Start Contact Literatuur+Sites Inhoud Website

   Inhoud Website

Integrale Visie op Politiek en Duurzaamheid - Duurzame Politiek met Integrale Visie

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor een evenwichtige en duurzame samenleving
 

 

 

 

  


Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - GelukDuurzame Politiek - integrale visie en integrale aanpak - naar duurzaamheid in de maatschappij

    - Integraal denken en doen -


= Inhouds-opgave van deze website over Duurzame Politiek met Integrale Visie =

Werken aan oplossingen van de huidige grote klimaatproblemen en duurzaamheid-vraagstukken.

Naar
maatschappelijk verantwoord klimaat en duurzaamheids beleid.
 


 
bulletTitel van deze Website: Duurzame Politiek

 
bulletOmschrijving website:

Volgens Bart Land (maker van deze website) horen
democratie, duurzaamheid, participatie, integrale visie en integrale aanpak bij elkaar.

Hij wil duurzame politiek graag uitgebreid onder de aandacht brengen. (oa in verband met de urgente duurzaamheids- en klimaat-vraagstukken)

Op deze 'brede' website
https://www.duurzame-politiek.nl heeft hij hier al veel informatie over verzameld.


Het is een informatieve website over duurzame politiek met integrale visie in theorie en praktijk.

Tevens zou Bart Land graag zien dat er, ten behoeve van een duurzame politiek, meer G1000 - activiteiten (zie
https://g1000.nu/) worden georganiseerd.

Een G1000 biedt een plek waar burgers, overheid en werkgevers met elkaar beslissingen maken over belangrijke zaken in hun gemeenschap.

De G1000 kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek onderwerp.

 
bulletZie bv de pagina's Startpagina, Integrale Visie Europa Nederland, Wat is Integraal en Duurzaamheid van deze website.
 


 

       
Voor een uitgebreid overzicht van: Onderwerpen per Pagina - om een gewenste pagina te kiezen.

For a comprehensive overview of: Subjects per page - to select a desired page

(First translate this site)

 

bulletOverzicht Onderwerpen  ==  Per Web-pagina ==  van deze website:  www.duurzame-politiek.nl


 
bullet Zie 7 korte Samenvattingen mbt Duurzame Politiek met Integrale Visie en Integrale Aanpak

--> 7 apart te downloaden pdf-files (elk met een apart hoofd-onderwerp)

                         

                         Translate website == Vertaal website

 
bullet Vertaal deze website  ==  Translate this website

 
bulletVertaling van deze Website over  'Duurzame politiek met Integrale Visie' in het Engels of een andere taal

 
bulletTranslation of this website  'Sustainable Politics with Integral Vision'  in English or another language
 
 
bulletZie  - item Lokale Politiek - Referendum Sleepwet - Red het referendum -  Referendum Donorwet

Zie de Start-pagina van deze website
 
 

= Maatschappelijk Verantwoorde Politiek  - MVP =

Voor een evenwichtige en duurzame samenleving - nu en in de toekomst

--------------

Integrale Visie:

Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak)
  biedt kansen voor echte duurzaamheid

--------------
Eigenlijk horen democratie, duurzaamheid, participatie, integrale visie en integrale aanpak bij elkaar - Bart Land
-------------------

In een aantal landen wordt Duurzame Politiek met Integrale Visie
   - Integrale Politiek -  genoemd
 


--------------

Deze uitgebreide website is geschikt voor gebruik op PC, Laptop, Tablet
en minder geschikt voor mobiel met een klein scherm.


--------------------

>> Informatie over het  Wuhan-Corona-virus: Zie de pagina
Literatuur Duurzame Politiek van deze website <<

  

The Integral European Conferences Online - IEC ONLINE 2020

The 4th Integral European Conference - GLOBAL INTEGRAL AWAKENS

27-31 May, 2020  -  Hungary
 

 
bulletIEC 2020 Online - and 2021 INFO

CORONA-VIRUS NOTIFICATION

Due to the coronavirus pandemic, we postponed the live IEC to 2021 and hold a special Online IEC in 2020 on the original date.

Integral European Conferences are the European venues for the global integral world to meet.

 

bullet What is Integral Theory?  -  Integral Academy Budapest
 

 

 

 
bullet Website:  Mensen-rechten - Overzicht

Welke mensenrechten zijn er?

Mensenrechten gelden voor iedereen.

Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten.

Denk bijvoorbeeld aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld.

 
 
bulletWerken met een Integrale Visie en Integrale Aanpak

Van het newtoniaanse (mechanische) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld.

Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt voor andere soorten, want we vormen een gevaar voor eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op aarde.

Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het leven worden ontdekt (oa in de kwantumfysica).

