evenwicht tussen vorm en het vormloze (Eckhart Tolle)  
o Een samenleving die niet door haar mensen leeft, is geen collectieve ziel maar een machine. Haar leven verwordt tot een mechanisch product (Sri Aurobindo -Wikipedia - Engels, Sri Aurobindo - Nederlands)  
o
I know that my unity with all people cannot be destroyed by national boundaries and government orders (Tolstoi, andere spreuken van Tolstoi)
Uit: My Religion (1884), as translated in The Human Experience : Contemporary American and Soviet Fiction and Poetry (1989) by the Quaker US/USSR Committee
 
o De krachten van woede en haat overwin je met hun natuurlijke tegenkrachten; liefde en mededogen (Dalai Lama)  
o Ethiek is het cement van ons maatschappelijke huis  
o Neem je hart mee als je naar het werk gaat (Betty Bender)  
o Minder van meer en meer van beter (Grote Sustainable Trend debat)  
o Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen leren. (Dag Hammarskjöld)    
o Voor geweld moet je leren haten. Voor geweldloosheid moet je leren liefhebben (Phil Bosmans)  
o Alleen wie het aandurft om te falen, krijgt de kans om te slagen (John F Kennedy)  
o Heel de wereld is mijn Vaderland (Adagia van Erasmus, Desiderius Erasmus, Adagia)  
o Een groot deel van de vrede bestaat erin de vrede van harte te willen (Adagia van Erasmus)  
o Wanneer er geen uitweg is, dan is er altijd nog een weg doorheen (Eckhart Tolle)  
o De aarde is rond en wat het einde van de wereld lijkt, is misschien wel het begin (Ivy Baker Priest)  
o Het universum herbergt een oneindige schat aan wonderen die geduldig wachten tot ze worden opgemerkt (Eden Phillpotts)  
o Let op! Lenen kost geld  
o Het is niet het onbelangrijkste deel van een taak te weten hoe je hem aanpakt (Adagia van Erasmus)  
o Jouw vrijheid is ook de vrijheid van anderen (Ahmed Marcouch in TV uitzending 'Het Vermoeden van 1 mei 2011, video)  
o Wie in het heden leeft, kan blijven waar hij is. De anderen moeten voort, daar leven zij van (Zen)  
o In onze 21e eeuw participeren we in een belangrijke transformatie, een verschuiving van een mechanistische en gesegmenteerde denkwijze naar een allesomvattende, geïntegreerd wereldbeeld (Irene van Lippe-Beisterfeld, Nutuurcollege)  
o Een politicus denkt aan de volgende verkiezing; een staatsman aan de volgende generatie (James Freeman Clarke, Wikiquote)  
o Ook een religie zou steeds opnieuw eigentijds moeten worden geïnterpreteerd, zodat mensen zich erin kunnen terugvinden en er steun in kunnen vinden (Willigis Jäger, West-Östliche Weisheit)  
o Verlies nooit het vertrouwen in de waarheid (Dalai Lama)   
o Ik geloof, ondanks alles, in de innerlijke goedheid van de mens (Anne Frank)  
o Wanneer je een ander veroordeelt, dan onthul je niet iets over de ander, je onthult iets over jezelf (Nin Sheng)  
o De wijze toont zijn bewondering door eerbied (Hazrat Inayat Khan)  
o Bij de arme gaat de mens voor, bij de rijke gaan de dingen voor (Phil Bosmans)  
o Meervoud van lef is leven (Loesje)  
o Je bent nooit alleen als je samen bent met jezelf (Bram Vermeulen)  
o Het leven is veel te kort en onze wereld veel te klein om er een slagveld van te maken  (Phil Bosmans)  
o Als je mensen beoordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden (Moeder Teresa)  
o Een essentieel onderdeel van zuiver zien, is de bereidheid verder te kijken dan je eigen ideeën (Cheri Huber - Zen Leraar)  
o Hemel, aarde en ik leven samen, en alle dingen en ik vormen een ondeelbare eenheid.
Daar alle dingen één zijn, is er geen reden meer tot redeneren. Als ik echter zo-even opmerkte dat alle dingen één zijn, hoe kan dan de reden niet belangrijk zijn? Achter de delen is steeds iets ongedeelds, achter hetgeen men kan bestrijden iets wat niet bestreden kan worden. U vraagt: Wat? : De wijze draagt het in zijn hart
(Chuang Tzu)
 
o Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk (Dalai Lama)  
o Laat geen gelegenheid voorbijgaan om een goed woord te zeggen (Godfried Bomans)  
o In de toekomst ligt niet nog meer wetenschap, maar in meer liefde en respect voor het leven en de aarde.
(
The Bishop of London’s Sermon   - Richard Chartres, tijdens de huwelijksplechtigheid van William and Kate
op29 april 2011 in London)

