Start Contact Literatuur+Sites Inhoud Website

   Meditatie - Geluk

Integrale Visie op Politiek en Duurzaamheid - Duurzame Politiek met Integrale Visie

Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor een evenwichtige en duurzame samenleving
 

 

 

 

 



 


Start Duurzaamheid Wat is Integraal Reden Duurz.Pol. Disc. Duurzame Pol. Integr.Visie NL/EU Spreuken Politiek Meditatie - Geluk
 

Meditatie Politiek - Mindfulness, Yoga, Duurzaamheid en Integrale Visie


Naar een duurzame samenleving - Aarde en schepping
als geheel zien en ervaren - Geluk: een belangrijke sleutel
 

bulletWat je niet wilt dat jezelf overkomt, doe dat ook een ander niet aan
 
bulletDeze zogenaamde 'Gulden regel' komt voor in veel andere (wereld-) religies en veel stromingen

 
bulletLeven in verbinding, met betrokkenheid en inspiratie

 
bullet Uiteindelijk kunnen meditatie, mindfulness en yoga je oa in contact brengen met iets dat groter is dan jezelf.

 
bulletVrede sluiten met aandacht en zonder oordeel in het Nu. (Mindfulness)
 

  Overzicht van de onderwerpen:
 
bullet Op deze pagina

 
bullet Op overige pagina's - Uitgebreid op pagina Inhoud Website
 




Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !

Kijk verder dan je neus lang en breed is !

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie

Bouwstenen voor verandering


Duurzame maatschappij en duurzame samenleving

 

 
  Klik op onderstaande
  onderwerpen  van  deze pagina - Meditatie - Geluk:


 
bullet 1 Meditatie over de Aarde

   - Overview effect

     
'Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid
      van onze planeet.' - André Kuipers - astronaut


    - Hoe Meditatie en Geluk passen in de Integrale Visie

    - Wat is  meditatie ?

    - Abel Herzenberglezing 2018,

      door Sigrid Kaag: Wees stil, onze stem is nodig


    - Gebruik van oa Ghanta (bel) en Thangka bij meditatie en

    - Verband tussen Boeddhisme en kwantumfysica

    -
Lezing Dalai Lama: Pleidooi voor Vrede, Welzijn, Wijsheid en Comapassie

    - Tussen meten en weten - filosoof Jan Bor - De Boeddhistische blik

    -
Iceman en Tummo Meditatie - Belang van Goed Ademen


    - Kennismaking met Yoga - Wat is Yoga?  - Vragen over Yoga

      
Hoe is het gesteld met onze creatieve, intellectuele en
       spirituele vorming en ontwikkeling?



 
bullet 2 Geluk als een belangrijke sleutel zien en tot ontwikkel-doel maken

   - De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk 
<<==


   - Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken (filosoof Jan Drost)

   -
De kapitale kracht van Geluk

   -
Rendement van het Geluk - Omslag naar de Betekenis Economie


   - Wereld Geluk Rapport 2016

   - Inpassing van Geluk in het 4 Kwadranten model van Ken Wilber


   -
De Psychodynamische therapie van Jung is in opkomst


   -
Psychiater Dirk de wachter over zijn boek 'Borderline Times' <--

   
Boek 'de kunst van het ongelukkig zijn' - Dirk de Wachter <--

 
bullet3 Leven in verbinding - naar een duurzame maatschappij en samenleving

   - Aspecten van 'onderliggende verbinding' ingepast
     in het 4 kwadranten model van Ken Wilber

   -
Zelfbezinning, oa kijken naar je patronen ingepast
     in het 4 kwadranten model van Ken Wilbe
r

   - Wonder en hoop aan de grens van de wetenschap
     Oa documentaire en boek over
'Das heilende Bewusstsein

   - Boek:
The Universe, Life and Everything
     Dialogues on our changing understanding of reality

   - Om andere culturen beter te kunnen begrijpen

   - Met oa Joke Hermsen: Welke (denk-)richtingen
     moeten er bv gekozen worden?
     - 
boek 'Melancholie van de onrust'


    - Welzijn, wijsheid en compassie in seculiere samenleving - Dalai Lama


 
bullet4 Teksten over leven in verbinding  - Zingeving - Spiritualiteit

   - Boek: 'The Religion Of Tomorrow', door Ken Wilber

   - Bram Moerland -
Filosoof - Stapstenen voor Persoonlijke groei -

     'Terug naar het begin ?'
- met oa de 'Nag Hammadi-geschriften'


   - Paul de Blot - Tot kort geleden
hoogleraar Business
     Spiritualiteit aan de Business Universiteit Nyenrode


   - Gulden regel
- bij veel (grote) religies en spirituele stromingen


   -
Encycliek Laudato Si - Paus Franciscus


   - Instituut Orshof in België
     Het coronatijdperk heeft ons uitgenodigd in een nieuwe vorm van contact maken!

 
bullet5 Boek 'Elke golf de zee' door Willigis Jager en Video/boek en

   boek 'Een nieuwe geschiedenis van de filosofie' door Jan Bor

 
bullet4 Aspecten van de 'tijd' ingepast in
    het 4 kwadranten model van Ken Wilber


 
bullet7 Multi intelligentie model

 
bullet8 Johan Witteveen - 'Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien'

 - Video/Boek 'De magie van harmonie' door Johan Witteveen


 
bullet9 Business-spiritualiteit met Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar


       -----------------------------------------------------

 
bulletZingeven is als ademen, iedereen doet het de hele dag. Maar hoe? Wat vindt u belangrijk?

Wat geeft u zin? Hoe maakt u zin?
 
bulletDownload samenvatting 1 A4: Introductie Mindfulness  (pdf-file)

 
bulletDownload 1 A4:  'Meditatie over de Aarde'  (pdf-file)
 
bulletZie andere 1 A4 samenvattingen - de pagina Literatuur, sites en video's van deze website.
 
bulletZie ook de pagina Spreuken en Spreekwoorden over Politiek en Duurzaamheid met integrale visie en geluk, van deze website.
 
bullet Literatuur, Sites en Video's - Duurzame Politiek met Integrale Visie

Overzicht van
literatuur, websites en video's
 
bulletZie Startpagina voor: oa Lokale politiek + Referendum Sleepwet + Red Referendum

-----------------------------------------

Integrale Visie:

Integraal denken en doen (integraal beleid en integrale aanpak)
  biedt kansen voor echte duurzaamheid

--------------------------------------------

Pas wanneer je leert te luisteren om te begrijpen,
in plaats van te luisteren om te reageren,
ontstaat er echt contact 

Centrum voor Mindfulness en Communicatie

--------------------

Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling.
Is realistisch en tegelijk idealistisch.

 
Prof. dr. Paul de Blot

--------------------

Het goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven

Socrates

--------------------

De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden.

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert...

Bram Moerland

--------------------

Geluk is geen recht, het is een bijproduct van een betekenisvol  bestaan

Dirk de Wachter

---------------------

Thema
van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst !

Kijk verder dan je neus lang en breed is !

Lang staat voor:  Duurzaamheid  -- Breed staat voor:  Integrale Visie

-------------------------

Bouwstenen voor verandering

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering!

Voor inspirerende politiek en betrokkenheid!

---------------------------

In een aantal landen wordt Duurzame Politiek met Integrale Visie 
'Integrale Politiek'   genoemd
.

---------------------------------


Hoe komen tot nationale - en internationale samenlevingen
waar godsdiensten/levensbeschouwingen elkaar respecteren,
geen spanningen en strijd veroorzaken,
maar mensen duurzaam verbindt, inspireert en
mensen gewoon ten goede komt?
 

 
bullet Dalai Lama bezoekt Nederland

Dalai Lama bezoekt Nederland 14 t/m 17 september 2018.

Kom naar de lezingen van de Dalai Lama - op zondag 16 en maandag 17 september in Rotterdam Ahoy- en laat je inspireren door een van de grootste geestelijke leiders van deze tijd.
 
bulletZie bv item:  Verband tussen Boeddhisme en kwantumfysica op deze pagina.
 

 

 
bullet17-04-2019, ggznieuws.nl: Psychiater: eenzaamheid is de rode draad in deze samenleving

Leegte, gebrek aan sociale contacten en intimiteit.
Zeven procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder ervaart sterke gevoelens van eenzaamheid. Nog eens dertig procent voelt zich enigszins eenzaam.
Voor psychiater Dirk De Wachter is het de rode draad in zijn werk: ‘Mensen zeggen mij dat ik de enige ben tegen wie ze nog durven te spreken, de enige die nog luistert. En dan denk ik: laten we dat toch vooral als samenleving doen.’, zo meldt Brainwash.nl
 

 

 
bulletMarcel Messing: Kleine filosofie van de glimlach

Als hoop dreigt te verstikken op de mestvaalt van een verloren beschaving en mensen wezenloos en radeloos over de wereld dwalen,
als nog meer zieke wereldleiders oorlogzuchtige taal uitslaan en het lied van een laatste nachtegaal wegsterft in verdord kreupelhout,
dan nog zal ik trachten met een glimlach de wereld rond te gaan.

Zoals een oester zich op een onverwacht moment kan openen om haar glanzende parel te tonen, zo kan de glimlach een afgesloten hart openen en zijn juwelenkastje met kostbare parels laten zien.

Marcel messing. Bres 315 mei/juni 2019


www.marcelmessing.nl


 

horizontal rule


1 Meditatie over de Aarde - Aarde en schepping als geheel zien en ervaren


Meditatie over de Aarde

Ga gemakkelijk zitten.
Ontspan je helemaal, sluit je ogen, adem diep in....en uit, in je eigen tempo ...
Je voelt je helemaal ontspannen.

Ik neem je nu mee in een meditatie over de Aarde. In deze meditatie willen we proberen onze Aarde als een geheel te zien en te ervaren.
 
Je bent in de ruimte in een comfortabel ruimteschip en kijkt naar buiten … en je ziet de Aarde. Er zijn weinig wolken en je herkent delen van Europa.
Het is heel stil en alles beweegt heel langzaam, vloeiend en volkomen geruisloos.

Het is een wonder van Zijn, de Aarde in haar oneindige en onbeschrijfelijke Zijn …, de Aarde is ons thuis.
Het geschenk de Aarde, met al haar zeeën, continenten, gebouwen, planten, dieren en mensen.
De Aarde, we zien haar als een geheel  ...

We hebben als mensen verantwoordelijkheid voor haar. We geven de Aarde onze aandacht, warmte, zorg en liefde ….


Zie ook 'Meditatie over de Aarde'    1 A4  - 'Meditatie over de Aarde' (pdf-file)

 


Wij zijn allemaal astronauten op het ruimteschip aarde

- Wubbo Ockels -


Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
Vriendelijkheid in denken schept diepte,
Vriendelijkheid in het geven schept liefde

- Lao Tse -


Ik adem in en kom tot rust
ik adem uit en glimlach
thuis gekomen in het nu
wordt dit moment een wonder
 
- Thich Nhat Hanh -

Overview Effect

 
bullet Het 'Overview Effect' is het eerst beschreven door auteur Frank White in 1987.

'Overview effect' is een ervaring van oa astronauten waarbij de betekenis en de ervaring van de planeet aarde en de plaats van de mens daarop
verandert.

Gemeenschappelijke kenmerken
van deze ervaring zijn een gevoel van ontzag voor de planeet, een diepgaand begrip van de inter-connectie van alle leven, en een hernieuwd gevoel van verantwoordelijkheid voor de zorg voor het milieu
.
 
bulletBoek: The Overview Effect: Space Exploration and Human Evolution, by Frank White

 
bulletThe Overview effect is a cognitive shift in awareness reported by some astronauts and cosmonauts during spaceflight, often while viewing the Earth from orbit or from the lunar surface.

 
bulletZie ook de video: Overview, van Planetary Collective, duur ca 19 minuten

‘Overview’ is a short film that explores this phenomenon through interviews with five astronauts who have experienced the Overview Effect.
The film also features insights from commentators and thinkers on the wider implications and importance of this understanding for society, and our relationship to the environment.

'That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind." -- Neil Armstrong


 
bullet Artikel: Month in Space: How to experience the overview effect (NBCNews) - Met oa vele foto's.

 
bulletThe Overview Insitute - www.overviewinstitute.org/

 

     'Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid van onze planeet.' - André Kuipers

 
bullet André Kuipers - astronaut: 'Ineens had ik zo'n kosmisch gevoel: wauw, ik ben onderdeel van iets groters'

Bijna 7 maanden woonde André Kuipers in het Internationale Ruimtestation (ISS).

De astronaut ervoer een 'kosmisch eenheidsgevoel' terwijl hij boven de blauwe planeet zweefde.

'Ik ben me meer dan ooit bewust van de kwetsbaarheid van onze planeet.'

Het ruimtevaartavontuur van André Kuipers begon toen hij twaalf was en sciencefictionboekjes kreeg van zijn oma. Hij wist het zeker: ooit zal ik zelf de aarde vanuit de ruimte bekijken.

Zijn hele carrière stond in het teken van de ruimtevaart. Na een studie geneeskunde werd hij keuringsarts bij de Koninklijke Luchtmacht, waar hij onderzoek deed naar ruimtelijke desoriëntatie bij vliegers en ruimteziekte bij astronauten. Daarna ging hij aan de slag als arts en wetenschappelijk onderzoeker bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

André werd in 1998 door ESA geselecteerd als astronaut en opgenomen in het Europese astronautencorps. Na jaren van training vloog hij in 2004 zijn eerste missie naar het internationale ruimtestation ISS. Missie DELTA duurde elf dagen. Veel te kort, vond André. Hij wilde niets liever dan terug naar de ruimte om daar voor langere tijd te wonen en te werken. En die tweede missie kwam er...

Op 21 december 2011 verliet André de aarde opnieuw voor een verblijf van 193 dagen in de ruimte; de langste Europese ruimtevlucht ooit.
Hij dook regelmatig zwevend op in de media om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten van zijn belevenissen daarboven.

Nu doet hij dat nog steeds met optredens en lezingen in het land.
(Zie de agenda op de site van André Kuipers)
 
bulletVideo: André Kuipers - View 2012

Deze timelapse video neemt je mee rond de wereld, met op de achtergrond het nummer 'Walking in the Air' van Howard Blake

 
bulletVideo:  Andre Kuipers TDEX  

One habitat for mankind may not be enough: André Kuipers at TEDxZwolle

André vertelt over zijn lange ruimtereis, over ruimtevaart en over de kwetsbare aarde bij het TEDx evenement in Zwolle

 
bulletVideo: Andre Kuipers - Rondleiding door het Internationale ruimtestation ISS (NOS Uitzending)
 

 

bullet 'Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien', Johan Witteveen (Oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds)

Zie item 8 - Johan Witteveen, van deze pagina.

 
bullet18 mei 2014, Trouw: We zijn allemaal astronauten op het ruimteschip aarde

Wubbo Ockels is vandaag op 68-jarige leeftijd overleden. Trouw sprak vorig jaar met hem over duurzaamheid.

 
bulletZie ook de pagina Discussie Duurzame politiek van deze website.

 
 
bulletDownload 'Meditatie over de Aarde' (pdf-file)  - 1  A4  pagina
 

horizontal rule


 
Hoe Meditatie en Geluk passen in de Integrale Visie

 

 
bullet 4 Kwadranten diagram van Ken Wilber: 'Meditatie en geluk' passen in het kwadrant LB (dwz Links - Boven), Kwadrant: Individueel - Binnenkant,

Zie voor verdere toelichting de Startpagina -
item 2 'Duurzame Politiek met integrale visie - Introductie' van deze website over Duurzame Politiek met integrale visie.

Integrale Visie:

Duurzame Politiek met een Integrale Visie werkt naar een goede balans mbt de 4 kwadranten (LB, RB, LO, RO) bij het oplossen van problemen en
nieuwe plannen, waarbij duurzaamheid belangrijk is.

- 'Vier kwadranten diagram' -:

- Duurzame Politiek met Integrale Visie -

 

 

Binnenkant (innerlijk)
v

Buitenkant (uiterlijk)
v

Individueel
------>

LB (Links-Boven)

Ik (zelf en bewustzijn)

bewustzijn / inspiratie

intentie, integriteit

= Meditatie, Geluk =
 

(Rechts-Boven) RB

Het (individueel) (hersenen, organisme, lichaam)

ervaring

gedrag

wetenschap, objectief meetbaar
 

Collectief
------>


Wij
(cultuur en wereldbeeld)
beleving / betrokkenheid
cultuur / normen en waarden
respect / beschaving
spreuken

LO (Links-Onder)


Het
(collectief) (sociale systeem (bv bedrijf) en omgeving)
leefomgeving
maatschappij / wetgeving

 

(Rechts-Onder) RO


Bijvoorbeeld (kwadrant = vak):

 - Kwadrant LB = kwadrant Links - Boven =  kwadrant Binnenkant - Individueel
 - Kwadrant RO = kwadrant Rechts - Onder = kwadrant Buitenkant - Collectief 

 
bulletZie ook de pagina Wat is integraal van deze website.



Ken Wilber :

 
bullet'Alle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden'.

 
bulletEigen opmerking: Eigen ervaring: je komt weer 'thuis' (dichter bij 'Huis') als je zelf en je omgeving 'werkt' met de 4 kwadranten  ...

 
bulletZie ook: Item 7: Multi Intelligentie Model op deze pagina

FQ - Fysieke intelligentie  --  IQ - Logische en verbale intelligentie  --  EQ - Emotionele intelligentie  --  SQ - Spirituele intelligentie

 
bulletZie ook item 6  4 Aspecten van de 'tijd' ingepast in het 4 kwadranten model van Ken Wilber van deze pagina

 
bulletZie ook item 3 Leven in verbinding van deze pagina
 
bullet Aspecten van 'onderliggende verbinding' ingepast
     in het 4 kwadranten model van Ken Wilber
 
bullet Zelfbezinning, oa kijken naar je patronen ingepast
     in het 4 kwadranten model van Ken Wilbe
r
 

horizontal rule

 

  Wat is meditatie en mindfulness?

 
bulletEerste kennismaking met meditatie:
 
bullet14-02-2019, nu.nl: Over dertig jaar hoort mediteren gewoon bij een gezonde leefstijl

Meditatie is goed voor lichaam en geest. Mark Siegenbeek van Heukelom schreef het boek Helemaal naar de meditering.
Hij gidst ons nuchter door de wereld van meditatie en mindfulness.
We zijn nooit in het nu.
Met meditatie breng je je aandacht gericht naar dit moment. Bijvoorbeeld naar een object, naar de gewaarwordingen in je lichaam of naar je ademhaling.
Je observeert wat er nu is en zodra je merkt dat je bent afgeleid, breng je je aandacht rustig terug."

 
bulletHoe moet je mediteren? - www.markteijgeler.nl/abc-van-meditatie/

 In deze online ABC van Meditatie sectie vind je alle basisinformatie om te leren mediteren

 
bullet Meditatie wordt al sinds duizenden jaren beoefend over de hele wereld.

Er zijn dan ook veel verschillende definities en vormen van meditatie.

Het woordenboek “Van Dale” definieert meditatie als “overpeinzing, bespiegeling”.
Wat betekent meditatie in ons dagelijkse leven? Vaak voelen we ons in de loop van het leven gejaagd en overweldigd.


 
bulletMediteren is integreren wat we weten - Rients Ritskes

 
bulletMeditatie is de bereidheid je eigen hart aan te raken - Ethan Nichtern

Toewijding aan het mediteren is belangrijk, er is geen fastfoodversie.

Simpelweg op een bewuste manier jezelf zijn met oog voor anderen is in feite de ideale thuiskomst - Ethan Nichtern
(Bron: blad 'Happinez')

 
bulletjoop.bnnvara.nl: Politici zouden moeten mediteren

Meditatie is niet alleen ontspannend. Je wordt er ook een stuk aardiger van.

 
bullet30-01-2020, bodhitv.nl: Meditatie in de politiek leidt dat tot meer vrede?