David Bohm
: Het is nodig dat wij de betekenis van heelheid opnieuw leren kennen, dat wij haar leren observeren en dat wij ontdekken wat zij voor ons betekent. (Wholeness and the Implicate order).
 
bulletNederlandse tekst: David Bohm en de impliciete orde   -  Zie video:  Interview with David Bohm - 1989 - Engels
 
bulletOnze toekomst hangt af of we ons als een deel van dit ene geheel (schepping) voelen of niet.
 

 


         Samenvattingen mbt Duurzame Politiek met Integrale Visie:

 
bullet == Korte presentatie Duurzame Politiek met Integrale Visie (pdf-file) ==   - Versie 03-10-2019
 
 
 
bullet = Het 4 kwadranten model van Ken Wilber (pdf-file) - Uitgebreide Toelichting ==  - Versie 03-12-2018

 
bulletBeschikbare samenvattingen van 1 A4 met betrekking tot onderwerpen van deze website (pdf-files):
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is duurzame politiek met integrale visie (pdf-file)   - Versie 03-12-2018
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Democratie - Innovaties in Nederland en BelgiŽ (pdf-file)  - Versie 03-12-2018
 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Wat is G1000  (pdf-file)  - Versie 03-12-2018

In Amersfoort vond in 2014 de eerste G1000 op gemeentelijke niveau plaats op initiatief van en georganiseerd door burgers.

- 22 maart 2014: G1000 in Amersfoort


- Video-impressie G1000 burgertop in Groningen op 6 juni 2015

- Zie ook item 1.2 van de pagina Integrale Visie Nederland /EU van deze site.

 
bulletSamenvatting 1 A4  -  Introductie Mindfulness (pdf-file) - Versie 03-12-2018
 
bullet Meditatie        1 A4  - 'Meditatie over de Aarde' (pdf-file) - Versie 03-10-2019
 
bullet Overzicht van alle burgertops en G1000 in Nederland
 
 
bulletDuurzame Politiek - met integrale visie en integrale aanpak samen streven naar duurzaamheid in de maatschappij - nu en in de toekomst.
 
bulletSamen op weg naar een duurzame samenleving.
 


Overzicht Onderwerpen Per Pagina van deze site:

-  Klik op de onderstaande
gewenste Pagina  van  deze website:

 
bulletStartpagina  -  onderwerpen van de Startpagina:
 

Op deze Start-Pagina - ga verder naar:

 
 
bullet Lokale politiek - Referendum Sleepwet  -  Red het Referendum

Zie Startpagina

 

 
bulletDeel 1 - van deze Start - Pagina - Algemene Introductie van deze site
 
bullet Deel 2 - van deze Start - Pagina - Waarom en hoe naar duurzame Politiek

Deel 2:
 
bullet 1 Introductie - oa Waarom veranderingen?
 
bulletMet oa vernieuwing lokale democratie: G1000
 
bullet 2 Duurzame Politiek met een integrale visie - introductie
 
bulletRecent voorbeeld van Integrale aanpak bij de Gemeentelijke - en Rijksoverheid
 
bulletInpassen van Geluk in het 4 kwadranten Model van Ken Wilber

 
bullet 3 'Vier kwadranten model van Ken Wilber' in het kort
 
bulletIntegrale visie van Ken Wilber -  Integraal Leven
 
bulletBelangrijke uitgangspunten bij het 4 kwadranten model van Ken Wilber
 
bullet Multi Intelligentie Model en het belang van oa spirituele intelligentie (SQ) - Cindy Wigglesworth, Marjolein Rikmenspoel

 
bullet 4 Integrale visie in de Politiek

  
Belangrijke informatie en achtergronden, met oa:
 
bulletIntegrale Politiek - Ken Wilber
 
bulletVoorbeeld van een Integrale Politieke Partij in Zwitserland
 
bulletVoorbeelden werken met een referendum in Zwitserland
 
bulletCultuurmodel - Geert Hofstede
- Oa ivm vluchtelingencrisis
-
De Chinese Wereldorde
 
bulletKorte beschrijving van politieke filosofie, politicologie en sociologie
 
bulletJe moet je leven veranderen - Peter Sloterdijk
 
bulletSpiegel van de Natuur - Matthijs Schouten
 
bulletEen vorm van beschaving - Klaas van Egmond
 
bulletWorldshift 2012 - Ervin Laszlo
Noodzaak van synergie tussen oa meer bewustzijn, maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoorde politiek (MVP)
 
bulletDe duurzame weg en sociale duurzaamheid
Oa Wat is Integer / Integriteit en wat is Ethiek?
 
bullet4 kwadranten model van Ken Wilber ivm de controverse mbt Islam in Nederland
 
bulletVerdere achtergronden Integrale Politiek - Ken Wilber
 
bulletMet oa Spiral Dynamics
 
bulletVrijheid als ontwikkelingsweg
 
bulletIntegrale politiek en integrale economie

 
bullet5 Huidige situatie in Nederland mbt de 'integrale aanpak' bij bv bedrijven en overheid

 
bullet 6 Overige informatie mbt Duurzame Politiek met integrale visie:
   Diagrammen, websites, tijdschriften en literatuur


 

bullet Duurzaamheid  -  Pagina  onderwerpen van deze pagina:
 
bulletWat is / betekent duurzaamheid?