'We stand looking forward to a century which is full of promise and full of peril. Human beings are confronting the question of how to use wisely a power that has been given to us through the discoveries of the last century. We shall not be converted to the promise of the future by more knowledge, but rather by an increase of loving wisdom and reverence, for life, for the earth and for one another.'
 
o Het Bruto Nationaal Inkomen meet alles, behalve het belangrijkste in het leven (Robert Kennedy vlak voordat hij vermoord werd)  
o We krijgen een heel leven, maar kiezen ervoor om maar in één gedeelte ervan te leven (Inez van Oord, zie de pagina Discussie Duurzame Politiek)  
o We hebben het systeem belangrijker gemaakt dan de mens: daar kan ik niet zo goed tegen (Inez van Oord - oprichtster van het blad Happinez)  
o Het belang van een nieuw wereldbeeld, waarin meer aandacht is voor heelheid/samenhang en het proces in plaats van analyse van onderdelen (David Bohm)  
o Bewustwording is: ontwaken, wakker worden, zien wat er gebeurt in je leven, ontdekken wat de samenhang is (C.J. Schuurman)  
o De Meester ziet de dingen zoals ze zijn, zonder proberen ze te sturen. Zij laat ze hun eigen weg gaan en zit stil in het midden van de cirkel (Lao-tse, Tao-te tjing)  
o 'I consider the ambition of overcoming opposites, including also a synthesis embracing both rational understanding and the mystical experience of unity, to be the mythos, spoken or unspoken, of our present day and age' - (physicist & Nobel laureate Wolfgang Pauli)  
o Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon om zich van de fouten van zijn tijd te bevrijden (Marguerite Yourcenar)  
o Teveel en te weinig is minder dan genoeg  
Ga terug naar begin van deze pagina
o Geld wordt pas fout of goed door wat je er samen mee doet (ASN Bank)
o De beste hervormers die de wereld ooit gekend heeft zijn zij die met zichzelf beginnen (George Bernard Shaw)  
o Er bestaat geen groter ongeluk dan nooit genoeg te krijgen (Lao Tse)  
o Mensen zijn uitverkoren om elkaar te dienen (Levinas, Levinas Studiekring, Huub Oosterhuis)  
o Zonder zelf kleiner te worden, kan je anderen doen groeien (Lao Tse)  
o Je hebt niets aan vrijheid als je niet ook de vrijheid hebt om fouten te maken (Mathatma Gandhi)    
o Vliegers stijgen het hoogst tegen de wind in, niet met de wind mee (Winston Churchill)  
o Onder alle bedwelmingen is de machtsroes wel de ergste; wie daardoor bedwelmd is ontwaakt niet voor hij is gevallen (Mahabharata)  
o Regeerders die menen dat kunst geen regeringszaak is, maken 't regeren tot 'n kunstje (Multatuli)  
o Pak het moeilijke aan als het nog makkelijk is. Doe het grote als het nog klein is (Lao Tse)  
o

Verwondering vormt de basis van alle kennis  (Abraham Joshua Hesche)

 
o Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen (F. Daels)  
o

Raak niet verstrikt in de uiterlijke verwarring, blijf niet hangen in de innerlijke leegte. Wees kalm in de eenheid der dingen, dan verdwijnt de tegenstrijdigheid vanzelf. (Seng-t’san)

 
o Het beste middel om mensen juist te beoordelen, is hen om iets te vragen (Dhan Gopal Mukerji)  
o Zonder vrijheid van meningsuiting zijn er geen andere vrijheden meer (Salman Rushdie)  
o Waarom kijken we niet eerst wat ons het meeste geluk opbrengt in plaats van het meeste geld?  
o Een rechtvaardig man is rechtvaardig, zelfs in de politiek (Mahatma Gandhi)    
o Iemand anders willen zijn, is verspilling van wie je bent (Kurt Cobain)  
o Een kooi is een kooi, al zijn de tralies van goud (Vallathol Narayana Menon)  
o Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude (Carl Jung)   
o Wie kan bogen op een fijngevoelige smaak, ontmoet beslist instemming; deze fijngevoeligheid berust dan ook op de stijlen en beginselen die zich door de eeuwen heen in vele landen hebben bewezen  (David Mume, Of the standard of Taste)  
o Soms heb je een ander nodig om het beste in jezelf naar boven te halen (Steven Pinnoo)  
o Ik heb u slechts drie dingen te leren:
Eenvoud, geduld, mededogen.
Deze drie zijn uw grootste schatten.