Heeft meditatie invloed op politiek gedrag? Met die onderzoeksvraag won politicoloog Femke Bakker een beurs van het Mind & Life Institute. Met het geld gaat ze een kortdurend onderzoek doen naar het effect van loving kindness meditatie op besluitvorming.
Bodhi sprak met Bakker over haar drijfveren. “Ik denk dat we erbij gebaat zijn als politici op zichzelf kunnen reflecteren.”

Meditatie in de politiek. Leidt dat tot meer vrede? Voor de gemiddelde politicoloog is het niet bepaald een voor de hand liggende vraag.

 
bullet14-08-2020, integrallife.com: Mindfulness, Psychotherapy, and Politics

Watch as Dr. Keith and Corey lead a fascinating discussion that brings us to the heart of psychotherapy, mindfulness, and spiritual awakening, and then apply this transformational wisdom to the social and political challenges we are surrounded by.

 
bulletwikipedia: Medelijden

Medelijden (ook compassie, mededogen, medeleven, erbarmen, misericordia of deernis) is een vorm van empathie, waarbij iemand meevoelt met het lijden van een ander.
Medeleven wordt vaak beschouwd als een deel van het begrip liefde.
Ook wordt medelijden een belangrijke hoeksteen van humanisme beschouwd en krijgt het een belangrijke plaats in verschillende filosofieën en godsdiensten.
Vaak is het begrip verwant aan barmhartigheid, naastenliefde, genade en vergeving.

 
bullet Zie ook   'Meditatie over de Aarde'      1 A4  - 'Meditatie over de Aarde' (pdf-file)
 
bulletZie ook                       Samenvatting     1 A4  -  Introductie Mindfulness (pdf-file)

 
 
bulletZie bv ook de pagina Meditatie en Mindfulness van de website     www.burnoutherstel.nl  (waaruit deze website over duurzame politiek is voortgekomen) (site is tijdelijk buiten gebruik) voor verdere uitgebreide informatie over meditatie en mindfulness.

 
bullet Zie ook Meditatie over de Aarde    1 A4  - 'Meditatie over de Aarde' (pdf-file)

 
bulletZie ook                Samenvatting      1 A4  -  Introductie Mindfulness (pdf-file)
 

 

bulletMeditatie is niet iets wat je af en toe een uurtje doet.

Het is een leve
nslange verkenning, of anders gezegd, het is de verkenning van dit moment.

Het is geen pad en geen weg.

Het is de ruimte die alles laat zijn.
Joan Tollifson


 
 
bulletMeditatie

Ieder ogenblik leef je in volle aandacht.
Iedere seconde ben je je bewust van je bestaan.
Voortdurend laat je de zon van bewuste aandacht schijnen op alles wat opkomt.

Alles wat je doet, doe je met volledige aandacht.
Je bewust zijn van je ademen
helpt je wakker te worden
en oplettend te blijven,
zodat je zorgvuldig en diepgaand leert kijken,
de ware aard van alle dingen leert zien
en tot bevrijding komt.

Thich Nhat Hanh

 
bullet Meditatieoefening voor iedere dag

 
bullet The end of suffering - video en tekst via de website www.sangha-almere.nl/

 
bulletNederlandse site van Thich Nhat Hahn - www.aandacht.net/
 
 
bullet Een bekende adem-meditatie van Thich Nhat Hanh:


Je begint de meditatie met rechtop te gaan zitten, op je adem te letten en heel rustig te worden.

Probeer bij de meditatie ook tot rust te komen, te glimlachen, in het nu te zijn en het wonder van het leven te ervaren.

 
bullet ik adem in en kom tot rust  (bij het inademen)
 
bullet ik adem uit en glimlach       (bij het uitademen)
 
bullet thuis gekomen in het nu       (bij het inademen)
 
bullet wordt dit moment een wonder (bij het uitademen)
 

Gevoelens komen en gaan als wolken aan de hemel.
Bewust ademen is mijn anker.

Gun jezelf elke dag een paar minuten stilte  - Richard Carlson

 

bullet'Wees sterk genoeg om jezelf te zijn' -  David_Bowie
 
bullet'De wereld is een boek. Wie niet reist, kent slechts één bladzijde' - Arelius Augustinus
 

 


         Abel Herzenberglezing 2018, door Sigrid Kaag: Wees stil, onze stem is nodig

 
bullet30 september 2018, trouw: Abel Herzenberglezing 2018, door Sigrid Kaag: Wees stil, onze stem is nodig

Samenleven is niet alleen samen praten maar vooral ook samen dóen.

Dat zei Sigrid Kaag, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, zondag in de 29ste Abel Herzenberglezing.
 

 

 

bullet

Boek:  Wanneer het water breekt, door Chris De Stoop


Dit is het waargebeurde verhaal van een visser en zijn dochter,die al een tijd geleden hun vaderland ontvluchtten. Hung stak in een kleine vissersboot de zee over om hier in een dorp achter een hoge dijk een nieuw leven te beginnen. Gwen bouwde een succesvolle zaak op, maar worstelt nu met haar eigenheid.

Het is ook het verhaal van de tientallen reisgenoten die langdurig ronddobberden op zee: een kleine gemeenschap van met elkaar verknoopte levens, bijeengebracht op een beslissend moment.
Niet iedereen heeft het overleefd. Sommigen voelden zich verloren. Anderen werden dokter, ingenieur, bankier of ondernemer.
Wanneer het water breekt is het verhaal van de diepe breuk die migratie is
– voor de betrokkenen en voor de bevolking.

Hoe
komen migrant en maatschappij tot een nieuwe vorm van samenleven? Een verhaal van deze tijd, op een persoonlijke manier verteld door Chris de Stoop, die de familie al jaren kent en met tientallen reisgenoten sprak.

 

bulletVpro-Boeken - video, 30 september 2018:  Chris de Stoop - Wanneer het water breekt

 

 
bullet4 maart 2016, Trouw: Douwe Bob gaat met  Protestsong tegen Burnout  naar Europees Songfestival  2016

Op naar Stockholm! Vanochtend heeft singer/songwriter Douwe Bob in Amsterdam het lied 'Slow Down' gepresenteerd waarmee hij in straks in Zweden heel Europa naar huis gaat zingen.

Douwe Bob noemde vandaag 'Slow Down' een protestsong.
Het is een aanklacht tegen de prestatiemaatschappij waarin we leven.

Hij kende wel vijf twintigers in zijn omgeving met een burn-out. Daarmee maakt hij het nummer persoonlijk.
Daar komt bij dat er natuurlijk niks mis is met de boodschap dat mensen niet moeten vergeten te genieten van het leven.
 
bulletYouTube-video Song: Douwe Bob - Slow Down (Netherlands) 2016 Eurovision Song Contest
 
bulletSong-Tekst: Song-Tekst 'Slow Down' - via de site www.songteksten.nl/
 

 

bullet Meditatie - Wikipedia

Meditatie verwijst naar een wijd spectrum van geestelijke oefeningen.

Het woord komt van het Latijnse woord meditatio, dat op zijn beurt afgeleid is van het werkwoord "meditari" dat nadenken, overdenken betekent.

Het is ook verwant met medere, genezen (vergelijk medicijn).

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen contemplatie, concentratie-meditatie en vipassanameditatie. Binnen die drie vormen bestaan vele varianten.


 
bulletStartpagina over meditatie: http://meditatie.startpagina.nl/

 
bullet Overzicht van websites mbt mediteren  - www.leren.nl

 

  Gebruik van oa Ghanta (bel) en Thangka bij meditatie - Verband tussen Boeddhisme en kwantumfysica
 
 
bulletGhanta (priesterbel in linkerhand) en Vajra (rituele scepter in rechter hand) van een Lama (religieuze leraar) uit Tibet.

Vajra is het Sanskriet woord voor zowel bliksemschicht als diamant en wordt als  of spiritueel attribuut beschouwd, voornamelijk in het Boeddhisme en het Hindoeïsme.

De Varja vernietigt alle soorten onwetendheid en is zelf onvernietigbaar.

 
bullet De bel (Ghanta) stimuleert ons innerlijk oor.
De Ghanta is een klankinstrument in de vorm van een bel.

Een (echte) Ghanta geeft een hele mooie zuivere en zingende klank, die lang aanhoudt.

De Ghanta is de vrouwelijke tegenhanger van de Vajra.

De klank van de bel maakt iets in je wakker, laat de wijsheid ontwaken en is een prachtige manier om een meditatie te starten, maar ook om af te sluiten.

 



Tibetaanse Lama van de "Geelkappensekte"



Ghanta:
priesterbel - transcendente wijsheid
en
Vajra: scepter - de weg en de methode

De vereniging van beide attributen geeft uitdrukking aan het gegeven dat de weg en het doel één zijn
 
bulletmaitreya.nl: Boeddhisme - Vragen over Vadjra en Bel

Vadjra (of Vajra) en bel worden veel gebruikt in Tibetaanse tantrische rituelen, en hebben een diep symbolische betekenis.

Vadjra's zijn een soort scepters, maar het woord vadjra kan ook 'onvernietigbaar' of 'diamant' betekenen.

Vadjra's kunnen negen, vijf of drie spaken aan iedere kant hebben. De spaken van een vredige vadjra ontmoeten elkaar bij het uiteinde terwijl die van een toornige vadjra aan het einde enigszins naar buiten staan.

Wanneer zij met de bel een paar vormen, kan hun lengte variëren van vier vingers breedte tot 28 vingers breedte. Het bovenste stel spaken van een vijf-spakige vadjra symboliseert de volgende vijf wijsheden
.

 

bullet Boek 'Tantra, yoga en meditatie, de Tibetaanse weg naar verlichting', door Erik Bruijn.

Voor eventueel meer informatie: Een standaardwerk over Tibetaanse yoga en meditatie (praktische en gedetailleerd)


(Dit boek is niet meer te bestellen bij de boekhandel, maar vaak wel via de bibliotheek of 2de hands te verkrijgen, bv bij bol.com)
 
bulletMeer over yoga: zie de pagina Reden duurzame politiek - item 10

 
bulletYoutube-video: Carmen Mensink schildert een Tibetaanse Thangka (Video nav een artikel in het tijdschrift Happinez - nummer 4 - 2016)

Dertien jaar heeft ze les gehad in de techniek van Thangka's - Tibetaanse rolschilderingen.

Nu reist Carmen Mensink zelf de wereld rond om mensen te leren over het schilderen van de boeddhistische afbeeldingen, hun betekenis en de rituelen er om heen.
 
bulletWebsite van Carmen Mensink: www.tibetan-buddhist-art.com/

 
bulletVoorbeeld van 2 Tibetaanse Thangka's (voor gebruik bij bv meditatie of aan de wand in een tempel - Thangka - Wikipedia)  - spelling: T(h)an(g)ka:
 



(Thangka 1 'Mandala-1' - grote versie downloaden - Mandala-Wikipedia)

Thangka 3 'Mandala-2' - grote versie downloaden
 



(Thangka 2 'Leven van Boeddha' - grote versie downloaden)

Thangka 4 'Levenswiel' - grote versie downloaden -
Levenswiel - Wikipedia
 


 Verband tussen Boeddhisme en kwantumfysica

 
bulletVerband tussen Boeddhisme en kwantumfysica:
 
bulletBoeddhisme-nu.nl: Lama Ole Nydahl - Leven in een kosmische grap

Bv: 'Vorm is leegte, leegte is vorm. Vorm en leegte zijn onscheidbaar
 
 
bullet Zie ook de pagina Discussie Duurzame Politiek, item 'Kwantumcomputer - Kwantum fysica - Teleporteren' van deze website.
 
 
bulletBelangrijke Boeddhistische uitgangspunten:
 
bullet Achtvoudige pad - Wikipedia                                    -   Vier nobele waarheden - Wikipedia
 

   Lezing Dalai Lama: Welzijn, Wijsheid en Comapassie



 
bullet09-05-2020, www.dalailama.com:

A special massage tot the World from His Holiness the Dalai Lama for The call to Unite is read bij his dear frind Archbishop Desmond Tutu. (May 2020)


 
bullet03-06-2009 - Video: Nova College Tour: Dalai Lama
 
bulletBoek Vrij van Religie, een pleidooi voor vrede, compassie en welzijn, door Dalai Lama

Hoe kunnen wij betere, menselijkere mensen worden?
Z.H. de Dalai Lama houdt een openhartig pleidooi voor de kracht van goedheid.

Iedereen die vervulling, welzijn en geluk wil bereiken, dient fundamentele menselijke waarden als compassie, vergeving, geduld en tolerantie te cultiveren.

Van oudsher richten mensen zich tot een religie om hun menselijke waarden te ontwikkelen.

 
bullet11 mei 2014, Boeddhistisch Dagblad  (http://boeddhistischdagblad.nl/): Nieuw boek van Dalai Lama 'Vrij van religie'
 
bullet Youtube-video: Is there only one true religion? - Dalai Lama
 
bullet Opmerking:

www.overpeinzende.nl:


Dalai Lama: Feitelijk ben ik wel seculier als je de Indiase definitie  van seculier volgt: In India is de staat niet zozeer vrij van religie, maar accepteert ze alle religies.
Dat is een gevolg van de eeuwenlange aanwezigheid van talloze religies op het subcontinent.

De Dalai Lama benadrukte dit aspect in zijn publieke lezing afgelopen zondag – en constateerde dat de Engelse titel (Beyond Religion) niet helemaal de juiste connotatie (bijklank, ondertoon), heeft.

De Nederlandse titel van het boek (Vrij van Religie) is vanuit deze gedachte nog erger.
 




Een Pleidooi voor
vrede en compassie en welzijn
--------------------

‘Life must be characterized by a sense of Universal Responsibility,
not only nation to nation and human to human,
but also human to other form of life’.
~ HH the Dalai Lama.
--------------------

Empathie heeft een therapeutisch
effect op mensen:

Use your voice for KINDNESS
Your ears for COMPASSION
Your hands for CHARITY
Your mind for TRUTH
And your heart for LOVE
 


 
bullet Dalai Lama - wikipedia    -    Zie ook de website: www.dalailama.com

De dalai lama is de belangrijkste tulku, gereïncarneerde lama, van de gelug, een van de tradities binnen het Tibetaans boeddhisme.
 
bulletZie ook de video's op de site: www.dalailama.com

 

 


    Tussen meten en weten - filosoof Jan Bor - De Boeddhistische blik

 
bulletDecember 2017, www.npo.nl/de-boeddhistische-blik: De Boeddhistische Blik is de titel waaronder alle programma's van de Boeddhistische stroming vallen - De Boeddhistische Blik

 
bulletKijk in het uitzendingen overzichten van www.kro-ncrv.nl/deboeddhistischeblik voor de vele andere video's
 

 

bulletMeditatie, veel meer dan een innerlijke zoektocht

Meditatie is tegenwoordig in.

Steeds meer personen en instellingen pleiten ervoor dat meditatie een vast onderdeel wordt van ons dagschema. Dit o.a. naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek dat aantoont dat meditatie zowel de arbeidsvreugde als de prestaties vergroot.

Maar meditatie heeft veel meer kanten. Zo wordt het steeds vaker in de psychotherapie als een additionele behandeltechniek gebruikt.

Hindoes kennen meditatie vaak als een manier om jezelf te vinden en niet zozeer als psychotherapeutisch middel.

Meditatie kan ook een positieve werking hebben bij verwerking van traumatische ervaringen bij zowel volwassenen als kinderen. In dit programma gaat de aandacht uit naar de werking van meditatie bij kinderen die te maken krijgen met verdriet.

Tekst Omroep Ohm

horizontal rule

 

    Iceman en Tummo meditatie   -   Belang van goed ademen
 

bullet Tummo-meditatie - Wikipedia
 
bulletArtikel: Mens kan lichaamstemperatuur door meditatie laten stijgen

Wetenschappers tonen voor het eerst aan dat het mogelijk is om met behulp van meditatie uw lichaamstemperatuur te bepalen.
Met de meditatietechniek Tummo kunnen mensen hun lichaamstemperatuur flink laten stijgen.

 
bulletYouTube-video: Buddhist Monks - Meditation and Science - Tummo meditation

 
bullet Demonstration of the innerfire or Tummo Meditation

In this demonstration I show how using advanced meditative skills one can remain warm and comfortable it temperatures well below freezing .


 
bulletZie ook de pagina Reden duurzame politiek - item 10 -- Belang van integrale  visie en aanpak  -  Iceman - Wim Hof - Verbeteren van oa het Immuun systeem en ademhaling
 
bullet Wim Hof - Iceman  - Wikipedia
 
bullet www.wimhofmethod.com/ - Your personal platform to interact and share knowledge with fellow Wim Hof Method members
 
bullet21 januari 2014, Studium Generale Universiteit Twente: Iceman Wim Hof - Presentatie 21 januari 2014 
Lezing Wim Hof: YouTube - Video duur 1 uur en 30 minuten.

De video gaat over de Wim Hof Methode en enkele resultaten van het uitgevoerde uitgebreide onderzoek.

Een uitgebreide presentatie met oa Wim Hof  en  Dr. Matthijs Kox.
 Dr. Kox is als biomedisch wetenschapper verbonden aan het Radboud UMC in Nijmegen.

 
 
bullet YouTube Bibliotheek van Wim Hof's video's - Vele video's met ervaringen van mensen die werken met de methode van Wim Hof
 
bulletZie bv de video: 2 november 2016, YouTube-video: Progressive wound healing - Wim Hof methode

 
bulletBoek: Koud kunstje - Wat kun je leren van de Iceman, door Wim Hof (Iceman - Wikipedia) en Koen de Jong
 

 

   

 Boek: Verademing, door Bram Bakker  en  Koen de Jong, ISBN 9789491729003


De boeddhistische monnik, de topsporter en de gezonde mens hebben met elkaar gemeen dat ze, in rust, niet te snel ademen.
Zonder een fysieke inspanning is een gezonde ademfrequentie namelijk vier tot acht keer per minuut.

Veel mensen echter ademen continu sneller, tot meer dan twintig keer per minuut. Dat is zinloos en energievretend.

Een ontregelde ademhaling kan klachten veroorzaken als hoofdpijn, rugpijn, burnout, depressie, en problemen met slaap of concentratie.
Hoe komt dit? Wat gebeurt er dan in je lijf en in je hoofd? En wat kun je er zelf aan doen om het op te lossen?

Je kunt extra energie krijgen door simpelweg rustiger te ademen.
 

bulletYouTube-video: Ademhaling. Verademing. door Koen de Jong   -  www.sportrusten.nl
 



Marco van Basten:
 'Ik ben niet zo'n lezer, maar dit boek las ik in één keer uit!
 

 

bullet Joke J. Hermsen

Stil de tijd. In deze tijd van druk, druk, druk kiest schrijfster en filosofe Joke J. Hermsen voor een ander perspectief.

Het lijkt erop dat we geen tijd meer hebben en we hebben het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Stress en vermoeidheidsklachten zijn de gevolgen.

Om die stress te verminderen, moeten we naar een andere beleving van tijd, en meer rust nemen.

Rust is een voorwaarde voor denken en creativiteit.
 
bulletBoek: Stil de Tijd, door Joke Hermsen

 

  Eerste kennismaking met Mindfulness

 

bulletMindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu.
 
bullet'Mindfulness-training' wordt ook wel 'aandachttraining' genoemd.
 

In 1979 begon Dr Jon Kabat-Zinn  (University of Massachusetts) met het doceren van Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in de Stress Reduction Clinic van de universiteit van Massachusetts. (Afname van stress door aandacht).

Kabat-Zinn werkte aanvankelijk met uitbehandelde patiënten met chronische pijn en/of stressklachten, om hen te leren omgaan met hun pijn en hun zorgen en verdriet daarover.

MBSR is een cursus van acht weken. Daarin leren patiënten op een andere manier met hun klachten om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van meditatie en hatha yoga, waarbij het er om gaat zich bewust te zijn van het moment ("hier en nu").

Mindfulness kun je misschien het beste vertalen als: bewustheid, alertheid, opmerkzaamheid, oplettendheid.

Jon Kabat-Zinn: Mindfulness is met aandacht in het nu zijn. Zonder oordeel.
 

bullet Centrum voor Mindfulness: Jon Kabat-Zinn: "Mensen zijn de weg kwijt"

Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), sprak in oktober 2017 in een van de zalen van het House of Parliament in Londen.