De Zeespiegel stijgt en de bodem zakt - Waterlanders

Afsmelting ijskappen en stijging zeespiegel versnelt

Duitsland verlaagt misschien max snelheid

Sinds een maand vallen er duizenden vogels in het zuidwesten van VS uit de lucht

Stikstof-crisis

TROPOspheric Monitoring Instrument - in satelliet welke rond de aarde draait ivm nauwkeurige meting luchtvervuiling

Twijfel in Kamer over stikstofcijfers RIVM

Katowice Climate Change Conference Ė December 2018

 Ecocide - has not yet been accepted as an international crime
  by the United Nations
  Ecocide is criminele menselijke activiteit die de principes van
  milieurechtvaardigheid schendt


Hoge Raad geeft Urgenda gelijk, overheid moet meer doen tegen broeikasgassen - December 2019


VN-klimaatrapport: Radicale omslag in menselijk landgebruik nodig - Augustus 2019

Zweedse tiener wast volwassenen de oren over klimaat - 'Volwassenen verpesten de toekomst'

Earth Overshootday -
Mondiale Voetafdruk


Stand van zaken mbt Windmolens op zee

De energie-transitie en de wereld om ons heen
  - Een visie - Een uitwerking

Klachten over warmtepomp blijven vaak onopgelost
De branche moet veel professioneler en
klantvriendelijker worden opgezet!!!


Er ligt een politiek Klimaatakkoord

Urgenda - Klimaat en energie - 40 punten-plan

Boek: Hoe gaan we dit uitleggen, door Jelmer Mommers
Onze toekomst op een steeds warmere aarde

Baudet en het Klimaat


Belangrijke vragen en antwoorden mbt klimaatverandering

Deltaplan Waterstof

Vernietiging van de Natuur
De destructie van natuur is even bedreigend als de opwarming van de aarde
 
bulletKlimaattafels - Nederland  
 
bulletWat op het spel staat
 
bulletEarth Overshoot Day
 
bulletKlimaatverandering in Nederland
 
bulletVan gas los - deel 1 en deel 2 - TV- programma Radar
 
bulletNederland kantelt -
Samen op weg naar een innovatieve samenleving
 
bulletKlimaatverandering is ook een risico voor de financiŽle sector
 
bulletKlimaatakkoord Nederland
 
bulletWat is duurzaam?
 
bulletDuurzame samenleving
 
bulletDe duurzame mens
 
bulletDuurzaamheid als wereldbeeld
 
bullet Studium Generale Universiteit Utrecht - Duurzaamheid als wereldbeeld
 
bulletSustainable Society Index Ė SSI 
 
- Duurzaamheid in 151 landen per land weergegeven
- Duurzaamheid in 408 gemeenten in Nederland -
  per gemeente
weergegeven
-
Jongeren Duurzaamheids-Scan
 
bulletBetter Life Index - OESO - per land weergegeven
 
bullet Negatieve rente op spaargeld - FinanciŽel beleid ECB
     
Europese Centrale Bank - gevolgen pensioenen?
 
bulletDemocratie en rechtsstaat
 
bulletHoe zelf invulling geven aan duurzaamheid
 
bulletHoe zelf invulling geven aan duurzaamheid met integrale visie
Oa met 'Mijn Duurzaamheids-diagram'
 
bulletDe Grote Transitie - 10 Thema's - 10 debatten
Verandering van Tijdperk
Doorbrak van Duurzaam
Manifest voor een duurzame en solidaire economie
 
bulletDag van de Duurzaamheid

10-10-2020 - Dag van de Duurzaamheid

Met de Dag van de Duurzaamheid wil Urgenda Nederlanders duidelijk maken hoeveel goede duurzame initiatieven er al zijn en dat al die initiatieven samen een krachtige duurzaamheidsbeweging vormen, waarbij iedereen kan aanhaken.
 
bulletEnergiecoŲperatie
 
bulletFairtrade Gemeente
 
bulletFilosofie, ethiek, politiek, communicatie, (E-)democratie en duurzaamheid
Communicatie - politiek - duurzaamheid
 
bulletMilieudefensie daagt staat voor rechter om schone lucht
 
bulletKlimaatcrisis - oa Klimaatproces Nederland, Klimaatproces BelgiŽ en 'Oslo Principles'
Waarom is max. 2 graden temperatuurstijging zo kritisch ?
Waarom is de klimaatzaak zo urgent ?