(Lao Tzu)
 
o Een samenleving moet worden beoordeeld naar de behandeling van haar minderheden (Mahatma Gandhi)  
o Elk einde is ook weer een nieuw begin, ook al zie je het niet op dat moment (Mitch Albom)  
o Waarachtige religie is waarachtig leven: leven met hart en ziel en al je goedheid en rechtschapenheid (Albert Einstein)  
o Te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid (Albert Einstein)  
o Aandacht werkt als een zaklamp in het donker; je ziet plotseling dingen die je eerder niet zag (Olaf Hoenson)  
o Aandacht is de meest basale vorm van liefde (Tara Brach)  
o

Wie de massa volgt, komt niet verder dan de massa. Wie zijn eigen weg volgt, komt op plaatsen waar nog nooit iemand is geweest (Albert Einstein)  

 
o Wetenschap zonder religie is lam; religie zonder wetenschap is blind (Albert Einstein)  
Ga terug naar begin van deze pagina  
o Geluk is vooral een kwestie van goed opletten (Susan M. Dodd)  
o Alleen door tegen de stroom in te zwemmen, kom je bij de bron (lao-Tze)  
o Je bent gelukkig wanneer je ontdekt wat werkelijk noodzakelijk is in je leven, en vol blijdschap afstand doet van de rest. (Thomas Merton)  
o Het dient onze taak te zijn onszelf uit deze gevangenis (de illusie van ruimte en tijd) te bevrijden, door de actieradius van ons mededogen uit te breiden tot alle levende wezens en heel de natuur in al haar luister (Albert Einstein)  
o Een man met ervaring proeft niet de honing die op de scherpe punt van een dolk ligt (Hung Tz-ch'eng - Chinees zen-boeddhist 16 eeuw))  
o Er is geen logische weg naar de ontdekking van deze elementaire wetten.  Er is alleen de weg van de intuïtie, ondersteund door een gevoel voor de ordening die achter het uiterlijke schuil gaat. (Albert Einstein)  
o Van wonen in je beelden naar wonen in je Zelf.
Met ons Zelf zijn we een deel van het geheel.
 