Politici uit meer dan tien landen, waaronder Nederland, hadden zich daar verzameld om te brainstormen over hoe mindfulness in politiek en beleid vorm kan krijgen. Ook op het hoogste niveau zijn mensen doordrongen van de kracht van mindfulness.
 
bulletwww.theguardian.com: People are losing their minds. That is what we need to wake up
 
 
bullet Gezond leven met mindfulness, door Dr. Jon Kabat-Zinn

Handboek meditatief ontspannen.
Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress

Dit vuistdikke boek is een compleet gereviseerde herdruk van Handboek meditatief ontspannen.

Mindfulness is voor iedereen die zijn beperkingen wil overstijgen en naar een hoger niveau van gezondheid en welbevinden wil groeien.

Dit boek laat zien hoe je op meditatie en yoga gebaseerde oefeningen kunt gebruiken om met meer aandacht in het nu te leven. Hierdoor kun je beter omgaan met de stress van alledag.

Ontspanning, wijsheid en beheersing worden het uitgangspunt van je leven.

'Gezond leven met mindfulness' is een lezenswaardig en praktisch boek dat overtuigend laat zien hoe belangrijk meditatie is in ons dagelijks leven.'

Thich Nhat Hanh

 

bullet Gezond leven met Mindfulness - Boek inkijken met Google

 
bullet YouTube-video: Attitudes -  Jon Kabat Zinn Ca.26 minuten
 


ISBN 9789401301534

 

bullet Wikipedia:
 
bullet Mindfulness  - Aandachttraining
 
bullet Jon Kabat Zinn
 
bullet Thich Nhat Han

 
bullet Mindfulness training: Gratis online cursus via de website www.leren.nl

 
bullet Wat is mindfulness via de website www.aandachttraining.info/

 
 
bulletDownload korte 'Introductie Mindfulness' (pdf-file)  - 1 A4 pagina - samenvatting
 
bulletZie bv ook de pagina Psychisch herstel, item 3 'Groeipad ‘Vaardig jezelf zijn’ (Bram Moerland)' ivm 'Aspecten van het groeipad welke nodig zijn voor spirituele groei', van de website www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik), waaruit deze website over duurzame politiek is voortgekomen.

 
bulletZie ook meer over het onderwerp Mindfulness: Item 3 Leven in verbinding van deze pagina.
 


 

bullet De acht factoren van aandacht (fundering van mindfulness en aandachtig leven):

 
bulletNiet oordelen
Onpartijdig waarnemen, aanleren van een niet-oordelende houding
bulletGeduld
Geduld heeft met wijsheid te maken, dwz begrijpen en aanvaarden dat dingen hun eigen tijd nodig hebben
bulletIeder moment is een nieuw moment
Leven met een 'open mind'
bulletVertrouwen
Ontwikkelen van vertrouwen in jezelf (eigen intuïtie, gevoel en gezag) en vanuit eigen verantwoordelijkheid 'zijn'
bulletNiet streven
Dwz niet (echt) gehecht zijn, 'flexibel' naar de realiteit zijn
bulletAcceptatie
Dingen zien zoals ze zijn
bulletLoslaten
Niet vastklampen aan bv gedachten, dingen, gebeurtenissen, oordelen en verlangens
bulletCompassie
Liefdevolle vriendelijkheid met mildheid, empathie, dankbaarheid en genereus zijn

Mark Strand:
Elk moment is een plaats waar je nog nooit geweest bent


 
bullet30-08-2020, Youtube-video: Meditation and Going Beyond Mindfulness - A Secular Perspective - Yongey Mingyur Rinpoche - 230K abonnees

This public talk from 19 April 2018 was held at the London School of Economics Old Theatre in London, England, UK.

To view Rinpoche's teaching schedule, visit tergar.org/schedule.

For Tergar classes and workshops near you, visit tergar.org/events.

To learn more about meditation or about Mingyur Rinpoche and his teachings, please visit the Tergar Meditation Community online at http://learning.tergar.org

 

 
bulletBoek: Integral Meditation, door Ken Wilber -

Mindfulness as a Way to Grow Up, Wake Up, and Show Up in Your Life

Prepare to encounter your mind in a radically new way as Ken Wilber introduces Integral Mindfulness, a meditative approach based on Integral Theory and Practice.

This leading-edge technique combines, for the first time in history, the ancient paths of meditation and mindfulness—or Waking Up—with modern research into psychological development and human evolution—Growing Up—resulting in a complete and powerfully effective method of personal transformation.
 
bulletArtikel: Integral Meditation and the new Europe door Ken Wilber

 
bullet Integral European Conference - Integral Meditation And the New Europe -

May 4-8 2016, at Lake Balaton in Hungary

"...if we are going to have a true leadership about the wisdom of wholeness for the European Union, we will increasingly need leaders who have themselves actually grown into real wholeness and union in both the path of Waking Up and the path of Growing Up" - Ken Wilber
 
bulletIntegral European Conference 2016: http://integraleuropeanconference.com/ - Reinventing Europe
 
bullet Zie ook de pagina Discussie Integrale Politiek van deze website
 


ISBN 9781611802986

 

bulletArtikel: Politici zouden meer moeten mediteren, door Ivan Wolffers - via de site www.joop.nl

 
bullet11 februari 2016, www.gezondheidsnet.nl: Half Nederland heeft lichamelijke klachten door stress

Ruim de helft van de Nederlanders heeft last van stressgerelateerde lichamelijke klachten.

Van hen heeft 61 procent last van gespannen nek en schouders, 59 procent van vermoeidheid en 52 procent van een onrustig gevoel.
Ook hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen en neerslachtigheid komen veel voor.

 
bullet8 januari 2016, nu.nl: Mindfulness volgens nieuw onderzoek ook effectief bij actuele depressie

Mindfulness volgens nieuw onderzoek ook effectief bij actuele depressie.

Een mindfulnesstherapie zou patiënten met een actuele depressie kunnen helpen in het verminderen van hun klachten.

Het Radboudumc onderzocht 205 mensen die allemaal drie of meer depressies hebben doorgemaakt. 
De effecten van Mindfulness-based cognitieve therapie (MBCT) met de gebruikelijke behandeling die mensen kregen werden in het onderzoek vergeleken.

Volgens cijfers van de Hersenstichting kampen 640.000 mensen in Nederland met depressie. Voor veel patiënten is dit een terugkerend fenomeen. Depressie is daarmee een potentieel chronische aandoening met een grote mate van lijden.
 
bullet Zie ook andere artikelen over Mindfulness bij nu.nl

 
 
bullet Boek:  Het kleine boek vol Mindfulness, door Tiddy Rowan


In Het kleine boek vol mindfulness zijn meer dan 150 tips, oefeningen en inspirerende quotes verzameld.

Op toegankelijke wijze leer je je adem te beheersen, je gedachten te ordenen, de stress van alledag achter je te laten en je lichaam tot rust te brengen.

Mindfulness helpt je om de aandacht bij het moment te houden.

Een prachtig vormgegeven boekje in een handzaam formaat: om altijd bij je te hebben
 



-  Focus - kom tot rust - ontstress  -

 

bulletVia de website www.leren.nl:
 
bullet Online cursus mindfulness (gratis)
 
bullet Overzicht van websites mbt mindfulness
 
bullet Overzicht van websites mbt mediteren

 
bulletStartpagina's Mindfulness:
 
bullet http://mindfulness.startpagina.nl (met prikbord, nieuws en weblog)
 
bullet http://mindfulness.startkabel.nl


 
bulletZie ook meer over het onderwerp Mindfulness: Item 3 Leven in verbinding van deze pagina.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


  Kennismaking met Yoga

  Hoe is het gesteld met onze creatieve, intellectuele en spirituele vorming en ontwikkeling? 

 
bullet Wat is Yoga eigenlijk? 

Yoga is een oosterse wetenschap, die in verschillende religieuze bewegingen wordt toegepast, maar zeker daar niet alleen.
Yoga is een oude wetenschap.
Yoga is een oud Indisch woord, dat 'vereniging' betekent.
Yoga wil tegenstellingen, die spanningen oproepen, verbinden.

De in het westen meest bekende vorm is de Hatha yoga, die uitgaat van het lichaam.

Uiteindelijk kunnen alle vormen van Yoga je in contact brengen met iets dat groter is dan jezelf.
Eigenlijk is dat ook de bedoeling van yoga.

Ontspanning kan bv voor jou een doel zijn.
 
bulletOpmerking: In India en bij yoga begroet men elkaar vaak met 'namaste'.

Dit is niet alleen uit vriendelijkheid maar ook als teken van respect naar de medemens.
Hou de handen tegen elkaar, waarbij de handpalmen en de vingertoppen elkaar aanraken en naar boven wijzen (de handen zijn ter hoogte van het hartchakra) en buig licht met het hoofd naar voren.

 
bulletapril 2017, npo.nl: Max zoek rust  -  Kennismaken met Yoga - TV Programma

Max Westerman is de ultieme carrièremaker.

In al die jaren vond hij een rustpunt in een yogales.
Nu wil hij zich verder verdiepen in de kracht van hindoeïstische yoga en een ayurvedische leefwijze.
 
bullet Max Westerman - Wikipedia

Max Westerman is een Nederlandse journalist die als correspondent voor het RTL Nieuws vanuit New York verslag deed van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten.

 
 
bulletBoek: Go East, door Stine Jensen

Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit

Go East! is een autobiografisch verslag van Stine Jensen en haar zoektocht door het spirituele (Wilde) Westen en een filosofisch onderzoek naar het ego, goeroes en andere ongemakken.

Na jarenlange studie van de westerse filosofie en een werkzaam leven op de universiteit gooit filosoof en schrijfster Stine Jensen door een persoonlijke crisis het roer om.

Op zoek naar meer geluk, rust en balans tussen lichaam en geest verkent ze de spirituele wereld en duikt in de wereld van mindfulness, yoga en meditatie.

Ze volgt een yoga-opleiding bij een Amerikaanse goeroe, verandert haar eetgewoonten drastisch en mediteert dagelijks.

Wordt ze gelukkiger?

Stine Jensen publiceerde onder meer Turkse vlinders, Het broekpak van Olivia Newton-John en het kinderboek Lieve Stine, weet jij het? Voor televisie maakte ze de reisserie Licht op het Noorden en het filosofieprogramma Dus ik ben.
 
bulletYoutube-video: Go East - Stine Jensen

Go East - over guru's, ego's en andere ongemakken met oa Stine Jensen
 



Een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit

ISBN 9789026329449

 
bullet Yoga - Wikipedia
 
bullet Yoga  - Startpagina
bullet www.yogaonline.nl/
bullet Internationale Yoga dag (VN) - (21-juni 2017)

 

bullet'Zie ook de beschrijving van het boek: 'Als jouw leven een circel is waar sta je dan? door Inez van Oord op deze pagina.

 
 
bullet6 december 2016, TV programma 'De Nieuwe Wereld': Over 'Bildung', onderwijs, boek 'Go East' en religieonderwijs  - ( Video )

Uitzending over Bildung , Onderwijs (Jet Bussemaker - Minister van Onderwijs), Stine Jensen (over haar nieuwe boek over yoga 'Go Eest') en Joke Hermsen
 
Over vorm en belang van religieonderwijs in de toekomst
(religie is vaak de bron van veel conflicten en maatschappelijke spanningen in de wereld).

Het Platform Onderwijs 2032 presenteerde onlangs zijn advies voor het onderwijs van de toekomst waarin geen rol wordt gezien voor relegieonderwijs vanwege de afname van 'traditionele vormen van houvast zoals godsdienst'.
 
 
bullet TV Uitzendingen  Filosofisch Kwintet 2015 (zie alle uitzendingen 2015) - Filosofisch Kwintet van Omroep Human:
 
bulletZondag 28 juni 2015: Bildung

Hoe is het gesteld met onze creatieve en intellectuele vorming en ontwikkeling?

Waarom is het belang om Bildung door te geven an volgende generaties?
 

 
bullet2 november 2015, nrc.nl: Religieonderwijs is juist nu heel hard nodig

Kennis van religie is, net als van Engels en economie, nodig om de wereld van deze tijd te begrijpen, vinden vijf jonge religiewetenschappers.

Er is iets vreemds aan de hand met religie in Nederland.

Met grote regelmaat vliegen half geïnformeerde stellingen over Mohammed en ‘de islam’, over de joods-christelijke wortels van Nederland en over de al dan niet progressieve aard van paus Franciscus ons om de oren.
Ondanks dit alles is religie op onze scholen vaak het ondergeschoven kindje.

Leerlingen in het openbaar onderwijs krijgen nauwelijks les over religie, terwijl de scholen die godsdienst wel onderwijzen dit doen vanuit een levensbeschouwelijke visie, en niet vanuit een onafhankelijke, kritische blik op de rol van religie in onze wereld.

Als we jonge Nederlanders willen voorbereiden op een geglobaliseerde maatschappij, waarin religie steeds nieuwe rollen krijgt toebedeeld, zal er snel iets moeten veranderen.


 
bulletZie ook item 4 Teksten over leven in verbinding  - Zingeving - Spiritualiteit op deze pagina.
 

 

bulletZie ook item    7 Multi intelligentie model op deze pagina.

 
bulletZie ook item 4 Teksten over leven in verbinding  - Zingeving - Spiritualiteit op deze pagina.

 
bulletZie ook Integrale Visie op pagina's Sartpagina en Wat is integraal van deze website.

 
bulletZie de pagina Reden duurzame politiek bv ook item 10 'Belang van integrale  visie en aanpak'  -  Iceman - Wim Hof

 
bulletZie bv ook de uitgebreide websites over Integraal leven en Integrale Politiek:
 
bullet http://integralesleben.org/            - Integrales Leben         - Duits
 
bullet www.integrallife.com                    - Integral Life                 - Engels
 
bullet www.integral-life-practice.com/    - Integraal Leven - praktijk  - Engels
 
bullet Integrale Politik                             - Politieke partij              - Zwitserland
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule



2 Geluk als een belangrijke sleutel zien en tot ontwikkel-doel maken

 

   
  
De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk

 
bullet27 januari 2018, trouw.nl: Wij bepalen wat geluk is en helpen bij het verkrijgen ervan

De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk, begroot op geluk en stuurt op geluk.
En het plaatselijke Clusius College geeft lessen in het vak.

De man die voor het geluksbeleid politiek verantwoordelijk is, is wethouder van geluk en financiën Jan Steven van Dijk (PvdA).

Schagen stuurt op geluk. Wat betekent dat?

"Ik geloof dat het de taak van de overheid is bij te dragen aan het welbevinden van inwoners. De term die dat het beste dekt is 'geluk'.



Schagen stelt geluk burger centraal
met dank aan Nieuwsuur, U aangeboden door Occupy Schagen.

 
bullet17 januari 2018, trouw: Een lesje geluk op school werkt al snel door tot aan de eettafel thuis

"Gelukkig zijn, kun je dat leren?" De klas met twaalf- en dertienjarigen valt even stil en kijkt wat wezenloos naar de vraag die achter hun mentor op het digitale schoolbord verschijnt.

"We hebben vandaag les vier van Lessen in Geluk", zegt Kitty de Ridder, mentor van de eerstejaars vmbo-klas aan het Clusius College in Schagen.

De schoolbanken zijn volop gevuld met de door klavertjes vier gesierde werkboeken.
 
 
bullet24-04-2018, www.bndestem.nl : Drimmelen heeft een wethouder van Geluk

Drimmelen heeft zijn wethouder van geluk. Dat blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord.

Wethouder Jan-Willem Stoop van Lijst Harry Bakker had al eens aangegeven trek te hebben in zo'n onderwerp in zijn portefeuille.

Maandag bij de officiële afronding van de coalitievorming is gebleken dat hij hem heeft gekregen.
 
bullet Drimmelen - Coalitieakkoord - Een mooi en gezond Drimmelen maken we samensamen

 

 
bulletfebruari 2017, geluksdoctorandus.nl: Politiek Geluks-manifest 2017 - Geluk dat doen we samen

Politiek geluks-manifest is nodig - want de verkiezingen gaan nog steeds niet over ons geluk.

Donderdag 16 februari was het Centraal Planbureau (CPB) klaar met het doorrekenen van de politieke programma’s in termen van inkomen, koopkracht, begrotingstekort en werk.

Maar hoe zit het met hun plannen voor ons geluk en levenskwaliteit?

Politiek Geluksmanifest 2017
— omdat de verkiezingen nog steeds niet over ons geluk gaan.
 
bullet Geluks- manifest 2017 (pdf)
 

 

 
bulletHet moge duidelijk zijn dat de beste vorm van staatsbestuur die vorm is waarbij iedere man (mens), ongeacht wie hij/zij is, naar zijn beste vermogen kan handelen en gelukkig leven.

 - Aristoteles ca 335 voor Christus, verhandeling Politica

 
bulletBoek: Politica (Nederlands)

'Politica' van Aristoteles  is een sleuteltekst in de geschiedenis van het westerse politieke denken, zowel van de politieke theorie als van de politieke praktijk.
 
bullet De wijsheid is niets anders dan de wetenschap van het geluk.
 
bulletZie ook de pagina Literatuur van deze website voor een toelichting op de boeken Politica en Retorica van Aristoteles

 
bullet Gelukkig leven in 3 stappen volgens Aristoteles

Wat is een goed leven volgens Aristoteles en hoe kan dat tot stand worden gebracht?
Om met de deur in huis te vallen: een goed leven is volgens Aristoteles een gelukkig leven.
Het doel van het menselijk leven is geluk.
 
bullet Deugdethiek - Wikipedia

Deugdethiek is een filosofisch-ethische theorie die antwoord geeft op de vraag: hoe moet ik leven?
Dit antwoord formuleert zij in termen van deugd, doel (telos) en geluk
.

Over het algemeen wordt Aristoteles gezien als het beginpunt van de deugdethische traditie.
Bij de behandeling van de deugdethiek wordt vaak van zijn uitwerking gebruikgemaakt.
 
    
    Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken (filosoof Jan Drost)

 
bullet13 augustus 2017, human.nl: Jan Drost over Aristoteles  - ( Video )

Aristoteles liet schrijver en filosoof Jan Drost inzien dat je zonder anderen niemand bent.
Dat we zonder anderen niet gelukkig kunnen zijn.


Minder op jezelf en meer op de ander gericht zijn, kan een filosoof uit de oudheid je dat leren?

"Onze tijd kan wel wat Aristoteles gebruiken." (Jan Drost)

Aristoteles liet schrijver en filosoof Jan Drost inzien dat je zonder anderen niemand bent.
Dat we zonder anderen niet gelukkig kunnen zijn.
 
bulletZie ook de pagina Literatuur van deze website voor een toelichting op de boeken Politica en Retorica van Aristoteles (384 voor Chr)
 

 
bulletOpmerking: De Nederlandse Overheid lijkt hier 'anders over te denken', bv Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl/):

Alleen jij bepaalt wie je bent - Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent is bedoeld voor schoolgaande jongeren van 12 t/m 18 jaar, en beoogt een positieve gedragsverandering bij hen te realiseren.

 
bulletZie de video 'Jan Drost over Aristoteles'

 

bullet9 november 2011, Studium General Universiteit Utrecht: Levenskunst Aristoteles - Deugd ligt in het midden

Deugden zijn gericht op karaktervorming, het ontwikkelen van een houding die zich vertaalt in bepaald gedrag.
De centrale, achterliggende waarde: geluk, of ‘gelukt zijn’ in overeenstemming met de menselijke natuur.

De levenskunst is eerder gericht op het vinden van een persoonlijke ‘zin’ en draait om de centrale waarde van ‘authenticiteit’, in overeenstemming met je individuele zijn.

Prof. Joep Dohmen noemt het verbinden van deze twee ethieken hét filosofische probleem van deze tijd. Hoe kunnen deugden geïntegreerd worden in een actuele levenskunst?

 
bulletZie voor spreuken over oa geluk ook de pagina Spreuken en spreekwoorden mbt Duurzame Politiek met integrale visie.
 