 
bulletInleiding klimaatcrisis, Statement Ex-President VS Barack Obama mbt klimaatcrisis, IPCC,
Film: Before the Flood - Leonardo DiCaprio - video
Warmte uit de bodem is een kansrijk alternatief voor Gronings gas
'Klimaatverklaring provincies, waterschappen en gemeenten', Klimaatwet PvdA en GroenLinks, Kolencentrales sluiten, Status Nederland mbt klimaat, Actie-organisatie Urgenda
 
bulletUrgenda wint Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat
 
bulletKlimaatproces BelgiŽ
 
bulletEnergietransitie en Energieakkoord in Nederland
 
bulletLuchtvervuiling - Fijnstof - Ultra Fijnstof
 
bulletFilosofie, ethiek, politiek en duurzaamheid
 
bullet Duurzaamheid: Websites en nieuwsbrieven.
 
bulletZelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen (kort)
Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !

Kijk verder dan je neus lang en breed is !

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie


Bouwstenen voor verandering


Duurzame maatschappij en duurzame samenleving
 


Korte motivatie voor deze website over duurzame politiek met integrale visie:

 

bullet Duurzame politiek: politiek met integrale visie en aanpak gericht op een duurzame samenleving.

 
bulletMet deze website Duurzame Politiek met Integrale Visie uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.

 
bullet Het toepassen van de Integrale Visie van oa Ken Wilber bij Duurzame Politiek wordt heel duidelijk ingegeven door mijn eigen ervaring met oa burnout.

------------------------------------------

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering!

Voor inspirerende politiek en betrokkenheid
 

   ==  Vertaal deze website  ==  Translate this website   == :


Vertaling van deze Website over Duurzame politiek met integrale visie in het Engels of een andere taal:

(Translation of this website 'Sustainable Politics with integral vision' in English or another language)

Website: - Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable
 

   Using 'Google translate':

- Notice: Translation: Dutch -> English:

Page/W
ebsite is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.
 
Use Firefox or Windows Internet Explorer 8.
By using 'Google translate' this website can be translated into many languages.


- Vertaling van Engelse delen van deze pagina/website + Engelse links: Engels -> Nederlands

Let op: De Nederlandse vertaling is niet altijd perfect. De meeste Engelse website links worden ook in het Nederlands vertaald.Using 'Microsoft translate':

- Notice: Translation: Dutch -> English:

This page/website
 is not perfect and complete translated into English! Most Dutch links are also translated into English.

Use Firefox or Windows Internet Explorer 8.
By using 'Microsoft translate' this page/website can be translated into 34 languages.Vertaling van Engelse delen van deze pagina/website + Engelse links naar Nederlands: Engels -> Nederlands

Let op: De Nederlandse vertaling is niet altijd perfect. De meeste Engelse website links worden ook in het Nederlands vertaald.
 

bulletNa de vertaling van deze pagina worden ook automatisch de volgende gekozen pagina's vertaald.

--- De kwaliteit van de vertaling is niet perfect! ---

 
 
bulletMaatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP)

MVP - Duurzaamheid - Integrale Visie horen bij elkaar en ondersteunen elkaar:

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek, Integrale Visie en Duurzaamheid zijn elkaar ondersteunende concepten voor een duurzame samenleving - Bart Land

 - Socially Responsible Politics -

- Wat is hier voor nodig?

 
bulletZie ook de Startpagina van deze website.
 

 

bullet Wat is integraal en wat is duurzame politiek met integrale visie?  -  Pagina  onderwerpen van deze pagina:

Korte weergave / impressie mbt de inhoud van deze website over het begrip 'integraal', Integrale Politiek en Integraal Leiderschap.
 
bulletBij integrale politiek is de betekenis van de woorden 'integraal' en 'politiek' belangrijk
Met oa Ken Wilber (inleiding integrale theorie en praktijk) en Daniel Ofman (integraal leiderschap)
 
bulletWaarom ben ik bij integrale politiek terecht gekomen?
Met oa Ervin Laszlo, Klaas van Egmond,  Integrale Politiek partij (Zwitserland) en eigen burnout-ervaringen
 
bulletFiguren mbt Maatschappelijk Ondernemen (MVO) en Integrale Politiek  - ter oriŽntatie
 
bulletBetekenis van en verdere toelichting op ....
 
bullet Ken Wilber: De integrale visie - wat uitgebreider
Betekenis van en werken met kwadranten, niveaus, lijnen, toestanden en typen
 
bulletVertaling van het commentaar op de YouTube pagina bij de video: ĎKen Wilber - Integrale Politiek (Integral Politics)'


 
bullet Literatuur, Sites en Video's ivm Duurzame Politiek met Integrale Visie  -  Pagina  onderwerpen van deze pagina:

Overzicht van Literatuur, Websites en Videolinks over Duurzame Politiek, Duurzaamheid, Integrale Visie en Duurzame Samenleving
 
bulletInformatie over het Wuhan-Corona-virus
 
bullet 21 maart 2018 - Stemmen voor Gemeenteraadsverkiezingen + Referendum Sleepwet
 
bulletLiteratuur over Duurzaamheid, Integrale visie en Integrale Politiek
 
bulletWebsites over Integrale Politiek, Integrale Visie en Duurzaamheid

- Met oa vele websites over duurzaamheid en
vernieuwing van de democratie
 
bulletVideo-links naar video's over Integrale Politiek, Integrale Visie en Duurzaamheid
 
bulletOverzicht Stemwijzers Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017

 
bullet Reden Duurzame Politiek met Integrale Visie  -  Pagina  onderwerp van deze pagina zijn oa:
 
bullet1 Belang van de wereldbevolking
 
 
Oa een principiŽle discussie mbt de vluchtelingen crisis

   Vriendjes politiek - Fraude en corruptie in Nederland
 
bullet2 Klimaat crisis
  
Grenzen van de aarde
 
 Urgenda wint klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat
 
bullet3 Belang van de wereld-economie en ecologie
 
bullet4 Het belang van een nieuw wereldbeeld  -  oa David Bohm
 
bullet5 Belang van goedwerkende democratie
   -
Frauderen in de zorg is simpel, en het probleem wordt alleen maar erger
   - Grote problemen met betrekking tot gevolgen Gaswinning Groningen - oa traumatisch / dramatisch voor bewoners
   -
Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken
  
- Provincie Overijssel naar rechter om hervatten afvalwaterinjecties Twente
   -
ICT bij uitvoeringsinstantie UWV heeft fundamentele gebreken
   - Democratie - David van Reybrouck - G1000

 
bullet6 Belang van integrale visie en aanpak in de gezondheidszorg -  Vijf miljoen Nederlanders Chronisch Ziek
   -
Ernstig probleem met zorgverzekeraars
   - PatiŽnten willen meer inspraak

   -
Voorbeeld hoe het ook kan: Burenhulp en zorg in Wedde
   -
Aantal mensen met oa Burnout, Hart- en Vaatziekten, Kanker en Obesitas is zeer groot en neemt nog steeds toe !!!
   - Discussie zorgstelsel in Nederland
   - Privacy en gezondheidsgegevens
 
bullet7 Belang van integrale visie en aanpak in de gezondheidszorg -  Vijf miljoen Nederlanders Chronisch Ziek

   -
Sophie in de mentale kreukels       - BNN- serie TV-Programma over burnout
   -
Een stijgend aantal jonge werknemers lijdt aan een burn-out
   -
Burnout - Alarm in het onderwijs  - Invaljuf Annelies ingestort na 26 tijdelijke contracten - burnout
   -
Grote controverse over behandeling chronische vermoeidheid  - ME/cvs
   -
FinanciŽle prikkel bij ingehuurde arbodiensten zet herstel patiŽnten onder druk
   -
Steeds jonger obesitas en hoge bloeddruk
   -
Werk aan je eigen gezondheid - Bewegen

   -
Bacteriofagen - Steeds meer bacteriŽn worden resistent tegen antibiotica en mensen kunnen immuun raken. <======
     Een bacteriofaag is een killervirus dat heel specifiek een bacterie kan aanvallen en doodmaken.
     
25-05-2020, zorgnu.avrotros: Grote bacteriofagen - fabriek in de VS - Wij kunnen fagen aan Nederland leveren
  
bullet8 Belang van integrale visie en aanpak  -  Voeding, Veroudering, Obesitas, Diabetes-2
   - 2019 - Groente en fruit duurder? Stop het kabinetsplan  <<<<=======
   -
10 tips voor een betere nachtrust
   -
De helft van mijn patiŽnten moet naar de groenteboer, niet naar de apotheek
     Artsen moeten vaker voeding als medicijn inzetten

   - Waarom is water zo gezond? - 
8 Tips om meer water te drinken
   - Blue Zones -
9 regels om kans op een langer leven te verhogen
   - Suikerlobby voedingsindustrie ondermijnt regelgeving EU
   -
Kip zit vol resistente bacteriŽn
   -
Roken - Waar rook is de macht van de tabaksindustrie
   - Cacao, supervoedsel voor een ultieme gezondheid
 
bullet9 Belang van integrale visie en aanpak  -  Blauwe Zones - regels om de kans op een langer leven te verhogen

    -
Gezond dorp Leende draait op volle toeren
 
bullet10 Belang van integrale  visie en aanpak  -  Iceman - Wim Hof - Verbeteren van oa het Immuun systeem en ademhaling,
    
Koud douchen leidt bv tot minder ziekteverzuim
    
Belang van goed ademen -  door Bram Bakker en Koen de Jong
  
bullet11 Nog vele andere interessante onderwerpen.