o Geen cultuur kan overleven wanneer zij exclusief probeert te zijn. (Mahatma Gandhi)  
o Als patronen zijn doorbroken, ontluiken er nieuwe werelden. (Tuli Kupferberg)  
o De kunst van het leven is mee te veranderen als het leven verandert (Don Miguel Ruiz)  
o Je langste reis voert je naar dat, wat het meest nabij is: je bent op weg van alleen zijn naar al-één zijn  
o Alleen een menswaardige ontwikkeling kan duurzaam zijn (Klaas van Egmond, zie startpagina van deze site)  
o De politiek vergroot in deze tijd de tegenstellingen, we moeten haar manen hun verantwoordelijkheid  te nemen om verbindingen te leggen (Klaas van Egmond, Integrale Visie Europa en Nederland)  
o Alle religies, kunsten en wetenschappen zijn takken van dezelfde boom  (Albert Einstein)  
o De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is (Mahatma Gandhi)  
o Eenvoud is het hoogste wat je kan bereiken (Frédéric Chopin)  
o Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen (F. Daels)  
o Het is nodig dat wij de betekenis van heelheid opnieuw leren kennen, dat wij haar leren observeren en dat wij ontdekken wat zij voor ons betekent. (David Bohm, Wholeness and the implicate order  (pdf))  
o De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel (Albert Einstein)  
o Een heel mens is iemand die zowel met God heeft gewandeld als met de duivel heeft geworsteld (Carl Jung)  
o Optimisme laat dingen ontstaan die hun juistheid naderhand bevestigen (Hans Kruppa)  
o De intuïtieve geest is een godsgeschenk; het rationele verstand een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten (Albert Einstein)  
o Het echte teken van intelligentie is niet kennis, maar verbeelding (Albert Einstein)  
o Je kunt geen handen schudden met gebalde vuisten (Indira Gandhi)  
o Wees eerlijk tegenover eerlijke mensen. Wees ook eerlijk tegenover niet-eerlijke mensen. Zo komt eerlijkheid tot stand (Lao Tse)  
o Bejegen goede mensen goed. Bejegen niet-goede mensen eveneens goed. Dat is hoe goedheid ontstaat (Lao Tse)  
o De mens die tracht te bewijzen dat zijn geloof beter is dan dat van een ander, verstaat de zin van de godsdienst niet (Inayat Khan)  
o Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven (Lao Tse)  
o Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis (Lao Tse)  
o Pak iets aan voordat het een probleem is. Schep orde voordat de chaos intreedt (Lao Tse)  
o In de wereld van de kennis, voegt men elke dag iets toe. In de wereld van de Tao, laat men elke dag iets los (Lao Tse)  
o Leven is leven in relatie (Lao Tse)  
o Als je het huidige moment misloopt, loop je jouw afspraak met het leven mis (Thich Nhat Hanh)  
o Om de windrichting te bepalen is het voldoende naar een enkele grashalm te kijken (Daisetz T. Susuki)  
o Think global, act local. (wikipedia, Artsennet)  
o People Planet Profit (wikipedia)  
o Aangezien mondiale wederkerige  afhankelijkheid vereist dat we in harmonie met elkaar leven, hebben mensen regels en beperkingen nodig. Ethiek is het geheel van minimale normen die het ons mogelijk maken met elkaar samen te leven. Zonder ethiek en de eruit voortvloeiende zelfbeperking zou de mensheid terugvallen naar [het principe van] het overleven van de sterkste. De wereld heeft een ethische grondslag nodig om op te staan. (Universal Declaration of Human Responsibilities)  
o Een tijdig ontwaken ... We worden nu geconfronteerd met het feit ... dat morgen vandaag is. We worden geconfronteerd met de grote urgentie van nu ... Boven het verbleekte gebeente en de gehavende overblijfselen van talrijke beschavingen staan pathetische woorden geschreven: 'te laat'. (Martin Luther King, toespraak in de Riverside kerk New York 1967)  
o


Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot,
Soms zijn ze klein.
Je hoeft ze niet te zoeken
je kunt ze ook zijn!
 

 

 Ga terug naar begin van deze pagina

horizontal ruleMeer spreekwoorden en citaten en bv ontvangen van periodieke inspiratie-mail
 

bullet Meer citaten van Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Ken Wilber (Wikiquote)

 
bulletMeer citaten politics, werkelijkheid (Wikiquote)

 
bullet Wikiquote

Welkom bij de Nederlandstalige Wikiquote, een project van de Wikimedia Foundation.

We zijn begonnen op 26 mei 2004 met het samenstellen van een vrije collectie van citaten, spreekwoorden en dergelijke meer.

Momenteel heeft deze Wikiquote 863 pagina's, met vele duizenden citaten.

 
bulletVoor een periodieke inspiratie-mail (gratis) kan je je abonneren op oa de volgende websites:
 
bullet www.inzicht-nu.nl
 
bullet www.dagelijksegedachte.net 
 
bullet http://free-positive-thought.com
 
bullet http://www.aandachttraining.info

 
bulletStartpagina's van spreuken, spreekwoorden en gezegdes:
 
bullet http://spreuken.startkabel.nl
 
bullet http://spreekwoorden.startpagina.nl

 
bullet Adagia van Erasmus

De
Adagia is een verzameling Griekse en Latijnse spreuken en korte betogen van de Nederlandse theoloog en humanist Desiderius Erasmus.
Het boek werd het eerst gedrukt te Parijs in 1500 en bestond toen uit 818 klassieke citaten en spreekwoorden.

Hij bleef er met tussenpozen zijn leven lang aan werken totdat het bij de laatste uitgave voor zijn dood in 1536 was uitgegroeid tot een collectie van 4151 adagia.

Zijn grote belezenheid van schrijvers uit de klassieke oudheid en kerkvaders en zijn vele reizen boden de inspiratie voor zijn reflecties.
 