   Omslag naar de Betekenis Economie  -  Betekenis gerichte bedrijfsvoering  -  Betekenisvol Ondernemen

 
bullet 4 februari 2013, VPRO Tegenlicht: De kapitale kracht van Geluk - ( Video )

Braziliaanse topondernemer Ricardo Semler werd schatrijk door zijn werknemers gelukkig te maken, hij werd er schatrijk mee.

Vertrouwen, openheid en liefde zijn begrippen die iedere manager doen huiveren.

Hoe worden mijn werknemers nou echt gelukkig? Hij schreef er een boek over, Maverick, een internationale bestseller, in meer dan 35 talen verslonden.

Iedereen wil weten welke toverformule hij heeft gevonden om met geluk zoveel geld te verdienen.

Hij kreeg een gastleerstoel in Harvard, werd twee keer uitgeroepen tot 'Latin American businessman of the year' and 'global leader of tomorrow' door Time magazine.

Tegenlicht daalt af in de wereld van Ricardo Semler, een wereld die draait om openheid, vertrouwen, en liefde.
 
bulletBoek: Maverick! The Success Story Behind the World's Most Unusual Workshop, door Ricardo Semler - ISBN 9780712678865

The international bestseller that tells how Semler tore up the rule books - and defied inflation running at up to 900% per year! - Workers make decisions previously made by their bosses - Managerial staff set their own salaries and bonuses - Everyone has access to the company books - No formality - a minimum of meetings, memos and approvals - Internal walls torn down - Shopfloor workers set their own productivity targets and schedules Result - Semco is one of Latin America's fastest-growing companies, acknowledged to be the best in Brazil to work for, and with a waiting list of thousands of applicants waiting to join it.

 
bullet 3 april 2016, VPRO Tegenlicht: Rendement van het Geluk ( Video )  -  Betekenis Economie

Wat gebeurt er als werken en samenleven op andere waarden wordt gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel?

Er is een revolutie gaande in het bedrijfsleven, waarbij niet de winst maar de maatschappelijke betekenis van de onderneming vooropstaat.
De nieuwe betekenis-economie draait sinds de crisis in 2008 op ‘happy start-ups’ en het zaaien van geluk.

Hoe kan een bedrijf dat veroorzaken en wat is daarvan weer het rendement?

Uit onderzoek van de Britse econoom Richard Layard blijkt dat sinds de Tweede Wereldoorlog mensen twaalf keer zo rijk zijn maar niet gelukkiger, misschien zelfs ongelukkiger.

Onze
maatschappij en samenleving is doordrenkt van rendementsdenken.

De vraag is wat er gebeurt als werken en samenleven op andere waarden worden gebaseerd dan op cijfermatig rendement en persoonlijk voordeel; als verbondenheid en gelijkheid worden versterkt en hebzucht, individualisme en respectloosheid de kop kunnen worden in gedrukt.
Hoe kun je welzijn en geluk veroorzaken, en wat is daar dan weer het rendement van?

Dat is precies wat ‘happiness economics’ wil aantonen.
 
bulletArtikel uit de VPRO Gids ivm deze uitzending: Rendement van het Geluk - Artikel
 
bullet Erasmus Happiness Economics Research Organisation - EHERO

EHERO is both a multidisciplinary research organization and a center of expertise. Furthermore the institute is also involved in education for policymakers and students.
 
bullet Quality of Life and Happiness Economics - Cursus faciliteiten Erasmus Universiteit

 
 Boek: Purpose_Economy, door Aaron Hurst

How Your Desire for Impact, Personal Growth and Community is Changing the World

The agrarian economy lasted 8,000 years. The industrial economy dominated for 150 years.

The information economy emerged 50 years ago.
What will be next?

In his new book, The Purpose Economy, leading social entrepreneur Aaron Hurst predicts that purpose will supplant information as the core driver of our economy, exploring everything from how to move markets in the Purpose Economy to maximizing purpose in your career.
 
bullet http://purposeeconomy.com/ - Site over dit boek
 

 
bullet Welcome To the Purpose Economy  - www.fastcoexist.com/

How can we create an entire economy geared toward good? Focusing on personal, social, and societal purpose.

 
bulletAction for Happiness - http://actionforhappiness.nl/

Action for Happiness Nederland is een movement die een fundamenteel verschil maakt en zich inzet voor een gelukkige samenleving. Een samenleving waarin we niet alleen ons eigen geluk voorop zetten maar ook het geluk van anderen.

Wij brengen mensen bij elkaar en helpen hen op een wetenschappelijk bewezen en praktische wijze om actie te ondernemen voor het creëren van meer geluk thuis, op het werk, op school, binnen onze samenleving én de wereld.
 

bullethiSBe  - http://hisbe.co.uk/

hiSbe is a new type of supermarket, with a social enterprise model that serves the interests of people and communities.

hiSbe is breaking the supermarket mould by putting the happiness of customers, staff and suppliers at the heart of everything we do.

hiSbe runs on a social enterprise model that puts happiness before profits. Instead of maximising short-term profit, like big supermarkets, we pay and charge what’s fair. Employees get above the living wage, suppliers get a good deal and prices are set so customers pay a fair price for well-sourced goods.

 
bulletZie ook de pagina Psychisch Herstel - item  'Zelfkennis een belangrijke sleutel tot geluk?' 

van
van de website     www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik) (waaruit deze website over duurzame politiek is voortgekomen)
 

 

bullet16 maart 2015 nos.nl: Deens geluk onder de loep tijdens staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima gaan op staatbezoek naar Denemarken.

Denemarken is het land met de gelukkigste inwoners van de wereld volgens een rapport van de Verenigende Naties

- Zie VN-rapport (World Happiness Report 2013) in dit item.

 
bullet Verslag Staatsbezoek Koningspaar aan Denemarken - met oa gesprek met Stine Jensen (Nederlands-Deense schrijfster en filosofe)

 
bullet Waarom is Denemarken het gelukkigste land ter wereld ?

Zie hier oa ook een korte toelichting op de 6 gebruikte geluksfactoren.

 
bullet Ervaringen emigratie Denemarken

 
bullet VPRO TV programma:  Licht op het Noorden  - (Video's bekijken)

In 'Licht op het Noorden' peilt Stine Jensen achtereenvolgens de Noorse, Finse Zweedse en Deense ziel.

Stine Jensen in 'Deens geluk onder de loep tijdens staatsbezoek':

  - 'In Denemarken is de overheid een vriend, die het leven prettiger maakt' - 'Er is een groot vertrouwen in de Overheid'

  - 'Veiligheid, wonen, goed onderwijs en goede zorg, een uitgekiende balans tussen werk en privé,
    dankzij de overheid is het allemaal prima geregeld.
    In Nederland is het vertrouwen in de Overheid als vangnet juist sterk geslonken'

  - 'In Denemarken is het is het normaal om je baby even buiten in de kinderwagen te laten staan, terwijl je zelf een boodschap doet'
 
bulletBoek: Licht uit het Noorden, door Stine Jensen (Inkijken via Google)

 
bullet VN-rapport: World Happiness Report: World Happiness Report 2017

Sustainable Development - Solution Network - A global initiative for the United Nations

 
bulletGeluksdoctorandus:  http://geluksdoctorandus.nl/  - Geluk  -  dat maken we samen -
 
bulletUniversitair programma 'Sturen op geluk in het publieke domein ' ook een mijlpaal voor de Geluksdoctorandus
 
bulletErasmus School of Accounting & Assurance: Sturen op geluk in het publieke domein
 
bulletErasmus School of Accounting & Assurance: Masterclass Grondslagen van Geluk

 
bullet Ruud Veenhoven - Emeritus hoogleraar Sociale condities voor menselijk geluk

Wat betekent geluk en hoe worden we gelukkig? Prof dr Ruut Veenhoven is meritus hoogleraar Sociale Condities voor Menselijk geluk en houdt zich al jaren bezig met dit soort vragen.
De antwoorden die bij deze vragen horen zijn complexer en nog steeds onderwerp van onderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
 
bulletYouTube-video:  Google@Thought: Ruut Veenmoven - duur ca 27 minuten

Professor Ruut Veenhoven Google's Brussels office to discuss what makes people happy. His talk was recorded on October 26 2010.

 
bulletYouTube-video: Ruut Veenhoven in Ondernemend Geluk (09/2013) - duur ca 3 minuten

 
bulletYouTube-video: Prof Ruut Venhoven pleit voor gelukspolitiek - duur ca 4 minuten

De partij voor Geluk wil politiek bedrijven met geluk als primaire uitgangspunt.
Prof. Ruut van Veenhoven van de Erasmus Universiteit Rotterdam legt uit waarom dit een goede zaak is.

 
bullet11 oktober 2015, TV programma Human - Dus ik ben brainwash: Wat is de waarde van vriendschap? met Lammert Kamphuis - (video)

Wat is de waarde van vriendschap en welke soorten vriendschap kunnen we onderscheiden?

Volgens filosoof Lammert Kamphuis is de paradox van deze tijd dat enerzijds vriendschappen steeds belangrijker aan het worden zijn, maar dat anderzijds vriendschappen steeds minder waard worden.

Sociale media stellen ons in staat om met heel veel mensen contact te onderhouden. De sociale media zijn fantastisch voor vriendschappen. En ze zijn funest voor vriendschappen. Of, zoals Aristoteles al beweerde: ‘polifilia’ (veelvrienderij) is een groot gevaar op het gebied van vriendschapanderzijds vriendschappen steeds minder waard worden.
 
 
bulletBoek: Op naar Geluk, door Ap_Dijksterhuis

De psychologie van een goed leven

Op naar Geluk zet je aan het denken en geeft inzicht in je eigen geluk.
Op naar Geluk’ van Ap Dijksterhuis is een poging om inzichten uit de wetenschap van geluk (positieve psychologie) te combineren met inzichten uit de filosofie van geluk (de Boeddha, Aristoteles, etc).
Dijksterhuis slaagt daar helemaal in. Hij legt in duidelijke termen uit wat er nu zorgt voor meer of minder geluk, en hoe het komt dat mensen vaak niet helemaal weten wat hen echt gelukkig maakt.
Sommige inzichten waren voor mij verrassend en
hebben me echt aan het denken gezet over de dingen die ik doe; hoe ik mijn eigen tijd indeel, enz.

Een aantal dingen weet je
al (zoals dat mensen met goede sociale contacten gelukkiger zijn), maar Dijksterhuis legt precies uit waarom dat zo is.
Het verhaal is genuanceerder dan ‘meer vrienden = beter’, bijvoorbeeld.
 
bullet11 oktober 2015, VPRO Boeken: Op naar geluk - (Video)
 

 
bullet Derek Bok (Wikipedia) An American lawyer and educator and a former president of Harvard University USA
 
bulletBoek: The Politics of Happiness - What Government can learn from the new research on Well-Being
(Er is een inkijk-versie via Google - Boeken beschikbaar)

 
bullet YouTube-video:  Derek Bok: Happiness - duur ca 4 minuten

 
bullet YouTube- video: Askwith Forum: Education and Happiness: Derek and Sissela Bok - duur ca 60 minuten

The former Harvard president and his wife, a current Harvard fellow, offered their perspectives on happiness, the impact it has on teaching, and their approaches to well-being in political and philosophical contexts.
 

 
bullet Abbinet Ross  - Ross Abbinnett is Senior Lecturer in Social and Political Theory, University of Birmingham, UK.

His main research interests lie in the areas of social and political theory, culture and aesthetics, and technology and society.
He has published extensively in these fields, including Truth and Social Science (Sage, 1998), Culture and Identity (Sage, 2003), and Marxism After Modernity (Palgrave, 2006)
 
bulletBoek: Politics of Happiness Connecting the Philosophical Ideas of Hegel, Nietzsche and Derrida to the Political Ideologies of Happiness (2013)

During the past forty years, thousands of studies have been carried out on the subject of happiness.
Some have explored the levels of happiness or dissatisfaction associated with typical daily activities, such as working, seeing friends, or doing household chores.
Others have tried to determine the extent to which income, family, religion, and other factors are associated with the satisfaction people feel about their lives.
The Gallup organization has begun conducting global surveys of happiness, and several countries are considering publishing periodic reports on the growth or decline of happiness among their people.
One nation, tiny Bhutan, has actually made "Gross National Happiness" the central aim of its domestic policy. How might happiness research affect government policy in the United States--and beyond? In

The Politics of Happiness
, former Harvard president Derek Bok examines how governments could use the rapidly growing research data on what makes people happy--in a variety of policy areas to increase well-being and improve the quality of life for all their citizens.
 

 
bullet Leo Bormans - Ambassadeur van geluk en levenskwaliteit
 
bulletBoek: Geluk. The World of Happiness, door Leo Bormans - (Inkijk-exemplaar)

De wijsheid an 100 geluksprofessoren uit de hele wereld.
Leo reist de hele wereld rond als 'Ambassadeur of Happiness & Quality of Life". Hij is schrijver en inspirator.

Hij heeft een Master in Talen & Wijsbegeerte en is auteur van de internationale bestseller ''The World Book of Happiness' and 'The Word Book of Love'.

Europees Voorzitter Herman van Rompuy stuurde het boek als Nieuwjaarscadeau aan alle wereldleiders.
 
bulletArtikel: 'Happiness wereldwijd', door Erik Mertens

 
bullet Video: Leo Bormans  bij VARA TV-Programma De Wereld Draait Door

Afgelopen woensdag, 15 januari 2014, was Leo Bormans, schrijver van het boek Geluk The World Book of Happiness, te gast bij De Wereld Draait Door.

Sinds deze week doen duizenden Belgen mee aan een experiment van de universiteit van Leuven. Daarin staat de vragen centraal: ‘Hebben we ons geluk in de hand en hoe kunnen we deze beïnvloeden?


 
bullet Onderzoek KU Leuven: Deze tips maken je echt gelukkig
 

   Ga naar het begin van deze pagina
 

bullet Gebruik van het 4 Kwadranten Model van Ken Wilber (eigen interpretatie)

Inpassen van Geluk in het 4 kwadranten Model van Ken Wilber (eerste opzet)

Bij beschouwingen en beslissingen over begrotingen van een land (, Provincie of Gemeente) wordt vaak de nadruk gelegd op het
Bruto Nationaal Inkomen (BNI).

 
bulletOpmerking: Onze huidige maatschappij en samenleving lijkt sterk de nadruk te leggen op het kwadrant RB (Rechts Boven) en in wat mindere mate op kwadrant RO (Rechts Onder).

Er lijkt Weinig/minder aandacht en prioriteit te zijn voor de kwadranten LB (links Boven) en LO (Links Onder).

 
bulletKen Wilber:
 
bullet'Alle 4 de kwadranten zijn even fundamenteel: het ene kwadrant is niet werkelijker of fundamenteler dan het andere; ze ontstaan alle 4 samen en evolueren alle vier samen.
 
bulletDe ultieme werkelijkheid, als die ergens te vinden is, is aanwezig in hun gelijktijdige ontstaan en stralende ontplooiing, terwijl ze elkaar wederzijds scheppen en wederzijds in stand houden'.

 
bulletZie ook de pagina's Start en Wat is Integraal? van deze website.
 
 


Subjectief - Binnenkant
(innerlijk)
v


Objectief - Buitenkant (uiterlijk)
-
v

Individueel
------>

 

LB (Links-Boven)

Bruto Nationaal Geluk

Ik
(zelf en bewustzijn)

bewustzijn / inspiratie
intentie, integriteit

subjectieve beleving (oa kunst)
Geluk

Geestelijke Duurzaamheid
 

(Rechts-Boven) RB

Bruto Nationaal Inkomen

Het
- individueel (hersenen, organisme, lichaam)

ervaring, meetbaar
gedrag

objectieve kennis (wetenschap)

Duurzaamheid in de praktijk
 

Collectief
------>

'Bruto Nationale Cultuur'


Wij
(cultuur en wereldbeeld)

beleving / betrokkenheid

cultuur / normen en waarden /
duurzaamheid / gebruiken
respect / beschaving
Culturele Duurzaamheid

LO (Links-Onder)

'Bruto Nationale (Infra)structuur'

Het
- collectief (sociale systeem (bv bedrijf) en omgeving)

leefomgeving

maatschappij / wetgeving / protocollen / wegen / spoor / gebouwen / instituties
Sociale Duurzaamheid

(Rechts-Onder) RO

 

bulletMeer video's over geluk:
 
bulletYoutube-video:  Dalai Lama's guide to Happiness - duur ca 8 minuten

This video looks at 'Buddhism and Happiness'. This eight minute epic reveals some incredible insights into human behaviour and values that impact out happiness. particularly in this materialistic Western life so many are living, or reaching for.

 
bulletTed.com-video: Matthieu Ricard on the habits of Happiness - duur ca 20 minuten

Wat is geluk en hoe kunnen we dit bereiken? Matthieu Ricard, de biochemicus die Boeddhistisch monnik werd, zegt dat we onze geest de gewontes van welzijn kunnen aanleren en zo een zuiver gevoel van sereniteit en vervulling kunnen verwezenlijken.

 
bulletWorld Database of Happiness:  http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/

The World Database of Happiness is an archive of research findings on subjective enjoyment of life.
It brings together findings that are scattered throughout many studies and provides a basis for synthetic work.


 
bullet Geluk - (emotie) - Wikipedia

 
bullet Startpagina: http://geluk.startpagina.nl/

 
bullet Geluk test - Hoe gelukkig ben jij? - via de website  www.123test.nl
 
 
bullet Bruto Nationaal Geluk - Wikipedia

Bruto Nationaal Geluk (BNG) is een van de methoden om te proberen de levenskwaliteit op een andere manier te meten dan met bruto nationaal inkomen


Economische groei kan niet de primaire doelstelling zijn van een natie. Het werkelijke doel is het geluk van een bevolking die zich vrij en veilig voelt. Te denken dat meer bezit tot meer geluk leidt is een vergissing.
 
bulletArtikel: Meten van Bruto Nationaal geluk (pdf), door Ruut Veenhoven (2008)
 

 

bulletEnkele spreekwoorden mbt geluk:
 
bulletGeluk is geen recht, het is een bijproduct van een betekenisvol  bestaan - Dirk de Wachter
 
bullet Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen - Dietrich Bonhoeffer
 
bulletGeluk sluipt naar binnen langs een deur waarvan je niet wist dat je die opengelaten had - John Barrymore
 
bullet Genoeg hebben is geluk; meer dan genoeg hebben brengt ongeluk. Dat geldt voor alle dingen, vooral echter voor geld - Lao Tse
 
bulletHet geluk behoort aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben - Aristoteles
 
bullet Het geluk in je leven hangt af van de aard je gedachten - Marcus Aurelius
 
bullet De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na, dat ze er aan voorbijlopen - Sören Kierkegaard
 
bulletGeluk hangt meer af van hoe je innerlijke zaken op orde hebt dan hoe je ze uiterlijk regelt
 
bulletHoe neem je je hart mee naar je werk?
 
bulletDe behoefte om ons werk en ons hart op dezelfde plek te hebben wordt steeds groter
 
bulletZijn wie je bent. Dat is geluk  - Erasmus
 
bulletWanneer we handelen in de harmonie der dingen, ontmoeten we de minste weerstand - Tao Meng

 
bulletZie voor meer spreekwoorden de pagina Spreuken en Spreekwoorden mbt Duurzame Politiek met Integrale Visie van deze website.
 

 


    De Psychodynamische therapie van Jung is in opkomst - therapeut Nancy van den Berg-Cook

 
bullet24-08-2019, trouw: De psychodynamische therapie van Jung is in opkomst, constateert Nancy van den Berg-Cook

De psychodynamische therapie à la Jung is in opkomst, constateert therapeut Nancy van den Berg-Cook: ‘We kunnen niet alles op wilskracht overwinnen.’

''Onze onrealistische controlebehoefte begint ons op te breken". Denk aan Descartes: "Ik denk dus ik ben'.

Als Freud het over libido heeft, heeft hij het over seks, maar voor Jung is het creatieve energie. Levensenergie. Het gevoel dat je je bezighoudt met iets wat je leven zin geeft.