 
bullet Discussie Duurzame Politiek  -  Pagina  onderwerpen van deze pagina:

Overzicht discussie onderwerpen en opinies mbt Integrale Politiek, duurzaamheid en de nodige
veranderingen mbt oa:
 
bullet17-02-2021, www.agconnect.nl: Quetech bouwt allereerste quantumnetwerk

Een onderzoeksgroep bij QuTEch in Delft heeft het eerste bruikbare quantumnetwerk ter wereld gebouwd. Daarmee komt een niet te kraken internet dichterbij dat quantumcomputers met elkaar moet laten communiceren.

https://arxiv.org/abs/2102.04471:

Realization of a multi-node quantum network of remote solid-state qubits

The distribution of entangled states across the nodes of a future quantum internet will unlock fundamentally new technologies. Here we report on the experimental realization of a three-node entanglement-based quantum network.
We combine remote quantum nodes based on diamond communication qubits into a scalable phase-stabilized architecture, supplemented with a robust memory qubit and local quantum logic.

 
bulletZijn wij de marionetten van de datareuzen
 
bullet Robot-rechter e-Court
 
bulletVliegveld Nederland (met oa gevolgen vliegveld Lelystad)
- Bewoners noemen uitkomst Lelystad-debat beschamend -
 
bulletFilm 'Down to Earth'
 
bulletProblemen mbt Vliegveld Lelystad en Vliegveld Maastricht
 
bulletIndividuele ontwikkeling
 
bulletPleidooi Jan Terlouw voor meer vertrouwen
 
bullet De Utopie van de vrije Markt  --  Ayn Rand - Atlas in Staking
 
bullet  Een volledig digitale samenleving in Estland, het kan!
 
bulletErvin Laszlo 'Spoedcursus wereld veranderen'
 
bulletEconomie-van-Meer transformeren naar Economie-van-Betekenis - Boek: 'Material Matters' - Thomas Rau
 
bulletToekomst met een duurzame samenleving
 
bullet Verbetering van (Lokale) democratie (met oa G1000) en de rechtsstaat
 
bulletIntegral European Conference 2016 - Integral Meditation and the New Europe
- Reinventing Europe   -   Integral refelctions in a rapidly changing world -

 
bulletWaterstof Economie
 
bulletMaatschappelijke veranderingen met oa boek: Borderline Times - Het einde van de normaliteit - Dirk de Wachter
Bv invoering van basisinkomen
 
bullet Kwantumcomputer - Kwantum fysica
 
bulletTiny House - Klein Huis om in te wonen
 
bulletDuurzaamheid en economie
 
bulletEnergie vraagstuk
 
bulletBusiness spiritualiteit
 
bulletOp weg naar een Integrale Visie en een Integrale aanpak


 
bulletIntegrale Visie op Europa (EU) en Nederland (NL)  -  Pagina  onderwerpen van deze pagina:
 
bullet Commissie Remkes - Onderzoek naar Parlementair stelsel in Nederland
Boek:
'Groter denken - Kleiner doen' - Een Oproep, door Herman Tjeenk Willink, zie ook de beide video's!!
Boek: 'Moreel leiderschap' - door Alex Brenninkmeijer

Raad van State: kabinet en Kamer maken veel slordige wetten, en dat is gevaarlijk


Het 'grand dťbat' in Frankrijk legt oude kwalen bloot, wat heeft Macron zijn kiezers te bieden?

Het broeit in het CDA; prominenten vragen om een offensief klimaatbeleid en een antwoord op het populisme

Baudet en de politiek

Vriendjes politiek - Fraude en corruptie in Nederland

Een Nederlandse verblijfsvergunning is te koop

Mauritius Leaks -
Afrikaanse landen de dupe van belastingontwijking via Mauritius

Het neoliberalisme

Code Oranje - Meer inspraak voor de burger

Toekomst van de Democratie - Filosofisch Kwintet 2017 !!!
Uitdagers van de Democratie
Hoe krijgen burgers weer een plek in de politiek?
Is de huidige democratie nog wel van deze tijd?
Referendum redding democratie?
Afschaffing van raadgevend referendum
== Red het Nationale Referendum in Nederland ! ==
Het referendum moet groeien, koester het
Referendum Aftapwet stap dichterbij - Referendum Sleepwet
Invloed van spindoctors in de huidige politiek
Media Logica
Invloed van nepnieuws en de filterbubbel, Cambridge Analytica en Media Logica
Participatie-samenleving
De falende overheid
'Vrede kan je leren' - boek - door David van Reybrouck en Thomas d'Ansembourg
Open democratie - Oa in IJsland en UK
Over de onafhankelijkheid in de politiek en journalistiek - Zitten we in een politieke systeemcrisis ?
 - Oa Dieselgate in EU en EU-lidstaten
Huis van Klokkenluiders

Dag van de Dialoog in vele Nederlandse steden
Landelijke primeur Enschede met eerste Burgerbesluit mbv G1000
Vernieuwing mbv oa G1000 (lokale democratie) met oa
G1000 2.0: Experiment G1000 door Gemeentes - Per 20 maart 2017
Partner-Overeenkomst - G1000 - Heerenveen  <<===
Een G1000 over Europa?