Bij zijn overlijden had hij 4658 adagia opgesteld, bv:
 
bulletHeel de wereld is mijn Vaderland   -  Muurschildering 'Heel de wereld is mijn Vaderland' in Zuidplein Rotterdam
 
bulletDe oorlog is aangenaam voor wie hem niet kent
 
bulletHet begin van wijsheid is dat je jezelf kent
 
bullet 500 jaar Erasmus
 

 Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

Opmerkingen over Citaten, Spreuken, Spreekwoorden en Gezegden
 

bulletMaak zelf een 'Mijn Duurzaamheids-diagram', zie de pagina Duurzaamheid van deze website.

Eigen inhoud geven aan  - Duurzaamheid met Integrale Visie - met eigen invulling van het 4 Kwadranten Model


Gebruik bv hierbij ook spreuken die aanspreken uit het bovenstaande overzicht.


 
bulletOpmerking: Chuang Tzu is de oude spelling van Zhuangzi (- Wikipedia).
 
bulletBoek: 'Zhuangzi, De volledige geschriften', door Kristofer Schipper

H
et tweede belangrijke boek, naast de Tao Te Ching, van het taoïsme is de Zhuangzi, vernoemd naar de auteur. Als een van de grondleggende teksten van het taoïsme heeft de Zhuang Zi een grote invloed uitgeoefend op de mystiek en de kunst.

 
bulletBoek 'Zwervend met Zhuangzi', door René Ransdorp

Nav een lezing van René Ransdorp (hij schrijft oa over Zhuangzi (Taoïsme) en is auteur van het boek 'Zwervend met Zhuang Zi') spreekt mij het diepe besef van de begrensdheid van het menselijke kennen en kunnen aan.

Deze begrensdheid wordt in de taoïstische filosofie niet benadrukt om ons in te prenten hoe nietig we zijn, maar juist om ons bewust te maken van de eindeloze ruimte die buiten ons beperkte blikveld ligt.

Met andere woorden, de erkenning van onze grenzen werkt juist ont-grenzend en vergroot onze bewegingsruimte, de ruimte om te 'zwerven'.
Het gaat hierbij dus primair om het cultiveren van een basisattitude, die men ook kan omschrijven als een oefening in openheid, een oefening waar men nooit klaar me is.

Zhuang Zi zegt bv: 'Een weg ontstaat gaande de weg', terwijl wij gewoonlijk een weg als een gegeven zien welke ons naar een doel brengt, met het idee dat we daarbij bij voorkeur in het verleden gebaande wegen volgen
.
 
bullet Interview met René Ransdorp via de website  http://e-wareness-nieuwsbrief.blogspot.nl
 
bulletArtikel: 'De wijsheid van de leegte en zelfloosheid' - www.maitreya.nl

 
bulletToelichting op het begrip leegte:

 Lao Tse: 'Dertig spaken komen in de naaf bijeen, maar het wiel functioneert dankzij de leegte van het naafgat'.

 'Uit klei vormt men het vat, maar vullen laat het zich door de leegte.

 In een huis maakt men ramen en deuren, maar de leegte maakt het bewoonbaar.

 Zo danken wij aan het zijn de mogelijkheid, en aan het niet-zijn de bruikbaarheid.'

 Of anders gezegd: 'Het gebruikmaken van wat er is wordt pas mogelijk dankzij dat wat er niet is'

 
bulletTalrijk onder de hemel zijn degenen die zich toeleggen op doctrines en kundes. Allen menen ze dat aan die van henzelf niets toe te voegen is - Zhuangzi

 
bulletEen weg ontstaat door hem te belopen - Zhuangzi

 
 
bulletStudium Generale van de Universiteit Utrecht, 5 oktober 2011: Levenskunst "Wu-Wei - Doen door niet te doen' - video, door Prof. dr. Maarten van Buuren
 
bulletTaoïsme en levenskunst: Harmonie met de natuurlijke orde.

Een moderne moraal legt geen regels op, maar ondersteunt de natuurlijke neigingen tot het goede. Deugden die het vrije individu trainen in dat waar hij goed in is, in plaats van hem te beperken maken zo’n moraal praktisch.
 
De 21e eeuw vraagt om een ethiek die geen regels en wetten formuleert, maar juist de verlammende werking van regels laat zien.
Prof. Maarten van Buuren wil op zoek naar zo’n natuurlijke moraal, en het taoïsme is daar een eerste voorbeeld van. Zo blijkt uit zijn lezing in de serie Levenskunst, ‘Wu wei, doen door niet te doen.’

 
bulletDeze lezing is een onderdel uit de reeks: 'Levenskunst Deugden en Ondeugden' (Najaar 2011) van het Studium Generale van de Universiteit Utrecht.

 
bullet Taoïsme en levenskunst: Harmonie met de natuurlijke orde

Een moderne moraal legt geen regels op, maar ondersteunt de natuurlijke neigingen tot het goede.