Psycholoog Nancy van den Berg-Cook: Als je droomt, slaapt je ego
 
bullet Over C.G. Jung: https://www.cgjung-vereniging.nl/: Artikel Nancy van den Berg (pdf) Jungiaanse analyse: psychotherapie volgens C.G. Jung

 
bullet https://frithluton.com/videos/: Selected Jungian videos

These videos are featured here to highlight Jung’s work from a broader psychological, international and cultural perspective.

I hope you can take the time to enjoy some of these, as some are short, while others are full-length documentaries on Jung.

 
 
bulletZie ook boek: De mens en zijn Symbolen, door Carl G. Jung  -  ISBN: 9789060698549

Jung was een van de grootste geesten uit de twintigste eeuw. In tegenstelling tot zijn vakliteratuur is dit boek wél goed leesbaar.

Behalve dat het inzicht geeft in de verhouding van de mens tot zijn verschillende bewustzijnsgebieden, zijn er ook veel praktische oefeningen uit het boek te halen.

 
bullet Weergave Boek  Mens en zijn Symbolen  met illustraties (pdf) - via https:monoskop.org (Engels)

 
bullet Inzien boek: Mens en zijn Symbolen via Google (Nederlands)

 
bulletVideo Face To Face , Carl Gustav Jung (1959): YouTube-Video

 
 
     Enkele spreekwoorden van Carl Jung:

 
bullet Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf.
 
bullet Je kunt de wonden van een ander alleen maar genezen als je er zelf ook enkele hebt.
 
bullet Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.
 
bullet Een ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee chemische stoffen. Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderd.
 
bullet Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot.
 

 


   
Psychiater Dirk de Wachter over zijn boek 'Borderline Times'

 
bullet24 maart 2013, VPRO-TV Boeken: Psychiater Dirk de Wachter over zijn boek 'Borderline Times'

In dit boek schrijft de Wachter over de psychiatisering van onze samenleving.
De Wachter kwam tot de conclusie dat er steeds meer mensen psychische hulp krijgen, al dan niet met medicatie erbij.

Zijn er dan daadwerkelijk zoveel zieken? Nee, zegt De Wachter, onze samenleving is niet tolerant genoeg.
De maatschappij functioneert namelijk snel en efficiënt. Wie daarbuiten valt krijgt al gauw een etiket met een stoornis opgeplakt, omdat de machine anders niet lekker doorloopt.

de Wachter: Borderline is een persoonlijkheidsstoornis in de psychiatrie waarvan de kenmerken zijn: verlatingsangst, emotioneel en rationeel labiel, agressief zijn, niet meer weten wie je bent, impulsief zijn, op zoek gaan naar nieuwe kicks, chronisch gevoel van leegte.

In onze westerse maatschappij zijn de symptomen van borderline niet ver te zoeken. Meer nog ze kenmerken onze leefwereld.
Hoe psychiatrie de spiegel is van de wereld waarin we leven.
 
bulletBoek: Borderline Times Het einde van de normaliteit, door Dirk de Wachter

 
bulletYouTube-video: Borderline Tomes van Dirk de Wachter - duur ca 46 minuten.
TV-panel over het boek. Aansluitend een uitgebreid interview met Dirk de Wachter.

 
bullet YouTube-video: Dirk de Wachter - Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn - duur ca 23 minuten
 NTR-Academie 19 juli 2013
-
Psychiater Dirk de Wachter waarschuwt in zijn bestseller Borderline times voor het groeiend aantal mensen met psychische problemen.

 
bullet Borderline-persoonlijkheidsstoornis - Wikipedia

 
bullet Video-Vimeo: Psychiater Dirk de Wachter - De verwondering

Van de joodse filosoof Levinas heeft hij geleerd dat de goddelijkheid verschijnt in het gelaat van de ander.

Zijn dierbare tekst is een citaat van deze filosoof dat hij zelf heeft vertaald. De Wachter heeft het opgenomen in zijn boek Borderline Times en het gaat over la petite bonté, de kleine goedheid.

 

bulletYouTube-Video: Dirk de Wachter - Liefde in een maakbare wereld - Quotes
 
bulletYouTube-video: Moet je met elk mens kunnen omgaan? - Levensvragen met Dirk de Wachter
 
bulletYouTube-video: Psychiater Dirk de Wachter Brainwash Talk
 
 

       
Dirk de Wachter over zijn boek 'De kunst van het ongelukkig zijn'
         
 
bullet De kunst van het ongelukkig zijn, door Dirk de Wachter

We zijn geobsedeerd door geluk. Alles moet leuk zijn, er is geen ruimte voor falen of tegenslag. Dat is een vergissing volgens psychiater Dirk De Wachter.

We moeten af van het idee dat ons leven alleen maar leuk moet zijn en we hoeven niet bang te zijn voor wat ongeluk. Kom luisteren en leer je eigen ongeluk omarmen.
 
bulletWe zijn geobsedeerd door geluk. Alles moet leuk zijn, er is geen ruimte voor falen of tegenslag. Dat is een vergissing volgens psychiater Dirk De Wachter.

We moeten af van het idee dat ons leven alleen maar leuk moet zijn en we hoeven niet bang te zijn voor wat ongeluk. Kom luisteren en leer je eigen ongeluk omarmen.

 
bullet Via Google inzien van het boek 'De kunst van het ongelukkig zijn'

 
bulletDirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de K.U.Leuven, campus Kortenberg.

Hij is opleider en supervisor in de gezinstherapie in verschillende centra in binnen- en buitenland.

 
bullet Geluk is geen recht, het is een bijproduct van een betekenisvol  bestaan - Dirk de Wachter
 



 

 
bullet30-03-2019, www.demorgen.be: Dirk de Wachter: "We verdoven onszelf in de westerse wereld met leukigheid"

De Vlaamse psychiater Dirk De Wachter ziet in onze maatschappij een onwil verdriet onder ogen te zien.

Hij pleit er in een interview met onze Nederlandse collega’s van de Volkskrant voor elkaar meer tot steun te zijn en ongeluk niet langer onder te brengen bij de therapeut.

 
bullet YouTube-video: Dag van het werkplezier - 2019

Dr. Dirk de Wachter over werkplezier, kwetsbaarheid en verbinding

Volledige lezing van Dr. Dirk de Wachter op de 4e editie van de Dag van het Werkplezier in Enschede met als thema 'Met de poten in de klei'.
De volgende editie vindt plaats op 15 mei 2020.

 
bullet www.brainwash.nl: Dirk de Wachter - Overzicht bijdragen Dirk de Wachter

 
bullet www.brainwash.nl: Dirk de Wachter: Eenzaamheid is de rode draad in onze samenleving
 


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule


3 Leven in verbinding - naar een duurzame maatschappij en samenleving

 

bullet Mbv meditatie kun je je ook afstemmen op bv een icoon of een mandala.

Het is een manier om je voor een moment los te maken van je directe leefwereld en via dit 'venster' beter het geheel te ervaren.

Deze ervaring kan je helpen beter bij je-Zelf te zijn en het belang van duurzaamheid te ervaren.

 
bulletMindfulness Based Stress Reduction (MBSR) werd 34 jaar geleden ontwikkeld door dr Jon Kabat-Zinn.

Het is een wetenschappelijk beproefde methode waarbij mensen met chronische en stressgerelateerde aandoeningen, pijn en vermoeidheid veel baat blijken te hebben.

In de training staat het ontwikkelen van een 'open gewaarzijn' centraal.

Ondertussen zijn er ongeveer 400 medewerkers en therapeuten van Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Welnis/Lentis die de training zelf gevolgd hebben.

Frits Koster was jaren monnik in Thailand en hij merkt een grote verandering in de GGZ; waar hij tien jaar geleden nog werd genegeerd als hij sprak over meditatie.
 
bullet 'Doe de test - Hoe mindful bent U?' via de website www.123test.nl/
 
bulletYouTube-video: Interview met Rob Brandsma - 'oefenen in zorgeloosheid' - 5 minuten
Korte introductie 'waarom mindfulness?', met oa doe-mode en zijn-mode.

 
bullet Veel informatie over mindfulness via de website www.leren.nl
 
bulletDownload korte 'Introductie Mindfulness' (pdf-file)  - 1 A4 pagina - samenvatting
 
 
bulletZie bv ook de pagina Meditatie en Mindfulness van de website www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik) voor uitgebreide informatie over oa:
 
bullet Meditatie, Mindfulness en Thich Nhat Hanh (Wikipedia)
 

(Deze website over Duurzame Politiek is voortgekomen uit de website www.burnoutherstel.nl - site is tijdelijk buiten gebruik)

 

bullet'Alle dingen spreken hun eigen taal, maar die kan alleen verstaan worden door degene die stil is en luistert'
(Uit 'De weg van Zazen', door Erik Bruijn)



Icoon

  
bullet14 maart 2013, NOS:

'Als je niet beweegt, dan sta je stil' -
 
Nieuwe Paus Franciscus in zijn eerste opgedragen Mis - in video.

 
bullet Franciscus van Assisi (1182-1226)
 
bullet Franciscus van Assisi - Wikipedia

 
bulletFilosofie behandelt bestaande dingen volgens begrippen die zijn afgeleid van geschapen objecten ... maar er bestaat een andere kennis die bestaande dingen beschouwt volgens ideeën die zijn ontvangen door de inspiratie van het goddelijk licht.
- Thomas Aquinas, Commentaar op de Sententiae -

 



Mandala




Kuan-yin

Bescherming, lering en mededogen
'Zij die de geluiden van de wereld hoort'

Kuan-yin - Wikipdia

bulletBoek: Leven in verbinding, door Irene van Lippe-Biesterfeld
In haar sterk op ervaring gebaseerde levensfilosofie staat het thema verbinding centraal: verbinding met de medemens, met de aarde en de natuur, alsmede de verbinding tussen ons optreden in de wereld en ons innerlijk, onze eigen natuur.
 
bullet Inkijk-exemplaar van het boek via Google

 
bullet11 mei 2013, www.ohmnet.nl: Vrijheid volgens Krishnamuri - (video - uitzendinggemist.nl)

Zuivere intelligentie is de geestestoestand die zich kenmerkt door een besef waarin geen keuzes worden gemaakt, waarin de geest stil is.
In die toestand van stilte is er alleen 'zijn';  dan komt het werkelijke tot stand, die verbijsterende tijdloze scheppende kracht ...
- Krishnamurti -

 
bullet De kern van Krishnamurti's leringen
 
bullet Stichting Krishnamurti Nederland

 J. Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie.
Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag te kampen heeft.

 
bulletStartpagina: http://meditatie.startpagina.nl
 
 
bulletBoek: Eindeloos bewustzijn  - Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring, door Pim van Lommel

Cardioloog Pim van Lommel is internationaal bekend door zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen bij patiënten die een hartstilstand hebben overleefd.

Hij publiceerde erover in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller Eindeloos bewustzijn. Over de hele wereld geeft Van Lommel lezingen over de bijna-doodervaring.

Van Lommel is en blijft een wetenschapper en wil dan ook niets te maken hebben met het paranormale. Hij legt uit wat een bijna-doodervaring is en hoe het je leven diepgaand en voor altijd beïnvloedt.
 

 


         Encycliek Laudato Si - Paus Franciscus

 
bullethttps://laudato-si.nl/: Encycliek Laudato Si - OVER DE ZORG VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJKE HUIS

In de encycliek 'Laudato Si' roept paus Franciscus 'alle mensen van goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen.

De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

 
bullet https://netrv.be/klimaatnetwerk-wat

De oproep van Paus Franciscus in Laudato Si’ tot een dringende ecologische bekering, en het Akkoord van Parijs om de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging “flink onder de 2° C te houden, met inspanningen om 1,5° C als streefdoel te bereiken”, dagen iedereen uit om daadwerkelijk een andere levensstijl en een ecologisch burgerschap te ontwikkelen.

Ecokerk grijpt dit historisch moment aan en roept alle jeugd- en volwassenenbewegingen, groepen, verenigingen, scholen, geloofsgemeenschappen, bisdommen, instellingen, congregaties, parochies, kerkfabrieken, nationale en regionale organisaties op om een eigen klimaatplan te maken en dit de komende jaren ook stapsgewijs uit te voeren.
 
bullet https://netrv.be/ecokerk

Het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede is een netwerk van negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties die werkzaam zijn in de Vlaamse samenleving.

 

bulletDe encycliek ontleent zijn naam aan de regels van Franciscus van Assisi in zijn Zonnelied,

“Geprezen zijt Gij, mijn Heer”. Franciscus herinnert ons eraan dat de aarde, ons gemeenschappelijke huis, “als een zuster is met wie we ons leven delen en een fijne moeder die haar armen opent om ons te omhelzen”

Wij zelf “zijn stof van de aarde (vgl. Gen 2:7); ons lichaam zelf is samengesteld uit elementen van de planeet, haar lucht laat ons ademen, haar water schenkt ons leven en voedt ons”.
 
bullet Wikipedia: Zonnelied

 

bullet Hele tekst Encycliek Laudato Si (pdf)

 


 



   
Instituut Orshof in België  - https://instituutorshof.be/

 
bulletIntroductie

In ons opleidingsinstituut brengen wij mensen weer in contact met hun oorspronkelijkheid.

Wij leren hoe bewust om te gaan met de realiteit in het hier en nu.

Door patronen uit het verleden los te laten en zich te ontwikkelen vanuit de eigen natuurlijke vitaliteit wordt de weg ontdekt naar een uniek en volwaardig leven.

De Orshof Methodiek brengt inspiratie voor ontwikkeling.

 

bulletWij hebben een graadmeter voor gezondheid ontwikkeld als hulpmiddel voor de classificatie van gewaarwordingen van “meer gezond” tot “ongezond” wij hebben dit samengevat in het acroniem “W.O.R.T.E.L.S.”

Onderstaande vragenlijst beoogt een inzicht aan te reiken, wat leven vanuit je wortels voor jou betekent.

 
bulletZie onderstaande vragen lijst:

https://instituutorshof.be/wortels/w-o-r-t-e-l-s-vragenlijst/

 
bullet Online inspiratie voor ontwikkelinginstituut orshof

Het coronatijdperk heeft ons uitgenodigd in een nieuwe vorm van contact maken!

Een vorm die Instituut Orshof eerder vreemd is. Onze basis is gericht op contact maken, contact maken met jezelf via de anderen, je omgeving, je familie.

En toch, we hebben een andere wijze van contact dankzij de nieuwe media.

Het is niet minder, niet meer, en het vervangt niet de oude ‘WORTELS’ methodiek. Toch zijn we ook weer enthousiast over de meerwaarde ervan.



 

bulletNa een 'ernstige' burnout heb ik zelf heel veel gehad aan de Orshof

 



----------------------------------------------------------------------------
 

4 Aspecten van 'onderliggende verbinding' ingepast in het 4 kwadranten model van Ken Wilber
 

bulletDe verschillende levenssferen van een individu kunnen in het onderstaande 4 kwadranten model van Ken Wilber worden weergeven (naar eigen interpretatie en invulling):

 
  Binnenkant (innerlijk)
|
v

Buitenkant (uiterlijk)
|
V

Individueel

------>

LB - Individueel - Binnenkant

archetypen
 

Individueel - Buitenkant - RB

spiegelneuronen
 

Collectief

------>

collectief onbewuste

LO – Collectief - Binnenkant


geschiedenis

Collectief - Buitenkant - RO

----------------------------------------------------------------------------
 

Zelfbezinning, oa kijken naar je patronen (bv wat zijn energie-gevers en wat zijn mijn energie-nemers)
 

bullet3 augustus 2018, trouw: Overgewicht is een spiritueel probleem

Overgewicht is in veel gevallen een spiritueel probleem.

Mensen zijn niet meer verbonden met goed leven: energie managen en zin ervaren. Dat betoogt Huub ter Haar, zorgpionier en theoloog.
 
bulletZie ook de pagina Reden duurzame politiek van deze website.

 
bulletDe verschillende levenssferen van een individu kunnen in het onderstaande 4 kwadranten model van Ken Wilber worden weergeven (naar eigen interpretatie en invulling):

 
  Binnenkant (innerlijk)
|
v

 

Buitenkant (uiterlijk)
|
V

 

Individueel

------>
LB - Individueel - Binnenkant

Intentioneel
individueel subjectief

bewustwording en nieuwe inzichten

intern en voor de buitenwereld onzichtbaar
 

Individueel - Buitenkant - RB

Gedrag
individueel objectief

inzichten komen tot uitdrukking in de
zichtbare werkelijkheid

 

Collectief

------>


Cultureel
collectief subjectief

De heersende cultuur is niet direct zichtbaar en is de context waarbinnen ik me ontwikkel.
De cultuur ontwikkelt zich oa door mijn inzichten en gedrag.
 

LO – Collectief - Binnenkant


S
ociaal
collectief objectief

Concrete en objectief waarneembare omgevingsfactoren.
De externe wijze waarop mijn omgeving georganiseerd is en hoe ik die wil organiseren (inzichten, gedrag en cultuur)

Collectief - Buitenkant - RO


 

    Boek: 'The Religion Of Tomorrow', door Ken Wilber

 
bulletBoek: The Religion Of Tomorrow, door Ken Wilber

A Vision for the Future of the Great Traditions-More Inclusive, More Comprehensive, More Complete

A provocative examination of how the great religious traditions can remain relevant in modern times by incorporating scientific truths learned about human nature over the last century.

A single purpose lies at the heart of all the great religious traditions: awakening to the astonishing reality of the true nature of ourselves and the universe. At the same time, through centuries of cultural accretion and focus on myth and ritual as ends in themselves, this core insight has become obscured.

Here Ken Wilber provides a path for reenvisioning a religion of the future that acknowledges the evolution of humanity in every realm while remaining faithful to that original spiritual vision. For the traditions to attract modern men and women, Wilber asserts, they must incorporate the extraordinary number of scientific truths learned about human nature in just the past hundred years
—for example, about the mind and brain, emotions, and the growth of consciousness—that the ancients were simply unaware of and thus were unable to include in their meditative systems.

Taking Buddhism as an example, Wilber demonstrates how his comprehensive Integral Approach—which is already being applied to several world religions by some of their adherents—can avert a "cultural disaster of unparalleled proportions": the utter neglect of the glorious upper reaches of human potential by the materialistic postmodern worldview.

Moreover, he shows how we can apply this approach to our own spiritual practice. This, his most sweeping work since Sex, Ecology, Spirituality, is a thrilling call for wholeness, inclusiveness, and unity in the religions of tomorrow.


 
bullet Boek inzien met Google
 
bullet https://integrallife.com/ 
 



ISBN 9781611803006




Ga naar het begin van deze pagina
 
 
bulletBoek: Als jouw leven een circel is waar sta je dan?, door Inez van Oord

(Opmerking: In de dit boek worden de kwadranten anders ingedeeld als bij het 4 kwadranten-diagram van Ken Wilber)

D
it boek helpt je richting te kiezen in je leven en opnieuw te kunnen beginnen. Hoe? Met de praktische tips van Inez van Oord.
Ze vertelt in dit boek over haar
levenslessen als een reis door de levenscirkel.

Haar verhaal gaat over succes en verlies, over het opzetten van de magazines
Seasons en Happinez en over de manier waarop ideeën tot stand komen
.

Dit boek gaat over innerlijke waarden.

Met de titel wil ik mensen persoonlijk aanspreken: ‘Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan?

De cirkel van ons leven bestaat uit twee tegenstellingen: onder-boven en links-rechts.
Aan de onderkant heb je aarde, lichaam, het materiële.
Aan de bovenkant heb je hemel en geest, het spirituele; links de anderen of het andere, en het ik, het ego-ik, rechts.

We krijgen een heel leven, de hele cirkel, maar om allerlei redenen kiezen wij ervoor om maar in één gedeelte van de cirkel te leven.
 



Inez van Oord:

 Kies je richting en begin opnieuw

Verbinding is het woord van de toekomst
 

Tegenwoordig zitten we als samenleving te veel in het segment rechtsonder:
    het leven draait, even generaliserend, om persoonlijk gewin, om materialisme en geld.

Dat is het grote drama van onze tijd: onze maatschappij is eenzijdig gericht geraakt op economie.

Heel vaak worden mensen en dingen afgerekend op hun economisch nut.