Tom Atlee:
Together we can be wiser than any of us can be alone. We need to know how to tap that wisdom
Periodieke Referenda (oa praktisch en modern systeem in Zwitserland) - Macht aan de stad?

Integral City
Met oa Alex Brenninkmeijer en David van Reybrouck - boek: 'Tegen Verkiezingen' - "Uitdagend,veelbelovend en zeer overtuigend" - THE TIMES -
- Meer bijdragen aan een duurzame en integrale visie op Nederland, oa:
   - Democratic Challenge
   -
De Gemeente van de Toekomst - integrale aanpak - decentralisatie in het sociale domein
   - Boek '1984' door George Orwell

   - Burger initiatief in Nederland
 
bulletPolitieke vernieuwing in Nederland??
 
bulletHoe verder met Europa en de Euro?
Is er een door de bevolking gedragen Integrale Visie op Euro (EU)?
Geert Mak - huidige visie op politieke en maatschappelijke situatie Nederland en EU (26-12-2017)
Integral European Conference 2016 - Integral Meditation and the New Europe
- Reinventing Europe   -   Integral refelctions in a rapidly changing world -
EU krijgt Nobelprijs voor de Vrede
Geert Mak over de vluchtelingencrisis in Europa en hoe verder met Europa
 - 7 maart 2016
Nergensland - Nieuw licht op migratie
Geert Mak - Europa Special 'Hoe staat Europa ervoor? - mei 2016
De crisis in Europa - Geert Mak en crisis Griekenland
Verkiezing Europees Parlement 2014
 
Een persoonlijke integrale visie op Europa

'Jan de belastingman' - Jan Versteegh - donderdag 7 september 2017 met zijn nieuwe programma - belangrijk en informatief
Rijken hebben een nieuwe route om fiscus te mijden
Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies - Nederland - 2017


Panama Papers
  -  O.a. op grote schaal kapitaal wegsluizen naar belastingparadijzen
Paradise Papers

TTIP - Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership en TTIP referendum in Nederland
TTIP Leaks - bevestigen grote risicoís voor oa milieu
Piketty wil wereld wakker schudden met een pleidooi voor meer gelijkheid
- Situatie in Nederland, Europa en de Wereld
Donald
Trump ontslaat FBI-directeur James Comey (10-05-2017)
Heeft Donald Trump banden met oa Rusland? Zo ja, hoe lang al?

Trumps mars naar het witte huis
'
Nooit genoeg' - De biografie van Donald Trump
'Lenen lenen, betalen betalen' en Burger Initiatief - 'Ons Geld'
Zwarte Zwanen en de Nederlandse Pensioen-Industrie
- In de pensioenwereld gaan alle betrokkenen zelf over hun integriteit

 
bullet Spreekwoorden, citaten, spreuken en gezegden mbt politiek  -  Pagina  onderwerpen van deze pagina:
 
bulletSpreuken en Citaten over politiek, samenleving, duurzaamheid en Integrale Visie en geluk - introductie

Enkele voor mij belangrijke (sleutel-) spreekwoorden en citaten
 
bulletCitaten en spreekwoorden van Aristoteles

Boek īWat zou Aristoteles doen?ī
 
bullet Hoe Spreuken, Citaten en Gezegden passen in de Integrale Visie

Maken van je eigen 'Duurzaamheids Diagram' en je eigen 'Integrale Leefwijzer'
 
bulletAndere spreuken, citaten en spreekwoorden over politiek, duurzaamheid, integrale visie en geluk
 
bulletMeer citaten en spreekwoorden en bv periodieke inspiratie-mail
 
bulletOpmerkingen over Spreuken, spreekwoorden en gezegden


 
bullet Meditatie en Geluk ivm Duurzame Politiek met integrale visie  -  Pagina  onderwerpen van deze pagina:
 
bulletDe grote zingevingstest
 
bulletMeditatie over de Aarde
- Overview effect
 
'Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid van onze planeet.' - Andrť Kuipers - astronaut
- Wat is meditatie, mindfulness en yoga?
  Gebruik van oa Ghanta (bel) en Thangka bij meditatie
  