Deugden die het vrije individu trainen in dat waar hij goed in is, in plaats van hem te beperken maken zo’n moraal praktisch.

De 21e eeuw vraagt om een ethiek die geen regels en wetten formuleert, maar juist de verlammende werking van regels laat zien.

Prof. Maarten van Buuren wil op zoek naar zo’n natuurlijke moraal, en het taoïsme is daar een eerste voorbeeld van.
Zo blijkt uit zijn lezing in de serie Levenskunst,
‘Wu wei, doen door niet te doen.’

 
bulletZie ook de pagina Discussie duurzame politiek van deze website.
 

 

     
       
 Rumi - filosoof en dichter

 
bulletRumi was een filosoof en dichter van Perzische afkomst en soefi-mysticus -  Rumi - Wikipedia

 
bullet Citaten en Gedichten van Rumi

 
bulletEnkele spreuken van Rumi:
 
bulletVerhef je woorden, niet je stem. Het is de regen die bloemen laat groeien, niet de donder
 
bulletStilte is een oceaan. Spraak is een rivier. Wanneer de oceaan op zoek is naar jou, loop dan niet de rivier in. Luister naar de oceaan en breng onnodig geklets tot een einde
 
bulletOntdek in je tranen een verborgen lach, zoek tussen de puinhopen naar de schat, jij die leeft vanuit oprechtheid.
 
bulletHet Ik is de moeder van alle afgoden
 

 

 
bulletZie ook de pagina Meditatie geluk duurzame politiek van deze website over duurzame politiek.

Aarde en schepping als geheel zien en ervaren.
Naar een duurzame samenleving.
Geluk: een belangrijke sleutel.

 
bulletZie ook de pagina Spreuken en gezegden ivm bv burnout van de website    www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik)
 
bulletDeze website over duurzame politiekale is voorgekomen uit de website www.burnoutherstel.nl.

Bij burnout is preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor preventie bij 'burnout' van de aarde tgv uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.

 
bulletZie op deze site over burnout bv ook de pagina Meditatie en Mindfulness voor verdere uitgebreide informatie over meditatie en mindfulness bij bv stress en burnout.
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


Deze website wil Duurzame Politiek met Integrale Visie en Integrale Aanpak uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.

Tevens is het een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor nu en in de toekomst.

Van het newtoniaanse (mechanistisch) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld

Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt met andere soorten,
want we vormen een gevaar voor onze eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op aarde
.
Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het leven worden ontdekt.

== Onze toekomst hangt oa af of we ons voelen als een onderdeel van dit ene geheel (schepping) of niet ==

== Eigenlijk horen democratie, duurzaamheid, participatie, integrale visie en integrale aanpak bij elkaar ==

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst! Kijk verder dan je neus lang en breed is !
Lang staat voor:  Duurzaamheid    --   Breed staat voor:  Integrale Visie

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering !
Er wordt niet gestreefd of gewerkt aan een organisatie of een politieke partij.

 Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.
---------------------------------

Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering

Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, instelling, vereniging, platform, bureau, praktijk, bedrijf of andere organisatie
en heeft geen commerciële doelstelling.

Deze website was eerder onderdeel van de website www.burnoutherstel.nl (deze burnout-site is tijdelijk buiten gebruik)

Bij burnout is duurzaamheid, integrale visie / aanpak en preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor 'burnout' van de aarde door oa uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.

Contact - mbt deze website Duurzaamheid en Integrale Visie in de Politiek
 - www.duurzame-politiek.nl:  E-mail: info@duurzame-politiek.nl - tav Bart Land

- Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable - Politicas Sostenibles - Polityka Zrównoważonego Rozwoju -
Bæredygtige Politik - устойчивые политика  -  可持续政

- Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) - Socially Responsible Politics - sozial verantwortliche Politik - politique socialement responsable -
對社會負責的政治 - odpowiedzialna spo
łecznie polityka - социально ответственная политикаsocialt ansvarlig politik -
κοινωνικά υπεύθυνης πολιτικής
- politica socialmente responsabile -
sosyal sorumlu politika


Vertaal deze website in het Engels of andere Taal   -  Translate this Website in English or another Language

Deze website maakt geen gebruik van Cookies

Start