Mensen zijn producten geworden. Ik kan daar niet zo goed mee omgaan: dat we het systeem belangrijker hebben gemaakt dan de mens.
 
bullet Zie de website www.inezvanoord.com - website van Inez van Oord
 
bullet Zie artikel in het tijdschrift Happinez, nr 5 jaargang 2015 thema 'Nieuwe energie': 'Inez van Oord over de cirkel als metafoor voor het leven'
 
bullet Video: Persoonlijk verhaal: Inez van Oord - NCRV - programma Schepper en Co - 16-11-2012
 
bullet http://integralesleben.org/            - Integrales Leben - Integraal leven - Duitsland
 
bullet www.integrallife.com                    - Integral Life - Integraal Leven - VS
 
bullet www.integral-life-practice.com/    - Integraal Leven in de praktijk - Engels
 
bullet Eigen opmerking: Zie ook het 4 kwadranten diagram van Ken Wilber, zie bv de startpagina van deze website.
 
 
bulletBoek 'Een vorm van beschaving', (2010) - door Klaas van Egmond.

Onze huidige beschaving wordt gekenmerkt door crisissituaties die zich op ecologisch, economisch en sociaal gebied voordoen. Fundamentalistische religies, totalitaire staten, materialisme, hedonisme en een even fundamentalistisch kapitalisme zijn alom vertegenwoordigd.

Klaas van Egmond laat in dit boek zien welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen en hoe naar een nieuwe 'kwaliteit van leven' kan worden gezocht om onze beschaving te veranderen.
Eenzijdigheid, het verloren evenwicht, valt samen met rampspoed, discontinuïteit en daarmee onduurzaamheid.
 
bulletIn dit boek komt oa naar aan de orde:
 
bulletMens- en wereldbeeld (oa het integrale mens- en wereldbeeld)
bulletVerticale relatie: hemel en aarde
bulletDe horizontale relatie: ik en de ander
bulletDe omcirkeling van het midden
bulletDuurzaamheid
 
bullet Gedeeltelijke weergave van het boek 'Een vorm van beschaving' via Google - Nederlands

 
bulletZie ook de pagina's Start pagina en Discussie duurzame politiek van deze websites
 
bulletZie ook de pagina's Spiritueel herstel en Ethiek en Filosofie van de website www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik) waaruit deze website is voortgekomen.
 


Ga naar het begin van deze pagina
 


   Wonder en hoop aan de grens van de wetenschap


     
Er is meer in de hemel en op aarde dan waarvan jouw wijsheid droomt. William Shakespeare, Hamlet

 
bulletVideo: 'Ratselhafte Heilung, Wunder an den Grenzen der Medizin', ca 43 minuten, kiezen uit:
 
bullet Video - a  of  Video - b
 
bulletBeschrijving:
Wunder und Hoffnung an der Grenzen der Medizin.
In de video komen verschillende patiënten, artsen en hoogleraren aan het woord welke niet gangbare genezingsprocessen van patiënten in beeld brengen. De rol van het bewustzijn speelt steeds een belangrijke rol.

Oa komt de niet-lokaliteit uit de kwantumfysica aan de orde.
Steeds komt de nauwe band tussen lichaam en geest naar voren.

 
bullet Das Heilende Bewusstsein  - Website met achtergrond informatie (oa adressen) mbt deze documentaire en het verschenen boek 'Das heilende Bewusstsein' (zie hieronder).

 
bulletArtikel 'Generalisierte Quantentheorie als Modell zur Erklärung paranormaler Phänomene..', door Prof. Dr. Dr. Harald Walach
Zie ook de download mogelijkheden onder artikel!

 
bulletZie ook de website: www.gipfelstuermer-institut.de/quantenheilung/
 
bulletBoek: Das heilende Bewusstsein, door Joachim Faulstich        (ISBN 9783426873304)

Rätselhafte Heilung Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil ihnen ein Heiler die Hände auflegt?
Kann Hypnose körperliche Erkrankungen beeinflussen?

Ist es möglich, dass Patienten in Träumen den Weg zur ihrer Genesung finden?
Kann die Wissenschaft erklären, was bei Spontanheilungen von Krebspatienten geschieht?
Sind die Wunder von heute das Wissen von morgen?

Das Buch führt Sie an die Grenzen der Medizin: aus persönlichen Erfahrungen und Begegnungen, bewegenden Fallgeschichten und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsteht das Bild einer Heilkunst, die unsere Vorstellung von den Möglichkeiten des Bewusstseins verändert.

Sie setzt auf die Fähigkeit der Selbstheilung, über die jeder Mensch verfügt, auf die unterschätzte Macht von Geist und Seele.
Ein Plädoyer für eine neue Heilkunst, die Schulmedizin und altes Erfahrungswissen vereint.

 



Wunder und Hoffnung an der Grenzen der Medizin

 
bullet Boek: Das Geheimnis der Heilung, door Joachim Faulstich      (ISBN 9783426403846)

Steht die moderne Medizin an einem Wendepunkt?
Joachim Faulstich zeigt, wie aktuelle Forschungsergebnisse altes Erfahrungswissen bestätigen: Gedanken und Gefühle haben direkten Einfluss auf alle Bereiche des Körpers.

Unser Gehirn ist formbar, äußere Erfahrungen und innere Bilder beeinflussen seine Struktur und können sogar zerstörte Bereiche rekonstruieren.

Das Buch zeigt anschaulich, wie in der Kooperation der unterschiedlichen Richtungen eine
neue Heilkunst entsteht – eine Medizin, die eine grundlegende menschliche Kraft aktiviert und stärkt: die Kraft der Selbstheilung.
 
bulletWebsite behorende bij dit boek: www.das-geheimnis-der-heilung.de/index.html 
 



Wie altes Wissen die Medizin verändert

 
bulletE-Boek: De arts verandert - Oude kennis, nieuwe aanpak, door Joachim Faulstich

Staat de geneeskunde aan de vooravond van een revolutie?
Methoden die tot voor kort nog werden afgedaan als onwetenschappelijk krijgen nu erkenning, gewoon omdat ze blijkbaar werken. Universiteitsziekenhuizen werken samen met genezers. Artsen kijken zelf de kunst af. Oncologen ondersteunen hun patiënten met bewustzijnsreizen naar oeroude innerlijke beelden. Psychologen verbinden hypnose met de Feldenkrais-therapie. Artsen brengen hun patiënten in trance om achter de diepere oorzaken van chronische aandoeningen te komen.

Hoe zijn hun successen te verklaren? Faulstich laat zien dat het oude weten al lang niet meer in tegenspraak is met de moderne wetenschap.
De ontdekkingen van neurobiologen en hersenonderzoekers vormen een bevestiging van eeuwenoude kennis.
Lichaam, geest en psyche zijn ingebed in een groot veld en staan met elkaar in verbinding.
Daarin ligt het geheim van genezing besloten waarnaar sinds mensenheugenis gezocht wordt. Methoden die tot voor kort nog werden afgedaan als onwetenschappelijk krijgen nu erkenning.
 
bullet Boek: De arts verandert  - ISBN 9789020201628
 



Oude kennis, nieuwe aanpak

 


    
Boek: The Universe, Life and Everything

 
bulletBoek: The Universe, Life and Everything, door Sarah Dursten en Ton Baggerman

Dialogues on our changing understanding of reality
   
The way we understand the world we live in is changing.
Our traditional understanding is being challenged by developments in physics, including quantum mechanics, and our inability to explain certain complex phenomena such as consciousness.

In this book, scholars from a variety of backgrounds discuss how our understanding of our world is expanding to include such phenomena.

Theorie van Alles - Schuilt er achter al die takken van wetenschap niet één werkelijkheid?
En moeten we niet met heel andere ogen gaan kijken om die te kunnen zien? - Willem Schoonen
(Citaat Trouw, artikel 'Dageraad in de wetenschap?' 14-10-2017)

 
bullet Link om hele Boek te downloaden (pdf)
 


 ISBN 9789462987401



Ga naar het begin van deze pagina
 


  Om andere culturen beter te begrijpen

 
bulletCultuurmodel van Geert Hofstede

Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij gewend zijn. ook landgenoten uit een andere streek of een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij.

In een open samenleving komt iedereen vaker met zulke andersdenkenden in aanraking dan vroeger.

Voor die anderen zijn wij ook de andersdenkenden.

Wat ons scheidt is de 'cultuur' waarin we zijn opgegroeid, de met de paplepel ingegoten en daardoor vaak onbewuste waarden die maken dat wij 'normaal' vinden wat anderen als abnormaal beschouwen, goed wat anderen slecht vinden en vies wat anderen schoon is.

 
bulletBoek: 'Allemaal andersdenkenden, omgaan met cultuurverschillen' (versie 2012), door Geert Hofstede en Gert Jan Hofstede

Zie ook Inkijkexemplaar - oudere versie (versie 2005)
(eerste 24 pagina's) Versie 2005 soms nog als 2de hands.

Dit boek laat zien wat deze verschillen betekenen voor onze persoonlijkheid, onze gezondheid, ons gezinsleven, ons onderwijs, ons werk, onze overheid en voor de dingen waar we in geloven. het gaat dieper in op de verschillende manieren waarop organisaties functioneren, zowel van land tot land als binnen één en hetzelfde land, en wat er gebeurd als verschillende culturen elkaar ontmoeten.

 
bulletZie de website Geert Hofstede™ Cultural Dimensions: www.geert-hofstede.com

 
bullet www.hofstede-insights.com

I still consider your seminar one of the best ones ever I participated in. You gave excellent insight on how your home and company culture influences your leadership style and how this results in a match between yourself and the company, or a mismatch.
Manager Volvo Parts Logistics, Volvo
 
bullet Country Comparison

Select one or several countries in the menu below to see the values for the 6 dimensions.
To compare your personal preferences to the scores of a country get the Culture Compass™
 
bullet Nederland
 
bullet China
 
bullet Rusland
 
bullet Polen

=== Er kunnen maximaal 3 landen in 1 plaatje gezet worden ! ===
 

bullet YouTube-video: Wonderful Interview of Geert Hofstede
 
bullet Zie ook item 'Cultuurmodel - Geert Hofstede' op de startpagina item 4, van deze website.

 
bulletZie ook Bram Moerland - Filosoof - Stapstenen voor Persoonlijke groei -
 


Ga naar het begin van deze pagina
 

  
  Joke Hermsen: Welke nieuwe (denk-) richtingen moeten er bv gekozen worden?  en  Melancholie van de onrust


 
bullet30 maart 2014, VPRO Boeken: Interview met Joke Hermsen nav haar boek 'Kairos: een nieuwe bevlogenheid'

-
(YouTube video - gedeelte met Joke Hermsen)

Ze analyseert hoe door verstilling nieuwe inzichten worden geboren, wanneer je een juiste beslissing kunt nemen en hoe veranderingen tot stand komen.
Want het nieuwe ontstaat in de ruimte tussen je bezigheden door: ‘in between’, zoals Hermsen het noemt.

Nu de
homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van de mens een onomkeerbaar feit, is het zaak onze aandacht op het menselijke van de mens te blijven richten. Wat doet de mens van de machine verschillen?

Welke nieuwe denkrichting moet er gekozen worden opdat er werkelijk iets verandert en er niet alleen een rustiger, maar ook een duurzamer en evenwichtiger samenleving ontstaat?
(In de context van bv economische crisis, ecologische crisis, klimaatcrisis, etc)

Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen opnieuw te beginnen. Welke nieuwe denkrichtingen moeten gekozen worden?

Ze
vervolg hiermee het thema van haar eerste boek, Stil de tijd. Haar pleidooi voor een langzamer leven kreeg veel aandacht in de media.
 
bulletBoek  'Kairos, een nieuwe bevlogenheid', Joke Hermsen.
 
bullet Kairos - (Personificatie van het juiste moment om iets voor elkaar te krijgen) - Wikipedia (Engels)

 
bulletYouTube-video: Boekpresentatie 'Kairos. Een nieuwe bevlogenheid', duur ca 13 minuten

Op
5 maart 2014 werd het recente boek "Kairos. Een nieuwe bevlogenheid" van Joke J. Hermsen gepresenteerd bij de Arbeiderspers te Amsterdam.
Sprekers: Joke J. Hermsen, Roel Bentz van den Berg en Peter Nijssen (Arbeiderderspers).

 
bulletZie ook de pagina Meditatie en Mindfulness (item  3 'Over het begrip 'tijd' en de beleving van tijd') van de site www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik), waaruit deze website over duurzame politiek is ontstaan.
 
 
bulletBoek: Melancholie van de onrust  - Essay bij de Maand van de Filosofie 2017 - door Joke Hermsen

Hierin onderzoekt Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken.

De mens is volgens Nietzche een weemoedig wezen, een homo melancholicus die weet heeft van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid.
We proberen deze weemoed om te buigen tot hoop, tot reflectie of kennis, creativiteit of dagdromen, macht of verstrooiing.

Maar wat gebeurt er als het tij flink tegenzit en onze melancholie door onrust, angst en teloorgang van idealen slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt?

Kan zij dan nog vruchtbaar, in de zin van creatief of hoopvol, gemaakt worden? Of reageren wij dan als de zwaan van Jan Asselijn en blazen we woedend en bang naar eenieder die in onze buurt komt en ons nest bedreigt?
Wanneer slaat de melancholie om in angst en xenofobie?

Where there is sorrow, there is holy ground. Some day people will realize what that means - Oscar Wilde

Waarden die voor betrokkenheid, solidariteit of gemeenschapszin kunnen zorgen brokkelen af, omdat deze voor de markt irrelevant zijn.
De 'constante jacht op welvaart en succes leidt tot een uitputting van het ik' - Johannisson

Melancholie en de wereld, toen en nu
Want menselijk is de wereld niet omdat ze door mensen vervaardigd is, maar ze wordt pas menselijk als ze voorwerp van gesprek is - Hannah Arendt
 


ISBN 9789047709534

 
bullet2 april 2017, VPRO Boeken - 2de gedeelte van de uitzending: Boek: 'Melancholie van de onrust' - YouTube-Video

Over het essay schrijft zij: 'De mens is volgens Nietzsche een weemoedig wezen, een homo melancholicus, die weet heeft van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid.

We proberen deze weemoed om te buigen tot hoop, tot reflectie of kennis, creativiteit of dagdromen, macht of verstrooiing.

Maar wat gebeurt er als het tij flink tegenzit en onze melancholie door onrust, angst en teloorgang van idealen slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt?

Kan zij dan nog vruchtbaar, in de zin van creatief of hoopvol, gemaakt worden? Of reageren wij dan als de zwaan van Jan Asselijn en blazen we woedend en bang naar eenieder die in onze buurt komt en ons nest bedreigt?

Wat is er nodig voor deze veerkracht van het denken, die ons dezer dagen steeds vaker lijkt te ontbreken?'
 
bullet Synopsis Melancholie van de onrust (pdf)

 
bullet1 april 2017, Volkskrant: Pleidooi Hermsen er heerst collectieve depressiviteit

Pleidooi Hermsen: er heerst collectieve depressiviteit - Boek (essay) - Melancholie van de onrust

Hermsen jaagt op de tijdgeest onder een titel die met zichzelf in tegenspraak lijkt: Melancholie van de onrust.

Veronderstelt die gemoedstoestand niet een stille wanhoop?

De mens twijfelt aan de zin van het bestaan na het verlies van een naaste of uit treurnis om de voorbije kindertijd.

Hoe dan ook, Hermsen vindt dat de melancholie gekoesterd moet worden als bron van creativiteit.

 

 


  Welzijn, wijsheid en compassie in de seculiere samenleving - Lezing Dalai Lama

 
bullet18 mei 2014, Boeddhistische Omroep Stichting: Video verslag van Lezing van de Dalai Lama  -  (video)  in Ahoy Rotterdam op 18 mei 2014, duur ca 60 minuten

Deze video toont de hoogtepunten van zijn lezingen en een interview met de Dalai Lama.

In deze video komen oa aan de orde:
 
bullet Welzijn, wijsheid en compassie in de seculiere samenleving
 
bullet Basiswaarden van het Tibetaans Boeddhisme
 
bullet Aspecten van het Boeddhistisch pad
 
bullet Het is nodig dat we een gevoel van eenheid hebben met 7 miljard mensen die de aarde bewonen
Ontwikkeling van universele waarden (seculiere morele ethiek), voorbij de grenzen van religie, opdat 7 miljard mensen goed op de aarde te kunnen samenleven
 
bullet Spiritualiteit en ethiek meer integreren in het onderwijs
 
bullet Overeenkomsten tussen kwantum fysica en Boeddhisme, oa het begrip leegte
 
bulletArtikel: 'De wijsheid van de leegte en zelfloosheid' -  www.maitreya.nl

 
bullet Boek 'Vrij van religie', door Dalai Lama

Hoe kunnen wij betere, menselijkere mensen worden?

Z.H. de Dalai Lama houdt een openhartig pleidooi voor de kracht van goedheid. Iedereen die vervulling, welzijn en geluk wil bereiken, dient fundamentele menselijke waarden als compassie, vergeving, geduld en tolerantie te cultiveren.

 



Thangka


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 


4 Teksten over leven in verbinding -
Zingeving - Spiritualiteit

 
bulletEen mens is een deel van het geheel
dat wij het universum noemen,
een deel, dat begrensd is door ruimte en tijd.


Hij ervaart zich zelf, zijn gedachten en
gevoelens als iets
wat hem van alle anderen scheidt -
een soort optische illusie van zijn bewustzijn.


Deze illusie is voor ons als een
gevangenis en beperkt ons tot onze
persoonlijke belangen en tot de liefde
voor een paar mensen in onze onmiddellijke nabijheid.


Uit die gevangenis moeten we ons
bevrijden, doordat we in ons
medegevoel alle levende wezens en de
gehele natuur in haar schoonheid insluiten.


Niemand gelukt het volkomen, maar
het streven ernaar is reeds een deel
der bevrijding
en een grondslag voor onze innerlijke zekerheid.

Albert Einstein

 
 
bulletIn de stilte
van je eigen innerlijk
wordt duidelijk
wat waar is.

Confucius  -
 
bulletWie niet zonder gedachten kan zijn,
kent de lege bladzijde niet.
Wie niet zonder gedachten kan zijn zijn,
is nooit vol-ledig.

- Confucius -
 
bulletBegrijpen is glimlachen naar de eeuwigheid

-  Confucius -
 
bulletWat mensen verenigt,
is het goede en het schone.

Wat mensen verdeelt,
is het slechte en lelijke.

Deze uitspraak,
die in de hele wereld bekend is,
staat in ons hart gegrift.

- Leo Tolstoj

 
bullet‘Life must be characterized by a sense of Universal Responsibility,
not only nation to nation and human to human,
but also human to other form of life’.

~ HH the
Dalai Lama
 

horizontal rule


Oud-Chinese wijsgeer Lao-tzu ca 2500 jaar geleden:

Voordat er vrede op aarde kan zijn
moet er vrede tussen de volken heersen.
Voordat er vrede tussen de volken kan zijn
moet er vrede tussen de steden heersen.
Voordat er vrede tussen de steden kan zijn
moet er vrede tussen de de naburen zijn.
Voordat er vrede tussen de naburen kan zijn
moet er vrede in huis heersen.
Voordat er vrede in huis kan zijn
moet er vrede heersen in het hart.


Handel zuiver, omhels eenvoud, mijdt egoïsme, heb weinig verlangens (Lao Tse)

horizontal rule


Er drijft een wolk in dit vel papier

 Dit vel papier bestaat omdat al het andere bestaat.