Verband tussen Boeddhisme en kwantumfysica
 
Lezing Dalai Lama: Pleidooi voor Vrede, Welzijn, Wijsheid en Comapassie
  Tussen meten en weten - filosoof Jan Bor -
De Boeddhistische blik
  Iceman en Tummo meditatie - Belang van goed ademen

 
bulletAarde en schepping als geheel zien en ervaren - Overview effect
 
bullet De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk
Geluk - Wereld Geluk Rapport 2016
- Geluk als een belangrijke sleutel zien en tot ontwikkel-doel maken.
Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken (filosoof Jan Drost)
Kapitale kracht van geluk - Omslag naar de Betekenis Economie
Inpassing van Geluk in het 4 Kwadranten model van Ken Wilber

De Psychodynamische therapie van Jung is in opkomst
Psychiater Dirk de wachter over zijn boek 'Borderline Times'

 
bulletLeven in verbinding. Wat is meditatie en mindfulness?
- Wonder en hoop aan de grens van de wetenschap
- Om andere culturen beter te kunnen begrijpen
- Boek:
The Universe, Life and Everything - Dialogues on our changing understanding of reality
-
Joke Hermsen: Welke (denk-)richtingen moeten er bv gekozen worden -  zie boek 'Melancholie van de onrust' door Joke Hermsen

- Welzijn, wijsheid en compassie in de seculiere samenleving - Dalai Lama

-
Instituut Orshof in BelgiŽ
    
Het coronatijdperk heeft ons uitgenodigd in een nieuwe vorm van contact maken!
 
bulletTeksten over leven in verbinding  - Zingeving - Spiritualiteit
  
- Mindfulness en Meditatie
   - Bram Moerland - Filosoof - 'Stapstenen voor Persoonlijke groei' - 'Terug naar het begin! -

      bv Thomas Evangelie - een onverwacht en eigentijds Christelijke 'nieuwe begin?''

   - Paul de Blot - Tot kort geleden
hoogleraar Business
     Spiritualiteit aan de Business Universiteit Nyenrode

   - Gulden regel
- voor veel (grote) religies en stromingen
   -
Encycliek Laudato Si - Paus Franciscus
 
bulletMulti intelligentie model en inpassing van Meditatie in het 4 kwadrantendiagram van Ken Wilber
 
bulletVideo/Boek 'De magie van harmonie' door Johan Witteveen
 
bulletBusiness-spiritualiteit met Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar


 
bullet Contact  -  Pagina  onderwerp van deze pagina:
 
bulletContact in verband met bv opmerkingen, suggesties of vragen mbt deze website


 
bullet Inhoud website  -  Pagina  onderwerpen van deze pagina:
 
bulletInhouds-opgave website:  -  Uitgebreid overzicht  onderwerpen per pagina
 
bullet ==  Ook voor vertalen van deze site in andere talen ==Inhouds-opgave website over Duurzame Politiek met Integrale Visie
bullet ==  Also for translation of this website in other languages ==


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


Deze website wil Duurzame Politiek met Integrale Visie en Integrale Aanpak uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.

Tevens is het een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor nu en in de toekomst.

Van het newtoniaanse (mechanistisch) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld

Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt met andere soorten,
want we vormen een gevaar voor onze eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op aarde
.
Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het leven worden ontdekt.

== Onze toekomst hangt oa af of we ons voelen als een onderdeel van dit ene geheel (schepping) of niet ==

== Eigenlijk horen democratie, duurzaamheid, participatie, integrale visie en integrale aanpak bij elkaar ==

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst! Kijk verder dan je neus lang en breed is !
Lang staat voor:  Duurzaamheid    --   Breed staat voor:  Integrale Visie

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering !
Er wordt niet gestreefd of gewerkt aan een organisatie of een politieke partij.

 Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.
---------------------------------

Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering

Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, instelling, vereniging, platform, bureau, praktijk, bedrijf of andere organisatie
en heeft geen commerciŽle doelstelling.

Deze website was eerder onderdeel van de website www.burnoutherstel.nl (deze burnout-site is tijdelijk buiten gebruik)

Bij burnout is duurzaamheid, integrale visie / aanpak en preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor 'burnout' van de aarde door oa uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.

Contact - mbt deze website Duurzaamheid en Integrale Visie in de Politiek
 - www.duurzame-politiek.nl:  E-mail: info@duurzame-politiek.nl - tav Bart Land

- Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable - Politicas Sostenibles - Polityka Zrůwnoważonego Rozwoju -
Bśredygtige Politik - устойчивые политика  -  可持续政

- Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) - Socially Responsible Politics - sozial verantwortliche Politik - politique socialement responsable -
對社會負責的政治 - odpowiedzialna spo
łecznie polityka - социально ответственная политикаsocialt ansvarlig politik -
κοινωνικά υπεύθυνης πολιτικής
- politica socialmente responsabile -
sosyal sorumlu politika


Vertaal deze website in het Engels of andere Taal   -  Translate this Website in English or another Language

Deze website maakt geen gebruik van Cookies

Start