Als je een dichter bent, dan zie je duidelijk dat er een wolk drijft in dit vel papier.
Zonder wolk is er geen regen; zonder regen kunnen de bomen niet groeien; en zonder bomen kunnen we geen papier maken.
De wolk is nodig voor het bestaan van het papier. Als de wolk er niet is, kan dit vel papier er ook niet zijn...
Als we nog dieper in dit papier kijken, kunnen we er zonneschijn in zien.
Als de zon er niet zou zijn, kan het bos niet groeien...
En zo weten we dat er ook zonneschijn in dit vel papier is.
Als we nog langer kijken, kunnen we de houthakker zien die de boom velde en hem naar de fabriek bracht waar hij omgevormd werd tot papier.
En we zien de tarwe.
We weten dat de houthakker niet kan leven zonder zijn dagelijks brood en daarom is de tarwe die zijn brood werd, eveneens in dit vel papier.
En ook zijn vader en zijn moeder zijn in dit papier...
Als we nog dieper kijken, zien we dat we er ook zelf in zijn.
Dat is niet zo moeilijk in te zien: wanneer we naar een vel papier kijken, wordt het vel een deel van onze waarneming...
We kunnen dus zeggen dat alles hier is, in en met dit vel papier.
Er is niets aan te wijzen dat niet hier is - tijd, ruimte, de aarde, de regen, de mineralen in de bodem, de zon, de wolk, de rivier, de warmte...
Dit vel papier bestaat omdat al het andere bestaat.

Thich Nhat Hanh,


Citaat in het boek 'De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst', Matthijs G.C. Schouten, KNNV Uitgeverij, Utrecht, 2010

Artikel 'Ik zou de natuur haar eigen stem willen geven', Lezing Matthijs Schouten, in VA-Magazine

horizontal rule


Zo voel je, als de schoen past, je voet niet;
als de riem past, je buik niet.
En als het hart op de goede plaats zit,
denk je niet aan voor of tegen.

Tswang Tse

horizontal rule

Bezinning op de Wijsheid

Zie, de Wijsheid heeft zich een huis gebouwd zij heeft haar zeven zuilen opgericht. En zij spreekt:

Van oudsher ben ik gevormd, van den beginne, vóór de eerste tijden der aarde.
Toen er nog geen oceanen waren, was ik geboren.
Toen er nog geen bronnen, rijk aan water bestonden;
Eer de bergen ware neer gelaten, werd ik geboren.
Eer Hij de aarde had gemaakt en de velden en alle grondstoffen der wereld;
Toen Hij de hemel welfde, was ik aanwezig.
Toen Hij een kring trok boven het vlak van de afgrond;
Toen Hij daarboven de wolken bevestigde;
Toen Hij de zee haar grenzen stelde,
dat de wateren haar oevers niet zouden overschrijden;
Toen Hij de fundamenten der aarde legde:
vertoefde ik bij Hem, was elke dag voor Zijn aangezicht.

Gelukkig de mens, die naar mij luistert;
Want wie Mij vindt, heeft het leven gevonden.

horizontal rule

Waar is de wijsheid
die we zijn kwijtgeraakt in de kennis?
Waar is de kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie?

- T.S. Eliot -

horizontal rule


 

Bram Moerland - Filosoof - Persoonlijke Groei - Nag Hammadi-geschriften - Evangelie van Thomas

 

bulletEigen opmerking:

Voor mij zijn het bezig gaan met oa de 'Stapstenen voor persoonlijke groei' (Bram Moerland) en bv het 'Thomas Evangelie'  erg belangrijk geweest ivm mijn herstel van burnout.

Het Thomas Evangelie vormt een onderdeel van de Nag Hammadi Geschriften (
Nag Hammadi Geschriften -  Wikipedia)
De
Nag Hammadi Geschriften als geheel spreken mij ook zeer aan.


     Eigen ervaring:

     - Het Thomas Evangelie en
de Nag Hammadi Geschriften vormen een onverwacht mooi en eigentijds 'nieuw begin'!

     -
Ook de gezegden 'De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden'  en
       'Sta op en herinner je jezelf' brengen mij dichter bij mijzelf.

     - 'Een waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit'
-
Bram Moerland

     -
Misschien kunnen ze inspiratie voor vernieuwing en actualisatie in oa de Christelijke traditie zijn,
       bij bv de overgang van van 'geloven' naar 'zelf ervaren en innerlijk weten'.

       (Zie oa de huidige afname van lidmaatschap van de traditionele Nederlandse kerken)

 
bullet14 juli 2016, Trouw: Tussen hoop en sloop staat een verlaten kerk

Er staan te veel kerken leeg. Die kunnen niet alle worden gered. En dus, stellen experts, moet er worden geselecteerd.
Van 200 naar 30 kerken

Niet alle kerken hebben geldsteun nodig, zegt Wesselink. "Maar een deel wel. Dan heb je het al snel over een paar duizend gebouwen."
Dat aantal gaat naar verwachting nog flink toenemen.

Alleen al het aartsbisdom Utrecht zal in twintig jaar tijd van 200 naar ongeveer 30 kerken gaan, voorspelde aartsbisschop Eijk onlangs.


 

bulletZie ook item  Kennismaking met Yoga  (onder item 1 van deze pagina)
 
bullet6 december 2016, TV programma 'De nieuwe wereld': Over 'Bildung', onderwijs, boek 'Go East' en religie onderwijs  - ( Video )

Over Bildung , Onderwijs (Jet Bussemaker - Minister van
Onderwijs), Stine Jensen (over haar nieuwe boek over yoga 'Go Eest') en Joke Hermsen (Over vorm en belang van religieonderwijs in de toekomst).


 
bulletWe moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons eigen persoonlijke geweten.
Dan kunnen we een duurzame samenleving creëren.

Ervin Laszlo, zie de pagina Discussie Duurzame Politiek van deze site -


We zijn gegroeid via mythos (mythe), theos (God) en logos (rede, logica) en komen terecht bij holos (geheel).
Ervin Laszlo -

We gaan ons systeem als geheel zien. Een samenhangend geheel, waarin alle onderdelen met elkaar samenhangen.

Ervin Laszlo -



==>>  Zie het grote belang van het kwadrant Links Boven (oa spiritualiteit en zingeving) in 4 kwadranten diagram van Ken Wilber op deze pagina.

 
bulletZie bv ook (de beschrijving van) het boek Boek: Als jouw leven een circel is waar sta je dan?, door Inez van Oord - op deze pagina.
 
bullet Zie ook Integral theory - Wikipedia:

De Integrale theorie (integrale paradigma, integrale filosofie, de integrale kijk op de wereld, integrale aanpak) is een stroming die streeft naar een alomvattend begrip van de mens en het universum door het combineren van oa wetenschappelijke en spirituele inzichten.

 
bulletSpiral Dynamics: Zie voor een toegankelijke Nederlandse toelichting op oa Spiral Dynamics (Waarden-systemen en hun kleuren dat door Ken Wilber werd opgenomen in zijn model van spirituele ontwikkeling) via Academie voor Levenskunst.
 
bullet Spiral Dynamics (Nederlands) - Wikipedia

Spiral Dynamics (Engels) - Wikipedia
 
bulletZie ook de Startpagina - item 4 - van deze website

 
bulletZie ook het Multi intelligentie model op deze pagina.

Fysieke intelligentie, Logische en verbale intelligentie, Emotionele intelligentie, Spirituele intelligentie

 
 
bullet Bram Moerland (filosoof):
 
bulletSpiritualiteit eindigt zodra de antwoorden bevroren worden
 
bulletEen waarheid die ervaarbaar is, dat is voor mij het innerlijk weten van spiritualiteit
 
bulletHoe kom je uit een cirkel van geweld?
 
bullet Stapstenen - Zelfwerken - "Mens, sta op en herinner jezelf"

Het ontwaken van het zelf - De zeven zelfwerken - opgesteld door Bram Moerland


 
bullet Stapstenen voor Persoonlijke groei - Bram Moerland
 
bulletHet ontwaken van het zelf, stapstenen voor spirituele groei
Wie ben jij? Wat is de zin van jouw leven?
Wat is jouw bestemming?
De stapstenen voor spirituele groei bieden je een werkwijze om het antwoord op die vraag zelf te geven.

De stapstenen voor spirituele groei zijn gericht op toepassing in de praktijk van het
leven.
Uitgangspunt is een vorm van spiritualiteit die zich niet wil afzonderen van de wereld, maar daaraan zinvol wil deelnemen,
met inzet van je eigen talenten en mogelijkheden.

 
Het Aramese Jezus-gebed

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.


Bron: Website van Bram Moerland -

      Het Aramese Jezus-gebed
 
bulletHet goede is een weten, dat men slechts als ervaring kan beleven   -Socrates
             -------------------------------------------------------
bullet YouTube Video: De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden

- Bram Moerland in het TV programma
'De Nachtzoen'

 
bulletZie ook item cultuurmodel van Geert Hofstede op deze pagina.
 



YouTube Video: Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert - Bram Moerland, duur ca 30 minuten

Liefde kan alleen opbloeien in totale openheid voor al wat is.
Alleen iemand die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf staakt, kan deze openheid bereiken.
Dat betekent in de praktijk van het leven dat men zichzelf ontwapent, zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te worden, ook door pijn en verdriet.

In de vrije ruimte die deze openheid schept zal liefde zichzelf aandienen als een reële menselijke mogelijkheid.

Bram Moerland is gnosticus.

Hij laat in deze aflevering van het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is.

 

 
bullet 'Terug naar het begin ?'

In het kader van oa deze website is het misschien goed om terug te gaan naar de oorsprong van het Christendom
en 'eens even alle' ontstane leerstellingen, dogma's, meningen en stromingen los te laten'.

Voor mij blijkt dit een bevrijding, zeer actueel, modern en inspirerend te zijn!

 
 
bulletBoek: Het Evangelie van Thomas, door Bram Moerland  -  Het weten van een ongelovige  -

Het Thomas-evangelie is een van de teksten die werden teruggevonden in 1945 bij Nag Hammadi - Nag Hammadi Geschriften.

Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus.
 
De tekst bestaat uit 114 losse uitspraken (logions) van Jezus, zogenoemde logions.
Veel van die logions zijn nogal duister. Ze zullen in de spirituele gemeenschap waarin Jezus sprak vast wel begrijpelijk zijn geweest, maar voor hedendaagse lezers is de betekenis niet altijd meteen duidelijk.

Het is daarom belangrijk dat Bram Moerland nu een toelichting heeft geschreven die de tekst toegankelijk maakt voor een brede kring van belangstellenden.
Hij is grondig te werk gegaan, maar verstaat tevens de kunst om zijn bevindingen in heldere taal te presenteren, waardoor de betekenis van het Thomas-evangelie op een aansprekende wijze wordt ontsloten.

Dit boek laat een verrassend andere visie zien op de historische betekenis van Jezus. Veel hedendaagse christenen en niet-christenen ervaren het Thomas-evangelie als een welkome bron van inspiratie, die het waard is opnieuw gehoord te worden.

Bram Moerland was docent filosofie aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Met zijn ontdekking van de katharen begon voor hem een historische, en steeds persoonlijker wordende speurtocht naar de verborgen spirituele traditie van de gnosis.
 
bullet Boek inzien via Google: Het Evangelie van Thomas - Het weten van een ongelovige
 
bullet www.thomasevangelie.info - website van Bram Moerland over het Thomas Evangelie
 
bullet www.thomasevangelie.nl 
 
bullet Evangelie van Thomas (Nag Hammadi) - Wikipedia
 


ISBN 9789020210774

Na 50 jaar onderzoek
stelt het merendeel van de onderzoekers
een datering voor het jaar 140.
(Zie het boek '
De Nag Hammadi Geschriften')

 
bulletBoek: De Katharen , door Bram Moerland  -  De overwinning van de vrijheid  -

De katharen, de overwinning van de vrijheid van Bram Moerland wordt door kenners wel 'het beste boek over de katharen' genoemd. Waarom?
Omdat Bram Moerland in De katharen de geschiedenis en betekenis van de katharen inzichtelijk neerzet, met een helder ook voor het menselijk aspect.

Dit maakt De katharen tot een ontroerend en aangrijpend document.

De katharen, wie waren dat? Wat geloofden ze? Waarom werden ze door de kerk vervolgd?
Op deze vragen geeft Bram Moerland in dit goed geschreven en prettig leesbare boek een duidelijk en begrijpelijk antwoord.
 
bullet Boek inzien via Google: De Kartharen: de overwinning van de vrijheid
 
bullet De Katharen        - Een toelichting op de website van Bram Moerland
 
bullet www.katharen.nl - Een uitgebreide site over de Katharen
 
bullet Katharen               - Wikipedia


ISBN 9789020210750

 
bulletBoek Gnosis en Gnostiek, door Bram Moerland  -  De bevrijding van de liefde  - 

De vondst van oude gnostische teksten uit de begintijd van het christendom bracht een schokgolf teweeg.
Ze waren in de vierde eeuw door de kerk verboden en hadden vernietigd moeten worden.
Maar monniken van een klooster bij Nag Hammadi verstopten ze in een kruik en begroeven ze.
Het duurde nog tot 1945 tot ze weer gevonden werden.

Uit die teruggevonden teksten komen een heel andere Jezus en een heel andere visie op de mens tevoorschijn dan die we kennen uit het kerkelijke christendom. Jezus is daar geen wonderen doende god, maar een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: `Mens sta op en herinner jezelf'.

Kern van de gnostische zienswijze is dat in elk mens een innerlijk weten van liefde woont, de gnosis.

Maar die gnosis kan verduisterd raken. De gnostiek als spirituele traditie biedt de mens een weg naar de bevrijding van de liefde in hemzelf. Met zijn heldere en toegankelijke manier van schrijven maakt Bram Moerland de betekenis van deze teksten stap voor stap duidelijk.

Hij plaatst ze ook in hun historische context, wat hun grote belang nog extra benadrukt. Hij laat ook zien waarom deze teksten voor veel hedendaagse christenen, die zich niet meer thuis voelen bij oude dogma's, een bevrijdend perspectief bieden.
 
bullet Boek inzien via Google: Gnosis en Gnostiek - de bevrijding van de liefde
 
bullet Gnostiek  -  Een toelichting op de website van Bram Moerland
 
bullet Gnostiek   -  Wikipedia
 


ISBN 9789020210798 

 
bullet Het boek 'Gnosis en Gnostiek' van Bram Moerland gaat oa over de ontwikkeling van de religie in de westerse samenleving.


In hoofdstuk 5 van dit boek: Een korte samenvatting (blz. 190), hieronder daarvan weer een verkorte samenvatting:


-
De eerste historische lijn hebben we aangetroffen in
Babylonië.

  Deze lijn begint bij de stammencultuur met collectieve verantwoordelijkheid en leidt naar de individuele verantwoordelijkheid van elke mens afzonderlijk, en de kennis van goed en kwaad voor elk individu.


-
De tweede historische lijn vonden we in Griekenland

  Die lijn vertrekt bij een volledig bepaald zijn door de wil van de goden en mondt uit in het recht op zelfbepaling, vrijheid.


De westerse geschiedenis wordt getekend door twee sociale revoluties, die we hebben samengevat onder de namen
Hammurabi en Pericles

Elk ondervond een tegenbeweging. Het verbod op kennis van goed en kwaad in het Bijbelboek
Genesis is het verzet tegen Hammurabi. 

De persoonlijke vrijheid die Pericles schetste kreeg
Plato als tegenstander.

Het gedachtegoed van Hammurabi en Pericles vinden we in onze tijd terug in de
Universele Verklaring van de rechten van de Mens en in de grondwetten van de meeste westerse democratieën, ondanks Genesis en ondanks Plato.


De derde revolutie: de bevrijding van de liefde

Hammurabi en Pericles vertegenwoordigen twee revoluties op sociaal niveau.
Maar die ontwikkeling is pas voltooid als zich in de mensen zelf nog een derde revolutie heeft voltrokken: als ze zelf een vrij mens zijn geworden.

Alleen vrije mensen kunnen in vrede leven met andere mensen die anders willen zijn dan zijzelf.

Naastenliefde in haar historische oorsprong betekent dat vrije mensen het morele gezag over hun leven in eigen hand nemen in plaats van bv priesters, partijleiders en politici.
 
Liefde is het innerlijk gezag van een vrij mens.
 

 

 
bulletBoek: De Nag Hammadi Geschriften, door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans 

Een integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices en de Berlijnse Codex.

De Nag Hammadi-geschriften zijn een belangrijke verzameling bronteksten uit het begin van onze jaartelling. Ze werden in 1945 bij toeval ontdekt.

Wie de wortels van het christendom wil bestuderen, wie een andere Jezus wil ontmoeten, wie geïnteresseerd is in oude archetypische beelden en symbolen, of wie op zijn spirituele zoektocht behoefte heeft aan een ruimer scala evangeliën en openbaringen dan de bijbelse traditie aanreikt, kan terecht bij de 'Nag Hammadi-geschriften'.

De boeken van Nag Hammadi zijn veel belangrijker als de rollen van de Dode Zee.
Ze vertellen iets over een secte van Essenen, die heel anders dachten dan de latere rabbi's. Maar de codices van Nag Hammadi bevatten onthullingen over het christendom.
 
bulletMag deze herziene vertaling zijn weg vinden onder vrije mensen, die zich niet door vastgeroeste meningen laten imponeren.
- Gilles Quispel
-
 
bullet Nag Hammadi Geschriften - Wikipedia

 


ISBN 9789020219647

 

bulletOpmerking: ==  Bram Moerland, Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans hebben ieder een informatieve site !  ==
 
bullet Luister bv naar lezing Willem Glaudemans

 
bulletBoek: De Pest, door Albert Camus

In de romans van Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt het absurde van de twintigste-eeuwse samenleving afgezet tegen een persoonlijke moraal van vriendschap en menselijkheid.

Uit dit boek:

Rieux is arts en hij werkt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat om het lijden van de zieken te lenigen.
Rieux staat in deze roman model voor Camus zelf.

Paneloupe vraagt aan Rieux: 'Waarom help jij de zieken met zo'n grote toewijding, terwijl je toch atheïst en een nihilist bent?'

Dan wordt Rieux kwaad. Hij zegt: 'Als ik het ergens om zou doen, dan was mijn handelen koopwaar. Ik doe het niet ergens om. Ik doe het omdat het gedaan moet worden'.
 
bullet Boek inzien via Google: De Pest door Albert Camus
 
bulletZie bv het boek: Boek Gnosis en Gnostiek, door Bram Moerland, blz 117
 

 
bulletZie ook:
 
bulletItem 1: Hoe meditatie en geluk passen in de Integrale Visie  -  Inpassing van Meditatie en Geluk in het 4 Kwadranten model van Ken Wilber
 
bulletItem 7: Multi Intelligentie Model op deze pagina

FQ - Fysieke intelligentie  --  IQ - Logische en verbale intelligentie  --  EQ - Emotionele intelligentie  --  SQ - Spirituele intelligentie
 
bulletZie ook de pagina Spiritueel herstel van de website    www.burnoutherstel.nl (site is tijdelijk buiten gebruik),
waaruit deze website over duurzame politiek is voortgekomen.


Zelf heb ik de praktijk ervaren dat het voor mijn herstel van burnout een noodzaak was en is mij samen met andere mensen bezig te houden met de levensvragen rond bv zingeving, verdriet en goed en kwaad.

Beschrijving van een spirituele pad bij burnout, dwz ervaringen verwerken, verdieping en een nieuwe plaats vinden in het geheel.

horizontal rule

 

bulletPaul de Blot - hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Business Universiteit Nyenrode

Op zondag 15 december 2019 is Paul op 95e jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis in Amsterdam.
Paul de Blot SJ (1924 ~ 2019) Honorair Hoogleraar Business Spiritualiteit, Nyenrode Business Universiteit


Spiritualiteit is de binnenkant der dingen
. Alles heeft een spirituele binnenkant, het is de diepgang in alles wat we doen - de zingeving.

In de bedrijfsvoering heb je het niveau van het doen, waar deskundigheid belangrijk is,

en het niveau van het zijn, waar het om bezieling en idealen gaat.

Die twee hangen samen als yin en yang.


Ondernemen kun je niet alleen, je moet ook samenwerken.

Doen, zijn en samenwerken op deze wijze, dat is spiritualiteit

- Paul de Blot -83 jaar.

Paul de Blot: Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch.

horizontal rule


 'Gulden Regel'  -  bij veel (grote) religies en spirituele stromingen
 

Op een keer kwam een heiden, een niet-jood dus, bij Sjammai en vroeg hem:
"Ik wil mij bekeren, maar onder voorwaarde dat u mij de hele Torah leert terwijl ik op één been sta!"
Sjammai werd kwaad en gaf de heiden een klap met de meetlat die hij toevallig in de hand had.

Daarop ging de heiden naar Hillel en vroeg hem:
"Kunt u mij niet de gehele Torah leren, terwijl ik op één been sta?"

"Wat je niet wilt dat jezelf overkomt, doe dat ook een ander niet aan!" antwoordde Hillel, "dat is de hele Torah en de rest is commentaar".

en hij voegde daar aan toe: Ga heen en leer.



Deze zogenaamde 'gulden regel' komt voor in veel religies en stromingen:
 

Boeddhisme
Op vijf manieren zou iemand zijn vrienden en bekenden van dienst moeten zijn – met edelmoedigheid, hoffelijkheid, welwillendheid, door hen te behandelen zoals hij zichzelf behandelt, en door zijn woord gestand te doen.

Confucianisme
‘Is er enig woord’, vroeg Tse Kung, ‘dat als gedragsregel voor het leven kan dienen?’ De meester antwoordde: ‘Is sympathie niet dat woord? Doe niet aan anderen wat u voor uzelf niet wenst.’

Hindoeïsme
Men moet zich tegenover anderen niet gedragen op een manier die ons onaangenaam zou zijn. Dit is het wezen van plicht (dharma). Al het overige komt voort uit zelfzuchtige verlangens.

Islam
Niemand van u is een gelovige voordat hij zijn broeder toewenst wat hij voor zichzelf wenst.

Christendom
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. (Mattheus 7,12 NBV)

Bij de indianen
Grote Geest, geef dat ik mijn buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen


Zie ook de beschrijving van de

TV-programma 'Het Vermoeden' van 25 september 2005 met Petra Katzenstein
.
 
bullet De Gulden Regel  - Wikipedia


Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 


5 Boek 'Elke golf is de zee', door Willigis Jäger en Video/boek 'Een nieuwe geschiedenis van de filosofie' door Jan Bor

 
bullet Boek Elke golf is de zee , door Willigis Jäger (Wikipedia), Uitgeverij Asoka

Zie ook artikel 'Religies zijn wegwijzers' over Willigis
Jäger in het tijdschrift Happinez (jaargang 3 (2005), nummer 1).
Willigis
Jäger is een bijna tachtigjarige monnik en zenmeester (ook theoloog en filosoof) en houdt zich oa bezig met cursussen geven en het begeleiden van mensen.
'Ook een religie zou steeds opnieuw eigentijds moeten worden geïnterpreteerd, zodat mensen zich erin kunnen terugvinden en er steun in kunnen vinden'.
 
 
bullet 26 december 2010, TV VPRO Boeken: (in tweede deel van de uitzending) VPRO TV programma Boeken met Jan Bor (filosoof) (video) ivm zijn nieuwe boek Een geschiedenis van de filosofie

In 'Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie' corrigeert filosoof Jan Bor het eurocentrische vooroordeel dat de filosofie in Griekenland zou zijn ontstaan, door de westerse filosofie in het bredere verband van de Aziatische filosofie te plaatsen. In het interview komt oa Henri Bergson en het omgaan met de tijd aan de orde.
 
bullet Jan Bor (1946) is filosoof. Hij was initiator en medeauteur van 'De verbeelding van het denken', '25 eeuwen westerse filosofie' en '25 eeuwen oosterse filosofie'. Hij schreef ook oa 'Filosofie in een notendop'. 
 
bullet Boek: Wat is wijsheid, een filosofische zoektocht, door Jan Bor - YouTube-video - Thinking with the heart
 

 

bullet Zie ook integral spirituality - Wikipedia
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule



6
  4 Aspecten van de 'tijd' ingepast in het 4 kwadranten model van Ken Wilber

 

bullet Wanneer je met meditatie of mindfulness gaat werken, krijg je oa te maken met stilte, aandacht, op je zelf zijn, ontspanning en creativiteit.

Ook krijg je te maken met de 'tijd', oa je moet er de tijd voor nemen en je ervaart je eigen beleving van de tijd (innerlijke tijd). Duurt het bv erg lang om 5 minuten stil te zitten om te mediteren of gaat dit heel snel in je beleving?
 
Kan je makkelijk in het 'nu' zijn of heb je daar eigenlijk weinig geduld voor en ben je voornamelijk met de toekomst of het verleden bezig?


Nu 4 aspecten van de
'tijd' ingepast in het 4 kwadranten model van Ken Wilber (Integrale visie) -
eigen invulling:

 
 
Binnenkant (innerlijk)
 

Buitenkant (uiterlijk)
 
 Individueel
   ----->
LB - Individueel - Binnenkant

Innerlijke tijd / belevingstijd
 

Individueel - Buitenkant (uiterlijk) - RB

biologische klok / bioritme / circadiaan ritme

 

  Collectief
   ----->

 
tijdgeest

LO - Collectief - Binnenkant


'gewone kloktijd'

Collectief - Buitenkant - RO


 

bullet Joke Hermsen, schrijfster van oa het boek 'Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst' heeft uitgebreid het begrip tijd geschreven en houd hier ook lezingen over.

Van wie is de tijd? is de tijd nog wel van ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In 'Stil de tijd' neemt Joke Hermsen de tijd en de tijdgeest kritisch onder de loep.


Opmerking:
Het boek 'Stil de tijd' is op 4 november 2009 verschenen. Volgens de website van Joke Hermsen is de negende druk verschenen (16-04-2010).

Veel Grieken zeggen nog steeds 'de toekomst ligt achter je', terwijl wij vaak gewend zijn te zeggen 'de toekomst ligt voor je'.
Volgens Plato is rust de belangrijkste voorwaarde voor het denken. Ons begrip school komt van het woord 'scholè' dat onder meer rust betekent.
Ook was het volgens de Grieken van belang dat je als democraat de tijd hebt om na te denken, een tiran gaf de mensen zoveel werk dat ze geen tijd hadden om na te denken.
 
bullet Stil de tijd deel 1 -Jaap de Jonge & Joke J Hermsen, duur ca 9 minuten, YouTube Video

We kunnen onderscheid maken tussen de (gewone) kloktijd en de innerlijke tijd (belevingstijd).
De kloktijd is in onze cultuur heel dominant geworden, wat zijn de gevolgen hiervan?

De kloktijd is belangrijk voor je portemonnee, de innerlijke tijd is belangrijk voor je welzijn en je gezondheid. Het is voor jezelf belangrijk een goede balans tussen beide te ontwikkelen.

De teloorgang van de 'innerlijke tijd' betekent oa een vervreemding van jezelf en vervreemding van menselijkheid (oa vermogen tot creativiteit en ethisch bewustzijn).

We hebben te maken met een belangrijke padstelling: de mens en bv het klimaat vragen om vertraging en minder, de economie om versnelling en meer.


 
bullet Stil de tijd deel 2  - Jaap de Jonge & Joke J Hermsen, duur ca 9 minuten, YouTube Video

Veel Grieken zeggen nog steeds 'de toekomst ligt achter je', terwijl wij vaak gewend zijn te zeggen 'de toekomst ligt voor je'.
In Nederland zien we de toekomst als iets dat voor ons ligt en denken haar te kunnen beïnvloeden. De Grieken zien de tijd als iets dat tot hun komt, ze hebben er geen controle over, hoe kan je de toekomst controleren als het niet kan zien, ze hebben een sterke nu ervaring.
 
bulletBoek: 'De toekomst komt van achter', door Frans van Hasselt

 
bulletVerslag lezing 'De Tijd Dringt', door Joke Hermsen bij Studium Generale (SG) Universiteit Utrecht op 27 oktober 2009.

Zie de SG-pagina 'Oefening baart kunst' item 'De tijd dringt' met Joke Hermsen op 27 oktober 2009 voor de video van haar presentatie, duur 1 uur en 25 minuten.


 
bulletZie verder voor een uitgebreide toelichting de pagina Meditatie en MIndfulness van de website over burnoutherstel (site is tijdelijk buiten gebruik).

 
bulletBioritme:  informatieve BBC TV documentaire (2009) The Secret life of your body clock  - (referentie van deze uitzending)

 Hoe kan je het beste je dag indelen als je wilt leven volgens je interne klok?

 En wat kunnen de gevolgen voor je gezondheid zijn, als je te veel sjoemelt met je natuurlijke ritme?

 Wat is bv het belang om goede tijdstippen bepaalde medicijnen in te nemen. (bv chemokuur bij kanker).


 
bulletZie ook de pagina Wat is integraal van deze website.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule

 

7 Multi intelligentie model
 

bullet Multi Intelligentie Model - Fysieke intelligentie, Logische en verbale intelligentie, Emotionele intelligentie, Spirituele intelligentie

www.deepchange.com: Zie de video 'Watch Cindy Wigglesworth discus Deep Intelligence'

'SQ of spirituele intelligentie is gedefinieerd als het vermogen om zich met wijsheid en mededogen te gedragen, met behoud van innerlijke en uiterlijke vrede, ongeacht de omstandigheden'
-
Cindy Wigglesworth.

"SQ" or spiritual Intelligence is defined by
Cindy Wigglesworth as "the ability to behave with Wisdom and Compassion, while maintaining inner and outer peace, regardless of the circumstances"


Een eenvoudig Multi Intelligentie Model (
Model of Multiple Intelligences):

 
bulletSQ - Spirituele intelligentie - Innerlijke wijsheid geleid door mededogen (innerlijke en uiterlijke vrede)
 
bulletEQ - Emotionele intelligentie - Onszelf en onze relaties goed kunnen managen
 
bulletIQ - Logische en verbale intelligentie - Conceptuele en taalkundige vaardigheden
 
bulletFQ - Fysieke intelligentie - Lichaams-bewustzijn en behendig met ons lichaam kunnen werken.

Zie artikel: Why Spiritual Intelligence Is Essential to Mature Leadership, by Cindy Wigglesworth, Volume VI, No. 3 - August 2006.

Zie andere artikelen in archive of Integral Leadership Review.

 

bullet YouTube- video: Spiritual Intelligence Part 2 of Multiple Intelligence - duur ca 28 minuten

 
bullet YouTube-video: Cindy Wigglesworth - Every leader needs four types of intelligence

 IQ, emotional intelligence, physical intelligence (including body awareness and self-care), and spiritual intelligence.
Spiritual intelligence is the key to living one's values and operating across all 7 Levels of Consciousness in a healthy way.

 
bulletZie ook het artikel 'Integral theory (also called AQAL theory) and its relationship to Spiritual intelligence and SQi Assesment' (pdf)

 
bullet Cindy Wigglesworth, MA is the Founder and President of Deep Change

 

bulletDownload de grote versie Ken Wilber's AQAL map (Engels, 660 Kb GIF-file)

(Na laden en aanklikken van deze kaart met de linker muisknop, wordt het beeld extra vergroot).

 

Boek:
Spitit [at] work, door Marjolein Rikmenspoel.
 
bulletZie ook de Start pagina van deze website
 
bullet SQ-test: Spirituele intelligentie test

 
bullet27 juli 1999, Tijdschrift The Optimist: Spirituele politiek, door Jurriaan Kamp

De stap van persoonlijke groei naar maatschappelijke verandering.

Spirituele groei staat steeds nadrukkelijker op steeds meer individuele agenda's.
Mensen gaan op zoek naar een innerlijk leven en ontdekken daarin een nieuw soort van vervulling. Kenmerkend voor deze ontwikkeling is het individuele proces.

Waar eerder deze eeuw de massa hand in hand op weg ging voor de emancipatie van arbeiders en vrouwen, gaan mensen nu één voor één hun eigen weg. En daarmee lijkt deze spirituele revolutie voorbij te gaan aan collectieve verbanden, aan maatschappelijke structuren en de politiek.
En toch nadert de spiritualiteit de politiek steeds meer. Dat is een veelbelovend perspectief.

Het voornaamste doel van spirituele groei is het overstijgen van de beperkingen van het ego. Dat ego is niet alleen de bron van innerlijke onvrede, maar ook van de conflicten en tegenstellingen die de moderne maatschappij kenmerken.

Een samengaan van individuele spirituele ontwikkeling en gemeenschappelijke politiek kan dan ook de weg vrijmaken naar een minder gepolariseerde, vreedzamer samenleving.

Een ander voornaam aspect van spiritualiteit is het aanvaarden van eigen verantwoordelijkheid. Als je je eigen levensweg omarmt als jouw persoonlijke uitdaging - waarvoor niemand anders dan jijzelf verantwoordelijkheid draagt - heeft dat een ingrijpend effect op de wijze waarop je om je heen naar de maatschappij kijkt.
 

Ga naar het begin van deze pagina

horizontal rule



8 Johan Witteveen - 'Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien'
 

bullet25-04-2019, volkskrant: Oud-minister Johan Witteveen bleef tot zijn dood een visionair die graag zijn ongezouten mening gaf

Als minister van Financiën voerde Johan Witteveen de btw in en daarna was hij directeur van het IMF.

Maar als prominent soefist was hij er ook van overtuigd dat er naast de materiële wereld een spirituele wereld bestaat waarin een veel dieper geluk is te vinden.

 
bulletJohan Witteveen  - Recht van Spreken

1 juli 2015, omroepmax.nl, video: Recht van Spreken met Johan Witteveen - ( Video )


Recht van Spreken met Johan Witteveen, hij was onder andere rector magnificus van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, lid van de Eerste en Tweede Kamer, tweemaal minister van Financiën en Managing Director van het IMF.


Witteveen verloor vorig jaar zijn zoon, PvdA-senator Willem Witteveen, schoondochter en kleindochter bij de MH17-ramp.

“Als alle politici zouden mediteren, zou ons land er beter uit zien” - Johan Witteveen

In de eerste aflevering blikt voormalig minister van financi
ën en IMF-topman Johan Witteveen samen met presentator Elles de Bruin terug op zijn veelbewogen loopbaan en leven.

Hilversum, 24 juni 2015
– Vanaf 1 juli, om 20.25 uur op NPO 2, is het oprechte MAX-programma ‘Recht van Spreken’ terug met een nieuwe reeks spraakmakende gasten.

 

bullet Video/Boek 'De magie van harmonie' door Johan Witteveen


7 oktober 2012. VPRO programma Boeken:
Johan Witteveen

Johan Witteveen is een gerenommeerde econoom die het tot voorzitter van het IMF heeft geschopt. Op 91-jarige leeftijd blikt hij in het boek ‘De magie van harmonie’ terug op zijn loopbaan.
 
bulletBoek: 'De magie van harmonie', door Johan Witteveen

Johannes Witteveen (Zeist 1921) is een man van formaat zoals Nederland er weinig kent. Deze kleinzoon van Wibaut was tijdens zijn lange, vruchtbare leven onder andere rector magnificus van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, lid van de Eerste en Tweede Kamer, tweemaal minister van Financiën en Managing Director van het IMF.

 
bullet18 september 2010, uitzendinggemist.net: Interview met Johan Witteveen Uitzendingen van het IKON TV programma Het Vermoeden, presentatie Annemiek Schrijver, duur ca 30 minuten.

Johan Witteveen (1921)
groeit op in de crisisjaren en is van jongs af aan actief binnen de Internationale Soefi Beweging.
Op de drempel van het nieuwe jaar blikt deze oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds terug.
Hij spreek oa over de ontstane financiële crisis en hoe verder.

Om zichzelf staande te houden in een druk bestaan heeft hij altijd gemediteerd en dat doet hij nog steeds. Het geeft rust en helpt te concentreren op het goddelijk Licht waaruit wij voortkomen en waarheen wij ook weer zullen terugkeren.
 
In Het Vermoeden spreekt Johan Witteveen ontroerd over zijn vrouw voor wie hij tijdens haar sterven een meditatieoefening deed om haar te helpen bij het afscheid.

Het gaat oa over de dood en daarna en het belang van meditatie en de ademhaling ivm je geestelijke ontwikkeling.


Ga naar het begin van deze pagina

 

horizontal rule


9 Business-spiritualiteit met Paul de Blot en Sri Sri Ravi Shankar

 

bulletBusiness-spiritualiteit - Paul de Blot

Naast zelf en in je eigen directe privé leefomgeving met spiritualiteit bezig te zijn is er bij veel mensen een sterke behoefte met spiritualiteit in je werk (en maatschappij) bezig te gaan.

Spiritualiteit kan helpen tegenstellingen te overstijgen

Paul de Blot was tot kort geleden hoogleraar Business Spiritualiteit aan de Business Universiteit Nyenrode

 
bulletBusiness-spiritualiteit - Sri Sri Ravi Shankar
 
bulletYouTube-video: Nyenrode Business University Awards Sri Sri Ravi Shankar
 
bulletYouTube-video: Sri Sri Ravi Shankar conferred with an Honorary Doctorate from Nyenrode Business University
 
bullet10 november 2012,Omroep Ohm: Spiritualiteit & Business - Sri Sri Ravi Shankar (met video) (video via uitzendinggemist.nl)

Na de financiële malaise van de afgelopen jaren zijn veel bedrijven na gaan denken over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Een spirituele manier van zaken doen zou een oplossing kunnen bieden.


 
bulletZie voor meer informatie over Business-spiritualiteit op de pagina Discussie Duurzame Politiek van deze website.
 

Ga naar het begin van deze pagina
 

 

horizontal rule


Deze website wil Duurzame Politiek met Integrale Visie en Integrale Aanpak uitgebreid onder de aandacht brengen en promoten.

Tevens is het een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) voor nu en in de toekomst.

Van het newtoniaanse (mechanistisch) wereldbeeld naar een coherent (samenhangend) wereldbeeld

Op dit moment zijn wij een bedreigde soort, die bovendien een bedreiging vormt met andere soorten,
want we vormen een gevaar voor onze eigen toekomst en mogelijk zelfs voor de rest van het leven op aarde
.
Coherentie is het concept dat het best recht doet aan de heelheid die nu in de domeinen van het leven worden ontdekt.

== Onze toekomst hangt oa af of we ons voelen als een onderdeel van dit ene geheel (schepping) of niet ==

== Eigenlijk horen democratie, duurzaamheid, participatie, integrale visie en integrale aanpak bij elkaar ==

Thema van deze website:  Bouw mee aan een goede toekomst! Kijk verder dan je neus lang en breed is !
Lang staat voor:  Duurzaamheid    --   Breed staat voor:  Integrale Visie

Deze website is ter informatie en inspiratie voor verandering !
Er wordt niet gestreefd of gewerkt aan een organisatie of een politieke partij.

 Deze website wil aandacht geven aan de sterk stijgende vraag naar meer samenhang, zorgvuldigheid en respect mbt mensen en de aarde met haar steeds schaarser wordende natuur, voedsel, grondstoffen en grote zorg mbt een leefbaar klimaat.
---------------------------------

Opmerking: Deze website is eenvoudig van opzet en uitvoering

Deze website is onafhankelijk en niet verbonden aan een politieke partij, instelling, vereniging, platform, bureau, praktijk, bedrijf of andere organisatie
en heeft geen commerciële doelstelling.

Deze website was eerder onderdeel van de website www.burnoutherstel.nl (deze burnout-site is tijdelijk buiten gebruik)

Bij burnout is duurzaamheid, integrale visie / aanpak en preventie heel belangrijk. Dit geldt ook voor 'burnout' van de aarde door oa uitputting, onbalans, verwaarlozing en vervuiling.

Contact - mbt deze website Duurzaamheid en Integrale Visie in de Politiek
 - www.duurzame-politiek.nl:  E-mail: info@duurzame-politiek.nl - tav Bart Land

- Duurzame Politiek - Sustainable Politics - Dauerhafte Politik - Politique Durable - Politicas Sostenibles - Polityka Zrównoważonego Rozwoju -
Bæredygtige Politik - устойчивые политика  -  可持续政

- Maatschappelijk Verantwoorde Politiek (MVP) - Socially Responsible Politics - sozial verantwortliche Politik - politique socialement responsable -
對社會負責的政治 - odpowiedzialna spo
łecznie polityka - социально ответственная политикаsocialt ansvarlig politik -
κοινωνικά υπεύθυνης πολιτικής
- politica socialmente responsabile -
sosyal sorumlu politika


Vertaal deze website in het Engels of andere Taal   -  Translate this Website in English or another Language

Deze website maakt geen gebruik van Cookies

Start